De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website, waaronder een omvangrijke stamboom met zo'n 2700 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren.
Maar onze stamboom gaat nog verder terug. Onlangs is bekend geworden dat er in 1562 al een Johan Ruter in Muggenbeet woonachtig was. En we vinden nog meer personen met de achternaam Ruter / Ruyter / Ruther / Rueter in deze omgeving! Daardoor is het zelfs mogelijk om een zeer hypothetische reconstructie te maken van Jans voorgeslacht die tot circa 1400 teruggaat!
Het familiewapen van (De) RuiterFamiliewapen van de familie (De) Ruiter
Lees het verhaal van deze foto
  Lees het verhaal achter deze foto!
Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Het waren dan ook voornamelijk veenarbeiders en turfmakers die vaak onder erbarmelijk omstandigheden de kost moesten verdienen, al zijn er natuurlijk ook periodes van betrekkelijke welvaart geweest.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen".Stop de 'carousel' door de muis erop te plaatsen

Deze (DE) RUITERs zijn vandaag jarig :
23-03-1885  Durk Jans, geboren te Kampen
23-03-1916  Herman, geboren te Litchville (North Dakota, VS), overleden 27-06-1989 te Sioux Falls (S.Dakota, VS)
23-03-1924  Antje, geboren te Oudehaske, overleden 09-06-2010 te Heerenveen
23-03-1931  Anna Gerridina, geboren te Enschede
23-03-1944  Jan, geboren te Hillegom, overleden 23-04-2002 te Eindhoven
23-03-1990  Janine, geboren te Wytgaard

LAATSTE NIEUWS FACEBOOK AMERICAN RUITERS