De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website. Jammergenoeg kunnen - vanwege de privacywetgeving - van de omvangrijke stamboom met meer dan 2800 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren, slechts ruim 1500 getoond worden.

Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen"

Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met een Zutphense Ruyter-familie. Aanleiding voor deze veronderstelling is de vondst van een akte, waarin Johan Ruter reeds in 1562 genoemd wordt als eigenaar van een perceel in Muggenbeet. Deze Johan behoort zonder twijfel tot het Zutphense Ruyter-geslacht. Dat hij zich ophoudt in 'onze bakermat' is veelzeggend. Intussen zijn nog meer aanknopingspunten gevonden. (Lees verder..)

De geschiedenis van de Zutphense Ruyters gaat terug tot in de 14e eeuw, met als stamvader Henrick Reuter die rond 1380 (mogelijk in Lübeck) is geboren. Hij staat aan het hoofd van een geslacht van Hanze-kooplieden/bierbrouwers, waarvan meerdere leden ook in het stadsbestuur (als schepen en later als burgemeester) hebben plaatsgenomen.
Vooralsnog heeft deze familie een eigen gedeelte van de website: "De Hanze Ruyters".
LAATSTE NIEUWS
20 OKTOBER 2019
Verstandshuwelijken
Binnen 'voorname' families waren verstandshuwelijken bijna vanzelfsprekend. Het ging bij zo'n huwelijk in de eerste plaats om het uitbreiden of behouden van het familiebezit. Amoreuze gevoelens speelden bij het aangaan van zo'n huwelijk geen rol.
Een bijzonder voorbeeld van zo'n verstandshuwelijk kwam ik tegen in de onlangs aangeschafte Geldersche Volksalmanak uit 1891, waarin een korte genealogie van de familie van der Hell beschreven staat. Deze adelijke familie was zeer vermogend en had veel macht in Gelderland / Zutphen. In de familie Ruyter vinden we verscheidene huwelijken met een lid uit deze familie.

Gerhard Casijn van der  Hell (ondermeer schepen van Zutphen in de periode 1636 - 1650) vroeg Stephania van Brienen ten huwelijk. Maar deze sloeg het aanzoek af en trouwde met Herman Schimmelpenninck van der Oye. Wel beloofde zij haar oudste dochter als zijn vrouw, als hij daarop wilde wachten.
LEES VERDER...Stop de 'carousel' door de muis erop te plaatsen