RUITERDAG 2020 IN ZUTPHEN

In september 2020 organiseert de Stichting een Ruiterdag in Zutphen.
Lees alles over deze familiedag : Ruiterdag 2020.
Als je belangstelling hebt om deze dag mee te maken, kun je je alvast aanmelden!

De Stichting Ruitersporen zet zich in voor het behoud van het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter / Ruijter / Ruyter, van oorsprong afkomstig uit Muggenbeet en Blokzijl.
Veel van het verzamelde materiaal vindt u op deze website. Jammergenoeg kunnen - vanwege de privacywetgeving - van de omvangrijke stamboom met meer dan 2800 afstammelingen van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter, die rond 1595 moet zijn geboren, slechts ruim 1500 getoond worden.

Het merendeel van de familie heeft altijd gewoond in de provincies Overijssel en Friesland en dan met name in de voormalige verveningsgebieden - globaal het gebied tussen Blokzijl en Drachten.
Hun verhalen en geschiedenis vormen een belangrijk onderdeel van deze website die ik graag wil opdragen aan:
"de zwoegers in het veen"

Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met een Zutphense Ruyter-familie. Aanleiding voor deze veronderstelling is de vondst van een akte, waarin Johan Ruter reeds in 1562 genoemd wordt als eigenaar van een perceel in Muggenbeet. Deze Johan behoort zonder twijfel tot het Zutphense Ruyter-geslacht. Dat hij zich ophoudt in 'onze bakermat' is veelzeggend. Intussen zijn nog meer aanknopingspunten gevonden. (Lees verder..)

De geschiedenis van de Zutphense Ruyters gaat terug tot in de 14e eeuw, met als stamvader Henrick Reuter die rond 1380 (mogelijk in Lübeck) is geboren. Hij staat aan het hoofd van een geslacht van Hanze-kooplieden/bierbrouwers, waarvan meerdere leden ook in het stadsbestuur (als schepen en later als burgemeester) hebben plaatsgenomen.
Vooralsnog heeft deze familie een eigen gedeelte van de website: "De Hanze Ruyters".LAATSTE NIEUWS
27 MAART 2020
Raadhuissteeg 6


Klik op foto voor groter formaat
Opnieuw een bijdrage in de serie 'Ruiterpanden in Zutphen'. Deze keer een groot huis dat weliswaar slechts kort in het bezit van de familie Ruyter is geweest, maar gezien grootte en statuur niet mag ontbreken.
Het pand vinden we in de Raadhuissteeg, vlak bij de Walburgiskerk.
Lees het artikel 'Raadhuissteeg 6'.Stop de 'carousel' door de muis erop te plaatsen