Onder de Hanze Ruyters worden de Zutphense Ruyter-familie en de Duitse familie Reuter uit Lübeck verstaan. Van oorsprong was deze familie een koopmansgeslacht, stammend uit de Hanze-periode.
Voorlopige stamboom Hanze Ruyters


Relevante artikelen


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links