Gelderse Ruters / 

Hier vind je allerlei archiefmateriaal dat verzameld is om een connectie aan te tonen tussen de "Gelderse Ruters" en onze stamboom.

Vanwege het omvangrijke materiaal uit Zutphen is voor die stad een aparte map aangemaakt.Subdossiers:
Subdossier Datum
Overijssel 1 januari 2017
Verwerkte bronnen 5 april 2017
Zutphen 15 maart 2017

Inhoud dossier:
File Datum
eerste generaties 29 januari 2017
aantekeningen 29 januari 2017
vondsten 29 januari 2017
opvallend 29 januari 2017
Regesten Gelders Archief 29 januari 2017
Chronogisch overzicht Regesten Gelders Archief 29 januari 2017
ridderschap 29 januari 2017
burgemeesters-wageningen 29 januari 2017
Reconstructie Ruyter 29 januari 2017
werkblad 29 januari 2017