HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1653


Anno 1654

Januari
11    Jan Wijchers Muller & Ariaentjen Jan Schuerincks, een zoon ..... Jan
22    Jan Jacobsz & Jantjen Engberts, een dochter ..... Thijmantjen
29    Jochem Robbertsz & Griet Jans Snoecx, een dochter ..... Thijmantjen
29    N. N. & N. N., een dochter ..... Arentjen

Februari
12    Bastiaen Gerrits Clun & Geertjen Alberts, een zoon ..... Wijbe
15    Jan Bartholsz & Belije Reijers sijn wijff Ebeltjen Reijers in lidmatenlijst, een dochter ..... Jantjen
15    Jan Bartholsz & Belije Reijers sijn wijff Ebeltjen Reijers in lidmatenlijst, een zoon ..... Wijcher
19    Claes Anthonis & Jantjen Claes, een zoon ..... Claes
26    Claes Jans Colck & Geesjen Ghijsen, een zoon ..... Jan

Maart
01    Hendrick Tymans Grootschoen & Femme Wouters, een zoon ..... Wouter
05    Herman Stevens & Cornelisjen Claes sijn vrouw, een zoon ..... Jacob
12    onbekend & onbekend, een dochter ..... Mettjen N.
12    Albert Jans Korff achternaam Corf & Styne Jans, een dochter ..... Maritjen
19    Andries Pietersz & Meijntjen Pieters, een dochter ..... Antjen
19    Jan Lubbertsz & Aeltjen N., een zoon ..... Lubbert
19    Jacob Jansz & Jantjen Hancken, een zoon ..... Hancke
26    D. Hermannus Hollius & Else van Bathmen, een zoon ..... Johannis

April
09    Cornelis Evertsz & Trijn Goossens, een zoon ..... Oene
23    Geert Jansz van Eecken & Evertjen Mewis, een zoon ..... Jacob

Mei
07    Claes Pietersz Kuijnder & Jantjen Geertsz sijn wijf, een dochter ..... Geesjen
14    Jan Pieters & Lammetjen N., een dochter ..... Antjen
14    Peter Helprichs & Mattjen Claes, een dochter ..... Grietjen
14    Teunis Volckerts & Gerritjen Gerrits, een zoon ..... Gerrit
21    Hendrick Claesen Neef & Maritjen Bootsmans, een zoon ..... Herman

Juni
03    Mr. Jacob Apperlo & Christina Alutarius, een zoon ..... Dirck
11    Mr. Mr. Claes Coppens & Lucretia Andries Hemenijn sijn wijf, een dochter ..... Sara
23    Lucas Pietersz Turffvercooper & Weyntjen Hermans, een zoon ..... Albert

Juli
16    Marten Remmelsz & Fije Reijnderts, een dochter ..... Annetjen
19    Gerrit Jansz Coster & Welmoed Gerrits, een zoon ..... Jan
30    Aris Jansz & Grietjen N, een zoon ..... Jan

Augustus
06    Jan Jacobs Vos van den Duijn & Grietjen Jacobs, een dochter ..... Femtjen
13    Peter Jansz Decker & Geesjen Hendricks, een dochter ..... Ebbetjen

September
03    Mr. Hendrick Smijter & Berentjen Hendricx, een zoon ..... Claes
07    Abraham Hendrickx backer & Jantjen Fransen, een dochter ..... Aeltjen
10    Symon Gerrits & Hermtje Beerents, een zoon ..... Berent
24    Hendrick Jansz Bestevaer & Sackjen Jans, een dochter ..... Gerritjen

Oktober
02    Herman Arentsz & Trijntjen Pieters, een dochter ..... Aeltjen
02    Tijmon Jacobs & Trijne Willems, een zoon ..... Jan
02    Cornelis Jansz Bock & Hendrickje Michielsz, een zoon ..... Jan
08    Jacob Clasen Os & Maritjen Jans, een dochter ..... Aechjen
16    Claes Clasen Croegen & Petertjen Harmens, een zoon ..... Claes
21    Steven Evertsz Snijder & Claera Jans, een zoon ..... Thijmon
28    Jan Jansz van Urck & Albertjen Willems, een zoon ..... Willem

November
01    Jacob Jansz & Lysbeth Jans, een zoon ..... Jan
01    Jacob Jansz & Lysbeth Jans, een zoon ..... Pieter Gerrit
05    Wouter Gerrits Benen & Teunisjen Peters, een dochter ..... Pietertjen
05    Jan Claessen Schuyrinck & Geertjen Keck, een dochter ..... Antjen
05    Engbert Everts Smit & Aeltjen Jans Bootsmans, een zoon ..... Jan
05    Wouter Gerrits Benen & Teunisjen Peters, een zoon ..... Gerrit
05    Tijmon Andriesz & Trijntjen Warnartsz, een zoon ..... Claes
05    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een zoon ..... Jacobs
05    Jan Lubberts & Roelofjen Jacobs, een zoon ..... Jan Clasen
15    Lodewijck Metselaer & Trijntjen N., een dochter ..... Elsjen
15    Lodewijck Metselaer & Trijntjen N., een dochter ..... Maritjen
27    Pieter Jansz Brouwer & Geertjen Cornelis, een dochter ..... Geertjen

December
03    Coop Pieters Tijssens & Trijne Willems, een dochter ..... Aeltjen
06    Claes Bottermunnick & N. N. sijn vrouwe, een dochter ..... Lijsabeth
10    Herman Albertsz Molenaer & Tryntjen Teunis, een dochter ..... Jantjen
10    Hendrick Pietersz & Jantjen Claes, een dochter ..... Grietjen
10    Wouter Gerrits Wacker & Grietjen Claesen, een zoon ..... Jan
10    Marten Jansz & Grietjen Andries, een zoon ..... Jan
10    Albert Teunisz Ruijter & Clara Jacobs, een zoon ..... Teunis
13    Arent Hendricksz Muijser & Lysjen Dircks, een dochter ..... Aeffjen
15    Claes N. & Geertjen Jurriaens, een dochter ..... Petertjen
22    Berent Albertsz & Hendrickjen Lammertsz, een dochter ..... Grietjen
24    Gosen Geertsz & Maritjen Claes, een dochter ..... Maritjen
24    Jan Geertsz & Lamme Jans, een zoon ..... Wouter
31    Herman Clasen Pander & Bette Gijsbersz, een zoon ..... Gijsbert

In dit jaar 1654 zijn gedoopt : 681655
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder