HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1661


Anno 1662

Januari
05    Michiel Jansz & Heijle Martens, een dochter ..... Hiltjen
05    Jacob Claesz & Beerentjen Hendricks van Rijssen, een zoon ..... Claes
05    Beene Claesz & Trijne Claes sijn wijf, een zoon ..... Claes
05    Nittert Pietersz & Geesjen Jochems, een zoon ..... Pieter
05    Claes Hendrickx de With & Geertjen Jurriaensz, een zoon ..... Aucke
15    Jacob Hendricksz Top & Trijn Isbrants, een zoon ..... Arent
15    Jan Jansz de Graeff & Hendrickjen Engberts Smith, een zoon ..... Engbert
26    Evert Jacobsz & Alijt Willems, een zoon ..... Thijmon
26    Jan Warnartsz & Geertjen Jans, een zoon ..... Jan

Februari
02    Jan Jansen Smit & Willemtjen Gerrits, een dochter ..... Itjen
02    Jan Jacobsz Cort & Grietjen Gerrits, een dochter ..... Gerritjen
02    Andries Hermansz & Maritjen Beerents, een zoon ..... Beerent
05    Arent Maessen & Griet Jans, een zoon ..... Jan
09    Jan Roelofs & Vroucke Thijsen, een dochter ..... Jantjen
12    Jochem Robbertsz & Griet Jans Snoecx, een zoon ..... Willem
26    Jan Jansen van Rheen & Eeffe Pieters, een dochter ..... Trijntjen

Maart
02    Jan Jansz Schoenmaker & Rijckjen Laurens, een dochter ..... Grietjen
02    Hendrick Volckens & Jantjen Alberts, een dochter ..... Claesjen
09    Hanne Geertsz & Geertjen Jacobs, een zoon ..... Michiel
09    Claes Jansz Toutjes & Antjen Pieters, een zoon ..... Pieter
09    onbekend & onbekend, een zoon ..... Cornelis Hermansz Verwer
20    Albert Cornelisz & Grietjen Claes, een dochter ..... Aeltjen
23    Gerrit Jansz Jouckesz & Grietjen Hendricx, een dochter ..... Hendrickjen
23    Evert Claesz & Swane Piers, een zoon ..... Pieter
28    Jan Beerentsz Duirholt & Geertruijt Matthijs, een dochter ..... Hendrickjen

April
06    Henrick Joannis & Coopjen Henricks, een dochter ..... Everhardina
13    Maijnart Gerbrantsz Pogher & Neeltjen Huijghen, een zoon ..... Gerbrant
20    Jacob Jansz & Jantjen Hancken, een zoon ..... Jan
30    Roeloff Coopsz & Geesjen Hermans, een dochter ..... Jantjen

Mei
04    Hendrick Jacobsz & Trijntjen Jans, een dochter ..... Geertjen
08    Claes Clasen van Ens & Anna N., een zoon ..... Gerrit
11    Teunis Jansz Smith & Geertjen Aerts, een dochter ..... Femtjen
18    Tymen Willems Vlich & Tryntjen Alers, een dochter ..... Aeltjen
25    Claes Martensz Kuijnder & Pietertjen Alberts, een dochter ..... Grietjen

Juni
04    Jan Hermans & Aefjen Jacobs, een dochter ..... Geertjen
04    Jan Jaspersz & Mette Arents, een zoon ..... Jasper
08    Peter Jansz Decker & Geesjen Hendricks, een zoon ..... Cornelis
08    Jacob Pietersz & Maritjen Claes, een zoon ..... Claes
08    Teunis Coenraetsz & Lumtjen Gysberts, een zoon ..... Coenraet
08    Jan Pietersz Moller & Martentjen Willems, een zoon ..... Pieter
15    Hendrick Evertsz Touwslager & Antjen Pieters, een zoon ..... Evert
22    Jacob Thijmonsz Molenaar & Hendrickjen Pouwels, een zoon ..... Jacob
27    onbekend & onbekend, een dochter ..... Vroucke Thijssen

Juli
06    Albert Arentsz & Antjen Jans, een dochter ..... Maritjen
06    Abraham Bartholtsz Naminck Schilder & Jantjen Albertsz, een dochter ..... Maritjen
06    Willem Jansz & Lamme Jacobs, een zoon ..... Jacob
27    Joost Otten & Elsjen Pieters, een dochter ..... Hendrickjen
27    Jan Jans Snoeck de jonge & Maritjen Pieters, een zoon ..... Jan
30    Gerrit Reijnen & Maritjen Gijsen, een zoon ..... Pieter

Augustus
03    Jan Gijssen Vos & Trijne N., een zoon ..... Thijs
03    Herman Lubbertsz & Roelofjen Hermans, een zoon ..... Herman
17    Helprich Jansz & Grietjen Wijbrants, een dochter ..... Aeltjen
27    Jan Pietersz Engelsman & Vroucke Coops, een zoon ..... Coop

September
03    Abraham Martensz & Jantjen Cornelis, een zoon ..... Steven
07    Roeloff Roelofs Timmerman & Aeltjen Geuverts, een dochter ..... Hendrickjen
21    Buije Claessen & Hille Beerents, een zoon ..... Claes

Oktober
02    Pieter Jansz Snoeck & Maijcke Bastiaensz Bootsmans, een zoon ..... Bastiaen
19    Jan Jansen van Rheen & Eeffe Pieters, een zoon ..... Pieter
19    Roeloff Bastiaens & Lumtjen Lubberts, een zoon ..... Lubbert
26    Geert Claessen & Mettijen Gerrits, een dochter ..... Metjen
26    Willem Geuchjes & Geesjen Beerents, een zoon ..... Geuchjen

November
02    Jacob Hendricksz Petten & Claesjen Jans, een dochter ..... Jacobjen
09    Sijmon Cornelisz & Antjen Jacobsz, een zoon ..... Jan
09    Jan Jacobsz van Diest & Clasjen Jans, een zoon ..... Jan
09    Jan Berentsz & Trijntjen Tymens, een zoon ..... Jan
16    Wouter Arentsz & Aechjen Alberts, een dochter ..... Geertjen
16    Remmelt Albertsz ter Maeth & Jantjen Geuvertsz, een zoon ..... Albert
23    Dirck Jansz Coster & Aeltjen Pieters, een zoon ..... Jan
30    Hendrick Pietersz & Femme Beenen, een dochter ..... Hendrickjen
30    onbekend & onbekend, een zoon ..... Jan Volkens

December
07    Jan Gerritsz Snoeck & Petertjen Jacobs, een dochter ..... Maritjen
07    Jan Albertsz Decker & Aecht Jans, een dochter ..... Lijsbeth
07    Hendrick Jansz Stoockebrant & Sijntjen Abrahams (voornaam Levina), een dochter ..... Maritjen
07    Hendrick Jansz Stoockebrant & Sijntjen Abrahams (voornaam Levina), een dochter ..... Hendrickjen
14    Thijs Pietersz & Maritjen Claes, een dochter ..... Grietjen
14    Joannes Vincemius & Annetjen Bouten, een zoon ..... Jacobus
18    Willem Henricks & onbekend, een dochter ..... Lumme
26    Herman Hermansz Lange & Geertruijt Hollegraeff, een dochter ..... Leentjen

In dit jaar 1662 zijn gedoopt : 781663
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder