HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1662


Anno 1663

Januari
11    Jacob Goossens & Petertjen Jans, een zoon ..... Jan
11    Wouter Gerritsz Roeper & Aeltjen Alberts, een zoon ..... Herman
18    onbekend & Bette Gijsbersz, een dochter ..... Jantjen
18    Albert Arentsz & Maritjen Jans Snoeck, een zoon ..... Wouter

Februari
01    Claes Hendricks soldaet & Geertijen Janss, een dochter ..... Trijntjen
08    Jan Claessen Schuyrinck de Jonghe & Geertjen Keck, een dochter ..... Antjen
08    Hendrick Jansz & Sackjen Jans, een dochter ..... Geesjen
11    Hendrick Gerritsz & Hendrickjen Alberts, een dochter ..... Cornelisjen
22    Gerrit Albers Veen & Hilletijen Jacobs, een zoon ..... Albert
22    Reijnier Juriaensz & Elsjen Martens, een zoon ..... Marten

Maart
08    Hillebrant Pietersz & Dirckjen Reynders, een zoon ..... Beerent
08    onbekend & Vroucke Jan Snoecx, een zoon ..... Saertjen
15    Herman Willemsz & Trijntjen Hanssen, een zoon ..... Arent
15    onbekend & onbekend, een zoon ..... Rijckent

April
05    Roeloff Jochems Kuijper & Geesjen Hendricks, een zoon ..... Claes
08    Hendrick Albertsz Pander & Antjen Gerritsz, een dochter ..... Rijcklant
12    Jan Jansz Schoenmaker & Rijckjen Laurens, een dochter ..... Pietertjen
12    Albert Willems Leertouwer van Muggebeeck & Elsjen Bartels, een dochter ..... Aeltjen
20    Mathijs Hollegraef & Delij Otten, een dochter ..... Antjen
20    Joannes Raven & Maritjen Martens, een zoon ..... Hendrick
23    Sijmon Albertsz & Maertjen Tijmons, een zoon ..... Thijmon

Mei
03    Tijmon Teewis & Vroucke Berentsz ter Mate, een dochter ..... Antjen
10    Pieter Jurriaensz & Femme Luijtjes, een dochter ..... Hiltjen
10    Gosen Geertsz & Maritjen Claes, een dochter ..... Geertjen
10    Jan Jansz de Graeff & Hendrickjen Engberts Smith, een zoon ..... Engbert
17    Albert Wijchertsz de Weert bijt Gieterse Sijltjen & Anna N. sijn wijff, een dochter ..... Jacobjen
20    Andries Pietersz & Meijntjen Pieters, een dochter ..... Antjen
24    Gerrit Gerrits Saij de Jonge & Remmeltjen Arents, een zoon ..... Arent

Juni
??    Jan Volckensz & Kunne Pieters, een dochter ..... Claesjen
??    Claes Jansz van Neerden & Jantjen Nyclaes, een zoon ..... Claes
21    Jochem Lucas & Claesjen N., een zoon ..... Lucas
24    Hendrick Roelofsz Lippjes & Femtjen Frericx, een zoon ..... N.

Juli
26    Dirck Hendricx Snijder & Aeffjen Reijnen, een zoon ..... Hendrick
29    Marten Pietersz schoenma. & Trijntjen Hermans, een dochter ..... Femme

Augustus
02    Pieter Luijtjens Kneppel & Aeltjen Martens, een zoon ..... Jan
05    Claes Jansz Buijs (Sticker) & Aechjen Jans, een zoon ..... Jan
09    Gerrit Gerritsz Romen & Neltjen Claessen, een dochter ..... Gerritjen
09    Jacob Jansz Cuiper & Aefjen Janz, een zoon ..... N.
09    N. N. Een man van Muggebeeck een kint laten doopen gent. & onbekend, een zoon ..... Pieter
16    Jan Lammertsz & Anna Stegers, een dochter ..... Lammertjen
16    Hendrik Jans Wever & Geertjen Henricks N., een zoon ..... N.
29    Beene Claesz Ancker & Petertjen Gijssen, een dochter ..... Anna

September
06    Lenart Hollegraeff & Trijne Pieters, een dochter ..... Lijsbeth
13    Aerjan Daniels Huls & Grietjen Pieters, een dochter ..... Grietjen
20    Jan Michielsz Hoedemaecker & Aeltjen Thomas, een dochter ..... Albertjen
27    Jan Beerentsz & Stijntjen Joppen, een dochter ..... Trijntjen
27    Jan N. & Dieuwertjen Pieter Thijs, een dochter ..... Grietjen
27    Joost Otten & Elsjen Pieters, een zoon ..... Otto

Oktober
04    Claes Willemsz & Lijsbeth Jans, een dochter ..... Maritjen
04    Sipke Bauckesz & Elsjen Warnarts, een zoon ..... Baucke
11    Gerrit Hendricksz Vos & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Hendrick
11    Jan Aerjansz Duijn & N. N., een zoon ..... Been
18    Jan Gerritsz Smith & Jantjen Jans, een dochter ..... Loltjen
18    Jan Geertsz van Eecken & Jacobjen Raggers, een zoon ..... Ragger
25    Teunis Coenraetsz & Lumtjen Gysberts, een dochter ..... Elsjen
25    Jan Jansz Janbreur & Grietjen Arents, een dochter ..... Maritjen
25    Michiel Jansz & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Thijs
27    Tewis Bastiaens Potman & Trijntjen Teunis, een dochter ..... Hermtjen
27    Bartelt Lubberts Bruyen & Albertjen Claessen, een kind ..... N.

November
01    Andries Hermansz tot Baerlo & Maritjen Beerents, een dochter ..... Elsjen
04    Mr. Jacob N. buyten de Noorderpoort & Jantjen Hamckes, een zoon ..... Jan
15    Pieter Jansz Snoeck & Maijcke Bastiaensz Bootsmans, een zoon ..... Bastiaen
15    Evert Claesz Schueringh & Jantjen Alberts, een zoon ..... Wouter
15    Hendrick Arentsz beschuijtsbacker & Neeltjen N., een zoon ..... Arent
18    Gerrit Dirck Thijssens & Grietjen Jans, een zoon ..... Thijs
22    Dirck Pieters Schocker & Rensjen Wybrantsz, een dochter ..... Bauckjen

December
18    Albert Albertsz Bleuckemaecker & Jantjen Daniels, een zoon ..... Albert
25    Buije Claessen & Hille Beerents, een zoon ..... Beerent
27    Herman Lubbertsz & Roelofjen Hermans, een zoon ..... Albert

In dit jaar 1663 zijn gedoopt : 691664
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder