Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1636Anno 1637

Januari
?? Willem Roelofs
     en Peetergen Alberts
15 Alt Tymens, J.M tot Blocksijl
     en Niesken Arents, J.D tot Steenwyck
20 Jacob Hendricks, J.M
     en Jacobjen Jacobs, J.D beyde van Blocksijl

Februari
?? Jan Hijlkesz, J.M tot Cuijnder
     en Metgen Claes, J.D tot Blocksijl
26 Wouter Gerrits Wacker, J.M op den Duijn
     en Grietjen Claesen, J.D tot Blocksijl

Maart
?? Jan Petersz, zoon van Peter Andries, J.M van Bloczijl
     en Merrijtien Corsz, J.D tot Muiderberch
10 Tymen Peters, J.M tot Munkebuyren
     en Hendrickjen Cornelis, J.D tot Blocksijl
10 Symen Thomas, J.M tot Balck
     en Jantjen Thijmans, J.D tot Blocksijl

Mei
14 Gerrit Petersz, J.M van Bloczijl
     en Aeltien Hermens, J.D van 't Verlaet
21 Albert Jansz, Weduwnaar van Leuwarden
     en Claessien Berents, J.D van Bloczijl, beyde wonende tot Amsterdam

Juni
?? Evert Evertsz Hudsone, Weduwnaar
     en Aeltien Roelofs, weduwe beyde tot Bloczijl

Augustus
01 Ernst Berentsz, van Vollenhove Weduwnaar
     en Mette Gerrits, van Apeldoren weduwe
13 Jacob Jansz Schoenmaker, J.M van Giethoorn
     en Maritje Jannes, weduwe tot Bloczijl
27 Derrick Derricksz, J.M tot Baerloe
     en Annetien Werners, J.D tot Campen

September
?? Teunes Gerrits Wacker, van den Duijn, Weduwnaar
     en Femme Hendricks, J.D op het lant van Vollenhove

December
?? Roelof Jansz, J.M tot Bloczijl
     en Jacopien Henricks, J.D in Blanckenham
10 Willem Volckertsz, J.M
     en Cornelissien Hermens, weduwe, beijde tot Bloczijl
24 Claes Dreessen, J.M
     en Lysabeth Symons, J.D beyde buitende Noorderpoort

In dit jaar 1637 zijn 18 huwelijken gesloten.1638

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊