Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1646Anno 1647

Januari
?? Pieter Cleysen la Mort, zoon van Cleis Pieters, zone van CleisPieters &
     en Cornelisjen Hermans, wed van Willem Volckers beyde tot Blockzyll
06 Teunes Gerrits Wacker, wednr &
     en Lumme Andries, dochter van Andries Mop, dochter van z. Andries Mop
10 Rijckert IJben, zoon van IJbe Pieters, zone van z. z. IJbe Pieters in de Cuinder
     en Henrickjen Jorriaens, dochter van Jorrien Hermensz, dochter van z. z. Jorrien Hermensz tot Blocqzijll
27 Lubbert Dircksz, wednr
     en Grietjen Hendricks, wed. beyde tot Blockzyll
31 Arent Jans Pronck, zoon van Jan Alberts van Kempen, nagelaten zone van Jan Jan Alberts van Kempen int Cloester tot Isselham &
     en Aecht Claes Voermans, dochter van Claes Pieters Voerman, nagelaten dochter van Claes Pieters Voerman tot Blockzyll
31 Abraham Bartholtsz Naminck, zoon van Bartholt Naminck, nagelaten zone van BartholtNaminck tot Amsterdam
     en Jantjen Albertsz, dochter van Albert Hermans, dochter van Albert Hermans tot Blockzijll

Februari
21 Jan Lubbertsz, zone van Lubbert Louwen buyten de Noorderpoorte &
     en Lysbeth Jans, J.D tot Cuinder
21 Jacob Gerrits, zoon van Gerrit Arents, nagelaten zone van Gerrit Arents van Blockzijlll &
     en Aeltjen Geerloffs, J.D tot Steenwijck
21 Egbert Hendricksz Smith, zoon van Henrick Egberts Belderinck, zone van Henrick Egberts Belderinck
     en Jantjen Pieters, dochter van Pieter Gerrits, nagelaten dochter van Pieter Gerrits beyde tot Blockzijll
28 Geert Geerts, zoon van Geert Jansz, nagelaten zone van Geert Jansz van Zuitveen Zuitveen &
     en Jantjen Alerts, dochter van Alert Lamberts, nagelaten dochter van Alert Lambert tot Blockzijll

April
25 Dirck Oosten, zoon van Oosten Otten, J.M van Oosten Otten tot Baerloe
     en Griet Jansz, dochter van Jan Everts, Grietjen J.D van Jan in Cuiner woonende tot Blanckenham

Mei
?? Gerrit Jansz, J.M tot Amsterdam
     en Aeltjen Jans, dochter van Jan Claessen Valckjen, nagelaten dochter van Jan Claessen Valckjen
23 Isbrant Hugen, zoon van Hugo Janssen, sone van Hugo Janssen
     en Alyt Gerritsz, dochter van Gerrijt Simons Room, dochter van Gerrijt Simons Room beyde woonachtig tot Baerloe

Juni
?? Eijsse Claes, zoon van Claes Janssen, sone van Claes Janssen tot Barel
     en Jacobjen Wouters, dochter van Wouter Janssen, dochter van Wouter Janssen tot Echten in Vrieslant
23 Arent Laurens
     en Cunne Jacobs, dochter van Jacob Jans van Uffelte
27 Jan Hermans van Oottens, binnen Blockzijll
     en Annetjen Michiels, wed van Steenwijck wonende buyten Blockzijll

September
01 Claes Coelhoff, van Hamburg tot Amsterdam &
     en Willemtjen Roeloffs, J.D tot Blockzijll
08 Jacob Jansz, van Roevene
     en Jantjen Hermens, J.D tot Baerloo Bij huwelijk Jeltjen Hermansz
15 Pieter Claeszen, J.M tot Blockzijl &
     en Marritjen Alberts, wed. van Westerborck
19 Karst Janszen Schoute, wed. buijten de noorderpoort V wed. tot Cuijnde
     en Marije Gerrijts
19 Lucas Maurits, van Vollenho
     en Grietjen Hermansz Ezelmans, van Ossenzeel
26 Claes Pieter Cuynder, J.M tot Blockzijll
     en Jantjen Geerts, J.D tot Callencate

Oktober
17 Jan Alerts, J.M van Steenwijck
     en Femmechjen Hendricks, j. dochter van Hendrick Egberts Belderinck
19 Lambert Makes, j.g. tot Blocksyl
     en Petertjen Voucken, J.D tot Zwolle.
20 Jochem Albertsz, wed. buyten de Noorderpoort
     en Meyntjen Marcks, dr tot Noortwolde
24 Jan Gerryts, J.M van Zwolle
     en Aefjen Beerents, nagelaten dochter van Beerent Dircks tot Blocksijl

November
21 Jochem Robbertsz Backer, zoon van Robert Jochems, J.M sone van Robert Jochems
     en Albertjen Freericks, dochter van Freerick Ceuten, nag. dochter van Freerick Ceuten van Zuijtveen beijde woonachtig tot Blockzijl
21 Meijn Janssen, zoon van Jan Bloems, J.M sone van Jan Bloems tot Baerlo
     en Grietjen Jacobs, dochter van Jacob Everts, nag. dochter van Jacob Everts in Blanckenham.

December
?? Dirck Lubberts, J.M sone van Lubbert Lucas
     en Marijtjen Jans, j. dochter van Jan Claessen tot Broeckehaven
01 Herman Luijtjes, J.M van Blocksyl
     en Beerte Bertels, j. dochter van Steenwyckerwold
01 Dirck Pieters, J.M tot Blockzyll
     en Rensjen Wybrantsz, J.D tot IJlst (Reijnsje).
16 Claes Thymans Breda, weednr tot Blockzijll
     en Cleisjen Roeloffs, weed. van Cuinder
19 Gerrit Pieters, zoon van Peter Alberts, nagelaten sone van Peter Alberts tot Cuynder
     en Lysabeth Teunis, dochter van Theunis Janssen, dochter van Teunis Janssen op de Wurf

In dit jaar 1647 zijn 33 huwelijken gesloten.1648

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊