Gezinsreconstructies Blokzijl  
 
 HOME  >  TROUWBOEK
   

Trouwboek Blokzijl
 Naemen der getrouden in de greformeerde Gemeijnte tot Bloczijl van 't jaer 1631
 

 
  Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
 


1649Anno 1650

Januari
16 Engbert Peters, zoon van Peter Engberts, J.M nagelaten sone van Peter Engberts
     en Jantjen Gerrijts, dochter van Gerrijt Simons, j. dochter Gerrijt Simons beijde tot Blockzijl.
27 Gerrit Jansz Jouckesz, zoon van Jan Joucken, zone van Jan Joucken
     en Grietjen Hendricx, dochter van Henrick Jacobs, dochter van Henrick Jacobs ..... beyde tot Blockzyll
27 Cornelis Wolters, J.M van Bloczijll
     en Jantjen Jacobs, J.D vant Verlaet

Februari
?? Herman Hansz, zoon van Hans Daniels, zone van z. Hans Daniels tot Blockzijll
     en Wijfjen Wybrants, dochter van Wybrant Gerrits van der Jest, dochter van z. Wybrant Gerrits van der Jest

Maart
20 Baucke Wouters Vries, J.M van Worckum
     en Hendrickjen Luijtjes, J.D van Dieveren

In dit jaar 1650 zijn 5 huwelijken gesloten.1651

 

Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder

 


 
Copyright 2007  Jaap Ruiter, Groningen, Nederland
◊◊◊◊◊◊◊◊ruiter◊