03 mei 2018

Nieuwe AVG-privacywet
De nieuwe AVG-privacywet die over enkele weken van kracht wordt heeft me ertoe gedwongen alle informatie van nog levende personen van de website te verwijderen.
Daardoor is met zekerheid ook jouw zichtbare aanwezigheid in de stamboom verdwenen; kijk maar eens.
Effectief zijn van de stamboom de laatste 100 jaar afgeknipt en daarmee is het aantal personen dat op de website zichtbaar is van ruim 2800 teruggebracht tot bijna 1600.
In mijn eigen tak 3, met heel veel recent materiaal, is het aantal personen teruggelopen van 446 tot 189. Heel spijtig allemaal, maar onafwendbaar.

Er is gelukkig één maar: personen kunnen alsnog zelf toestemming geven om hun persoonlijke gegevens te publiceren.
Om dat allemaal volgens de regels te doen, heb ik een formulier op de website gezet. Wil je jezelf weer terugzien in de stamboom, ga dan naar de plek in de stamboom waar
je ouders staan en klik op een dergelijke link :
Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen

Lees de tekst en kruis op het formulier de items aan, waarvan je wilt dat die in de stamboom zichtbaar worden. Als je het formulier ook in naam van je partner invult kun je behalve voor haar ook meteen toestemming voor alle minderjarige kinderen geven. Meerderjarige kinderen moeten zelf toestemming geven.

Overigens: als je ouders nog leven staan zij ook niet in de stamboom. In dat geval moeten ook zij hun toestemming geven. Maak hen daarop attent!

De procedure heeft wellicht nog wat kinderziektes. Op- en aanmerkingen zijn dan ook van harte welkom.04 april 2018

Grote veranderingen op komst..
Over 50 dagen wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betreft Europese wetgeving op het gebied van privacy.
Kern van deze wet: niemand mag zomaar persoonsgegevens van een (nog levende) andere persoon op internet publiceren. Nou is dat binnen de huidige wet evenmin toegestaan, maar vanaf eind mei 2018 kunnen bij overtreding hoge geldboetes opgelegd worden. Daarmee wil ik niet langer risico's lopen en ik heb me voorgenomen om de stamboom dusdanig aan te passen dat deze aan de nieuwe wetgeving voldoet.

Dit heeft enorme consequenties voor de Ruiterstamboom zoals die al meer dan 15 jaar op internet staat. Concreet betekent het zelfs dat meer dan de helft niet langer gepubliceerd mag worden; allen personen ná 1918 geboren.
Publicatie mag uitsluitend plaatsvinden als de betrokken persoon daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  Het gaat in onze stamboom dan om meer dan 1500 personen van wie  toestemming nodig is; daar is eigenlijk geen beginnen aan. Van slechts enkelen heb ik een emailadres...
Zelfs bij personen die me uit eigen beweging gegevens hebben opgestuurd, mag ik niet voetstoots aannemen dat zij akkoord gaan met publicatie op internet. Daarvoor  moeten zij uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming geven.
Hoe de stamboom nieuwe stijl er uit gaat zien, zie je in de gekortwiekte tak 3. In dit voorbeeld heb ik nog niet eens gecontroleerd op trouwdata (pas na 75 jaar openbaar) en sterfdata (50 jaar).

Ook krantenknipsels, de rubriek met foto's, de verhalen en de grafstenen moet ik nalopen op mogelijke problemen.

Al met al levert dit heel veel werk op. Ik ben momenteel aan het kijken hoe ik dit aan moet pakken en wat de speelruimte voor genealogie nou precies is. Ik wil ook eens kijken hoe andere stamboomsites dit oppakken. Duidelijk is dat dit onderwerp de komende tijd veel aandacht vraagt.

Ideeën of suggesties zijn van harte welkom.

Reactie van Jouke de Ruiter op 4 april 2018
Heeft het zin om er een besloten site van te maken? Alleen toegankelijk voor leden?
Je kan dan bv een veel kleinere site voor het publiek maken.
Veel dank voor al uw onderzoek en inzet!
Groen uit het Ierse.

Reactie van Jaap Ruiter op 4 april 2018
Jouke, in feite heb ik dat nu al. Maar zelfs dat is niet (meer) toegestaan. Dan zijn de gegevens nog steeds publiek, ook al is het voor een select gezelschap...

Reactie van Janna op 5 april 2018
Jaap,zou je niet een of ander toestemmingsformulier op je website kunnen zetten, waar mensen die zich aanmelden toestemming verlenen om de desbetreffende gegevens te gebruiken?

Volgens mij mag je persoonlijke gegevens wel gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Deze website is toch een en al onderzoek?

Hartelijke groet,
Janna de Ruiter
25 maart 2018

#DELETEFACEBOOK
Momenteel ligt Facebook vanwege privacy-schendingen flink onder vuur. Dit bedrijf deugt gewoon niet en het is nu mooi geweest. Ruitersporen heeft per onmiddelijk haar Facebook-account beëindigd.

Inmiddels heb ik alle berichten uit Facebook overgezet naar deze rubriek "Ruitersporen - Nieuws".
In het vervolg zullen nieuwtjes en kleine berichten op deze pagina's verschijnen.

Reactie van Jan Ruiter Oosterwoldde op 31 maart 2018
Heel goed om het van Facebook af te halen. tot zaterdag 21 April in Giethoorn

Reactie van Jouke de Ruiter op 4 april 2018
Heel goed! Ik heb mijn FB account ook opgerold.08 januari 2018

Ruiterdag 2018
Zoals bekend zal de Ruiterdag op 21 april 2018 in Giethoorn gehouden worden.

Vanavond heb ik het programma op de website gezet.
We ontmoeten elkaar in Giethoorn en zullen na een uitgebreide rondvaart door het pittoreske Giethoorn samen lunchen.
Tijdens de rondvaart brengen we een bezoek aan het museum "'t Olde Maat Uus".
De kosten voor deelname aan de Ruiterdag bedragen €25,00 per persoon.

Het is vanaf nu mogelijk om je meteen op te geven! Je vindt alle informatie op de pagina Ruiterdag.

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten in Giethoorn!01 januari 2018

Gelukkig nieuwjaar!
Alle lezers van Ruitersporen een heel goed en gezond 2018!

De datum voor de Ruiterdag 2018 is vastgesteld op 21 april!
Binnenkort zijn programma en kosten bekend en kun je je opgeven. Hopelijk tot ziens in Giethoorn!
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website?
Geef je op als lid van de stichting en lees als eerste de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de familie! Blijf op de hoogte van de wijzigingen op deze omvangrijke website!

     Aanmelden als lid


Eerder verschenen nieuwsberichten:

2016

2015

2014

2013

2012

2011