#09 februari 2019

Vandaag is RUITERTJE 40 verschenen. Als je je opgeeft als lid van de Stichting Ruitersporen krijg je RUITERTJES automatisch via email toegestuurd.
Je kunt je opgeven via deze link : lidmaatschap Ruitersporen.#30 januari 2019

Henrick Henrickx Ruijter

De website "Huismangenen"  is destijds opgezet door de enige jaren geleden overleden Albert Huisman. Albert heeft bij zijn onderzoek naar de familie Huisman heel veel notariële aktes doorgesnuffeld, waarbij hij ook de gegevens noteerde van voor hem onbekende personen. Daar waren heel veel Ruijters bij, en daardoor heeft mijn stamboomonderzoek toen een hele nieuwe impuls gekregen.
Nog dikwijls snuffel ik nog rond op die website, en kwam tot mijn verrassing de persoon Henrick Henricksx Ruijter tegen. In 1644 komt zijn naam voor als hij met zo'n 20 andere boze turfschippers een tolbrug vernielt. Zijn woonplaats? Muggenbeet!

De grote vraag is natuurlijk: wie is deze Henrick Henrick Ruijter?
Op zoek naar een antwoord vinden we opnieuw aanwijzingen dat Zutphense Ruyters zich ophielden in Muggenbeet en omgeving en verwant zijn met onze familie!
Al met al genoeg stof voor een apart artikel : Henrick Henrickx Ruijter.

#28 januari 2019

De morgengave
De morgengave is een middeleeuws gebruik, waarbij de man aan zijn vrouw de morgen na de huwelijksnacht een schenking doet. Het is eigenlijk een onderdeel van de huwelijkse voorwaarden en is vergelijkbaar met vruchtgebruik. We moeten bij deze schenking denken aan een overgekomen financiële regeling voor het geval de vrouw als weduwe achterblijft.
De vrouw is eigenaar van het geschenk, maar ze heeft pas beschikking over de zaken die tot haar morgengave behoren nadat haar man overlijdt en er uit het huwelijk geen kinderen in leven zijn. Ze verliest haar morgengave als ze scheidt.
Het geschenk was vooral bedoeld om een vrouw, en in het bijzonder de op een later tijdstip geworden weduwe te voorzien van extra (luxe) ondersteuning. Tevens bevestigt de morgengave de functie van de vrouw als huisvrouw.

In Zutphen werden deze morgengaves geregistreerd in een morgengaveboek dat gelukkig bewaard gebleven is en op internet bekeken kan worden. En daarin vinden we in 1491 een zekere Alyt Rueter die de morgengave ontvangt van bruidegom Jacob Henrickssz van Deventer. Er staat expliciet bij : Alyt Rueter is de dochter van Henrick Rueter.
Deze Henrick Rueter kennen we, hier staat hij in de stamboom. We hebben Alyt dan ook zonder enig voorbehoud als zijn dochter toegevoegd aan de Zutphense Ruyterfamilie.
Blijkbaar is Alyt vernoemd naar haar grootmoeder Alheyd Palicke. Bijzonder lastig te lezen, maar "Alyt" en "Henrick Rueter" zijn herkenbaar....

#14 januari 2019

Opregte Steenwijker Courant

De "Opregte Steenwijker Courant"  is een krant die in Steenwijk en omstreken zeer bekend is. De krant stamt uit 1869 en liefkozend spreken (vooral ouderen) van  "'t olde wief".
Tot de omstreken van Steenwijk behoren ook zeker de omgeving van Blokzijl en het zuidelijke veengebied van Friesland, de Stellingwerven. Zoals bekend hebben juist in deze contreien zeer veel (De) Ruiters gewoond en geleefd.

Sinds kort is deze krant digitaal te doorzoeken op de website van Delpher.
Zoekend op "RUITER" vind ik maar liefst 3028 vermeldingen. Daarvan heb ik in de afgelopen weken meer dan 1500 bekeken en dat heeft zo'n 250 nieuwe geboorte, huwelijks- en overlijdensadvertenties opgeleverd. Ook heb ik hier en daar een ontbrekende datum kunnen toevoegen.
Deze klus zal nog wel een tijdje voortduren. En dan heb ik alleen nog maar de familieberichten en de artikelen gehad. Aan  advertenties staan er minstens evenveel in het blad....

Een leuke vondst betrof mijn naamgenoot Jaap Ruiter uit Wetering. Jaap was een neef van mijn grootvader en - ook al woonden ze niet bij elkaar in de buurt - hadden regelmatig contact. Jaap was doopsgezind en als machinist op het gemaal in Wetering werkzaam. Op foto's kijkt hij altijd heel serieus (nors is misschien een beter woord) maar hij had ook een andere kant, zo blijkt uit de krant. In de periode 1929 - 1935 wint hij verschillende keren de eerste prijs bij reciteerwedstrijden, met name in de categorie 'luim' (tegenwoordig zouden we 'humor' zeggen).
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website?
Geef je op als lid van de stichting en lees als eerste de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de familie! Blijf op de hoogte van de wijzigingen op deze omvangrijke website!

     Aanmelden als lid


Eerder verschenen nieuwsberichten:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019