Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Jan Sijmons (Ruijter) is met zekerheid de verste voorvader van de familie (De) Ruiter. Maar in het gebied van Blokzijl/Muggenbeet vinden we nog andere Ruijters, die vrijwel zeker ook tot onze familie behoren. Minder zeker - en op dit moment volop in onderzoek - is een relatie tot het geslacht Ruyter dat we aantreffen in Zutphen.

Een hypothetische reconstructie van eerdere generaties Ruijter vind je hier.

IV.g    Jan SIJMONS, geboren circa 1595, overleden voor 1645, zoon van Sijmon JANSEN (zie III.c)
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.

Kinderen:
 1. Claes JANSEN, geboren circa 1620.
 2. Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653.
 3. Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665.
 4. Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1681.
 5. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1625, overleden circa 1681.

V.x    Claes JANSEN, geboren circa 1620, zoon van Jan SIJMONS (zie IV.g)
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd circa 1645 met Beerte EVERTS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Heijltje CLASEN, gedoopt 18-10-1646 Blokzijl.
 2. Albert CLASEN, gedoopt 08-10-1648 Blokzijl.
 3. Hiltjen CLASEN, gedoopt 30-09-1649 Blokzijl.
 4. Volcken CLASEN, geboren circa 1650.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1680.

VI.ai    Albert CLASEN, gedoopt 08-10-1648 Blokzijl, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd circa 1674 met Aechien DIRCKS, gedoopt 07-05-1648 Blokzijl, dochter van Dirck OOSTEN en Griet JANSZ.
Kinderen:
 1. Dirck ALBERTS, gedoopt 28-02-1675 Blokzijl, overleden circa 1690.
 2. Grietje ALBERTS, gedoopt 12-09-1677 Blokzijl.
 3. Claes Alberts RUIJTER, matroos VOC, gedoopt 28-03-1680 Blokzijl, overleden 18-01-1711 te Azie.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4. Beertje ALBERTS, gedoopt 18-06-1682 Blokzijl.
 5. Maertje ALBERTS, gedoopt 31-08-1684 Blokzijl.
 6. Jan ALBERTS, gedoopt 23-01-1687 Blokzijl, overleden voor 1689.
 7. Jan ALBERTS, gedoopt 23-01-1689 Blokzijl.
 8. Dirck ALBERTS, gedoopt 17-05-1691 Blokzijl.

VI.ak    Jan Clasen RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren circa 1650, overleden voor 1680, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd 28-11-1675 te Steenwijkerwold met Jacobje ANDRIES, gedoopt 08-01-1654 Steenwijkerwold, dochter van Andries HESSELS en Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.

Kind:
 1. NN RUIJTER, geboren circa 1675.

V.y    Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653, zoon van Jan SIJMONS (zie IV.g) Gehuwd circa 1645 met Maritjen CLAES, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Jan COOPS, gedoopt 18-10-1646 Blokzijl.
 2. Ave COOPS, gedoopt 16-01-1648 Blokzijl.

V.w    Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665, zoon van Jan SIJMONS (zie IV.g)
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet"
Gehuwd circa 1645 met Hille MARTENS, geboren circa 1620, overleden voor 1665, dochter van Marten ALBERTS en Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt 16-05-1647 Blokzijl.
 2. Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 30-01-1650 Blokzijl.
 3. Jacob MARTENS, gedoopt 31-10-1652 Blokzijl.
 4. Annichjen MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 20-04-1656 Blokzijl.
 5. Marten MARTENS, gedoopt 29-08-1658 Blokzijl.
 6. Marten MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 15-07-1660 Blokzijl.

VI.w    Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt 16-05-1647 Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd 10-04-1671 te Steenwijkerwold met Hendrickje PIETERS.
Kinderen:
 1. Jantje JANS, gedoopt 29-10-1671 Blokzijl.
 2. Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673.
 3. Pieter JANS, gedoopt 24-10-1675 Blokzijl.
 4. Pieter JANS, gedoopt 05-02-1682 Blokzijl.

VII.az    Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673, zoon van Jan Martens BLAAUW (zie VI.w) en Hendrickje PIETERS.
Gehuwd circa 1695 met NN .
Kinderen:
 1. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 27-02-1698 Oldemarkt.
 2. Neeltje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 28-01-1700 Oldemarkt.
 3. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 11-12-1701 Oldemarkt.
 4. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 22-04-1703 Oldemarkt.
 5. Ummigjen Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 20-09-1705 Oldemarkt.
 6. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 08-09-1709 Oldemarkt.
 7. Harmen Martens BLAAUW, geboren te Ossenzijl, gedoopt 10-04-1712 Oldemarkt.
 8. Harmen Martens BLAAUW, gedoopt 18-03-1714 Oldemarkt.

VIII.ci    Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt 22-04-1703 Oldemarkt, zoon van Marten Jans BLAAUW (zie VII.az) en NN .
Gehuwd circa 1725 met NN .
Kind:
 1. Femmigje Jans BLAAUW, geboren circa 1730 te Nederland?.
  Gehuwd 13-05-1753 te Blokzijl met Joost Dirks KLUITENBERG, geboren te Nederland, gedoopt 18-10-1730 Blokzijl, zoon van Dirk Joosten KLUITENBERG en Fokje HARMS.

VI.x    Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 30-01-1650 Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd (1) met Swaentje ALBERTS.
Gehuwd (2) 05-12-1669 te Steenwijkerwold met Geesje JANS.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.

Kinderen:
 1. Lubbichjen ALBERTS, gedoopt 26-12-1670 Blokzijl.
 2. Marten ALBERTS, gedoopt 27-05-1672 Blokzijl.
 3. Marten ALBERTS, gedoopt 29-11-1676 Blokzijl.
 4. Willem ALBERTS, gedoopt 06-06-1680 Blokzijl.
 5. Annetje ALBERTS, gedoopt 20-09-1682 Blokzijl.
 6. Hilletje ALBERTS, gedoopt 15-02-1685 Blokzijl.
 7. Geesje ALBERTS, gedoopt 07-11-1686 Blokzijl.

VI.y    Jacob MARTENS, gedoopt 31-10-1652 Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met Stijntje JANS.
Kinderen:
 1. Marten JACOBS, gedoopt 26-11-1682 Blokzijl.
 2. Hiltje JACOBS, gedoopt 20-09-1685 Blokzijl.
 3. Jan JACOBS, gedoopt 29-07-1688 Blokzijl.

V.a    Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1681, zoon van Jan SIJMONS (zie IV.g)
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Gehuwd 17-12-1645 te Blokzijl met Ydtjen DOUWES, gedoopt 01-04-1621 Tjerkgaast, dochter van Douwe ISKES en Popk DOUWES.
Kinderen:
 1. Sybrigh SIJMONS, gedoopt 18-10-1646 Blokzijl.
  Gehuwd 03-11-1670 te Steenwijkerwold met Jan LUIJTIES.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2. Trijntjen SIJMONS, gedoopt 28-12-1651 Blokzijl.
  Gehuwd 19-02-1682 te Steenwijkerwold met Arent HENDRIKS.
 3. Jan SIJMONS, geboren circa 1655.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.

V.b    Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan SIJMONS (zie IV.g)
Gehuwd (1) 29-01-1648 te Giethoorn met Trijntje HARMS.
Gehuwd (2) 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt 04-04-1661 Blokzijl, overleden voor 1671, dochter van Wijcher Jans RUIJTER en Aeltjen ROELOFS.
Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
Geesje is een verre achternicht van Jan; hier staat zij in de stamboom.
Gehuwd (3) na 1671 met Hilligje BARTELS.
Kinderen:
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 11-02-1649 Blokzijl, overleden voor 1671.
 2. Wijcher Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 26-05-1652 Blokzijl, overleden voor 1671.
 3. Wijcher Jans RUIJTER, gedoopt 06-10-1661 Blokzijl.

VI.p    Wijcher Jans RUIJTER [SCHULDBEKENTENIS, 1691], gedoopt 06-10-1661 Blokzijl, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.b) en Geesjen WIJCHERS.
Gehuwd 09-01-1686 te Steenwijkerwold met Grietje REIJNDERS, gedoopt 30-09-1687 Blokzijl.
Grietje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Lange tijd is gedacht dat er nóg een zoon, genaamd Jannes, uit dit huwelijk geboren was. Totdat deze akte opdook : zie voogdijakte 1727

Kinderen:
 1. Jan Wijchers RUITER, gedoopt 27-10-1686 Blokzijl    zie Ruiter, tak 1.
  Bij de doop van Grietje, Jantje, Wouter en Lisabeth staat de vader als "Jan Geers" vermeld.
  Bij volkstelling 1748 Muggenbeet : Jan Wichers x Margjen Wolters, kinderen: Wicher, Grietje, ouder dan 10 jaar; Jantje, Wolter, jonger dan 10 jaar.
  Gehuwd 16-11-1732 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Margje WOUTERS.
  Bij huwelijk zijn beiden afkomstig van Muggenbeet.
 2. Cornelis Wijchers RUITER, gedoopt 06-07-1688 Blokzijl, overleden 1735    zie Ruiter, tak 4.
  In de voogdijregeling van 9-3-1735 worden Jan Wijchers als volle oom van vader's zijde en Jan Wolters Oom als aangetrouwde oom van moeders zijde voogd over de vier kinderen genaamd Jan, Geesje, Grietje en Volken van wijlen Cornelis Wijchers en Aaltje Volkens (Voogdijregister Steenwijkerwold, register 92).
  Gehuwd 08-01-1713 te Blokzijl met Aeltje VOLKENS, geboren circa 1680, dochter van Volken JANS en Jantje JANS.
 3. Albert Wijchers RUITER, gedoopt 26-07-1691 Blokzijl, overleden voor 1703.
 4. Geesje Wijchers RUITER, gedoopt 11-10-1693 Blokzijl.
  Doop : Wieger N. en Grietje N., een dochter Geesje.
 5. Tijmentje Wijchers RUITER, gedoopt 03-07-1696 Blokzijl, overleden voor 1698.
 6. Tijmentje Wijchers RUITER, gedoopt 01-05-1698 Blokzijl.
  Gehuwd 05-01-1721 te Blokzijl (wonende te Wetering) met Koop Hendriks DOEVE, gedoopt 09-06-1695 Blokzijl, zoon van Hendrik Koops DOEVE en Jantje HENDRIKS.
 7. Albert Wijchers RUITER, gedoopt 03-10-1703 Blokzijl, overleden 12-09-1777    zie Ruiter, tak 2.
  Bij de volkstelling van 1748 worden van de kinderen alleen Margjen (ouder dan 10 jaar), Grietjen en Geertjen (jonger dan 10 jaar) genoemd.
  Gehuwd 09-05-1734 te Blokzijl met Luitje JANS.
 8. Rein Wijchers RUITER, gedoopt 26-02-1708 Blokzijl    zie Ruiter, tak 3.
  Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt 24-03-1742 Blokzijl, overleden 25-08-1785 te Blokzijl.
___________________________________________
Gemaakt met TopGEN op 25 oct 2017
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!