< EERDER...........

LATER >

5

10

25

50

Tijdbalk RUITER, mannen tak 4

• Tijdbalk mannen vóór 1850

• Tijdbalk mannen & vrouwen vóór 1800

• Tijdbalk mannen tak 1

• Tijdbalk mannen tak 2

• Tijdbalk mannen tak 3

1660

1710

1760

1810

1860

1910

1960

2010

2060

2110

2160

2210

Cornelis Wijchers

Jan Cornelis

Cornelis Jans

Jan Cornelis

Cornelis Jans

Theunis Cornelis

Jan Cornelis

Cornelis Cornelis

Melle Cornelis

Jannes

Cornelis

Arend

Renze

Johannes

Melle

Gerard

Cornelis Cornelis

Jan Jans

Jacob Jans

Jan Jacobs

Jacob Jacobs

Hendrik Jacobs

Jacob Hendriks

Bartele Jacobs

Jacob

Bartle

Ariën

Bartle

Dirk

Sije

Bartles

doodgeb.

Bartle

Geert

Sije

Jacob

Hendrik

Sije Geert

Lieuwe

Klaas

1660

1710

1760

1810

1860

1910

1960

2010

2060

2110

2160

2210

Hendrik

Hendrik

Klaas

Bartele

Sijbrand

Kees

Sjoerd

Jacob

Sije

Hendrik Jacobs

Jacob

Douwe

Klaas

Douwe

Harold David

Ronald (Ron)

Stephanus Hendriks (Steven)

Able Stephanus

Able Stephanus

Jan Hendriks

Jan Hendriks

Jan Hendriks

Harm Hendriks

Hendrik Jans

Lubbert Hendriks

Hendrik Lubberts

Hendrik Lubberts

Jan Lubberts

Lubbert Jans

Hendrik Jans

Joost Hendriks

Jan Hendriks

Hendrik

Jacob

Hendrik

Joost Hendriks

Hendrik

Jan

Jan Hendriks

Hendrik Jans

1660

1710

1760

1810

1860

1910

1960

2010

2060

2110

2160

2210

Hendrik Jans

Hendrik Hendriks

Hendrik Hendriks

Andries Hendriks

Hendrik Hendriks

Roelof Hendriks

Sijbrand

Roelof Hendriks

Roelof Hendriks

Jan Roelof

Cornelis Hendriks

Hendrik (Henkie)

Cornelis

Jan

Hendrik

Geert Hendriks

Hendrik

Jan Hendriks

Willem Jans

Jan

Johannes Willems

Willem

Hendrik Jans

Jan

Johannes

Willem

Geert

Age Jans

Jan Ages

Age

Pieter (Piet)

Wigle

doodgeb. zoon

Wigle Ages

Willem Ages

Foppe

Hessel Ages

Sietze Ages

Sipke

Hendrik Ages

1660

1710

1760

1810

1860

1910

1960

2010

2060

2110

2160

2210

Sietze Jans

Cornelis Hendriks

Hendrik Cornelis

Cornelis Hendriks (Kees)

Hendrik (Henk)

Jan

doodgeb. zoon

Jan Cornelis

Jan Cornelis

Cornelis Jans

Jan D. C.

Hendrik Jans

Henk (Henk-Jan)

Jan

Wieger

Hendrikus

Albert

Hendrik (Henk)

Jan

Johannes

Trienus

Klaas Jans

Jan Klazes

Jan Klazes

Jentje

Hendrik Klazes

Klaas Hendriks

Hendrik

Wolter

Jan

Hendrik Hendriks

Jan Hendriks

Hendrik

Engbert Klazes

Berend Klazes

Frans

Klaas

Wolter Hendriks

Hendrik Wolters

Wolter Hendriks

1660

1710

1760

1810

1860

1910

1960

2010

2060

2110

2160

2210

Hendrik Wolters

Evert Wolters

Pier Hendriks

Pier Hendriks

Taeke Hendriks

Albert Hendriks

Albert

Albert (Ab)

Geert

Roelof

Hendrik

Cornelis Hendriks

Volken Jans