Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.

Genealogie Henrick REUTERDeze reconstructie van het geslacht Ruyter/Reuter uit Zutphen/Lübeck, is grotendeels samengesteld op basis van archiefmateriaal uit het Regionaal Archief Zutphen en materiaal afkomstig van Petra Hacker, Michael-Gerhard von Reutern en Michael Ritter. Ook is veel van dit materiaal op internet gevonden.
Veel data zijn geschat, waarbij er een meestal een flinke marge aangehouden mag worden. Circa 1490 wil dan eigenlijk zeggen "ergens tussen 1475 en 1505".
Voor een generatie is meestal 25-30 jaar genomen.

Deze reconstructie wordt nog regelmatig bijgewerkt en is dan ook verre van definitief.
Heb je aanvullingen of verbeteringen, neem dan a.u.b. contact met me op!Uit archiefnummer 357 : "Regestenlijst behorende tot de inventaris van het archief van het vrouwenconvent Isendoorn" :
1345, 29 september :
Lambertus de Ansem, schout binnen en buiten Sutphania, en Arnoldus de Drijnen en Arnoldus then Goije, schepenen van Sutphania, oorkonden dat Gerardus Ruter afstand heeft gedaan van zijn aanspraken op het goed Gybbeconck.
Het goed "Gybbeconck" lag eertijds juist buiten Zutphen en op deze plaats vind je tegenwoordig de boerderij "De Ploeg" (Leestenseweg 22, Zutphen). Frappant dat 100 jaar voor [R1] Gerard Ruyter een naamgenoot opduikt! Dit moet toch wel een voorvader van hem zijn!

In Lübeckse testamenten vinden we nog deze Ruthers, waarvan een gedeelte nog één of twee generaties ouder is dan de onbekende [R0] Henrick Reuter waarmee deze stamboom begint :
 1. Nicolaus (genoemd in 1362), notaris,
 2. Franco (genoemd in 1368, verwant aan Johannes en Hermann),
 3. Johannes (genoemd in 1362, 1368 en 1381, ook als burger van Osnabrück),
 4. Hermann (genoemd in 1368 en 1381, broer van bovengenoemde,
 5. Everhard (genoemd in 1375 en 1379), koopman,
 6. Elisabeth (genoemd in 1381), weduwe van Hermann Ruther en koopvrouw,
 7. Jacob (testament 1451),
 8. Hans (genoemd in 1493)

Een relatie van deze personen met onderstaande Ruyter/Reuter familie ligt voor de hand.R0    Henrick REUTER, bierbrouwer, geboren circa 1380.
Henrick en Alyden worden genoemd in het testament van Ermgart Ruyter, zie Testament Ermgart Ruyter, 1472
Gehuwd circa 1400 met Alyden NN, geboren circa 1380.
Kinderen:
 1. Ermgardis (Ermgart) RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1405, overleden circa 1481.
  In een akte uit 1494 wordt gesproken van "Armgert en Regelant Ruters hebben in de 5 armenhuisjes a.d. Basserortzstraitet. b.v. de arme lieden die daar wonen 8 lb per jaar en een 'gairden' a.d. Hesmarckt gegeven". In 1555 wordt gesproken over Armgart Ruythershuisjes in Bachgerort.
  Akte 1472 : Ermgardis, genaamd Ruyters, haar testament heeft gemaakt, waarbij zij onder meer vijf huizen op de Nijestat bij Basseroirt geeft, om er armen in te laten wonen, welke stichting door de pastoor op de Nijestat zal worden beheerd.
  In 1473 worden Ermgart en Regelant Rueters als hypotheekgevers genoemd. In 1479 wordt Ermgart genoemd als buur. In 1481 is sprake van de 'erfenis van Ermgart'.
  Op 1 augustus 1472 maakt Ermgart haar testament op, waarin ze ondermeer haar (reeds overleden) ouders noemt: Henrick Ruyter en Alyden Ruyter, zie Testament Ermgart Ruyter, 1472
 2. Evert RUYTER, geboren circa 1405.
 3. Regelant RUYTER, geboren circa 1405.
  Regelants naam komen we voor het eerst tegen in 1450.
 4. Gerhard REUTER, bierbrouwer, geboren circa 1410 te Lübeck (Dld), overleden na 1460 Nederland.

R91    Evert RUYTER, geboren circa 1405, zoon van Henrick REUTER (zie R0) en Alyden NN.
in 1455 nemen Evert X Styne (Rueter) hypotheek op een huis aan de Nieuwstad. Dezelfde huis gaat later over op Ermgart en Regelant (Evert Ruetersen zijn zusters huesinge), en in 1501 naar Johan en Alyt. In 1461 : Geryt Rueter en zijn zusters en broeders erfenis.
Gehuwd 1452 te Zutphen met Styne NN, dochter van Rickmoet BENTINCKS.
Kinderen:
 1. Johan RUYTER, geboren circa 1425, overleden voor 1483.
  Onder voorbehoud. Argumenten om Johan als zoon van Evert en Styna in de stamboom te plaatsen vind je hier "nieuwsbericht 11 oktober 2019".
  Johan kennen we uit twee aktes; in beide staat hij als "Johan die Ruter de Jonghe" vermeld. De ene akte stamt uit Vollenhove, de andere uit Zutphen.
  Johan kennen we ook nog uit het Historisch Kadaster van Zutphen, uit het jaar 1483. Er staat "erfenis van Jan Rueter". Klaarblijkelijk is Johan dus al vóór dat jaar overleden.
  Gehuwd 1461 te Zutphen met Wendele NN.
 2. Henrick RUTER, geboren circa 1430, overleden circa 1491.

R190    Henrick RUTER, geboren circa 1430, overleden circa 1491, zoon van Evert RUYTER (zie R91) en Styne NN.
Gehuwd circa 1450 met Styne Geerts KORTEN.
Kinderen:
 1. Henrick Henricks RUTER, geboren circa 1455.
  Akte 1497 : Henrick Ruiter verkoopt aan zijn broer Gerrit en zijn vrouw Wytzse het goed Syenerdynck, gelegen in de heerlijkheid Boircloe, buurschap Lintvelde, leengoed van Jacob van Hackfoirt, behoudens het recht van wederkoop.
 2. Gerrit Henricks RUYTER, geboren circa 1455, overleden voor 1518.

R10    Gerrit Henricks RUYTER, geboren circa 1455, overleden voor 1518, zoon van Henrick RUTER (zie R190) en Styne Geerts KORTEN.
Akte 1535 : Wyse Wed. zal. Gerrit Ruiters Henrixsn, Gerrit haer soon, Stina, Truyken end Anna, dragen op Henrick Rueter end Grieten syn vr... enz. Gelaven mede voor haer broeder Henrick buiten lants Wesende.
Akte 1533 : Wysa Ruters, Gerrit haer soon, end Stena Henrixken end Anna haer dochte(re)n ...
Akte 1531 : Gerrit Ruyter Gerritsn, Wysa Ruyter, Ailtgen Styna Anna end Henrica Ruyters, en nog een zoon in het buitenland Henrick.
Akte 1500 : Gerit Ruter en Wysse, zijn vrouw.
Gehuwd circa 1485 met Wysa (Wijsse) NN, geboren circa 1460, overleden na 1548.
Tot in 1548 komen we Wyesse tegen als bewoonster in Zutphen.

Kinderen:
 1. Henrick Gerrits RUYTER, geboren circa 1490, overleden 1540.
 2. Ailtgen RUYTER, geboren circa 1495.
  Gehuwd circa 1520 met Lenarts VAN EYCK.
 3. Anna Gerrits RUYTER, geboren circa 1495, overleden 02-08-1595 Zutphen.
  In 1556 verkopen Truetgen en Anne Rueters een huis en hof aan de Nieuwstad in Zutphen. Dit huis was eerder van hun moeder Wysse.
  Anna's grafsteen ligt in de Broederenkerk te Zutphen. De tekst is slecht leesbaar: A° 16.. den ...... sterf den E. s. HENDRICK. STENDERINCK.
  A° 1595 den 2 Augusty sterf de Erber ANN RUITERS
  husfrowe va HENRICK STENDERINCK. Godt sy ons genadiech
  Gehuwd met Henrick STENDERINCK, overleden circa 1605.
 4. Gerrit Gerrits RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.
 5. Henrica (Henrixken, Truyken?) RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.
  Truyken ligt begraven onder dezelfde steen als Anna, haar zuster: "An° 15.. op suncte Mark' avet starf TRUiKE RUITR".
 6. Styna (Stena, Stina) RUYTER, geboren circa 1495, overleden na 1535.

R16    Henrick Gerrits RUYTER, geboren circa 1490, overleden 1540, zoon van Gerrit Henricks RUYTER (zie R10) en Wysa (Wijsse) NN.
Akte 1539, 18 mei : Derick ten Walle en Henrick Rueter, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat ....
N.B. Daar Henrick Rueter vóór de bezegeling van de akte was gestorven, heeft Gerrit Schimmelpenninck deze in zijn plaats bezegeld.
In 1531 in het buitenland, in 1535 eveneens.
Akte 1537 : Henrick Rueter end Griete zal. Paul Sluyskens dochter, tuchtigen malcanderen an alle haer guet.
Akte 1536 : Henrick Ruter een certificatie gegeven van Burgerschap met passagien in gewoontlicker formen onder narratien, als woe dat Henr. Ruter zalige Gerrit Ruters Henricks soon onse medeburger is. End soo hy zich dan vast Oistwart end anders waer met syne neringe end coopmanschap te verhantieren versueckt end noch geerne vorder versuecken oock syne gueder als voor onse medeburgers guet geerne verdedigen solde.
Akte 1521 : Henrick Ruyter en zijn vrouw Griete worden genoemd.
In 1509 nemen Henrick Ruyter X Griete een hypotheek op een huis in de Bodickerstrate. In 1480 was dit huis van zijn grootouders Henrick Ruyter en Alyt geweest. In 1513 ook op het naastliggende huis. In 1516 verkopen ze dit huis weer.
In 1539 en (een gedeelte van) 1540 behoort Henrick tot de schepenen van Zutphen.
Gehuwd circa 1520 met Griete SLUYSKEN, geboren circa 1490, dochter van Paul (Pauwel) SLUYSKEN
Kinderen:
 1. Henrica RUYTER, geboren circa 1520.
  In 1544 verkoopt Henrica een huis met steenweg erachter aan de Nieuwstad in Zutphen. Ze is dochter van Henrick. Ditzelfde huis was in 1530 gekocht door Henrick en Griete.
 2. Henrick Henricks RUYTER, kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis, raadslid Zutphen, geboren circa 1525, overleden voor 1583.

R19    Henrick Henricks RUYTER, kerkmeester van de St. Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis, raadslid Zutphen, geboren circa 1525, overleden voor 1583, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R16) en Griete SLUYSKEN.
Akte 1583 spreekt over een scheiding tussen huizen en hoven van Henrick Stakebrant en Jenneken Syckinck, weduwe Henrick Ruter en ..
Akte 1568 : hypotheeknemer Henrick Rutter Henryckss. X Fenne
Akte 1563 : hypotheeknemer Henrick Rutter Hendrickss. X Fenne
Akte 1581 : Claesz Vatebender, Egbert Wuestinck en Derick Schoelwyck vanwege Henrick Ruter Henrichsz en Lambert Sickinck, Henrick Stakebrandt en Johann Raesingh vanwege Jenneken Sickincx de Jongste, oorkonden, dat zij huwelijksvoorwaarden maken tussen Henrick en Jenneken.
Akte 1627 : 6 nov. Margarita Ruiters wed. z. Arents van Munster, Belitjen Ruiters wed. z. Johans ten Bem, Wijze Ruiters wed. z. Johans Op ten Noorth, Lutgart Ruiters wed. z. Johan Luilofs, Aeltjen Ruiters wed. zal. Lamberts Van Elsbroeck, end Willemken Ruiters wed. z. Sweer Keijsers, vercopen...
Akte 1583 : April 19. Elbertus Leoninus, doctor, kanselier en stadhouder van de lenen van Gelre en Zutphen, oorkondt, dat, na dode van de hulder Henrick Ruyter, Johan Goldstein Willems ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis is beleend met het goed Lentinck in het kerspel Almen.
Akte 1580 : 15 nov. Philips, koning van Castilien enz., oorkondt, dat, na dode van de hulder Jasper Kloeck, Henrick Ruiter Henricksen ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis beleend is met het goed Lentinck, gelegen in het kerspel Almen.
Gehuwd (1) circa 1550 met Fenne (Fenna, Fenneken) VAETEBENDER, geboren circa 1525.
Gehuwd (2) circa 1581 met Jenneken SICKINCX.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Aeltjen RUYTER, geboren circa 1550.
  Gehuwd circa 1575 met Lambert VAN ELSBROECK, overleden voor 1627.
 2. Belitjen (Belie) Henricks RUYTER, geboren circa 1550.
  Akte 1598 : koper Johan ten Beem X Belie Ruiters
  Akte 1601 : verkoper Johan ten Bem X Belitgen Ruter, Sweer Keiser X Wilhemken Ruter
  Akte 1608 : koper Belie Ruter, wed. Johan then Bem
  Gehuwd circa 1575 met Johan TEN BEEM, overleden voor 1608.
 3. Lutgart RUYTER, geboren circa 1550.
  In 1631 verkoopt Lutgard Ruiters, weduwe Jan Luloffs, een hof in de Donkere Steeg.
  In 1610 kopen mr. Jan Luloffsen X Lutgert Ruters het huis "Den Ancker" in de Breedestraat (Groenmarkt). In 1625 verkoopt Lutgardt Ruters, weduwe Johan Luloffsen, dit huis weer.
  In 1603 kopen Johan Luloffsen X Lutgart Ruters een huis in de Spronkstraat.
  Gehuwd circa 1575 met Johan LUILOFS, overleden voor 1627.
 4. Margarita (Margriete) Henricks RUYTER, geboren circa 1550, overleden na 1621.
  Akte 1580 : koper Arndt van Munster X Margriete Ruters
  Akte 1621 : verkoper Margareta Ruters, weduwe Arndt van Munster
  Akte 1583 : Margarita Ruters Wed. z. Arnts van Munster, Henrick Ruter onze mederaetsvr. haer vader.
  Gehuwd circa 1575 met Arnts VAN MUNSTER, overleden voor 1589.
 5. Wijze RUYTER, geboren circa 1550.
  Gehuwd circa 1575 met Johan OP TEN NOORTH, overleden voor 1627.
 6. Willemken RUYTER, geboren circa 1550.
  In 1615 kopen Sweer Keyser X Wilhelmken Ruters, Henrick van Haerl X Fenneken then Bem een huis aan de Kruisweg.
  Gehuwd circa 1575 met Sweer KEIJSER, overleden voor 1627.

R1    Gerhard REUTER, bierbrouwer, geboren circa 1410 te Lübeck (Dld), overleden na 1460 Nederland, zoon van Henrick REUTER (zie R0) en Alyden NN.
Akte 1468 : verkoper Gerret Ruyter, zoon Gerret X Lamme, zoon Henrick X Alyt, dochter Hille met onmondige kinderen Werner, Ermgart, Alijt, die zij had bij wijlen Derick Venss. Kopers zijn Johan Ruyter X Alijt
In 1461 wordt van een huis aan de Nieuwstad gezegd: Geryt Rueter en zijn zusters en broeders erfenis. Ditzelfde huis gaat later over op Evert, Regelant en Ermgart.
In 1455 wordt Geryt Rueter genoemd als eigenaar van een huis in Zutphen. In 1460 neemt "Gerit Rueter de oelde" een hypotheek op een huis in de Bodikerstraete. In 1461 koopt "Geryt Rueter den oelden" een huis in de "Nyerstat an Basseroert (Baggeroord)".
In 1437 (als Gerit die Ruter), 1439, 1449 en 1454 wordt Geryt Rueter genoemd als buurman aan de Bodikerstraat.
In 1461 verkoopt Gerrit zijn brouwerij "met oer toebehoor als met namen den grooten ketel" aan zijn zoon Johan. Er is sprake van zal. moeder van Johan. Dan zou Johan geen kind van Alyt zijn?
In de periode 1446 - 1460 heeft Gerhard een huis in de Böttcherstraße in Lübeck.
Gehuwd circa 1435 te Lübeck (Dld) met Alheyd PALICKE, geboren circa 1410, dochter van Henrick PALICKE en Alyt NN.
Aleyd is in 1477 voor de tweede maal getrouwd met Johan to Korenbleeck. Haar zoon Johan uit het eerste huwelijk heeft voor haar de huwelijksvoorwaarden gemaakt. Haar ouders komen we in de periode 1446 - 1477 regelmatig tegen als hypotheekverstrekkers.

Kinderen:
 1. Gerrit Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1430, overleden na 1506.
 2. Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden na 1490.
 3. Hille Gerrits RUYTER, geboren circa 1435.
 4. Johan Gerhards RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435 te Lübeck (Dld), overleden 1501 Nederland.

R2    Gerrit Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1430, overleden na 1506, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PALICKE.
Akte 1506 : verkopers 1/2 huis ("georven van Alidt Palicke") zijn Gerit Ruyter X Lomme, Alidt, weduwe van wijlen Philips van Mekeren, Evert Ruyter.
Akte 1492 : Gherrit Ruter en zijn vrouw Lamme
Akte 1484 : Gerit Ruyter en zijn vrouw Lamme verkopen aan Johan Haighen en zijn vrouw Gertrut een hofstede, geheten Zwevelkorff en een malder zaadland, gelegen in het kerspel Vorst, buurschap Empe.
Akte 1483 : Gerit Rueter en Lamme, hun huis in de Moilenstraat.
Akte 1461 : Gerrit Ruether de jonge en Lamme zijn vrouw
Akte 1460 : Genoemd als hypotheekgever : "Gerit Rueter de jonge X Lamme".
Lamme Exzen of Exsen wordt ook nog genoemd in 1448 en 1451 als bewoonster in Zutphen. Dat zou betekenen dat ze ouder is dan hier geschat.
Gehuwd 1451 te Zutphen met Lamme (Lomme) EXSEN, geboren circa 1430, overleden na 1506.
Kinderen:
 1. Aleytt RUYTER, geboren circa 1460, overleden 02-04-1528 Zutphen.
  Alyt en Philips kopen in 1488 een huis in de Waterstraat (tegenwoordig 's Gravenhof) van Philips' moeder. Dit huis is al tientallen jaren bezit van familie van Meeckeren.
  Van Aleytt en Philips ligt de grafsteen in de Walburgkerk in Zutphen. Inscriptie : "Int jaer ons heren M CCCC XCII op den III dach in Augustus (3/8/1492) starf de vromme Philips van Mekeren. Int jaer ons heren XVc ende XXVIII den II dach der april (2/4/1528) starf de erber Alijt Ruters syn huysfrou. B(id) v(oer) d(ie) zielen."
  Uit dit huwelijk o.a. Renze (Rent) van Meeckeren tot Brandsenburg, landdrost van Zupthen, tr. Elisabeth Schulle.
  Philip was een zoon van Renze (Reint) van Meeckeren, heer van Huning, beleend 1451, gerichtsman te Brummen 1453, zoon van Herman van Meeckeren en Metta Reintsdochter Kreijnck.
  In 1509 Renszo vann Mekeren, kleinkind van Aleytt Ruters, oom Gerart Ruyter.
  Gehuwd circa 1485 met Philips VAN MEECKEREN, geboren circa 1450, overleden 03-08-1492 Zutphen, zoon van Renze (Renzo, Reint) VAN MEECKEREN en Mechteld VAN NASSAU.
 2. Evert Gerrits RUYTER, geboren circa 1460.
 3. Gerrit Gerrits RUYTER, geboren circa 1460.
  In 1508 verzoekt Herman van Mekeren, drost van Vellue, aan de stad Zutphen om Gert de Ruter te gelasten het goed dat zijn zuster, huisvrouw van wijlen Philippus van Mekeren, broeder van schrijver, door de dood van hun vader en broeder is aangeërfd, aan haar over te dragen.
 4. Jacob Gerrits RUYTER, geboren circa 1460.
  Akte 1535 : Elisabeth, weduwe van wijlen Rense van Mekeren, voogd over haar kinderen is Jacob Rueter.

R3    Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435, overleden na 1490, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PALICKE.
In 1473 en 1474 kopen zij ditzelfde huis en nemen een hypotheek.
Akte 1480 : hypotheeknemer Henrick Rueter X Alyt, Hypotheekgever Jo Rueter X Alyt.
In 1467 kopen "Henrick Geritzon X Alijt" een huis met kelder aan de Lange Hofstraat in Zutphen. In 1490 verkopen "Henrick Geritzs., opreider, X Alijt" dit pand weer.
In 1467 worden Henrick en Jan Rueter als 'broeders' genoemd.
Gehuwd circa 1460 met Alyt NN, geboren circa 1430, overleden na 1490.
Kinderen:
 1. Johan Henricks RUYTER, geboren circa 1450.
  In 1498 nemen Jan Ruiter Henrixss. X Jutte een hypotheek op dit huis. Hypotheekverstrekkers zijn Jan Ruiter X Alit.
  In 1496 en 1498 nemen Jan Ruiter Henrixss. X Jutte nog twee keer een andere hypotheek, eveneens bij Jan Ruiter X Alit
  Akte 1493 : koper van een huis is Johan Ruyter Henrixss. Zelfde huis gaat later over op Gerrit Ruyter x Lomme.
  Gehuwd circa 1480 met Jutte NN.
 2. Gerrit Henricks REUTER, geboren circa 1460.
 3. Alyt RUYTER, geboren circa 1460.
  Gehuwd 1491 te Zutphen met Jacob HENRICKSZ, geboren circa 1460.
 4. Henrick Henricks RUYTER, geboren circa 1460.

R192    Gerrit Henricks REUTER, geboren circa 1460, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R3) en Alyt NN.
Gehuwd circa 1485 met NN , geboren circa 1460.
Kind:
 1. Zwene RUYTER, geboren circa 1485, overleden voor 1531.
  Zwene koopt in 1513 een huis in de Bakkerstraat dat ze bestemt als armenhuis. Ze staat vermeld als dochter van Gerrit Ruyter. Haar broer Henrick koopt vanaf 1545 een aantal panden om hier armenhuisjes te bouwen : het latere Ruitershofje. Zwene moet duidelijk ouder zijn dan haar broers en zussen, en moet een andere moeder hebben gehad. We vinden haar naar ook niet in aktes van haar vader Gerrit, zie hierboven. Ze moet daarom al voor 1531 zijn overleden.

R4    Hille Gerrits RUYTER, geboren circa 1435, dochter van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PALICKE.
Gehuwd circa 1460 met Derick VENSS, geboren circa 1430, overleden voor 1468.
Kinderen:
 1. Alyt VENSS, geboren circa 1460.
 2. Ermgart VENSS, geboren circa 1460.
 3. Werner VENSS, geboren circa 1460.

R5    Johan Gerhards RUYTER, bierbrouwer, geboren circa 1435 te Lübeck (Dld), overleden 1501 Nederland, zoon van Gerhard REUTER (zie R1) en Alheyd PALICKE.
In een akte uit 1504 schenkt "Lijse, weduwe van Johan Ruter aan de abt van Oeldencloester in de Merne in Vrieslant de beterschap van haar huis te Hasselt met inventaris en alles, wat ze bezit in de vrijheid van Hasselt.". Dit klooster stond in Kloosterburen, tegenwoordig prov. Groningen.
In 1477 maakt Johan ten behoeve van Alidt Palicken de huwelijksvoorwaarden voor haar huwelijk met Johan toe Koerenbleke. In 1479 treedt Johan nogmaals op als hun vertegenwoordiger. In 1506 is Alidt Palicken overleden (Johan overigens ook), en erven Gerrits kinderen Gerrit, Evert en Alidt van haar een huis in de Lange Hofstraat.
In een akte uit 1460 uit Hattem is sprake van "Jan Jans geheyten die Ruter en zijn vrouw Aleyt en Willem Janss. en Willem Ians dochter". Het betreft hier een verschrijving ofwel een ander echtpaar.
In de periode 1473 - 1501 komen we Johan en zijn vrouw Alyt veelvuldig tegen als hypotheekgevers. In 1502 : hypotheekgever Alit, wed. van wijlen Jan Ruiter.
In 1467 wordt Johan Ruyter genoemd als buurman aan de tegenwoordige Spittaalstraat, destijds buiten de stadsmuur gelegen.
In 1467 worden Henrick en Jan Rueter als 'broeders' genoemd.
In 1487 en 1488 koopt "Johan de Rueter" het "erve Strode" van Henric Kerckhof en zijn vrouw. Dit goed is enkele jaren daarna overgegaan op zijn zoon Gerrit en Lamme ten Doene. Zie nieuwsbericht 19/6/2019.
Gehuwd 1461 te Zutphen met Alyt TRYMPMAEKER, geboren circa 1430, dochter van Claes TRYMPMAEKER en Wysse NN.
Akte 1461 : Wysse, wed. van wijlen Claes Trympmaeker, dochter Alyt
Een hylick gededingt tussen Gerit Rueter en Joahn syn soon end Alyt Trympmaekers.

Kind:
 1. Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER, koopman, geboren circa 1470 te Zutphen, overleden 24-10-1543 Zutphen.

R37    Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER, koopman, geboren circa 1470 te Zutphen, overleden 24-10-1543 Zutphen, zoon van Johan Gerhards RUYTER (zie R5) en Alyt TRYMPMAEKER.
In 1529 koopt Gerrit samen met Henrick van kranenborch de Muysersweert, gelegen over de IJssel in Veluwezoom, van de stad Zutphen.
In de periode 1505 - 1530 komen Gerrit en Lamme veelvuldig voor in de verpondingsregisters als kopers, hypotheeknemers en -gevers.
Akte 1529 : Gerrit Ruyter end Luijmma syn huisvrouw, zoon Johan Ruyter Gerritsn end Luymna hun echte zoon, Alyt end Wilhelma haer beyde echte docht(eren) en nog zoon Gerrit Ruyter.
In 1543 wordt Lumme als weduwe van Gerrit Rueters genoemd.
In akte uit 1534 wordt Gerrit genoemd als zoon van Johan en Alyt. Broeder Henrick Kreynck, prior, broeder Garyt Kremer, subprior, broeder Henrick van Deventer, procurator, en de gemene broederen van het convent van de Predickeroerden binnen Zutphen verklaren, dat de 142 philipsgulden en de jaarrente van 6 molder rogge, die in 1505 waren geschonken door Alijt, weduwe van Johan Ruter, waarvoor jaarlijks een uitdeling van 5 molder rogge en een half vat boter aan de armen zou worden gedaan, niet naar behoren waren belegd en ook de roggerente onbekend was, dat hun vader Garyt Ruter, Alijts zoon, hiervoor 30 goudgulden had geschonken en daarenboven Garyt Ruter voornoemd 20 goudgulden heeft geschonken, waarvoor zij op Sint Barbara een gezongen mis zullen opdragen voor het Sint Barbarabeeld, staande voor Sint Thomas, dat voor 1 goudgulden wijn gehaald zal worden voor degenen die over de uitdeling staan en voor de broeders in het refter, die na de maaltijd een “miserere mei Deus” zullen lezen met een collect voor de overledenen van het geslacht Ruter en dat dezen door de priesters de volgende dag in de mis zullen worden herdacht.
In 1491 worden Gherrit Ruter x Lamme ten Stro genoemd als eigenaren van het goed "'t Stroo". Er is nog altijd een boerderij op diezelfde plaats met dezelfde naam op het adres Strodijk 3 te Vorden.
In 1527 en 1528 is Gerrit overrentmeester van de stad Zutphen.
Gehuwd circa 1490 met Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE, geboren circa 1470, overleden 1552.
Akte 1548 : Lumme, wed. Gerit Ruther, verklaart dat alle timmerarbeid enz. door haar zoon Henrick Ruther met haar toestemming is geschied.

Kinderen:
 1. Gerhard REUTER, koopman, geboren 03-1494 te Zutphen, overleden 10-03-1564 Lübeck (Dld) ========zie tak Gerhard Gerrits Reuter.
  Gerhard is rond 1520 vanuit Zutphen teruggekeerd naar Lübeck. Hij wordt daar in 1535 'faktor' van de koning van Denemarken en wordt door dezelfde Christian III geadeld (“Gerdt Ruyter de Oude”) en verkreeg het goed Alt Ruppersdorf; dat bleef tot 1759 familiebezit.
  Gehuwd (1) circa 1515 te Lübeck (Dld) met Catharina Störtelberg.
  Gehuwd (2) 29-01-1531 te Lübeck (Dld) met Margareta CARSTENS, geboren circa 1510 te Lübeck (Dld), overleden 06-05-1573 Lübeck (Dld), dochter van Hinrich CARSTENS en Anna GOTHAN.
 2. Wilhelma Gerrits RUYTER, geboren circa 1505.
 3. Aelheit (Alyt) RUYTER, geboren circa 1525, overleden 1579 Zutphen.
  Begraven in de Broederenkerk te Zutphen. "Aelien Rvitters, overleden 1579, gehuwd met Derick Staeckebrant, overleden 1556".
  Akte 1570 : Weduwe Stackebrant neemt als 'joffer Ailheidt' een hypotheek.
  Akte 1548 : Derick neemt een hypotheek.
  Akte 1548 : Derick Staekenbrant en Aeltken, zijn vrouw, erkennen een jaarrente van 10 joachimsdalers, gaande uit hun huis op de Scuepstoel naast de schuur van het Oude Gasthuis, achter strekkende in de Boernhaefferstraat, hebben verkocht aan Johan Rueter en Eelsken, zijn vrouw.
  Gehuwd circa 1545 met Derick STAEKENBRANT, overleden 1556.
 4. Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, cijsmeester, raadslid, schepen Zutphen, geboren circa 1525, overleden voor 1575 Zutphen ========zie tak Henrick Gerrits Ruyter.
  In 1574/1575 trouwt Geertruit opnieuw, met Gerrit Kreijnk.
  Henrick is overleden tussen 9/12/1574 en 3/2/1575 (zie nieuwsbericht 9 juli 2019).
  Op 31 mei 1592 verdelen Henricks vier kinderen met echtgenoten de nalatenschap van hun ouders.
  Henrick is de oprichter van het Ruitershofje in Zutphen. Vaak aangeduid als Henrick Ruyter de brouwer.
  1561: Koper Henrick Rutter Gerrits, raadsvriend X Wilhelma
  In 1566, 1567, 1569, 1570, 1571 genoemd als schepen van Zutphen
  Akte 1570: huis en hof, koper Henrick Ruither Gerritsz, raadsvriend en Gertruid van der Hell
  Akte 1621: Johan Ruiter Lieutenant, syn E susteren Joff. Lummeken Ruters wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, Joff. Wilhelmken Ruters wed. z. Osewolts van Keppe1 In de Voorst, end die nagelaeten kinderen van z. Jacob van Winshem, als erfg(e)n(aam)van Z. Henrick Ruter.
  In 1590 genoemd : "Henrick Ruiter die Olde, Johan Ruiter syn soon".
  In akte 1581 worden zoon Johan en zusters Lumme, Lutgert en Gerritgen genoemd. Geen Wilhelma.
  In akte 1566 is sprake van Stijne Sander Varwersdochter en haar beide kinderen, verkregen bij Henrick Ruyter Garritz. Zie nieuwsbericht 4 juni 2019.
  Relatie (1) voor 1557 met Stijne Sanders VARWER, geboren circa 1525.
  Gehuwd (2) 5-1558 met Wilhelma KREYNK, geboren circa 1530, overleden 01-04-1566 Zutphen, dochter van Gerrit KREYNK en Lutgert SCHAEPS.
  Wilhelma's grafsteen in de St.Walburgiskerk in Zutphen : "Anno 1566 den 1 dach apriel is joeffer Wilhelma Ruetters gestoerven, der silen Got gnedich.".
  Gehuwd (3) circa 1570 met Geertruit VAN DER HELL, geboren circa 1560 te Nijkerk, overleden voor 1592, dochter van Johan VAN DER HELL en Swedera Reinier VAN WENCUM.
  Akte 1578 : Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.
 5. Johan Gerrits RUYTER, geboren circa 1525, overleden voor 1565 ========zie tak Johan Gerrits Ruyter.
  Mogelijk is er een verwantschap tussen deze Ruyterfamilie en de familie (De) Ruiter.
  Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Ruiterfamilie als Jan NN bekend staat.
  Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
  Akte 1548: hypotheekgever Johan Rueter X Eelsken
  Akte 1565: Elsken, weduwe van Johan Ruthers, aan Henrick Ruther en zijn zuster Ailheidt vermaakt heeft onder meer al haar gereed goed.
  In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.
  Gehuwd circa 1548 met Elsken SCHENCKEN, geboren circa 1520, overleden 15-09-1582 Zutphen.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 01 nov 2019
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!