Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.

Genealogie Henrick Gerrits RUYTER
Terug naar de eerste generaties

Henrick Gerrits Ruyter is in tegenstelling tot zijn broers in Zutphen gebleven toen die stad door de Spanjaarden belaagd werd. Het kostte hem zijn leven. Zijn nageslacht is niet omvangrijk en deze tak is met Johan Ruyter tot Vieracker in 1678 uitgestorven.
Henricks broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Gerhard Reuter en Johan Gerrits Ruyter.Gerhard Reuter Henrick Gerrits Ruyter Johan Gerrits Ruyter  

R28    Henrick Gerrits RUYTER, bierbrouwer, raadslid, schepen Zutphen, geboren circa 1525, overleden 1572 Zutphen, zoon van Gerrit Jans (Gerhard Johans) RUYTER (zie R37) en Luijma (Lumme, Lamme) VAN DOENE.
In 1574/1575 trouwt Geertruit opnieuw, met Gerrit Kreijnk.
Op 31 mei 1592 verdelen Henricks vier kinderen met echtgenoten de nalatenschap van hun ouders.
Henrick is de oprichter van het Ruitershofje in Zutphen. Hij is om het leven gebracht bij de Spaanse herovering van Zutphen. Vaak aangeduid als Henrick Ruyter de brouwer.
1561: Koper Henrick Rutter Gerrits, raadsvriend X Wilhelma
In 1566, 1567, 1569, 1570, 1571 genoemd als schepen van Zutphen
Akte 1570: huis en hof, koper Henrick Ruither Gerritsz, raadsvriend en Gertruid van der Hell
Akte 1621: Johan Ruiter Lieutenant, syn E susteren Joff. Lummeken Ruters wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, Joff. Wilhelmken Ruters wed. z. Osewolts van Keppe1 In de Voorst, end die nagelaeten kinderen van z. Jacob van Winshem, als erfg(e)n(aam)van Z. Henrick Ruter.
In 1590 genoemd : "Henrick Ruiter die Olde, Johan Ruiter syn soon".
In akte 1581 worden zoon Johan en zusters Lumme, Lutgert en Gerritgen genoemd. Geen Wilhelma.
Gehuwd (1) 5-1558 met Wilhelma KREYNK, geboren circa 1530, overleden 01-04-1566, dochter van Gerrit KREYNK en Lutgert SCHAEPS.
Gehuwd (2) circa 1570 met Geertruit VAN DEN HELL, geboren circa 1560 te Nijkerk, overleden voor 1592, dochter van Johan VAN DEN HELL en Swedera Reinier VAN WENCUM.
Kinderen:
 1. Henrick Henricks RUYTER, geboren circa 1560 te Zutphen, overleden voor 1621.
  In twee aktes uit 1602 en 1606 betreffende Lumma Ruyter wordt gesproken van "haar broeder Henrick". Henrick is tevens haar voogd (momber). Wellicht is hij zoon uit een eerder - nog onbekend - huwelijk.
 2. Lumma (Lummeken, Lumina) RUYTER, geboren circa 1560 te Zutphen, overleden 19-03-1638 Zutphen.
  Akte 1606 : Joff. Lumina Ruters wed. des Raetsheren Casijns van(der) Hell, maeckt mechtich Henrick Ruter haer broeder ..
  Akte 1602 : Joff. Lumma Ruiters Wed. des Raetsheeren Casyns van der Hell, met Henrick Ruter haer broeder end momber‚ maeckt mechtich ...
  Gehuwd (1) 1585 met Casijn VAN DER HELL, ambtsjonker van Nijkerk, burgemeester van Nijkerk, raadslid Gelderland, geboren circa 1557, overleden 06-01-1601 Zutphen.
  Casijn is een broer van Geertruijt waarmee Johan gehuwd was. De achternaam Van der Hell wordt ook wel als Van den Wal aangeduid.
  Gehuwd (2) na 1601 met Matthijs VAN WENCUM.
 3. Lutgert (Rutgart, Lutgera) RUYTER, geboren circa 1560, overleden 08-02-1607 Zutphen.
  Akte 1588: huisvr. van Jacob van Winshem, dochter van Zal. Henrick Ruiter Gerrits
  Gehuwd (1) 27-07-1588 te Zutphen met Jacob VAN WINSHEM, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, overleden 21-05-1600 Zutphen.
  Gehuwd (2) 20-12-1603 te Zwolle met Herbert SPLITLOFS, zoon van Goedert SPLITLOFS
 4. Gerritgen RUYTER, geboren circa 1565, overleden voor 1592.
 5. Wilhelma RUYTER, geboren circa 1566 te Zutphen, overleden 01-04-1566 Zutphen.
  Wilhelma's grafsteen in de St.Walburgiskerk in Zutphen : "Anno 1566 den 1 dach apriel is joeffer Wilhelma Ruetters gestoerven, der silen Got gnedich.". Haar moeder overlijdt dezelfde dag, misschien tijdens of vlak na de geboorte.
 6. Johan RUYTER TOT VIERACKER, luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 Zutphen.
 7. Wilhelma (Wilhelmken) RUYTER, geboren circa 1570, overleden 1633.
  Akte 1627: Verkoper executeurs wijlen Henrick Ruyter, koper Wilhelma Ruyters, wed. Osewolt van Keppel in de Voorst
  Gehuwd 23-10-1611 te Zutphen met Oswald (Osewolt) VAN KEPPEL IN DE VOORST, overleden voor 1621.

R35    Johan RUYTER TOT VIERACKER, luitenant, geboren circa 1570, overleden 04-05-1640 Zutphen, zoon van Henrick Gerrits RUYTER (zie R28) en Geertruit VAN DEN HELL.
In 1601 Luijtenant te paard in de comp. van kapitein Ernst van der Lauwick, enkele jaren in het buitenland tot 1606. Ernst van Lawick was kapitein in het Staatse leger.
In 1601, 1606 en 1608 verkopen Johan Ruter, luitenant en Wilhelmina Ruter, zijn zuster verschillende huizen in Zutphen.
Akte 1601 : "Johan Ruiter echte soon van wylen onsen L. medebroeder. Henrick Ruter Gerritsn, by joff. Gertruidt van der Hell ehelick geprocreiert, Lieutenant des Edelen Erentfesten end Manhaften Ernstes van Lauwick Hopman, voorhebbens zynde na Nurenberch te verreijsen om aldaer syn bloetsverwanten te besoecken, een Borger brief gegeven."
Op 26 februari 1596 is Johan tot overrentmeester benoemd, tot 1599. op 26 februari 1606 wordt hij als schepen gekozen.
Getrouwd 8/8/1628? Zij van Kampen. Hij Luijtenant Capt. van de Compagnie van Grave Jorrien Ernst.
Zoon Johan is enigst kind; in 1646 worden Jacob van Winshem en Gerard Casyn van der Hell als momberen van het onmondige zoontje van Jonker Johan Ruiter en joff. Gesina Tengnagels genoemd.
In 1641 worden Jonker Jurrien Gansneb gen(aam)t Tengnagel en Jonker Reiner Gansneb gen(aam)t Tengnagel genoemd als "oomen end naeste bloetsverwanten van haer neefken Jan Rueter bij zalige Jonker Johan Ruiter end joff. Gesina Gansnebs gen(aam)t Tengnagel geprocreiert".
Gehuwd (1) 26-08-1590 te Zutphen met Geertruidt MARIENBORCH.
Gehuwd (2) 28-04-1609 te Zutphen met Geertruijt VAN DEN WALL, geboren 15-06-1566, overleden 18-12-1625, dochter van Arend VAN DEN WALL en Geertruid SWAEFFKEN.
Gehuwd (3) 08-08-1626 te Zutphen met Gesina GANSNEB GEN. TENGNAGEL, overleden voor 1634.
Gehuwd (4) 08-02-1634 te Zutphen met Gesina SPLITLOFS, overleden voor 1638.
Gehuwd (5) 09-09-1638 te Zutphen met Magdalena STRUYFF VAN LAVENSTEIN.
Kind:
 1. Johan RUYTER TOT VIERACKER, raadsvriend Zutphen, burgemeester Zutphen, gecomm. ter adm. Friesland, gecomm. Staten Generaal, geboren 14-07-1631 te Zutphen, overleden 04-01-1678 Den Haag.
  In 1662 verkopen Johan (Ruyter tot Mengerinck of Vieracker) en Susanna van Rhemen het goed Gymminck in Vorden. Begraven te Zutphen, geen kinderen nagelaten.
  Gehuwd (1) 31-12-1657 te Zutphen met Susanne VAN RHEMEN.
  Gehuwd (2) 29-10-1674 te Drempt (bij Doesburg Gld) met Stephanea VAN DER HELL, gedoopt 30-10-1646 te Zutphen, overleden 27-01-1716 Zutphen, dochter van Gerhard Casijn VAN DER HELL en Walvare SCHIMMELPENNICK VAN DER OYE.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 27 mrt 2019
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!