Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Dit is een reconstructie van de eerste generaties van de stamboom (De) Ruiter (zie Herziene reconstructie maart 2019)
Hier komen twee grote takken samen: de tak Sijmon (Ruijter) en de tak Frans (Ruijter).
De verbinding loopt via II.b Jan Jans Ruijter, die in 1618 genoemd wordt in een acte van Jan Fransen (Ruijter). De veronderstelling is dat dit oom en neef zijn.I.a    Jan (RUIJTER), geboren circa 1510.
Mogelijk is er een verwantschap tussen de familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Deze verwantschap loopt dan via deze Jan, die in de Zutphense Ruyterfamilie als Johan Gerrits Ruyter bekend is en getrouwd is met Elske Schencken. Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.

Kinderen:
  1. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1540.
  2. Frans (RUIJTER), geboren circa 1545 ========zie tak Frans (Ruijter).

II.b    Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1540, zoon van Jan (RUIJTER) (zie I.a)
Jan Jans Ruijter wordt genoemd in een akte van Jan Fransen uit 1618. Aangenomen is, dat Jan Jans Ruijter en Jan Fransen resp. oom en neef van elkaar zijn.
Gehuwd circa 1570 met Ave JANS, geboren circa 1540, dochter van Jan NN
Kind:
  1. Sijmon (RUIJTER), geboren circa 1570 ========zie familie (De) Ruiter.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 17 mrt 2020
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!