Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Dit is een reconstructie van de eerste generaties van de stamboom (De) Ruiter (zie Herziene reconstructie maart 2019)
Hier komen twee grote takken samen: de tak Sijmon (Ruijter) en de tak Frans (Ruijter).
De verbinding loopt via II.b Jan Jans Ruijter, die in 1618 genoemd wordt in een acte van Jan Fransen (Ruijter). De veronderstelling is dat dit oom en neef zijn.I.a    Johan RUTER, geboren circa 1510, overleden circa 1563.
Mogelijk is er een verwantschap tussen de familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Zutphense Ruyterfamilie als Johan Gerrits Ruyter bekend is en getrouwd is met Elske Schencken. Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.

Kinderen:
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1540.
 2. Frans (RUIJTER), geboren circa 1545.
 3. Henrick RUIJTER, geboren circa 1550.

II.b    Jan Jans RUIJTER [KOOP POTSCHIP, 1612], geboren circa 1540, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
Jan Jans Ruijter wordt genoemd in meerdere aktes. Deze worden momenteel onderzocht.
Gehuwd circa 1570 met Ave JANS, geboren circa 1540, dochter van Jan NN
Kinderen:
 1. Sijmon (RUIJTER), geboren circa 1570.
 2. Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1570, overleden voor 1611.
  Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.

III.c    Sijmon (RUIJTER), geboren circa 1570, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Kinderen:
 1. Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645.
 2. Albert RUIJTER, geboren circa 1595.

IV.g    Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645, zoon van Sijmon (RUIJTER) (zie III.c)
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.

Kinderen:
 1. Claes JANSEN, geboren circa 1620.
 2. Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653.
 3. Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665.
 4. Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671.
 5. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1625, overleden circa 1681.

V.x    Claes JANSEN, geboren circa 1620, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd circa 1645 met Beerte EVERTS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Heijltje CLASEN, gedoopt 18-10-1646 te Blokzijl.
 2. Albert CLASEN, gedoopt 08-10-1648 te Blokzijl.
 3. Hiltjen CLASEN, gedoopt 30-09-1649 te Blokzijl.
 4. Volcken CLASEN, geboren circa 1650.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1680.

VI.ai    Albert CLASEN, gedoopt 08-10-1648 te Blokzijl, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd circa 1674 met Aechien DIRCKS, gedoopt 07-05-1648 te Blokzijl, dochter van Dirck OOSTEN en Griet JANSZ.
Kinderen:
 1. Dirck ALBERTS, gedoopt 28-02-1675 te Blokzijl, overleden circa 1690.
 2. Grietje ALBERTS, gedoopt 12-09-1677 te Blokzijl.
 3. Claes Alberts RUIJTER, matroos VOC, gedoopt 28-03-1680 te Blokzijl, overleden 18-01-1711 Azie.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4. Beertje ALBERTS, gedoopt 18-06-1682 te Blokzijl.
 5. Maertje ALBERTS, gedoopt 31-08-1684 te Blokzijl.
 6. Jan ALBERTS, gedoopt 23-01-1687 te Blokzijl, overleden voor 1689.
 7. Jan ALBERTS, gedoopt 23-01-1689 te Blokzijl.
 8. Dirck ALBERTS, gedoopt 17-05-1691 te Blokzijl.

VI.ak    Jan Clasen RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren circa 1650, overleden voor 1680, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd 28-11-1675 te Steenwijkerwold met Jacobje ANDRIES, gedoopt 08-01-1654 te Steenwijkerwold, dochter van Andries HESSELS en Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.
Bij huwelijk komt Gerbrandt uit Nieuw Nederland, en Jacobjen uit Muggenbeet.

Kind:
 1. NN RUIJTER, geboren circa 1675.

V.y    Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) Gehuwd circa 1645 met Maritjen CLAES, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Jan COOPS, gedoopt 18-10-1646 te Blokzijl.
 2. Ave COOPS, gedoopt 16-01-1648 te Blokzijl.

V.w    Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet"
Gehuwd circa 1645 met Hille MARTENS, geboren circa 1620, overleden voor 1665, dochter van Marten ALBERTS en Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt 16-05-1647 te Blokzijl ========zie familie Blaauw.
  Gehuwd 10-04-1671 te Steenwijkerwold met Hendrickje PIETERS.
 2. Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 30-01-1650 te Blokzijl.
 3. Jacob MARTENS, gedoopt 31-10-1652 te Blokzijl.
 4. Annichjen MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 20-04-1656 te Blokzijl.
 5. Marten MARTENS, gedoopt 29-08-1658 te Blokzijl.
 6. Marten MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 15-07-1660 te Blokzijl.

VI.x    Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 30-01-1650 te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd (1) 05-12-1669 te Steenwijkerwold met Geesje JANS.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.
Gehuwd (2) circa 1675 met Swaentje ALBERTS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Lubbichjen ALBERTS, gedoopt 26-12-1670 te Blokzijl.
 2. Marten ALBERTS, gedoopt 27-05-1672 te Blokzijl.

 3. Uit (2):
 4. Marten ALBERTS, gedoopt 29-11-1676 te Blokzijl.
 5. Willem ALBERTS, gedoopt 06-06-1680 te Blokzijl.
 6. Annetje ALBERTS, gedoopt 20-09-1682 te Blokzijl.
 7. Hilletje ALBERTS, gedoopt 15-02-1685 te Blokzijl.
 8. Geesje ALBERTS, gedoopt 07-11-1686 te Blokzijl.

VI.y    Jacob MARTENS, gedoopt 31-10-1652 te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met Stijntje JANS.
Kinderen:
 1. Marten JACOBS, gedoopt 26-11-1682 te Blokzijl.
 2. Hiltje JACOBS, gedoopt 20-09-1685 te Blokzijl.
 3. Jan JACOBS, gedoopt 29-07-1688 te Blokzijl.

V.a    Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Gehuwd 17-12-1645 te Blokzijl met Ydtjen DOUWES, gedoopt 01-04-1621 te Tjerkgaast, dochter van Douwe ISKES en Popk DOUWES.
Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.

Kinderen:
 1. Sybrigh SIJMONS, gedoopt 18-10-1646 te Blokzijl.
  Gehuwd 03-11-1670 te Steenwijkerwold met Jan LUIJTIES.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2. Trijntjen SIJMONS, gedoopt 28-12-1651 te Blokzijl.
  Gehuwd 19-02-1682 te Steenwijkerwold met Arent HENDRIKS.
 3. Jan SIJMONS, geboren circa 1655.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.

V.b    Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g)
Gehuwd (1) 29-01-1648 te Giethoorn met Trijntje HARMS.
Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
Gehuwd (2) 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt 04-04-1661 te Blokzijl, overleden voor 1671, dochter van Wijcher Jans RUIJTER en Aeltjen ROELOFS.
Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
Gehuwd (3) na 1671 met Hilligje BARTELS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 11-02-1649 te Blokzijl, overleden voor 1671.
 2. Wijcher Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 26-05-1652 te Blokzijl, overleden voor 1671.

 3. Uit (2):
 4. Wijcher Jans RUIJTER [SCHULDBEKENTENIS, 1691], gedoopt 06-10-1661 te Blokzijl ========zie familie (De) Ruiter.
  Letterlijke tekst van doopbericht: Geesjen Wijcher, een zoon: Wijcher Jans
  Gehuwd 09-01-1686 te Steenwijkerwold met Grietje REIJNDERS, geboren circa 1665 te Muggenbeet, gedoopt 30-09-1687 te Blokzijl, dochter van Reijnder TIJMENS
  Grietje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond. Bij huwelijk komen beide van Muggenbeet.
  Lange tijd is gedacht dat er nóg een zoon, genaamd Jannes, uit dit huwelijk geboren was. Totdat deze akte opdook : zie voogdijakte 1727

IV.h    Albert RUIJTER, geboren circa 1595, zoon van Sijmon (RUIJTER) (zie III.c)
Aangenomen is dat Albert een broer is van onze stamvader Jan Sijmons Ruijter (IV.g)

Kind:
 1. Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1620.

V.m    Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1620, zoon van Albert RUIJTER (zie IV.h)
In 1686 ondertekent Jan Alberts Ruijter namens de doopsgezinde gemeente een financieel akkoord met Blokzijl; in feite krijgt Blokzijl een lening verstrekt tegen bepaalde voorrechten voor de doopsgezinden.
Gehuwd met Grietje BASTIAANS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Albert Jans VISSCHER, geboren circa 1649, overleden voor 1697.
 2. Bastiaan Jans RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1687 ========zie Bastiaan Ruijter.
  Uit voogdijverklaring 30 juni 1687 [BEKIJK AKTE] blijkt dat Bastiaan en Antjen één kind hebben gekregen : Bastiaan. Gezien de naam van het kind kunnen we er van uitgaan dat vader Bastiaan vóór diens geboorte al is overleden.
  Gehuwd circa 1675 met Antjen Jacobs NAGTEGAAL.

VI.q    Albert Jans VISSCHER, geboren circa 1649, overleden voor 1697, zoon van Jan Alberts RUIJTER (zie V.m) en Grietje BASTIAANS.
Gehuwd circa 1680 met Aeltjen Henricks BRETTEN, geboren circa 1650.
Kind:
 1. Bastiaan Alberts VISSCHER, geboren circa 1680, gedoopt 29-03-1700 te Blokzijl.
  Gehuwd 25-12-1714 te Blokzijl met Jannetjen Jans MEINE.

II.a    Frans (RUIJTER), geboren circa 1545, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
Kind:
 1. Jan FRANSEN, geboren circa 1570, overleden voor 1626.

III.a    Jan FRANSEN, geboren circa 1570, overleden voor 1626, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In een akte van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Ik heb aangenomen dat dat een oom van Jan Fransen is (zie II.b).
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd.
Gehuwd circa 1595 met Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Claes JANS, geboren circa 1595.
 2. Jan JANS, geboren circa 1595.
 3. Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595.
 4. Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670.
 5. Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663.

IV.b    Claes JANS, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Albert CLASEN, geboren circa 1625.
  Albert is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Lisebeth in 1656.
  Bij Alberts tweede huwelijk is hij woonachtig te Muggenbeet, zij te Giethoorn. Hij is weduwe van Annegien Gerrits.
  Gehuwd (1) voor 1660 met Annegien GERRITS, geboren circa 1640.
  Gehuwd (2) 16-04-1662 te Steenwijkerword met Jantien HERMS, geboren circa 1640 te Giethoorn?.
 2. Lisebeth CLASEN, geboren circa 1625.
  Gehuwd 29-02-1654 te Steenwijkerwold met Reinder JANSEN, geboren circa 1625, zoon van Jan REINDERS
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komt Lisebeth van Muggenbeet. Ze wordt genoemd als dochter van Claas Jansen. Reinder komt van Scheerwolde, en is een zoon van Jan Reinders.
 3. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1625.
  Wordt genoemd als Jan Claesen Ruijter in akte 17/1/1663.
  Gehuwd 12-01-1656 te Steenwijkerwold met Aeffien MARTENS, geboren circa 1625.
  Onder voorbehoud. Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

IV.c    Jan JANS, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Gehuwd circa 1620 met Anna NN, geboren circa 1595, overleden na 1665.
Kinderen:
 1. Lysebeth JANS [OVERDRACHT, 1654], geboren circa 1620.
  In 1654 verkoopt Lijsbeth Jans samen met Thijmen Harms haar derde part van de erfenis van haar zaliger broer Jan Jans Ruijter. Dit wijst op het bestaan van nóg twee broers of zusters.
  Gehuwd 15-04-1649 te Steenwijkerwold met Thijmen HARMS.
 2. NN JANS, geboren circa 1620.
 3. NN JANS, geboren circa 1620.
 4. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1620, overleden voor 1652.

V.z    Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1620, overleden voor 1652, zoon van Jan JANS (zie IV.c) en Anna NN.
Gehuwd circa 1645 met Auckje PETERS, geboren circa 1620.
Aucke trouwt op 22 augustus 1652 voor de tweede maal : copulatie die 22 augusti Peter Janssen wednr van Lysebeth Henricks & Aucke Peters wed. van Jan Jansen Ruiter.

Kinderen:
 1. Jan Jans RUIJTER, schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde, geboren circa 1645, overleden na 1691.
 2. Jantien Jans RUIJTER [TESTAMENT, 1709], geboren circa 1645, overleden na 1709.

VI.ac    Jan Jans RUIJTER, schipper, vooraanstaand (doopsgezind) lid van het grootschippersgilde, geboren circa 1645, overleden na 1691, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.z) en Auckje PETERS.
In 1691 ondertekent Jan Jans Ruijter als vertegenwoordiger van het grootschippersgilde van Blokzijl een bezwaarschrift.
Gehuwd (1) met Cornelisje CORNELIS, overleden voor 1687.
Gehuwd (2) 24-02-1656 te Blokzijl met Hendrickjen DIRCKS, geboren circa 1620, dochter van Dirk COSTWINNER
Huwelijk: Jan Jansen Ruyter, J.G. en Hendrikjen Dirks, nagelaten dochter van Dirk Costwinner. Als jonggezel kan Jan niet eerder getrouwd zijn geweest. Wellicht verschrijving.

Kind:
  Uit (1):
 1. Cornelisje Jans RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1687], geboren circa 1685.
  Gehuwd 13-10-1706 te Blokzijl met Bastiaan Bastiaans RUITER, geboren circa 1680, overleden 29-07-1722 Batavia?, zoon van Bastiaan Jans RUIJTER en Antjen Jacobs NAGTEGAAL.
  Bastiaan was als busschieter in dienst van de VOC. [LEES VERDER]
  Bastiaan is verre familie van Cornelisje; hier staat hij in de stamboom.
  Bij huwelijk komen beide van Blokzijl.

IV.a    Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
Gehuwd (1) voor 1626 met Marritje JANS, geboren circa 1595, overleden voor 1654.
Gehuwd (2) 17-02-1654 te Steenwijkerwold met Jutje WOLTERS.
Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jantje FRANSEN [TESTAMENT, 1681] [ERFENIS, 1694], geboren circa 1630, overleden voor 1693.
  Gehuwd (1) 28-12-1655 te Steenwijkerwold met Albert Hendricks HEETEKEEL, overleden 1691, zoon van Hindrick HINDRICX en Annegien ROELFSEMA.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd (2) voor 1692 met Jan AUCKES.
 2. Jan Fransen HOUWER, geboren circa 1630, overleden voor 1691.
 3. Roelof Fransen ROOSJE, geboren circa 1630, overleden voor 1711.
 4. Wijcher FRANSEN, geboren circa 1640, overleden voor 1693.
 5. Jan Fransen RUIJTER [TESTAMENT, 1693], geboren circa 1640.
  Jan Franzen Ruijter heeft ons een testament nagelaten, waarin veel interessante informatie staat.
  Jan is kinderloos en hoogstwaarschijnlijk ongehuwd gebleven. Door zijn zuster Jantjen werd hij 'Ruijter Fransen" genoemd. Een vreemde naam, maar klaarblijkelijk bedoeld om hem te onderscheiden van de andere Jan (Fransen Houwer).

V.c    Jan Fransen HOUWER, geboren circa 1630, overleden voor 1691, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Jan Fransen Houwer is op 30-01-1670 getuige bij een huwelijk in Steenwijkerwold. Er wordt uitdrukkelijk bij vermeld dat hij een zoon is van Frans Jansen van Muggenbeet. Blijkbaar een bekend persoon.
Gehuwd 05-10-1656 te Veendam met Jacobjen PIETERS.
Bij huwelijk komt Jan j.m. van Muggenbeet, Jacobjen j.d. van Diever. Op 9-2-1693 werd door Louis Sena en Immetien Sena, echtelieden in de Wildervanck, de ondergrond van no.24 in de Wildervanck verpacht. De huisplaatsen van Marten Wijchers en van de weduwe van Jan Fransen Houwer vallen niet onder deze pacht.

Kinderen:
 1. Frans JANS, gedoopt 26-07-1657 te Veendam, overleden voor 1694.
 2. Lisebet JANS, geboren circa 1660.
  Gehuwd 10-06-1688 te Wildervanck met Hilbrandt ROELS, geboren te Wildervank.
 3. Frans JANS, gedoopt 06-05-1666 te Veendam, overleden voor 1694.
 4. Claesjen JANS, gedoopt 15-03-1668 te Veendam.
  Bij huwelijk komt Claesjen van Veendam, Ufke van Leek.
  Gehuwd 15-01-1688 te Veendam met Ufke JANS, geboren te Leek.
 5. Marchen JANS, geboren circa 1670.
  Gehuwd met Peter DERCKS.

V.d    Roelof Fransen ROOSJE, geboren circa 1630, overleden voor 1711, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd (1) 29-06-1656 te Steenwijkerwold met Jantijn AELERS.
Bij huwelijk komt Roelof van Muggenbeet, en Jantjen van Blokzijl. Zij was reeds tweemaal weduwe; ze trouwde in 1651 voor de tweede maal. Het huwelijk staat opgetekend in het trouwboek van Blokzijl, maar het huwelijk werd klaarblijkelijk afgekondigd in Steenwijkerwold.
Gehuwd (2) na 1660 met Aecht PETERS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Arentjen ROELOFS, geboren circa 1660.
  Bij huwelijk komt Arentjen van Blokzijl, Coop van Veendam.
  Gehuwd 11-02-1694 te Veendam met Coop HINDRICKS, overleden voor 1719.
 2. Frans ROELOFS, geboren circa 1660, overleden voor 1710.
 3. Peter ROELOFS, geboren circa 1660 ========zie familie Roossien.
  Gehuwd circa 1698 met Jantje JACOBS, overleden 18-01-1734.

VI.i    Frans ROELOFS, geboren circa 1660, overleden voor 1710, zoon van Roelof Fransen ROOSJE (zie V.d) en Jantijn AELERS.
Het is bekend dat er meer kinderen moeten zijn geweest naast Hindrikjen. Dezen zijn waarschijnlijk allen vroeg overleden.
Gehuwd (1) 08-09-1699 te Veendam met Trijntje JANS, overleden voor 1709.
Gehuwd (2) na 1709 met Hillegien JACOBS.
Kind:
  Uit (1):
 1. Hindrikjen FRANSEN, geboren circa 1700.
  Gehuwd 11-02-1725 te Veendam met Abel JANS, zoon van Jan Geerts VECHTER

V.g    Wijcher FRANSEN, geboren circa 1640, overleden voor 1693, zoon van Frans JANSEN (zie IV.a) en Marritje JANS.
Gehuwd circa 1670 met Hendrickien BOELEN [REGELING, 1700], geboren circa 1650, dochter van Boele NN
Kinderen:
 1. Jantien WIJCHERS, geboren circa 1670.
 2. Marrichien WIJCHERS, geboren circa 1675, overleden circa 1700.
  Gehuwd 01-03-1696 te Giethoorn met Claas Jans BACKER, geboren circa 1675, zoon van Jan Wijchers RUIJTER en Roelofien BOELEN.
 3. Frans WIJCHERS, geboren circa 1676 ========zie families Huisman & Meester.
  Gehuwd 04-04-1696 te Giethoorn met Lumme Jochums IJDEN.

IV.d    Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning aan Luijt Jacobs van Oldemarkt en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
Gehuwd (1) circa 1620 met Hendrikje TJEERDS.
Gehuwd (2) voor 1626 met Geese BOLDINCK, geboren circa 1595, overleden voor 1650.
Gehuwd (3) circa 1650 met Hendrickje COOPS, overleden voor 1670.
In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Albert VOLKENS, geboren circa 1620, overleden voor 1672.

 2. Uit (3):
 3. Jan VOLCKENS, geboren circa 1650.

V.aa    Albert VOLKENS, geboren circa 1620, overleden voor 1672, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrikje TJEERDS.
Gehuwd (1) circa 1645 met NN , geboren circa 1620, overleden 1661.
Gehuwd (2) 17-03-1661 met Evertje JANS, geboren circa 1630, overleden 1674.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Geesje ALBERTS, geboren circa 1645.
  Gehuwd 2-1669 te Steenwijkerwold met Beene JANSEN, geboren circa 1645.
 2. Jan ALBERTS, geboren circa 1645.

 3. Uit (2):
 4. Aaltje ALBERTS, geboren circa 1665.

V.n    Jan VOLCKENS, geboren circa 1650, zoon van Volcken Jans KOY (zie IV.d) en Hendrickje COOPS.
Op 7/12/1662 doet Jan Volckens, "bejaert manspersoon van Muggebeet" belijdenis. We nemen aan dat deze Jan een zoon is van Volcken Jans en Hendrikje Tjeerds.
Gehuwd (1) 17-04-1662 te Steenwijkerwold met Kunne PEETERS.
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, 'Cunnegien Peters' komt van Giethoorn.
Gehuwd (2) na 1665 met Hendrickjen HARMS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Claesjen JANS, gedoopt 06-1663 te Blokzijl.
  Claesje wordt gedoopt met pinksteren 1663.
 2. Jantjen JANS, geboren te Muggenbeet, gedoopt 17-09-1665 te Blokzijl.

IV.e    Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663, zoon van Jan FRANSEN (zie III.a) en Jantien ROELOFS.
Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
Gehuwd 29-12-1627 te Steenwijkerwold met Aeltjen ROELOFS [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].
Kinderen:
 1. Jan Wijchers RUIJTER, bakker, geboren circa 1640.
 2. Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt 04-04-1661 te Blokzijl, overleden voor 1671.
  Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
  Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
  Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
  Gehuwd 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER)

V.j    Jan Wijchers RUIJTER [NALATENSCHAP, 1704] [VERKOOPAKTE, 1680], bakker, geboren circa 1640, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie IV.e) en Aeltjen ROELOFS.
Gehuwd 02-02-1666 te Giethoorn met Roelofien BOELEN, geboren circa 1650, dochter van Boele NN
Bij huwelijk komt Jan van Muggenbeet, Roelofien van Holtenge. Roelofien is hoogstwaarschijnlijk een zuster van Hendrickien Boelen, die met de neef van Jan (Wijcher Franzen) was getrouwd.

Kinderen:
 1. Wijcher Jans BACKER, geboren circa 1668, overleden voor 1712 ========zie familie Zootjes.
  Bij huwelijk komt Wijcher van Muggenbeet, Aeltje van Giethoorn. Wijcher staat met bij/achternaam "Bakker" vermeld. Als Aeltje in 1712 opnieuw trouwt staat zij als weduwe van Wijcher Jans Zootjes te boek.
  Gehuwd 18-03-1703 te Giethoorn met Aeltje VOLKENS, geboren circa 1680, dochter van Volken JANS en Jantje JANS.
  Aeltje is na het overlijden van Wijcher opnieuw getrouwd, met Cornelis Wijchers Ruijter uit dezelfde Ruijter-familie. Maar of ze dat geweten hebben?
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
 2. Boele Jans BACKER, geboren circa 1670, overleden voor 1723 ========zie familie de Boer.
  Uit de dossiers van de 500ste Penning Steenwijk/ Steenwijkerwold/ Scheerwolde blijkt dat Boele Jans voor 1723 is overleden. Harm Peters (Koetze?) wordt voogd over de kinderen.
  Gehuwd (1) 13-02-1704 te Blokzijl met Jacobje Peters KOETZE, geboren circa 1680, overleden voor 1712.
  Gehuwd (2) circa 1712 met Swaantje CORNELIS, geboren circa 1690.
 3. Hendrikje Jans BACKER, geboren circa 1672.
 4. Claas Jans BACKER, geboren circa 1675 ========zie familie Bakker.
  Gehuwd (1) 01-03-1696 te Giethoorn met Marrichien WIJCHERS, geboren circa 1675, overleden circa 1700, dochter van Wijcher FRANSEN en Hendrickien BOELEN.
  Gehuwd (2) circa 1700 met NN .

II.c    Henrick RUIJTER, geboren circa 1550, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
Kind:
 1. Henrick Henrickx RUYTER, turfschipper, geboren circa 1600.

III.d    Henrick Henrickx RUYTER, turfschipper, geboren circa 1600, zoon van Henrick RUIJTER (zie II.c)
Henrick komen we tegen in een akte uit 1644 als turfschipper te Muggenbeet. Aangenomen is dat Henrick een zoon is van R27 Johan Gerrits Ruyter en aldus in de Zutphense Ruyterfamilie past. Zie Henrick Henrickx Ruijter.
Op de site 'huismangenen' staan Nijsje, Volcken en Hendrick Jans genoemd als kinderen van Henrick. Ik heb hiervoor geen enkele bevestiging gevonden.

Kinderen:
 1. Nijsje Hendriks RUYTER, geboren circa 1640 te Muggenbeet?.
  Gehuwd 27-01-1664 te Steenwijkerwold met Peter Jochems SLIJKENBORCH, geboren circa 1640 te Blankenham.
 2. Volken Hendrikx RUYTER, geboren circa 1640 te Muggenbeet?, overleden circa 1690.
  Gehuwd circa 1670 met Niesje JANS, geboren circa 1645.
 3. Hendrik Jans RUYTER, geboren circa 1645 te Muggenbeet.

IV.k    Hendrik Jans RUYTER, geboren circa 1645 te Muggenbeet, zoon van Henrick Henrickx RUYTER (zie III.d)
Gehuwd circa 1670 met Louwe HENDRIKS, gedoopt 14-05-1648 te Steenwijkerwold.
Kinderen:
 1. Maria Hendriks RUIJTER, gedoopt 04-02-1672 te Blokzijl.
 2. Hendrikje Hendriks RUIJTER, gedoopt 28-12-1673 te Blokzijl.
  Gehuwd met Bene COOPS.
 3. Aaltje Hendriks RUIJTER, gedoopt 02-03-1679 te Blokzijl.
 4. Geertje Hendriks RUIJTER, gedoopt 29-01-1682 te Blokzijl.
 5. Jantje Hendriks RUIJTER, geboren 01-01-1684 te Blokzijl.
 6. Jan Hendriks RUIJTER, gedoopt 09-10-1687 te Blokzijl.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3 op 16 nov 2020
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!