Home  |  Contact

 

 

 WAAR KOMT ONZE FAMILIE VANDAAN?


 

 

De doop- en trouwboeken van Blokzijl beginnen in 1644. Op 29 januari 1648 lezen we in het doopboek :

Jan Jans Ruyter tot Muggenbeecq ende Tryne syn huysvrouw, een sone  : Jan.

Maar waar en wanneer is deze Jan Jans Ruyter geboren? Er zijn redenen om aan te nemen dat hij (of in ieder geval zijn vader) van elders afkomstig is. Met de toename van de verveningen in het gebied rond Blokzijl kwam er na 1600 een grote instroom van nieuwe bewoners op gang. De plaats Muggenbeet speelde in die verveningen ook een belangrijke rol.

Vanuit historisch perspectief dienen zich de volgende mogelijkheden aan (in volgorde van waarschijnlijkheid) :

 

Noord-Holland, meer specifiek : Enkhuizen.

In de 80-jarige oorlog (1568-1648) was Blokzijl een "fortresse" - een versterking gebouwd door en voor Holland in het verder Spaanse noorden van ons land. Tussen Enkhuizen en Blokzijl bestond nauw contact, zowel in militaire zin als op het gebied van de handel. Vanuit Blokzijl werd namelijk alle turf vanuit de Kop van Overijssel verscheept naar de steden in Holland. De ontwikkeling van Blokzijl heeft veel nieuwe mensen naar dit gebied getrokken, vooral uit Noord-Holland.

Het voeren van een achternaam was in Overijssel ongewoon, maar in Noord-Holland zeer gangbaar.

De achternaam Ruiter komt veelvuldig voor in Noord-Holland, vooral van oorsprong uit .. Enkhuizen.

              

Noord Duitsland.

Opnieuw is hier de 80-jarige oorlog van belang. In de Staatse troepen bevonden zich veel huursoldaten uit onder andere (Noord)Duitsland. De strategische positie van Blokzijl werd hierboven al aangegeven. Hier bevond zich een behoorlijke troepenmacht.

Mogelijkerwijs is ook 'onze Jan' in Blokzijl gelegerd geweest en daar blijven 'hangen', nadat de vijandelijkheden voorbij waren.  De achternaam Ruiter en Ruter komt nog steeds voor in Noord Duitsland. Zie ook : http://members.lycos.nl/Ham/dickderuiter.html

 

 

           

            

 

Omgeving Giethoorn.

In de Kop van Overijssel is Giethoorn al lang voor de 17e eeuw een centrum van bewoning. Het is bekend dat ook in Giethoorn een Ruiter-tak zijn oorsprong heeft (de bekende schaatsfabrikant Ruiter). In hoeverre deze familie verwant is?

 

           

     

wapen uit Armorial General - Rietstap
   

 

Omgeving Zutphen.

Zutphen (=Zuidveen) is al een zeer vroeg verveningsgebied.  Deze mogelijkheid is vooral interessant omdat hier al in de 16e eeuw een geslacht Ruiter bekend is, met familiewapen en al.

 

 

 

 

© 2003 Jaap Ruiter, Groningen
            the Netherlands
  Inhoud vrij copieerbaar alleen voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciŽle doeleinden.
  Laatst gewijzigd : 9 jan 2005
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!