Overzicht artikelenIn de aanloop naar het jubileumjaar 2011 heb ik me voorgenomen mijn aandacht vooral te richten op de eerste generaties van onze familie, ik noem ze de vroege Ruijters. Ik heb sterk het gevoel dat hier nog wel het een en ander te ontdekken valt. Maar de gebruikelijke bronnen, de doop- en trouwboeken van de hervormde kerk van Blokzijl en omliggende dorpen, lijken al hun geheimen nu wel te hebben prijsgegeven, en het wordt tijd om verder te kijken.
In de afgelopen maand is dankzij het werk en hulpvaardigheid van de heer Albert Huisman mijn belangstelling gewekt voor de archieven van de rechterlijke macht;  het betreft hier voogdijverklaringen, testamenten e.d.
Want dít is inmiddels wél duidelijk geworden : de eerste generaties Ruijter waren veelal doopsgezind en genoten een behoorlijke welstand.
Een onderzoek naar de eerste generaties Ruijter is dus ook een onderzoek naar de vroege geschiedenis van Blokzijl en de rol van de doopsgezinden daarin. Het is een spannend onderzoek want elke nieuwe akte heeft direct invloed op onze stamboom. Inmiddels zijn al nieuwe takken aan het licht gekomen (Backer, Houwer), waarvan nog onduidelijk is hoever we die in de verdere geschiedenis kunnen volgen.

Het leek me een goed idee om dit proces op de website zichtbaar te maken. Zo kan het gevonden materiaal èn de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de stamboom overzichtelijk worden gepresenteerd.

Op basis van het feit dat de eerste Ruijters doopsgezind waren, vond ik het gepast om dit gedeelte van mijn website in blauwe tinten vorm te geven. (Donker)blauw was in vroeger tijden de kleur die bij doopsgezinden in zwang was : het zogenaamde mennistenblauw of dopers blauw.

Het menu bovenaan is voor dit themagedeelte van de website, vroege Ruijters, aangepast.