Ruyterpanden in ZutphenHet Historisch Kadaster van Zutphen is een reconstructie van het areaal aan panden en percelen in Zutphen op basis van de 'protocollen van transporten en vestenissen 1677-1811' en voor een kleiner deel uit de 'protocollen van kentenissen, 1445-1811'. Dankzij de koppeling met het kadaster uit 1832 valt 'precies' na te gaan, wie de bewoners van een bepaald pand waren, en waar dat pand heeft gestaan. Wat allereest opvallt dat het merendeel van de perceelgrenzen door de eeuwen heen nauwelijks gewijzigd is. Dat maakt het terugzoeken al een heel stuk gemakkelijker.

Gebruikte bronnen:
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0026-0292
  • 361 historisch kadaster verpondingsnummers 0294-0500
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0501-0800
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 0801-1100
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers 1101-1510
  • 361 Historisch Kadaster verpondingsnummers rest
  • De website HISGIS Gelderland voor het Kadaster 1832.
  • De website Google Maps voor de huidige situatie (ook met StreetView).

In de stad Zutphen hebben vanaf 1450 tot in ieder geval 1650 Ruyters gewoond. Op deze pagina vindt u een overzicht van de panden, die ooit in bezit geweest zijn van leden van deze familie.
De meest recente toevoegingen staan bovenaan de lijst.

verp.nr. kad.nr. van tot adres bijzonderheden
1091, 1111, 1112, 1113, 1116 1473 1608 Beukerstraat Diverse panden in deze omgeving waren bezit van de familie Ruyter.
1231 2112, 2113, 2114 1657 1662 Spittaalstraat 87 Twee huisjes aan de rand van de stad in bezit van Johan Ruyter tot Vieracker en Susanne van Rhemen.
445 1196 1473 1627 Beukerstraat 45 Dit pand bestond uit woonhuis en brouwerij; ook bekend als "Het Roode Hert".
57 273, 274, 275, 276 ? 1610 Nieuwstad 20 en 22 Verkoper : Margarita Ruters, weduwe van Arndt van Munster
61 270 1530 1544 Nieuwstad 16 Koper Henrick Ruter X Griete; verkoper Henrica, dochter van Henrick Ruyther
80 673 1455 1501 Nieuwstad 25 Hypotheeknemer Evert X Styne (Rueter); verkoper Jan Ruiter X Alit
574 812/814 1451 1510 Groenmarkt 13 60 jaar in bezit van Gerrit Ruyter en Lamme Exsen.
934 2574 1610 1627 Raadhuissteeg 6 Koper Henrick Ruter; verkoper Jacob van Winshem.
822 785,786 1460 ±1505 Barlheze 13 Lange tijd in bezit van Gerrit Ruyter en Lamme Exsen.