Voogdijregeling Bastiaan Bastiaans Ruijterdatum8 december 1697
betreftBastiaan Bastiaans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 131, scan 0211 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie

Den 8 december 1697
Rigter Petrus Bernars
Coornoten: G. Bernars
M. Mores

Vermits 't overlijden van Albert Jansen Ruiter, gewesene momber neffens Jannes Jacobse Nagtegaal, over 't nagelaten kint van Bastiaan Janssen Nagtegaal, genaamt Bastiaan Bastiaanse (doorgestreept Nagtegaal) Ruiter, bij Antie Jacobs in Egte verwect, zoo wordt in plaats van deselve (vermits zij Antie Jacobs zig wederom in Egte komt te begeve) bij desen Edelen gerigte over gemelte kint weder tot momber aangestelt ende geautoriseert Cina Roelofs, die dan In Judicio present, zodane momberschap heeft aangenomen En belooft zijn pupillen persoon en goederen na sijn beste vermogen te zullen helpen voorstaan te defenderen en 't administreren als na Landrecht.

Staat en Inventaris gedaan maken en overgegeven bij Jannes Jacobs Nagtegaal en Cina Roelofs In qualiteit als mombers over 't onmondige kint van Antie Jacobs Ro, bij Bastiaan Jansen Ruiter in Egte verwect en genaamt Bastiaan Bastiaanse Ruiter zulx eerst wegens de goederen en Vaders klederen, zoo 't opgemelte kint bij d'acte van uitwijsinge in dato den 30 Junij 1687 door sijn voorsegde moeder generalijk zijn bewesen, dog niet gespesificeert, En dan ten tweden nog wegens de goedren soo 't kint bij zijdt val van sijn halve broer sijn aanbestorven.

Een swart pak verkogt voor 19 0 0
Een grau do? verkogt voor 16 0 0
Een muskus pak
twee Roo scharlakense hemdt Rokken met een linnen Rokjen
een sargie hemdtrok
een witte dito
24 hemden
10 dassies
een silver lepel
2 messen, een kretten en een Root met zilver beslagen,
1 silver bel met een ketting
1 zilver ducaton
1 drie gulden stuk
Volgen de goederen 't kint van zijn halve Broer aanbestorven,
een nieu bedt
een bedde kleet
vier nieuwe kussens
een peuluw ------- en kleet
Alle gestopt met levende ganse veeren,
2 nieuwe dekens
6 dito lakens
8 diot kussen slopen
1 goude dukaton


Betekenis

Bekijk ook de eerste voogdijregeling uit 1687.
Als voogd Albert Jansen Ruiter overlijdt moet er een nieuwe voogd benoemd worden. Het kind Bastiaan is nog steeds onmondig, en zal dus echt rond 1687 zijn geboren.
Het is wel apart dat de vader eerst Bastiaan Jansen Nagtegaal wordt genoemd, en enige regels verderop Bastiaan Jansen Ruiter. Nagtegaal was de bij/achternaam van de moeder, die hier dan weer Antie Jacobs Ro heet. Verwarrend. Zijn halfbroer is een kind van zijn moeder met Gijsbert Hendrix Eppen; zie de akte uit 1687.