A


AALDERS
   Abel
   Hendrikje Jans
   Johanna Margrietha

AALDERSON
   Ida

AARDEMA
   Finske Sierds

AARJENS
   Anna Alida
   Christina
   Gerrit
   Grietje

AARTSEN
   Aart Willemsen
   Wilhelmina

ABBEMA
   Oeke Murks

ABES
   Aagtjen

ACHTEREN VAN
   Geesje

ACHTTIEN
   Grietje
   Jan
   Minke Jans

ADEMA
   Auke Aukes
   Femmigje
   Ruurd Aukes

ADERS
   Wilhelmina Theodora Jacoba

ADES
   Gelske

AEDES
   Anke

AELERS
   Jantijn

AHRENS
   Johanna

AKKER VAN DEN
   Janke Molles
   Josephine Maria Margaretha
   Molle Keimpes
   Nicolaas Hermanus

AKKEREN VAN
   Wypkje

AKKERMAN
   Elisabeth Jacobus
   Femmigjen Timens
   Froukjen Hilberts
   Hiltje
   Immigjen Tiemens
   Jan
   Jan Koops
   Jikke Jochems
   Johanna
   Lammigje Koops
   Tijmen Jans
   Wieger Jans

AKSE
   Roelof Wiegers
   Wieger Roelofs

ALBERS
   Geertje
   Klaas

ALBERTS
   Aaltje
   Albert Jochem
   Annetje
   Annetje
   Bastiaan
   Beertje
   Beertje
   Dirck
   Dirck
   Dirck
   Dirck
   Geesje
   Geesje
   Geesje
   Geesjen
   Grietje
   Grietje
   Harmentje
   Hendrik
   Hilletje
   Hilletje
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Lubbichjen
   Lubbichjen
   Maertje
   Maertje
   Marrigje
   Marten
   Marten
   Marten
   Marten
   Marten
   Marten
   Metje
   Reinigje
   Swaentje
   Swaentje
   Trijntje
   Trijntje
   Willem
   Willem
   Woltertje

ALBERTSMA
   Antje Dirks

ALBRECHT
   Olga Karlovna

ALDERLIESTE
   Albert
   Cornelis

ALKEMA
   Dirkje Jeltina (Dé)

ALOISI
   Luciana

ALTEN
   Klaasje
   Roelofje

ALTENA
   Berend Jan
   Jan Herm

ALTHUISIUS
   Cornelia

AMERSFOORT VAN
   Grietje

AMMERMAN
   Elisabeth
   Elisabeth

ANDRIES
   Arentjen
   Jacobje
   Jacobje
   Jantien
   Jantje
   Jantje
   Ytje

ANDRINGA
   Foppe
   Sjoerd

ANEMA
   Eke Minnes

ANSING
   Grietje Jans
   Jan Hendriks

ARENDS
   Aaltje
   Almtje
   Almtje
   Janna
   Jans
   Jans
   Petronalla

ARIAANS
   Dievertje

ARJENS
   Jan

ARREBOUW
   Maria

AS VAN
   Johanna

ASPEREN VAN
   Gerrit
   Hendrik

ASPEREREN VAN
   Johanna Antonetta

ASSEN VAN
   Eeltje
   Jan
   Jetske

ASTEN VAN
   Arie
   Maria

ASTLEY
   Izaak Samuel

ATTEMA
   Feite Sybolts
   Joltje
   Pietertje Idzes
   Sybolt

AUCKES
   Jan

AUKES
   Anje
   Nieske

AURIK
   Jannetje