#16 mei 2021

RUITERTJE 52

Afgelopen week heb ik het RUITERTJE 52 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:

Klik op foto voor groter formaat
 • Op 't westeijnde van Muggenbeet
 • Verraders?
 • Groothertog Alexis
 • Slachtoffer van de tsaar
 • Nieuw toegevoegde notariele aktes
 • Burgsteinfurt
Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.#19 april 2021

Groothertog Alexis

Sinds eind 2016 onderzoek ik de Zutphense Ruyterfamilie omdat ik vermoed dat onze familie hiervan afstamt. In de loop van de jaren heb ik heel veel informatie verzameld die ik tot dusverre grotendeels ongemoeid heb gelaten omdat ik eerst meer zekerheid wou hebben over deze veronderstelling.
Het lijkt me zo langzamerhand tijd om deze informatie beetje bij beetje op de website te zetten. Het gaat hierbij dus om de Hanze Ruyters: een familie van kooplieden / bestuurders / bierbrouwers die we behalve in Zutphen ook in Lübeck, Riga en St. Petersburg aantreffen. Dat dit allemaal dezelfde familie betreft valt overal op het internet na te lezen. De 'link' met onze familie is nog altijd onzeker, maar wordt steeds waarschijnlijker.

We trappen af met 'Groothertog Alexis'. Als zoon van de Russische tsaar begon hij een relatie met de hofdame van zijn moeder. Niets bijzonders?
Lees het artikel en oordeel opnieuw.#04 april 2021

Albert Volckens en Evertien Jans

Vanavond opnieuw een akte toegevoegd aan de verzameling. Albert Volckens staat weliswaar wat verder van onze familietak af, maar is wel degelijk een nakomeling van ons aller stamvader Johan Ruter (via diens zoon Frans, wiens nageslacht grotendeels onder de achternaam Roossien te boek staat).
De akte bevestigt een klein stukje stamboom, én levert een paar aanvullingen op.
Zie de akte hier:  Akte 4 december 1674.#31 maart 2021

Op 't westeijnde van Muggenbeet

In een overdrachtsakte uit 1692 lezen we van "... een huijs, schuijre en werff, op 't westeijnde van Muggenbeet, [...] ten westen de Erfgen[amen] van Jan Jansen Ruijter ...".

De erfgenamen van Jan Jans Ruijter: daarmee kan alleen het gezin van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter met zijn vrouw Grietje Reijnders zijn bedoeld!  Daarmee geeft deze akte ons globaal de plek waar zij in deze tijd woonden: helemaal aan de westkant van Muggenbeet (en dus dichtbij Blokzijl).
Lees het artikel "Op 't westeijnde van Muggenbeet".

#20 maart 2021

RUITERTJE 51

Klik op foto voor groter formaat
Vanavond heb ik het RUITERTJE 51 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:
 • Bob Haan overleden
 • Terugblik tien jaar Stichting Ruitersporen
 • Nieuwe voogdijakte Wijcher Jans Ruijter
 • Presentatie stamboom gewijzigd
 • ' t Sieverinck te Beltrum
 • Leengoederen van de familie Ruyter
 • Het leenstelsel
 • Het goed Gybbeconck
 • Vroege Ruijters
 • Het testament van Volcken Hendricx

Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.
Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
#20 februari 2021

Leengoederen van de familie Ruyter

Het artikel over 't Sieverinck is slechts een eerste in een langere reeks, want vanaf de 14e eeuw zijn leden van de Zutphense Ruyterfamilie regelmatig beleend. Het lijkt me interessant om hiervan eens een overzicht te maken, zie pagina Leengoederen van de familie Ruyter. Op die pagina zie je meteen wat er nog aan zit te komen...
Ik heb alvast toegevoegd een korte verhandeling over Het goed Gybbeconck; verreweg de eerste vermelding van een lid van deze familie uit 1345!

Naast dit overzicht leek me een korte beschrijving van het hoe en wat van het feodale leenstelsel toepasselijk. Je vindt dit onder Korte beschrijving van het leenstelsel.#10 februari 2021

't Sieverinck te Beltrum

Zo nu en dan kom ik bij mijn onderzoek verrassende bronnen tegen. Het blad Gens Nostra heeft een aantal jaargangen op internet gezet, en in het mei-nummer van vorig jaar staat een - voor ons interessant - artikel over het goed 't Sieverinck te Beltrum. Het is voor ons interessant omdat dit goed meer dan 100 jaar lang in het bezit is geweest van de familie Ruyter uit Zutphen. De namen die we in dit artikel tegengekomen zijn de bekende namen en vormen als zodanig een bevestiging van de stamboom zoals die nu op papier staat.

't Sieverinck te Beltrum.#04 februari 2021

Presentatie stamboom gewijzigd

Jan Sijmons Ruijter is met zekerheid onze stamvader. Maar in het Muggenbeet en Blokzijl van de 16e eeuw komen we nog andere Ruijters tegen. Daarmee laat zich Jan Sijmons' voorgeslacht reconstrueren met als 'verste' voorvader Johan Ruter, die rond 1560 in Muggenbeet leefde.
Tot nog toe had ik dit stukje stamboom met de eerste generaties Ruijter als 'reconstructie' op de website staan, maar ik heb nu besloten dat dit gerust bij de bestaande stamboom getrokken kan worden, ook al zijn de verbindingen tussen de eerste generaties niet afdoende bewezen.
Dat Johan Ruter aan het hoofd van onze familie staat, lijkt me vrij zeker. De veronderstelde connectie met de Zutphense Ruyterfamilie loopt zoals bekend via dezelfde Johan, dus dat maakt het allemaal wel extra spannend.

Nu op zoek naar ondersteunende gegevens!
#11 januari 2021

2021

Stichting Ruitersporen wenst al haar leden een gezond en gelukkig 2021 !
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website?
Geef je op als lid van de stichting en lees als eerste de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de familie! Blijf op de hoogte van de wijzigingen op deze omvangrijke website!

     Aanmelden als lid


Dit jaar verschenen nieuwsberichten:

RUITERTJE 52
Groothertog Alexis
Albert Volckens en Evertien Jans
Op 't westeijnde van Muggenbeet
RUITERTJE 51
Leengoederen van de familie Ruyter
't Sieverinck te Beltrum
Presentatie stamboom gewijzigd
2021

Eerdere jaren:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006