Nieuwsbericht 09 juli 2018


De broers Jan en Willem de Rueter

Voor de aansluiting van onze stamboom bij de Zutphense Ruyterfamilie lijkt tot dusverre het echtpaar Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken  een zeer geschikte kandidaat. Echter, van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend, maar wél dat Elsken als weduwe haar bezittingen nalaat aan haar zwager Henrick Gerrits Ruyter en diens zuster Ailheidt.
Maar als we te maken hebben met bastaardkinderen, zullen deze hoogstwaarschijnlijk niets erven; en dus blijft  het echtpaar Johan en Elsken wel degelijk in beeld.

Zoals bekend vond ik in het Algemeen Nederlandsch Dagblad een akte uit 1470 met de naam van Jan de Rueter, en - belangrijk - de tekst Jan en Willem Rueter bastarde.
De combinatie van Jan en Willem deed een belletje rinkelen. Immers, we kenden deze akte uit 1460:

Jan Jans geheyten die Ruter en zijn vrouw Aleyt en Willem Janss. en Willem Ians dochter oorkonden dat zij hun erf en goed te Tongeren verkopen aan Jan Borrens. en diens vrouw Mergriete

Dan lijkt de Jan de Rueter uit de eerste akte dus de vader te zijn, en Jan en Willem zijn dan zijn bastaardzonen.

Enkele jaren geleden was ik de naam "jonghe Johan die Ruter" tegengekomen in het register van de  Zijl te Noorde - het latere Blokzijl - als ‘bezitter’. We hebben het dan over 1456.  De aanduiding "jonghe" wil zeggen dat hij de junior was. Mogelijk heette zijn vader ook Johan.

Nu vallen deze drie puzzelstukjes op hun plaats.

We hebben Jan Ruyter en zijn zonen Jan en Willem. Zoon Jan is gehuwd met Aleyt en is in 1456 bezitter in het latere Blokzijl. In 1460 is zoon Willem gehuwd (geweest) en heeft een dochter.

Als Jan Jans reeds in 1456 bezitter is, kan hij rond 1420 zijn geboren. Dan is zijn vader Jan misschien in 1390 geboren.

Waar sluit dit nu aan op de Zutphense Ruyterfamilie?
De Zutphense Ruyterfamilie vangt aan met Gerhard Reuter, die in 1410 moet zijn geboren.  Kan Jan  Ruyter een broer van hem zijn?  Mogelijk is hun vader, die nu als NN Reuter in de stamboom staat, dan een Johan Reuter?

Elk nieuw stukje informatie levert behalve oplossingen ook vaak weer nieuwe problemen op. Verder onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid te krijgen.
Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.