Nieuwsbericht 24 augustus 2021


Vijf jaar Hanze Ruyters

Zo'n vijf jaar geleden kwamen de Zutphense Ruyters onder mijn aandacht. Hoewel Zutphen niet echt in de buurt van Blokzijl ligt, wou ik tóch eens kijken of er wellicht connecties waren van onze familie met deze Ruyters. Ik vermoedde meteen al: "Deze spannende ontdekkingstocht gaat in ieder geval maanden en waarschijnlijk jaren duren."
Dat zijn er nu in ieder geval al vijf geworden en het eind is nog niet in zicht... 
Ook al is het niet meer de vraag óf het familie is, maar eerder hóe dan. Mijn idee, dat de families via Johan Gerrits Ruyter en wellicht zijn vrouw Elsken Schencken (mogelijk is de afstamming via een bastaardzoon gegaan) uit de tweede helft van de 16e eeuw verwant zijn, heb ik nog niet bevestigd gezien, maar zeker ook niet ontkracht.
Het blijft misschien een vreemd idee dat onze omvangrijke familie van hoofdzakelijk turfmakers en veenarbeiders (tot 100 jaar geleden) afstamt van een vrij kleine familie van hoofdzakelijk bierbrouwers, kooplieden en stadsbestuurders.
Het helpt wellicht om te bedenken dat aan het eind van de 16e eeuw Zutphen bijna ontvolkt was en de handel was compleet stil gevallen. Blokzijl daarentegen was in die tijd juist 'booming': het stadje was omgevormd tot een vesting (fortresse) met veel instroom van soldaten uit vooral Holland, het was een veilige plek voor mensen die vanwege hun protestants geloof vervolgd werden in zuidelijker streken (bv. de doopsgezinden), én de handel in turf nam een grote vlucht. Niet vreemd dat iemand uit de koopmansfamilie Ruyter het geluk beproefde in dit veengebied.

Ik moest aan dit alles denken toen ik bij het doorsnuffelen van het oude rechterlijke archief van schoutambt Vollenhove/Blokzijl een akte uit 1614 vond van Gijsela Meijerinks en Johan Wijnhoff. Laatstgenoemde was "Burgermeester der Stadt Sutphen":
Ik heb de (lange) akte niet helemaal doorgelezen, maar het lijkt me een schuldverklaring waarin de familie Wijnhoff als financier een groot bedrag aan geld uitleent. Het is tegenwoordig nog steeds zo, je verdient het meeste geld door het met rente uit te lenen. Zo financierden deze welgestelde families dus ook de bedrijvigheid in de veengebieden, en dit is ook mogelijk een ingang geweest van de Zutphense Ruyterfamilie in deze streken.


Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.