Nieuwsbericht 05 september 2021


Voortschrijdend inzicht

Zoals bekend ben ik al enige tijd bezig met het doorzoeken van het Rechterlijk Archief van het schoutambt Vollenhove/Blokzijl. In de registers van testamenten, transporten, volmachten, borgstellingen en hypotheken (1610 - 1804) vind ik vanaf het allereerste begin al Ruijters.
Op 11 mei 1611 wordt een akte opgesteld, waarin we lezen dat de "d’erfg[enamen] van zal[iger] Albert Jansen Ruijter naestgelandet sijn". In een vorig nieuwsbericht waren we tot de conclusie gekomen dat hij een zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans moet zijn.
In 1612 komen we voor het eerst laatstgenoemde echtpaar Ruijter tegen in een interessante akte waarin Jan en Ave een potschip kopen. Ook in de jaren daarna - tot zeker 1625 - treffen we dit echtpaar in verschillende aktes aan.

In de komende periode zal ik deze aktes stuk voor stuk behandelen en op de website zetten, maar ze krijgen vooral betekenis als we ze in samenhang gaan bekijken. In de huidige opzet van de stamboom zullen als gevolg van nieuwe vondsten enkele correcties nodig zijn. Voortschrijdend inzicht wordt dat wel genoemd. Daarmee wordt de stamboom in overeenstemming gebracht met de nieuwe gevonden feiten.Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.