Nieuwsbericht 20 september 2021


Jan Jans Ruijter en Ave Jans en Bartien Huijgens

Vorig jaar juli had ik al eens het echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgens genoemd, wiens namen we in een aantal aktes uit het Rechterlijk Archief tegenkomen. Destijds had ik geen gelegenheid om hier eens in te duiken om te zien hoe dit echtpaar in de stamboom te passen zou zijn.
Inmiddels heb ik nog wat meer informatie opgespeurd, en wordt een en ander duidelijk.

datum
1620 Bartien Huijgen, huisvrouw van Jochem Janssen
19/12/1625 Jan en Ave kopen samen met Jan Pieters en zijn vrouw een huis en perceel land aan de Noorderkaai in Blokzijl
1627 Jan Jans Ruijter is gildemeester van Groot Schippersgilde
22/9/1627 Testament van echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen
14/6/1628 echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen
16/2/1633 zaliger Jan Ruijter
20/12/1638 Testament van Bartien Huijgen, weduwe van wijlen Jan Ruijter, eerder van Jochem Janssen
19/1/1656 Bartien Hugen, wed. v. zaliger Jan Ruijter

Bartien was blijkbaar rond 1620 getrouwd met Jochem Jansen. Jan en Ave zijn ongeveer rond 1585 getrouwd.
Jochem moet rond 1625 zijn overleden, Ave datzelfde jaar of een jaar later. In 1627 trouwen Jan en Bartien en maken meteen een testament op. In 1633 is Jan dan overleden.
We zien dus dat Bartien en Jan na het overlijden van hun eerste echtgeno(o)t(e) opnieuw getrouwd zijn, en daaruit zijn geen kinderen geboren. Zie Jan, Ave en Bartien in stamboom.

De bovenstaande aktes zijn nog niet allemaal getranscribeerd en daaruit komen vast nog meer details naar buiten.

Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.