StamreeksStamreeks van NNGeneratie 1

NN
Kinderen :
       1. Herre Klazes, geboren 02-10-1818 te Grouw, schipper
Getrouwd na 1819 met Aaltje Sibles VAN DER MEER
Getrouwd na 1820 met Geertje Ulbes VAN SINDEREN
Getrouwd 18-12-1841 met Geertje Hendriks RUITER, geboren 20-07-1820 te Grouw