Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'


Hinke Kramer was de moeder van mijn grootmoeder Trijntje Ruiter-Meijer.
De familie KRAMER stamt uit de omgeving van Hijlaard (zuidwestelijk van Leeuwarden); een echte Friese familie dus.
Nakomelingen van de stamvader Ype voeren behalve de achternaam KRAMER ook de achternamen SEUNSTRA en VAN DER MEER.   [stamreeks]   .     {fn:Ype} {sn:}, geboren {bd:circa 1610}.
De eerste generaties zijn onder voorbehoud. Jammergenoeg vinden we bij de dopen geen namen van de moeders.
Behalve de achternaam KRAMER komen we ook SEUNSTRA en VAN DER MEER tegen; allen nakomelingen van Ype.

Kinderen:
 1. {fn:Focke} {sn:YPES}.
 2. {fn:Jan} {sn:YPES}.
 3. {fn:Douwe} {sn:YPES}, geboren {bd:circa 1640}.

   [stamreeks]   .     {fn:Focke} {sn:YPES}, zoon van Ype
Kinderen:
 1. {fn:Ype} {sn:FOCKES}, geboren {bd:circa 1660}.
 2. {fn:Jan} {sn:FOCKES}, geboren {bd:16-01-1670} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Romke} {sn:FOCKES}, geboren {bd:19-10-1673} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Antie} {sn:FOCKES}, geboren {bd:16-04-1677} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Ype} {sn:FOCKES}, geboren {bd:circa 1660}, zoon van Focke YPES
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sierck} {sn:YPES}, gedoopt {bd:29-03-1685} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Jan} {sn:FOCKES}, geboren {bd:16-01-1670} te {bp:Hijlaard/Lions}, zoon van Focke YPES
Gehuwd {md:10-11-1689} te {mp:IJlst} met    [stamreeks]  {fn:Tyttie} {sn:YDSESDR.}.
Kinderen:
 1. {fn:Focke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:02-12-1691} te {bp:IJlst}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Tymen} {sn:JANS}, gedoopt {bd:22-08-1697} te {bp:Beers/Jellum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Romcke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:24-09-1699} te {bp:Beers/Jellum}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrick} {sn:JANS}, gedoopt {bd:01-01-1702} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Grietie} {sn:JANS}, gedoopt {bd:17-02-1704} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Focke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:02-12-1691} te {bp:IJlst}, zoon van Jan FOCKES en Tyttie YDSESDR..
Gehuwd (1) {md:28-02-1717} te {mp:Schraard} met    [stamreeks]  {fn:Ytje} {sn:ANDRIES}.
Gehuwd (2) {md:25-02-1731} te {mp:Schraard} met    [stamreeks]  {fn:Aagtjen} {sn:ABES}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Tytje} {sn:FOCKES}, gedoopt {bd:29-06-1721} te {bp:Schraard}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:FOCKES}, gedoopt {bd:13-08-1724} te {bp:Makkum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:FOCKES}, gedoopt {bd:29-07-1726} te {bp:Makkum}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:FOCKES}, gedoopt {bd:30-09-1727} te {bp:Makkum}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:FOCKES}, gedoopt {bd:30-12-1731} te {bp:Schraard}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Abe} {sn:FOCKES}, geboren {bd:27-05-1733} te {bp:Schraard}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Tytie} {sn:FOCKES}, geboren {bd:23-09-1735} te {bp:Schraard}.

   [stamreeks]   .     {fn:Jan} {sn:YPES}, zoon van Ype
Gehuwd geweest.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Ype} {sn:JANS}, gedoopt {bd:04-04-1669} te {bp:Baard}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ype} {sn:JANS}, gedoopt {bd:13-02-1676} te {bp:Baard}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe} {sn:YPES}, geboren {bd:circa 1640}, zoon van Ype
Gehuwd {md:voor 1668} te {mp:Hijlaard} met    [stamreeks]  {fn:Dieuwke} {sn:DOUWES}, geboren {bd:circa 1640}.
Kinderen:
 1. {fn:Ype} {sn:DOUWES}, geboren {bd:circa 1660}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:05-02-1671} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 3. {fn:Romke} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:14-12-1673} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 4. {fn:Jan Douwes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:circa 1675}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jantie} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:04-05-1676} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Jantien} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:31-08-1679} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Ype} {sn:DOUWES}, geboren {bd:circa 1660}, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
Gehuwd {md:circa 1681} met    [stamreeks]  {fn:Auck} {sn:JANS}.
Kinderen:
 1. {fn:Douwe} {sn:YPES}, kuiper, gedoopt {bd:16-10-1681} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Itie} {sn:YPES}, gedoopt {bd:24-01-1685} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 3. {fn:Jan} {sn:YPES}, gedoopt {bd:30-03-1690} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hans} {sn:YPES}, gedoopt {bd:27-06-1697} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Itie} {sn:YPES}, gedoopt {bd:28-07-1700} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe} {sn:YPES}, {pr:kuiper}, gedoopt {bd:16-10-1681} te {bp:Hijlaard/Lions}, zoon van Ype DOUWES en Auck JANS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jitie} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:26-02-1706} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jittie} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:15-01-1708} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Dirck} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:24-09-1713} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Antie} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:11-04-1717} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Jan} {sn:YPES}, gedoopt {bd:30-03-1690} te {bp:Hijlaard/Lions}, zoon van Ype DOUWES en Auck JANS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Ype} {sn:JANS}, gedoopt {bd:06-04-1727} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ype} {sn:JANS}, gedoopt {bd:08-07-1736} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:14-12-1673} te {bp:Hijlaard/Lions}, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
Gehuwd {md:circa 1700} te {mp:Hijlaard} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JOHANNES}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Douwe} {sn:ROMKES}, gedoopt {bd:13-10-1700} te {bp:Jorwerd}.
 2. {fn:Johannes} {sn:ROMKES}, geboren {bd:19-11-1702} te {bp:Jorwerd}.
 3. {fn:Douwe} {sn:ROMKES}, gedoopt {bd:19-10-1704} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:circa 1744} {dp:Schalsum}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Aal} {sn:ROMKES}, gedoopt {bd:27-03-1707} te {bp:Jorwerd}.

   [stamreeks]   .     {fn:Johannes} {sn:ROMKES}, geboren {bd:19-11-1702} te {bp:Jorwerd}, zoon van Romke DOUWES en Jantje JOHANNES.
Gehuwd {md:21-01-1731} te {mp:Weidum} met    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:MARTENS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Romke} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:30-12-1731} te {bp:Weidum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marten} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:06-09-1733} te {bp:Weidum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sjuwke} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:18-12-1735} te {bp:Jorwerd}.
 4. {fn:Romke} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:17-08-1737} te {bp:Jorwerd}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:29-11-1739} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:14-07-1746} {dp:Jorwerd}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Japik} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:06-07-1742} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:08-02-1744} {dp:Jorwerd}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Dieuwke} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:16-03-1745} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:31-05-1746} {dp:Jorwerd}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Douwe} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:16-03-1745} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:28-05-1745} {dp:Jorwerd}.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke} {sn:JOHANNES}, geboren {bd:17-08-1737} te {bp:Jorwerd}, zoon van Johannes ROMKES en Grietje MARTENS.
Gehuwd {md:16-05-1762} te {mp:Harlingen} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:HESSELS}, geboren {bd:16-02-1735} te {bp:Kleine Buren (Barradeel)}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Tetje} {sn:ROMKES}, geboren {bd:22-10-1764} te {bp:Aan de Halle, Almenum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Tetje} {sn:ROMKES}, geboren {bd:04-02-1766} te {bp:Aan de Halle, Almenum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:ROMKES}, geboren {bd:30-10-1768} te {bp:Aan de Blijnse, Almenum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe} {sn:ROMKES}, gedoopt {bd:19-10-1704} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:circa 1744} {dp:Schalsum}, zoon van Romke DOUWES en Jantje JOHANNES.
Bij huwelijk komt Douwe uit Peins en Wytske uit Schalsum.
Gehuwd {md:16-10-1735} te {mp:Wier} met    [stamreeks]  {fn:Wytske} {sn:HENDRIKS}.
Kinderen:
 1. {fn:Romke} {sn:DOUWES}, koopman, gedoopt {bd:05-08-1736} te {bp:St.Anneparochie}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:20-07-1738} te {bp:Schalsum}, overleden {dd:circa 1738}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Hendrik} {sn:DOUWES}, geboren {bd:28-02-1740} te {bp:Schalsum}, overleden {dd:circa 1740}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Dueke (Doeke)} {sn:DOUWES}, gedoopt {bd:23-07-1741} te {bp:Schalsum}, overleden {dd:circa 1741}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Doutsen} {sn:DOUWES}, geboren {bd:08-03-1744} te {bp:Schalsum}, overleden {dd:circa 1744}.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke} {sn:DOUWES}, {pr:koopman}, gedoopt {bd:05-08-1736} te {bp:St.Anneparochie}, zoon van Douwe ROMKES en Wytske HENDRIKS.
Gehuwd {md:10-01-1773} te {mp:Franeker} met    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:GEELES}.
Kinderen:
 1. {fn:Douwe Romkes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:03-12-1773} te {bp:Franeker}, overleden {dd:04-09-1820} {dp:Franekeradeel}.
 2. {fn:Geele} {sn:ROMKES}, geboren {bd:17-03-1775} te {bp:Franeker}, overleden {dd:08-12-1811} {dp:Franeker}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Wytske} {sn:ROMKES}, geboren {bd:13-01-1777} te {bp:Franeker}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wytze} {sn:ROMKES}, geboren {bd:11-08-1778} te {bp:Franeker}.
 5. {fn:Wytze Romkes} {sn:KRAMER}, schoenmaker, geboren {bd:18-03-1784} te {bp:Franeker}, overleden {dd:07-02-1842} {dp:Leeuwarden}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe Romkes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:03-12-1773} te {bp:Franeker}, overleden {dd:04-09-1820} {dp:Franekeradeel}, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
De nakomelingen van Douwe Romkes voeren de achternaam SEUNSTRA.
Gehuwd {md:19-03-1797} te {mp:Franeker} met    [stamreeks]  {fn:Klaaske} {sn:JANS}.
Kinderen:
 1. {fn:Romke Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:27-07-1797} te {bp:Ried}, overleden {dd:15-03-1866} {dp:Franekeradeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Heebeltje Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:19-02-1799} te {bp:Ried}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Grietje Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:03-12-1801} te {bp:Peins}.
  Gehuwd (1) {md:25-09-1827} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Jan Gosses} {sn:SMID}, geboren {bd:circa 1795} te {bp:Hollum (Ameland)}, zoon van    [stamreeks]  Gosse Dirks SMID en    [stamreeks]  Anke AEDES.
  Gehuwd (2) {md:08-02-1843} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Ate} {sn:VAN DER WEERT}, geboren {bd:01-05-1800} te {bp:Leeuwarden}, zoon van    [stamreeks]  Bernardus VAN DER WEERT en    [stamreeks]  Gelske ADES.
 4.    [stamreeks]  {fn:Doutjen Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:07-10-1804} te {bp:Peins}.
  Gehuwd {md:02-12-1829} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Roelof Hanzes} {sn:HOITENGA}, geboren {bd:01-04-1805} te {bp:Slappeterp}, zoon van    [stamreeks]  Hans Roelofs HOITENGA en    [stamreeks]  Trijntje HOITES.
 5.    [stamreeks]  {fn:Heebeltje Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:27-03-1811} te {bp:Peins}.
  Gehuwd {md:28-05-1834} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Mink Paulus} {sn:VENSTRA}, geboren {bd:26-03-1810} te {bp:Dronrijp}, zoon van    [stamreeks]  Paulus Obbes VENSTRA en    [stamreeks]  Antje Lourens POSTHUMUS.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke Douwes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:27-07-1797} te {bp:Ried}, overleden {dd:15-03-1866} {dp:Franekeradeel}, zoon van Douwe Romkes SEUNSTRA en Klaaske JANS.
Gehuwd {md:02-06-1838} te {mp:Franekeradeel} met    [stamreeks]  {fn:Sjoukje Reinders} {sn:BRUNIA}, geboren {bd:17-09-1811} te {bp:Ried}, overleden {dd:25-11-1895} {dp:Franekeradeel}, dochter van    [stamreeks]  Reinder Jacobs BRUNIA en    [stamreeks]  Eke Minnes ANEMA.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Douwe Romkes} {sn:SEUNSTRA}, geboren {bd:03-03-1839} te {bp:Franekeradeel}, overleden {dd:31-07-1922} {dp:Franekeradeel}.
  Gehuwd {md:29-04-1893} te {mp:Franekeradeel} met    [stamreeks]  {fn:Jantje} {sn:DE LANG}, geboren {bd:17-06-1833} te {bp:Menaldumadeel}, dochter van    [stamreeks]  Ale Jans DE LANG en    [stamreeks]  Trijntje Andries NAUTA.

   [stamreeks]   .     {fn:Geele} {sn:ROMKES}, geboren {bd:17-03-1775} te {bp:Franeker}, overleden {dd:08-12-1811} {dp:Franeker}, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
Gehuwd {md:17-06-1804} te {mp:Franeker} met    [stamreeks]  {fn:Mayke Jans} {sn:TADEMA}, overleden {dd:17-02-1807} {dp:Franeker}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Mayke} {sn:ROMKES}, geboren {bd:10-02-1807} te {bp:Franeker}, overleden {dd:13-03-1807} {dp:Franeker}.

   [stamreeks]   .     {fn:Wytze Romkes} {sn:KRAMER}, {pr:schoenmaker}, geboren {bd:18-03-1784} te {bp:Franeker}, overleden {dd:07-02-1842} {dp:Leeuwarden}, zoon van Romke DOUWES en Antje GEELES.
Wytze was schoenmaker in Franeker. Zijn woonhuis vinden we terug op de kadasterkaart van 1832.
Gehuwd {md:08-06-1806} te {mp:Franeker} met    [stamreeks]  {fn:Rinske Hendriks} {sn:BOLLEMA}, geboren {bd:20-04-1786} te {bp:Franeker}, overleden {dd:24-12-1827} {dp:Franeker}, dochter van    [stamreeks]  Hendrik Pieters BOLLEMA en    [stamreeks]  Tjietske WYTZES.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Romke Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:12-04-1807} te {bp:Franeker}, overleden {dd:24-09-1807} {dp:Franeker}.
 2. {fn:Hendrik Wytzes} {sn:KRAMER}, grofsmid, geboren {bd:26-11-1811} te {bp:Franeker}, overleden {dd:27-03-1885} {dp:Terwispel}.
 3. {fn:Romke Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:20-03-1815} te {bp:Franeker}, overleden {dd:21-05-1894} {dp:Leeuwarderadeel}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Tjietske Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:02-11-1820} te {bp:Franeker}.
  Gehuwd {md:17-05-1843} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Ruurd Aukes} {sn:ADEMA}, geboren {bd:circa 1821} te {bp:Dronrijp}, zoon van    [stamreeks]  Auke Aukes ADEMA en    [stamreeks]  Ymkje Sipkes VAN LOON.
 5. {fn:Anne Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:18-01-1825} te {bp:Franeker}, overleden {dd:20-08-1879} {dp:Kubaard}.

   [stamreeks]   .     {fn:Hendrik Wytzes} {sn:KRAMER}, {pr:grofsmid}, geboren {bd:26-11-1811} te {bp:Franeker}, overleden {dd:27-03-1885} {dp:Terwispel}, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd {md:01-07-1840} te {mp:Dronrijp} met    [stamreeks]  {fn:Geeltje Oepkes} {sn:BOOMSMA}, geboren {bd:28-11-1805} te {bp:Dronrijp}, overleden {dd:19-03-1876} {dp:Terwispel}, dochter van    [stamreeks]  Oepke Ulbes BOOMSMA en    [stamreeks]  Geeske Hendriks VAN GORKUM.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Wytze Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:22-05-1841} te {bp:Dronrijp}, overleden {dd:20-01-1856}.
 2. {fn:Rintje Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:05-03-1844} te {bp:Dronrijp}, overleden {dd:28-04-1888} {dp:Terwispel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Rinske Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:17-04-1847} te {bp:Menaldumadeel}, overleden {dd:25-07-1911} {dp:Menaldumadeel}.
  Gehuwd {md:02-05-1866} te {mp:Menaldumadeel} met    [stamreeks]  {fn:Sjoerd Klazes} {sn:TERPSTRA}, geboren {bd:circa 1841} te {bp:Holwerd}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Dirks TERPSTRA en    [stamreeks]  Antje Sjoerds DE GROOT.

   [stamreeks]   .     {fn:Rintje Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:05-03-1844} te {bp:Dronrijp}, overleden {dd:28-04-1888} {dp:Terwispel}, zoon van Hendrik Wytzes KRAMER en Geeltje Oepkes BOOMSMA.
Gehuwd {md:11-06-1874} te {mp:Terwispel} met    [stamreeks]  {fn:Hinke Annes} {sn:KRAMER} [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren {bd:25-09-1851} te {bp:Witmarsum}, overleden {dd:27-11-1927} {dp:Oldeboorn}, dochter van Anne Wytzes KRAMER en Antje Reinders KLEIN
Hinke trouwde na het overlijden van haar eerste man Rintje met diens meesterknecht Bindert MEIJER

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Antje Rintjes (Anna)} {sn:KRAMER}, geboren {bd:01-06-1878} te {bp:Terwispel}, overleden {dd:14-04-1935} {dp:Joilet (Il)}. Gehuwd {md:20-01-1902} met    [stamreeks]  {fn:Engel} {sn:DEKENS}, geboren {bd:31-08-1871} te {bp:Nieuwe Pekela (Gr)}, overleden {dd:24-07-1935} {dp:Thornton (Il)}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geeltje Rintjes (Gertrude)} {sn:KRAMER}, geboren {bd:28-09-1879} te {bp:Terwispel}, overleden {dd:circa 1965} {dp:Chicago}.
  Gehuwd {md:28-06-1900} met    [stamreeks]  {fn:Nanning (Nicholas)} {sn:HOVING}, geboren {bd:26-08-1869}, overleden {dd:22-02-1951}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Anne Rintjes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:03-02-1883} te {bp:Terwispel}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Rintjes} {sn:KRAMER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:31-01-1887} te {bp:Terwispel}.
  Gehuwd {md:30-11-1922} te {mp:Opsterland} met    [stamreeks]  {fn:Metje} {sn:RINKEMA}.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:20-03-1815} te {bp:Franeker}, overleden {dd:21-05-1894} {dp:Leeuwarderadeel}, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd {md:25-04-1843} te {mp:Baarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Janke Uiltjes} {sn:DE JONG}, geboren {bd:circa 1817} te {bp:Britswerd}, dochter van    [stamreeks]  Uiltje Tjerks DE JONG en    [stamreeks]  Lipkje Klazes DE JONG.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Rinske Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:13-06-1844} te {bp:Winsum (Baarderadeel)}, overleden {dd:06-03-1924} {dp:Idaarderadeel}.
  Gehuwd {md:04-05-1871} te {mp:Rauwerderhem} met    [stamreeks]  {fn:Jan Roels} {sn:BIJLSMA}, geboren {bd:circa 1835} te {bp:'t Meer (Schoterland)}, zoon van    [stamreeks]  Roel Jans BIJLSMA en    [stamreeks]  Albertje Binnes PLANTINGA.
 2.    [stamreeks]  {fn:Uiltje Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:08-12-1845} te {bp:Baarderadeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Wytse Romkes} {sn:KRAMER}, koopman, geboren {bd:15-02-1849} te {bp:Franeker}, overleden {dd:09-11-1908} {dp:St.Jacobiparochie}.
  Gehuwd {md:11-05-1876} te {mp:Het Bildt} met    [stamreeks]  {fn:Aaltje} {sn:VAN DER LAAN}, geboren {bd:01-09-1844} te {bp:St.Jacobiparochie}, overleden {dd:11-02-1904} {dp:Het Bildt}, dochter van    [stamreeks]  Gerrit Jans VAN DER LAAN en    [stamreeks]  Wytske Meinderts WALBURG.
 4.    [stamreeks]  {fn:Klaas Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:07-03-1851} te {bp:Gaasterland}, overleden {dd:06-08-1851} {dp:Gaasterland}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Philippus Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:19-08-1852} te {bp:Franeker}, overleden {dd:28-11-1852} {dp:Franeker}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Klaas Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:18-12-1853} te {bp:Franeker}.
 7. {fn:Hendrik Romkes} {sn:KRAMER}, gardeniersknecht, geboren {bd:07-05-1857} te {bp:Franeker}, overleden {dd:13-11-1920} {dp:Huizum (Leeuwarden)}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Tjerk Romkes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:31-03-1859} te {bp:Rauwerderhem}, overleden {dd:30-05-1859} {dp:Rauwerderhem}.

   [stamreeks]   .     {fn:Hendrik Romkes} {sn:KRAMER}, {pr:gardeniersknecht}, geboren {bd:07-05-1857} te {bp:Franeker}, overleden {dd:13-11-1920} {dp:Huizum (Leeuwarden)}, zoon van Romke Wytzes KRAMER en Janke Uiltjes DE JONG. Gehuwd {md:10-10-1878} te {mp:Leeuwarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Riemke} {sn:DE BOER}, geboren {bd:19-11-1852} te {bp:Franeker}, overleden {dd:14-11-1918} {dp:Dantumadeel}, dochter van    [stamreeks]  Douwe DE BOER en    [stamreeks]  Geertje Lieuwkes SCHUITMAKER.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Romke Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:07-11-1878} te {bp:Leeuwarderadeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Janke Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:16-05-1880} te {bp:Leeuwarderadeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Geertje Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:07-08-1882} te {bp:Leeuwarderadeel}.
 4. {fn:Romke Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:11-08-1884} te {bp:Leeuwarderadeel}, overleden {dd:02-02-1958} {dp:Huizum (Leeuwarden)}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Iemkje Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:16-03-1888} te {bp:Leeuwarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Romke Hendriks} {sn:KRAMER} [GRAFSTEEN], geboren {bd:11-08-1884} te {bp:Leeuwarderadeel}, overleden {dd:02-02-1958} {dp:Huizum (Leeuwarden)}, zoon van Hendrik Romkes KRAMER en Riemke DE BOER. Gehuwd {md:22-05-1915} te {mp:Leeuwarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Ietje} {sn:BAKKER}, geboren {bd:23-05-1891} te {bp:Lutkewierum}, overleden {dd:14-04-1962}, dochter van    [stamreeks]  Cornelis BAKKER en    [stamreeks]  Franske RIEMERSMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hendrik Romkes} {sn:KRAMER}, kweker, geboren {bd:09-04-1916} te {bp:Huizum}, overleden {dd:03-02-2000} {dp:Leeuwarden}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Tjerkje} {sn:DE JONG}, geboren {bd:21-04-1918} te {bp:Roordahuizum}, dochter van    [stamreeks]  Hotze Joukes DE JONG en    [stamreeks]  Pietje HYLARIDES.
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
 2.    [stamreeks]  {fn:Cornelis} {sn:KRAMER}, fabrieksarbeider, geboren {bd:20-01-1918} te {bp:Leeuwarden}, overleden {dd:19-12-1983} {dp:Leeuwarden}.
Hieruit verder nog 2 kinderen en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

   [stamreeks]   .     {fn:Anne Wytzes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:18-01-1825} te {bp:Franeker}, overleden {dd:20-08-1879} {dp:Kubaard}, zoon van Wytze Romkes KRAMER en Rinske Hendriks BOLLEMA.
Gehuwd {md:17-10-1850} te {mp:Witmarsum} met    [stamreeks]  {fn:Antje Reinders} {sn:KLEIN}, geboren {bd:29-12-1826} te {bp:Makkum}, overleden {dd:06-05-1899} {dp:Kubaard}, dochter van Reinder Pieters KLEIN en Hinke Piers HIDMA
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Hinke Annes} {sn:KRAMER} [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren {bd:25-09-1851} te {bp:Witmarsum}, overleden {dd:27-11-1927} {dp:Oldeboorn}.
  Hinke trouwde na het overlijden van haar eerste man Rintje met diens meesterknecht Bindert MEIJER
  Gehuwd (1) {md:11-06-1874} te {mp:Terwispel} met    [stamreeks]  {fn:Rintje Hendriks} {sn:KRAMER}, geboren {bd:05-03-1844} te {bp:Dronrijp}, overleden {dd:28-04-1888} {dp:Terwispel}, zoon van Hendrik Wytzes KRAMER en Geeltje Oepkes BOOMSMA
  Gehuwd (2) {md:13-12-1889} te {mp:Terwispel} met    [stamreeks]  {fn:Bindert Ruurds} {sn:MEIJER}, {pr:smid}, geboren {bd:04-11-1837} te {bp:West-Terschelling}, overleden {dd:25-09-1926} {dp:Oldeboorn}, zoon van Ruurd Binderts MEIJER en Maria Tjallingius BRANDENBURG
 2.    [stamreeks]  {fn:Rinske Annes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:25-05-1853} te {bp:Makkum}, overleden {dd:18-05-1928} {dp:Hennaarderadeel}.
  Gehuwd {md:17-05-1882} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Jacob} {sn:STAP}, geboren {bd:circa 1857} te {bp:Vrouwenparochie}, zoon van    [stamreeks]  Adriaantje Jogchums STAP.
 3.    [stamreeks]  {fn:Doetje Annes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:11-01-1856}, overleden {dd:15-07-1923}.
  Gehuwd {md:17-05-1882} met    [stamreeks]  {fn:Cornelis Jacobs} {sn:DE JONG}, overleden {dd:08-12-1934} {dp:Kubaard}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wietske Annes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:18-06-1858}, overleden {dd:18-10-1863}.
 5. {fn:Reinder Annes} {sn:KRAMER}, arbeider, geboren {bd:17-03-1860} te {bp:Kubaard}, overleden {dd:circa 1939} {dp:Los Angelos}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Wytze Annes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:28-12-1863} te {bp:Hennaarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Reinder Annes} {sn:KRAMER}, {pr:arbeider}, geboren {bd:17-03-1860} te {bp:Kubaard}, overleden {dd:circa 1939} {dp:Los Angelos}, zoon van Anne Wytzes KRAMER en Antje Reinders KLEIN.
Op 17 mei 1893 arriveerde Reinder in New York (Ellis Island) met de 'Veendam' vanuit Rotterdam, via Boulogne. Hij was in het gezelschap van zijn vrouw en drie kleine kinderen.
Gehuwd (1) {md:16-05-1888} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Sietske} {sn:VAN DER MOLEN}, geboren {bd:16-06-1866} te {bp:Wonseradeel}, overleden {dd:circa 1901}, dochter van    [stamreeks]  Wybren Lourens VAN DER MOLEN en    [stamreeks]  Geertje Rinks HANIA.
Gehuwd (2) {md:1902} met    [stamreeks]  {fn:Cornelia} {sn:ALTHUISIUS}, geboren {bd:19-06-1869} te {bp:Spannum}, overleden {dd:23-12-1943} {dp:Los Angelos}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Anne} {sn:KRAMER}, geboren {bd:16-03-1889} te {bp:Hennaarderadeel}, overleden {dd:1904} {dp:Chicago}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:KRAMER}, geboren {bd:02-06-1890} te {bp:Hennaarderadeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Wybe} {sn:KRAMER}, geboren {bd:27-10-1891} te {bp:Hennaarderadeel}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Rita} {sn:KRAMER}, geboren {bd:voor 1901}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Rose} {sn:KRAMER}, geboren {bd:voor 1901}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Betty} {sn:KRAMER}, geboren {bd:18-08-1901} te {bp:Chicago}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Clarence} {sn:BERGER}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Dorothy} {sn:KRAMER}, geboren {bd:14-12-1906} te {bp:Chicago}, overleden {dd:12-01-1991} {dp:Artesia (California, USA)}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Joe} {sn:BULTMAN}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Agnes} {sn:KRAMER}, geboren {bd:24-11-1909} te {bp:Chicago}, overleden {dd:08-11-2001} {dp:Simi Valley (CAL)}.
  Gehuwd geweest.

   [stamreeks]   .     {fn:Jan Douwes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:circa 1675}, zoon van Douwe YPES en Dieuwke DOUWES.
De nakomelingen van Jan Douwes voeren de achternaam VAN DER MEER.

Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dinke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:25-12-1696} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jantie} {sn:JANS}, gedoopt {bd:09-10-1698} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 3. {fn:Douwe Jans} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:28-01-1703} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:17-10-1740} {dp:Fons (bij Jorwerd)}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Anne} {sn:JANS}, gedoopt {bd:18-03-1708} te {bp:Jorwerd}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Dieuke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:13-04-1710} te {bp:Jorwerd}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Romke} {sn:JANS}, gedoopt {bd:18-10-1711} te {bp:Jorwerd}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Janke} {sn:JANS}, geboren {bd:14-02-1712} te {bp:Bozum}.
 8. {fn:IJsbrand Jans} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:12-03-1713} te {bp:Jorwerd}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Tryntie} {sn:JANS}, gedoopt {bd:15-09-1715} te {bp:Jorwerd}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Anne} {sn:JANS}, gedoopt {bd:13-03-1730} te {bp:Hijlaard/Lions}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe Jans} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:28-01-1703} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:17-10-1740} {dp:Fons (bij Jorwerd)}, zoon van Jan Douwes VAN DER MEER
Gehuwd {md:28-06-1733} te {mp:Jorwerd} met    [stamreeks]  {fn:Antje} {sn:BOUWES}, geboren {bd:circa 1706}, overleden {dd:02-02-1775} {dp:Fons (bij Jorwerd)}.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Marijke Douwes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:13-12-1736} te {bp:Fons (bij Jorwerd)}.
  Gehuwd {md:05-02-1764} te {mp:Jorwerd} met    [stamreeks]  {fn:Pieter} {sn:JANS}.

   [stamreeks]   .     {fn:IJsbrand Jans} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:12-03-1713} te {bp:Jorwerd}, zoon van Jan Douwes VAN DER MEER
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Bjefke Annes} {sn:PIETERS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Antie} {sn:IJSBRANDS}, gedoopt {bd:11-08-1743} te {bp:Hijlaard/Lions}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Marijke IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:22-01-1747} te {bp:Hijlaard/Lions}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Pieke Augustinus} {sn:PIEKEMA}, geboren {bd:circa 1747} te {bp:Tjerkwerd}, zoon van    [stamreeks]  Augustinus JELMERS en    [stamreeks]  Dieuwer PIETERS.
 3. {fn:Pieter IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:15-08-1751} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:06-01-1827} {dp:Baarderadeel}.
 4. {fn:Anne IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:22-02-1755} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:16-02-1828} {dp:Hennaarderadeel}.
 5. {fn:Douwe IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:23-08-1758} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:28-06-1828} {dp:Wonseradeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Pieter IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:15-08-1751} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:06-01-1827} {dp:Baarderadeel}, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd {md:25-05-1800} te {mp:Jorwerd} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske Hyltjes} {sn:HEERINGA}, geboren {bd:circa 1774}, overleden {dd:15-04-1846} {dp:Baarderadeel}, dochter van    [stamreeks]  Hyltje Ynzes HEERINGA en    [stamreeks]  Jitske NN.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Ysbrand Pieters} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:20-11-1801} te {bp:Jorwerd}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Yetske Pieters} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:23-11-1802} te {bp:Jorwerd}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Ysbrand Pieters} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:27-07-1807} te {bp:Lions}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hyltje Pieters} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:30-08-1810} te {bp:Lions}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Hyltje Pieters} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:07-04-1814} te {bp:Baarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Anne IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, gedoopt {bd:22-02-1755} te {bp:Hijlaard/Lions}, overleden {dd:16-02-1828} {dp:Hennaarderadeel}, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd (1) {md:12-06-1796} te {mp:Wommels} met    [stamreeks]  {fn:Berber} {sn:TJIPKES}, overleden {dd:voor 1805}.
Gehuwd (2) {md:30-12-1804} te {mp:Wommels} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Durks} {sn:LUBBRONK}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:IJsbrand Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:14-12-1797} te {bp:Wommels}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dirk Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:06-07-1805} te {bp:Wommels}.
 3. {fn:IJsbrand Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:24-06-1807} te {bp:Wommels}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Bjefke Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:22-05-1809} te {bp:Wommels}.
 5. {fn:Dirk Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:24-10-1810} te {bp:Wommels}.

   [stamreeks]   .     {fn:IJsbrand Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:24-06-1807} te {bp:Wommels}, zoon van Anne IJsbrands VAN DER MEER en Geertje Durks LUBBRONK.
Gehuwd {md:11-04-1840} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Grietje Ypes} {sn:HOEKSTRA}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Trijntje IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:25-05-1842} te {bp:Wonseradeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Ype IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:27-12-1844} te {bp:Wonseradeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Dirk Annes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:24-10-1810} te {bp:Wommels}, zoon van Anne IJsbrands VAN DER MEER en Geertje Durks LUBBRONK.
Gehuwd {md:02-06-1832} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Durks} {sn:BERGSMA}, geboren {bd:16-03-1815} te {bp:Oosterlittens}, dochter van    [stamreeks]  Durk Sakes BERGSMA en    [stamreeks]  Helena HENDRIKS.
Kinderen:
 1. {fn:Dirk Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:05-09-1834} te {bp:Hennaarderadeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Pieke Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:30-04-1836} te {bp:Hennaarderadeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Pieke Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:13-02-1838} te {bp:Hennaarderadeel}.
  Gehuwd {md:16-05-1863} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Sybrens} {sn:PISO}, dochter van    [stamreeks]  Sybren Jans PISO en    [stamreeks]  Jetske Simons OUDEBOORN.
 4. {fn:Leendert Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:05-10-1841} te {bp:Hennaarderadeel}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:17-08-1845} te {bp:Hennaarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Dirk Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:05-09-1834} te {bp:Hennaarderadeel}, zoon van Dirk Annes VAN DER MEER en Hendrikje Durks BERGSMA.
Gehuwd {md:21-05-1859} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Geertje Feikes} {sn:MOLLEMA}, geboren {bd:circa 1836} te {bp:Hitzum (Fran.)}, dochter van    [stamreeks]  Feike Eeltjes MOLLEMA en    [stamreeks]  Geertje Oepkes BONNEMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:04-03-1860} te {bp:Hennaarderadeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dirk Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:10-04-1864} te {bp:Hennaarderadeel}.
 3. {fn:Dirk Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:20-08-1868} te {bp:Wommels}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hendrikje Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:15-11-1869} te {bp:Wommels}.
  Gehuwd {md:17-05-1890} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Bauke Lolkes} {sn:DIJKSTRA}, geboren {bd:circa 1864} te {bp:Oosthem (Wymbr.)}, zoon van    [stamreeks]  Lolke Aelzes DIJKSTRA en    [stamreeks]  Johantje Jans WYNIA.
 5. {fn:Feike Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:02-07-1872} te {bp:Wommels}.

   [stamreeks]   .     {fn:Dirk Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:20-08-1868} te {bp:Wommels}, zoon van Dirk Dirks VAN DER MEER en Geertje Feikes MOLLEMA.
Gehuwd {md:11-05-1898} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Durkjen Jans} {sn:BIJLSMA}, geboren {bd:circa 1870} te {bp:Kubaard}, dochter van    [stamreeks]  Jan Bernardus BIJLSMA en    [stamreeks]  Lieuwkjen Douwes KOOISTRA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Dirk} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:29-06-1899} te {bp:Hennaarderadeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:06-08-1901} te {bp:Hennaarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Feike Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:02-07-1872} te {bp:Wommels}, zoon van Dirk Dirks VAN DER MEER en Geertje Feikes MOLLEMA.
Gehuwd {md:17-05-1899} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Rienke Alberts} {sn:DEK}, geboren {bd:circa 1852} te {bp:Bolsward}, dochter van    [stamreeks]  Albert DEK en    [stamreeks]  Grietje DE BOER.
Kind:
 1.    [stamreeks]  {fn:Geertje} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:01-06-1900} te {bp:Hennaarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Leendert Dirks} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:05-10-1841} te {bp:Hennaarderadeel}, zoon van Dirk Annes VAN DER MEER en Hendrikje Durks BERGSMA.
Gehuwd {md:27-05-1865} te {mp:Hennaarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Antje Jelles} {sn:RIEMERSMA}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Jelle Leenderts} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:16-01-1867} te {bp:Hennaarderadeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dirk Leenderts} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:10-04-1870} te {bp:Hennaarderadeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Aafke Leenderts} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:10-09-1876} te {bp:Hennaarderadeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe IJsbrands} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:23-08-1758} te {bp:Jorwerd}, overleden {dd:28-06-1828} {dp:Wonseradeel}, zoon van IJsbrand Jans VAN DER MEER en Bjefke Annes PIETERS.
Gehuwd {md:24-09-1814} te {mp:Baarderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Jans} {sn:VAN DER MEULEN}, geboren {bd:circa 1773} te {bp:Tzum}, dochter van    [stamreeks]  Jan ARJENS en    [stamreeks]  Trijntje JORIS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:IJsbrand Douwes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:18-06-1799} te {bp:Jorwerd}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Douwes} {sn:VAN DER MEER}, geboren {bd:04-09-1816} te {bp:Baarderadeel}.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 25 jun 2018
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!