Zoek nu de persoon op waarvan je de stamreeks wilt aanmaken, en klik op het bijbehorende '[stamreeks]'Afke Schaaf was mijn grootmoeder van moeders kant.
Deze genealogie is slechts een eerste aanzet.
De familie SCHAAF stamt uit de omgeving van Makkum; een echte Friese familie dus.

De genealogie SCHAAF begint met de doop van Sjoerd FOPKES, 27-09-1657 te Makkum. Zijn vader wordt genoemd : Fopke GERLOFS, zodat we aannemen dat die rond 1630 moet zijn geboren. Jammergenoeg ontbreekt de naam van de moeder.
Pas in 1811 verschijnt de achternaam Schaaf.   [stamreeks]   .     {fn:Fopke} {sn:GERLOFS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Sjoerd} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:27-09-1657} te {bp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Griet} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:28-08-1659} te {bp:Makkum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:08-09-1661} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1662}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:09-11-1662} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1664}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:27-09-1664} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1668}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:19-01-1668} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1670}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Jelle} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:19-01-1668} te {bp:Makkum}.
 8. {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:23-04-1670} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:23-04-1670} te {bp:Makkum}, zoon van Fopke GERLOFS
Gehuwd {md:26-01-1692} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Gerritje} {sn:GERRITS}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Fopke} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:24-08-1693} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1697}.
 2. {fn:Fopke} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:31-01-1697} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Fopke} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:31-01-1697} te {bp:Makkum}, zoon van Gerlof FOPKES en Gerritje GERRITS.
Gehuwd {md:12-04-1739} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Riemke} {sn:DOUWES}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Fookel} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:14-07-1726} te {bp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:14-08-1729} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1734}.
 3. {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, geboren te {bp:Makkum}, gedoopt {bd:16-11-1734} te {bp:Makkum}, overleden {dd:13-05-1811} {dp:Makkum}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Wapke} {sn:FOPKES}, gedoopt {bd:17-01-1736} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Gerlof} {sn:FOPKES}, geboren te {bp:Makkum}, gedoopt {bd:16-11-1734} te {bp:Makkum}, overleden {dd:13-05-1811} {dp:Makkum}, zoon van Fopke GERLOFS en Riemke DOUWES.
Gehuwd {md:26-01-1766} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:LUITJENS}, geboren {bd:11-06-1744} te {bp:Makkum}, overleden {dd:07-09-1813} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Luitjen GERRITS en    [stamreeks]  Richtje JELTES.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Fopke} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:07-06-1767} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1775}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Richtje} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:20-10-1768} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1785}.
 3. {fn:Luitjen} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:05-11-1770} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1812}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Fopke Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:29-06-1775} te {bp:Makkum}.
 5. {fn:Klaas Gerlofs} {sn:SCHAAF}, varensgezel in dienst des Keizers, ontvanger der plaatselijke belastingen, deurwaarder, dienaar van politie en bode van de grietenij, geboren {bd:15-12-1776} te {bp:Makkum}, overleden {dd:19-11-1851} {dp:Makkum}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Douwe} {sn:GERLOFS}, geboren {bd:21-12-1778} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1781}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Douwe} {sn:GERLOFS}, geboren {bd:05-10-1781} te {bp:Makkum}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Richtje} {sn:GERLOFS}, geboren {bd:17-06-1785} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Luitjen} {sn:GERLOFS}, gedoopt {bd:05-11-1770} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1812}, zoon van Gerlof FOPKES en Trijntje LUITJENS.
Gehuwd {md:19-08-1798} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Dieuwke Klazes} {sn:MEYER}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:LUITJENS}, geboren {bd:11-11-1800} te {bp:Makkum}, overleden {dd:21-11-1812} {dp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Janna Luitjens} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:21-04-1802} te {bp:Makkum}, overleden {dd:08-09-1834} {dp:Wonseradeel}.
  Gehuwd {md:12-04-1828} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Sybolt Jacobs} {sn:LOLKEMA}, geboren {bd:circa 1804} te {bp:Idsegahuizen (Won)}, zoon van    [stamreeks]  Jacob Lolkes LOLKEMA en    [stamreeks]  Jeskjen Sybolts SIKKEMA.

   [stamreeks]   .     {fn:Klaas Gerlofs} {sn:SCHAAF}, {pr:varensgezel in dienst des Keizers, ontvanger der plaatselijke belastingen, deurwaarder, dienaar van politie en bode van de grietenij}, geboren {bd:15-12-1776} te {bp:Makkum}, overleden {dd:19-11-1851} {dp:Makkum}, zoon van Gerlof FOPKES en Trijntje LUITJENS.
Gehuwd {md:07-09-1800} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Oetske Cornelis} {sn:DE BOER}, geboren {bd:circa 1783} te {bp:Bolsward}, overleden {dd:29-12-1852} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Cornelis Douwes DE BOER en    [stamreeks]  Oeke Murks ABBEMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Trijntje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:16-12-1801} te {bp:Makkum}, overleden {dd:31-07-1828} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:13-05-1826} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Beuwe Minses} {sn:DE BOER}, {pr:slager}, geboren {bd:17-09-1795} te {bp:Wonseradeel}, overleden {dd:01-04-1834} {dp:Wonseradeel}, zoon van    [stamreeks]  Minse Sijbolts DE BOER en    [stamreeks]  Antje Wijpkes DE BOER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Gerlof Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:31-03-1803} te {bp:Makkum}, overleden {dd:23-08-1808} {dp:Makkum}.
 3. {fn:Cornelis Klazes} {sn:SCHAAF}, arbeider, boerenknecht, postbode [1859], geboren {bd:16-03-1805} te {bp:Makkum}, overleden {dd:15-02-1869} {dp:Cornwerd}.
 4.    [stamreeks]  {fn:Luitjen Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:10-09-1807} te {bp:Makkum}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Geertje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:23-10-1808} te {bp:Makkum}, overleden {dd:29-04-1902} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:22-03-1834} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Doede Sybolts} {sn:DIJKSTRA}, geboren {bd:circa 1806}, overleden {dd:voor 1902}, zoon van    [stamreeks]  Sybolt JANNES en    [stamreeks]  Hieke Doedes DIJKSTRA.
 6.    [stamreeks]  {fn:Oeke Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:23-10-1808} te {bp:Makkum}, overleden {dd:17-05-1887} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:29-11-1834} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Wiebe Jacobs} {sn:VISSER}, {pr:panbakkersknecht}, geboren {bd:11-11-1812} te {bp:Makkum}, zoon van    [stamreeks]  Jacob Wiebes VISSER en    [stamreeks]  Maaike DURKS.
 7. {fn:Gerlof Klazes} {sn:SCHAAF}, schipper, veerschipper, geboren {bd:09-10-1810} te {bp:Makkum}, overleden {dd:22-01-1860} {dp:Makkum}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Idske Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:03-10-1812} te {bp:Makkum}, overleden {dd:20-07-1813} {dp:Makkum}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Pietje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:19-04-1814} te {bp:Makkum}, overleden {dd:17-02-1899} {dp:Wonseradeel}.
  Gehuwd {md:24-12-1836} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Thijs Roelofs} {sn:DE VRIES}, geboren {bd:25-07-1813} te {bp:Bolsward}, overleden {dd:27-06-1891}, zoon van    [stamreeks]  Roelof Thijsses DE VRIES en    [stamreeks]  Aaltje JANS.
 10.    [stamreeks]  {fn:Johantje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:17-05-1816} te {bp:Makkum}, overleden {dd:20-04-1888} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:03-06-1843} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Johannes Douwes} {sn:VAN DER KOOY}, geboren {bd:29-05-1810} te {bp:Piaam}, overleden {dd:03-07-1868} {dp:Piaam}, zoon van    [stamreeks]  Douwe Johannes VAN DER KOOY en    [stamreeks]  Sjoukjen Cleises DEINUM.
 11.    [stamreeks]  {fn:Luda Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:25-10-1817} te {bp:Wonseradeel}, overleden {dd:08-07-1881} {dp:Wonseradeel}.
  Gehuwd (1) {md:10-06-1848} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Riek Tjeerds} {sn:RINIA}, geboren {bd:21-06-1818} te {bp:Makkum}, overleden {dd:15-01-1875} {dp:Wonseradeel}, zoon van    [stamreeks]  Tjeerd Mevis RINIA en    [stamreeks]  Antje RIEKS.
  Gehuwd (2) {md:10-01-1891} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Foeke} {sn:DE JONG}.
 12.    [stamreeks]  {fn:Fopke Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:20-12-1819} te {bp:Wonseradeel}, overleden {dd:03-02-1833} {dp:Wonseradeel}.
 13. {fn:Douwe Klazes} {sn:SCHAAF}, winkelier (1850), brievengaarder (1853), waagmeester (1854), koopman, geboren {bd:26-02-1822} te {bp:Makkum}, overleden {dd:04-01-1873} {dp:Wonseradeel}.
 14.    [stamreeks]  {fn:Rigtje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:18-03-1825} te {bp:Wonseradeel}, overleden {dd:10-03-1912} {dp:Wonseradeel}.
  Gehuwd {md:01-06-1844} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Ruurd Goverts} {sn:KUIPERS}, geboren {bd:20-09-1821} te {bp:Makkum}, overleden {dd:voor 1912}.

   [stamreeks]   .     {fn:Cornelis Klazes} {sn:SCHAAF}, {pr:arbeider, boerenknecht, postbode [1859]}, geboren {bd:16-03-1805} te {bp:Makkum}, overleden {dd:15-02-1869} {dp:Cornwerd}, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd {md:02-05-1835} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Martha Douwes} {sn:VAN DER KOOY}, geboren {bd:28-03-1810} te {bp:Piaam}, overleden {dd:07-03-1868} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Douwe Johannes VAN DER KOOY en    [stamreeks]  Sjoukjen Kleizes DEINUM.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Oetske Cornelis} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:01-05-1836} te {bp:Makkum}, overleden {dd:10-01-1927} {dp:Wonseradeel}.
  Gehuwd {md:11-05-1867} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Engele Annes} {sn:DIJKSTRA}, {pr:boerenknecht}, geboren {bd:circa 1834} te {bp:Gaast}, overleden {dd:voor 1927}, zoon van    [stamreeks]  Anne Dooitzes DIJKSTRA en    [stamreeks]  Grietje Engeles DE VRIES.
 2.    [stamreeks]  {fn:Douwe Cornelis} {sn:SCHAAF}, boerenarbeider, geboren {bd:12-08-1837} te {bp:Piaam}, overleden {dd:26-08-1859} {dp:Makkum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Sjoukjen Cornelis} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:10-04-1840} te {bp:Piaam}.
  Gehuwd {md:16-10-1862} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Sybolt} {sn:ATTEMA}, geboren {bd:circa 1838} te {bp:Parrega}, zoon van    [stamreeks]  Feite Sybolts ATTEMA en    [stamreeks]  Aaltje Jans HEERES.
 4.    [stamreeks]  {fn:Klaas Cornelis} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:31-03-1843} te {bp:Piaam}, overleden {dd:15-09-1843} {dp:Piaam}.
 5. {fn:Klaas Cornelis} {sn:SCHAAF}, postbode, geboren {bd:18-11-1844} te {bp:Piaam}.

   [stamreeks]   .     {fn:Klaas Cornelis} {sn:SCHAAF}, {pr:postbode}, geboren {bd:18-11-1844} te {bp:Piaam}, zoon van Cornelis Klazes SCHAAF en Martha Douwes VAN DER KOOY.
Gehuwd {md:15-05-1868} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Luitske} {sn:SALVERDA}, geboren {bd:25-05-1846} te {bp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Jan Ages SALVERDA en    [stamreeks]  Antje Jans PYLGROMS.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:26-08-1869} te {bp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jan Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:27-09-1871} te {bp:Makkum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Antje Klazes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:09-12-1872} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Gerlof Klazes} {sn:SCHAAF}, {pr:schipper, veerschipper}, geboren {bd:09-10-1810} te {bp:Makkum}, overleden {dd:22-01-1860} {dp:Makkum}, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd {md:16-04-1836} te {mp:Makkum} met    [stamreeks]  {fn:Sijke Douwes} {sn:BAKKER}, geboren {bd:28-12-1814} te {bp:Makkum}, overleden {dd:08-04-1857} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Douwe Karstens BAKKER en Janna Jurjens BRITZEL
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Janna Gerlofs} {sn:SCHAAF}, dienstmeid, geboren {bd:13-12-1837} te {bp:Makkum}, overleden {dd:05-05-1896} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:11-12-1886} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Jetze} {sn:KUIPERS}, {pr:kuiper}, geboren {bd:27-09-1850} te {bp:Makkum}, overleden {dd:21-12-1893} {dp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Klaasje Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:10-11-1839} te {bp:Makkum}, overleden {dd:30-08-1903} {dp:Makkum}.
  Gehuwd {md:12-06-1873} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Roelof Sweerus} {sn:OLDENDORP}, geboren {bd:circa 1839}, overleden {dd:04-01-1919} {dp:Makkum}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Oetske Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:29-04-1842} te {bp:Makkum}, overleden {dd:20-01-1924} {dp:Harlingen}.
  Gehuwd {md:14-05-1864} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Wybe Dirks} {sn:MONSMA}, {pr:boerenknecht}, geboren {bd:25-06-1833} te {bp:Gaast}, zoon van    [stamreeks]  Dirk Bruins MONSMA en    [stamreeks]  Grietje Gosses SCHIPPER.
 4.    [stamreeks]  {fn:Klaas Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:31-12-1843} te {bp:Makkum}, overleden {dd:12-10-1894} {dp:Makkum}.
  Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:J.} {sn:KUIPERS}.
 5. {fn:Douwe Gerlofs} {sn:SCHAAF}, broodbakkersknecht, winkelier, bakker, geboren {bd:15-09-1845} te {bp:Makkum}, overleden {dd:11-08-1914} {dp:Schoterland}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Dirk Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:10-03-1848} te {bp:Makkum}, overleden {dd:11-04-1848} {dp:Makkum}.
 7. {fn:Huite Gerlofs} {sn:SCHAAF}, arbeider, bakkersknecht, bakker, koopman, geboren {bd:10-03-1848} te {bp:Makkum}, overleden {dd:12-04-1907} {dp:Harlingen}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Fopke Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:04-06-1849} te {bp:Makkum}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Heiltje Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:12-03-1852} te {bp:Makkum}, overleden {dd:02-01-1853} {dp:Makkum}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Dirk Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:03-11-1853} te {bp:Makkum}.
 11.    [stamreeks]  {fn:Heiltje Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:20-03-1857} te {bp:Makkum}.
  Gehuwd {md:21-02-1898} te {mp:Harlingen} met    [stamreeks]  {fn:Andele} {sn:DE JONG}, geboren {bd:circa 1865} te {bp:Franeker}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Andeles DE JONG en    [stamreeks]  Johanna BETZOU.
 12.    [stamreeks]  {fn:Luda Gerlofs} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:20-03-1857} te {bp:Makkum}, overleden {dd:12-09-1861} {dp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe Gerlofs} {sn:SCHAAF}, {pr:broodbakkersknecht, winkelier, bakker}, geboren {bd:15-09-1845} te {bp:Makkum}, overleden {dd:11-08-1914} {dp:Schoterland}, zoon van Gerlof Klazes SCHAAF en Sijke Douwes BAKKER.
Gehuwd (1) {md:11-05-1871} te {mp:Barradeel} met    [stamreeks]  {fn:Janke Sikkes} {sn:REISMA}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:23-08-1848} te {bp:Minnertsga}, overleden {dd:02-08-1875} {dp:Minnertsga}, dochter van    [stamreeks]  Sikke Heins REISMA en    [stamreeks]  Jeltje Jans VAN DER MEULEN.
Gehuwd (2) {md:04-07-1885} te {mp:Ferwerderadeel} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Johannes} {sn:DE WALLE}, geboren {bd:06-11-1857} te {bp:Hallum}, overleden {dd:15-11-1885} {dp:Ferwerderadeel}, dochter van    [stamreeks]  Johannes Andries DE WALLE en    [stamreeks]  Baukje Jacobs KOOPMANS.
Gehuwd (3) {md:19-09-1891} te {mp:Abbega} met    [stamreeks]  {fn:Jeltje Lieuwes} {sn:BOUMA}, {pr:dienstmeid}, geboren {bd:09-04-1869} te {bp:Hemelum}, overleden {dd:30-05-1907} {dp:Schoterland}, dochter van Lieuwe Symens BOUMA en Aafke Ykes VISSER
Kinderen:
  Uit (1):
 1.    [stamreeks]  {fn:Gerlof Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:26-04-1872} te {bp:Franekeradeel}, overleden {dd:03-12-1872} {dp:Franekeradeel}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Jeltje Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:01-05-1874} te {bp:Herbayum}, overleden {dd:29-12-1874} {dp:Minnertsga}.

 3. Uit (2):
 4.    [stamreeks]  {fn:Gerlof Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:05-10-1885} te {bp:Makkum}, overleden {dd:12-02-1886} {dp:Makkum}.

 5. Uit (3):
 6.    [stamreeks]  {fn:Sijke Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:09-11-1892} te {bp:Abbega}, overleden {dd:19-02-1926} {dp:Follega}. Gehuwd {md:29-07-1920} te {mp:Schoterland} met    [stamreeks]  {fn:Lykle Egbert} {sn:POEPJES}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Afke Douwes} {sn:SCHAAF} [GRAFSTEEN], geboren {bd:23-09-1894} te {bp:Abbega}, overleden {dd:10-12-1972} {dp:Heerenveen (ziekenhuis)}. Gehuwd {md:19-09-1918} te {mp:Delfstrahuizen} met    [stamreeks]  {fn:Jacob Alberts} {sn:DE ROO} [zie stamboom DE ROO] [GRAFSTEEN], geboren {bd:08-07-1890} te {bp:Nijega (Don)}, overleden {dd:05-04-1958} {dp:Heerenveen (ziekenhuis)}, zoon van Albert Jacobs DE ROO en Eelkjen Everts OTTEN
  Jacob is in het ziekenhuis van Heerenveen overleden aan kanker.
 8.    [stamreeks]  {fn:Gerlof Douwes} {sn:SCHAAF} [FOTOPAGINA], timmerman, koster, geboren {bd:19-02-1898} te {bp:Lemsterland}, overleden {dd:19-12-1973}.
  Gehuwd {md:voor 1924} met    [stamreeks]  {fn:Catharina} {sn:SOETEN}, geboren {bd:17-02-1903} te {bp:Aengwirden}, overleden {dd:05-03-1986} {dp:Heerenveen}, dochter van    [stamreeks]  Roel SOETEN en    [stamreeks]  Pietertje HOFSTEE.
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 3 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

   [stamreeks]   .     {fn:Huite Gerlofs} {sn:SCHAAF}, {pr:arbeider, bakkersknecht, bakker, koopman}, geboren {bd:10-03-1848} te {bp:Makkum}, overleden {dd:12-04-1907} {dp:Harlingen}, zoon van Gerlof Klazes SCHAAF en Sijke Douwes BAKKER.
Gehuwd (1) {md:30-05-1875} te {mp:Franeker} met    [stamreeks]  {fn:Trijntje Gosses} {sn:KAMSTRA}, geboren {bd:28-12-1853} te {bp:Franekeradeel}, overleden {dd:23-03-1887} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Gosse Pieters KAMSTRA en    [stamreeks]  Grietje Meinderts WESTRA.
Gehuwd (2) {md:20-08-1891} te {mp:Harlingen} met    [stamreeks]  {fn:Anna} {sn:DE VRIJ}, geboren {bd:19-07-1849} te {bp:Harlingen}, dochter van    [stamreeks]  Jan Siebes DE VRIJ en    [stamreeks]  Rinske BLANKSMA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. {fn:Gerlof Huites} {sn:SCHAAF}, kleermaker, geboren {bd:01-11-1876} te {bp:Minnertsga}, overleden {dd:08-08-1931} {dp:Sneek}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje Huites} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:03-03-1879} te {bp:Makkum}.

   [stamreeks]   .     {fn:Gerlof Huites} {sn:SCHAAF}, {pr:kleermaker}, geboren {bd:01-11-1876} te {bp:Minnertsga}, overleden {dd:08-08-1931} {dp:Sneek}, zoon van Huite Gerlofs SCHAAF en Trijntje Gosses KAMSTRA.
Gehuwd met    [stamreeks]  {fn:Maria} {sn:HUISMAN}.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Trijntje} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:29-12-1902} te {bp:Makkum}.
  Gehuwd {md:09-02-1927} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Eelke} {sn:DE JONG}, zoon van    [stamreeks]  Tjeerd DE JONG en    [stamreeks]  Romkjen MULDER.
 2.    [stamreeks]  {fn:Dirkje} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:18-09-1905} te {bp:Wonseradeel}.

   [stamreeks]   .     {fn:Douwe Klazes} {sn:SCHAAF}, {pr:winkelier (1850), brievengaarder (1853), waagmeester (1854), koopman}, geboren {bd:26-02-1822} te {bp:Makkum}, overleden {dd:04-01-1873} {dp:Wonseradeel}, zoon van Klaas Gerlofs SCHAAF en Oetske Cornelis DE BOER.
Gehuwd {md:10-05-1849} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Tjitske Obes} {sn:POSTHUMUS}, geboren {bd:28-12-1822} te {bp:Exmorra}, overleden {dd:14-12-1871} {dp:Makkum}, dochter van    [stamreeks]  Obe Harkes POSTHUMUS en    [stamreeks]  Grietje Piers BROERSMA.
Kinderen:
 1.    [stamreeks]  {fn:Klaas Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:27-03-1850} te {bp:Makkum}.
 2.    [stamreeks]  {fn:Grietje Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:14-08-1851} te {bp:Makkum}, overleden {dd:15-12-1871} {dp:Wonseradeel}.
 3.    [stamreeks]  {fn:Oetske Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:17-04-1853} te {bp:Makkum}, overleden {dd:31-03-1891} {dp:Sneek}.
  Gehuwd {md:21-11-1880} te {mp:Sneek} met    [stamreeks]  {fn:Albert} {sn:HENDRIKS}, geboren {bd:circa 1850} te {bp:Drachten}, zoon van    [stamreeks]  Klaas Hendriks HENDRIKS en    [stamreeks]  Trijntje Alberts VAN DER BAAN.
 4.    [stamreeks]  {fn:Hinke Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:10-08-1854} te {bp:Makkum}, overleden {dd:01-11-1854} {dp:Makkum}.
 5.    [stamreeks]  {fn:Klaaske Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:03-06-1856} te {bp:Makkum}.
 6.    [stamreeks]  {fn:Obe Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:02-01-1859} te {bp:Makkum}.
 7.    [stamreeks]  {fn:Gerlof Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:25-01-1861} te {bp:Makkum}.
 8.    [stamreeks]  {fn:Pier Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:12-06-1863} te {bp:Makkum}, overleden {dd:20-05-1875} {dp:Makkum}.
 9.    [stamreeks]  {fn:Cornelis Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:19-03-1865} te {bp:Makkum}.
 10.    [stamreeks]  {fn:Harke Douwes} {sn:SCHAAF}, schippersknecht, geboren {bd:14-08-1866} te {bp:Makkum}, overleden {dd:23-10-1889} {dp:Purmerend}.
 11.    [stamreeks]  {fn:Luda Douwes} {sn:SCHAAF}, geboren {bd:22-11-1867} te {bp:Makkum}, overleden {dd:25-08-1949} {dp:Sneek}.
  Gehuwd {md:10-01-1891} te {mp:Wonseradeel} met    [stamreeks]  {fn:Foeke} {sn:DE JONG}, geboren {bd:circa 1866} te {bp:Sneek}, zoon van    [stamreeks]  Jan Foekes DE JONG en    [stamreeks]  Wypkje VAN AKKEREN.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 24 jun 2019
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!