Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Jan Wijchers Ruijter zijn als TAK 1 in de stamboom opgenomen.
Jans broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Albert (tak 2), Rein (tak 3) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

VII.b    Jan Wijchers RUITER, gedoopt 27-10-1686 te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij de doop van Grietje, Jantje, Wouter en Lisabeth staat de vader als "Jan Geers" vermeld.
Bij volkstelling 1748 Muggenbeet : Jan Wichers x Margjen Wolters, kinderen: Wicher, Grietje, ouder dan 10 jaar; Jantje, Wolter, jonger dan 10 jaar.
Gehuwd 16-11-1732 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Margje WOUTERS.
Bij huwelijk zijn beiden afkomstig van Muggenbeet. Jan Wiegers staat vermeld als J.M. maar dat moet een verschrijving zijn.

Kinderen:
 1. Wicher Jans RUITER, gedoopt 14-03-1734 te Blokzijl, overleden voor 1735.
  Bij de doop worden als ouders Jan Wiegers en Maartje Wouters vermeld.
 2. Wijcher Jans RUIJTER, gedoopt 05-06-1735 te Blokzijl, overleden voor 1785.
 3. Grietje Jans RUIJTER, gedoopt 29-09-1737 te Blokzijl, overleden voor 1776.
  Als vader staat "Jan Geers" vermeld. Bij huwelijk komt Hermen uit Blokzijl; Grietje komt uit Baarlo. Hermen trouwt op 27 oktober 1776 opnieuw.
  Gehuwd 13-05-1764 te Blokzijl met Hermen Dirks REUN.
 4. Jantje Jans RUITER, gedoopt 17-01-1740 te Blokzijl, overleden 01-10-1785 Blokzijl.
  Ymbert is bij huwelijk weduwnaar van Neeltje Klazen Smit. Beide komen van Blokzijl.
  Bij doop staat als vader "Jan Geers" vermeld. Overlijdensdatum bij benadering. Jantje is begraven op 4/10/1785 te Blokzijl : "de huijsvrouw van Eymbert Visscher".
  Gehuwd 13-05-1770 te Blokzijl met Ymbert VISSER.
  In de periode rond 1785 is Ymbert degene die vanuit de kerk de begrafenissen regelt. Hij delft de graven, luidt de klokken en legt verantwoording af over de ontvangen gelden.
 5. Wouter Jans RUITER, gedoopt 26-01-1743 te Blokzijl, overleden voor 1822.
 6. Lisabeth Jans RUITER, gedoopt 29-08-1745 te Blokzijl, overleden voor 1748.
  Vader staat als "Jan Geers" vermeld.
 7. Lisabet Jans RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 11-06-1749 te Blokzijl.
 8. Cornelisje Jans RUIJTER, gedoopt 20-08-1752 te Blokzijl, overleden 25-08-1832 Urk.
  Gehuwd (1) 18-08-1782 te Blokzijl met Hendrik Martens TROMP, geboren 19-12-1755 te Blokzijl, overleden 9-1783 Urk.
  Hendrik is begraven op 10/9/1783 te Urk. Bij huwelijk staat Cornelisje als Cornelia vermeld; beide zijn afkomstig uit Blokzijl.
  Gehuwd (2) 09-10-1785 te Urk met Hendrik Jacobs KOOT, geboren 01-01-1759 te Urk, overleden 24-06-1819 Urk, zoon van Jacob Sjoerds KOOT en Adriaantje HENDRIKS.
  Bij huwelijk is Hendrik weduwnaar, afkomstig van Urk, en Cornelisje weduwe van Hendrik Tromp. Zij komt van Blokzijl. Dit huwelijk staat onder de maand september in het trouwboek van Blokzijl. Attestatie gegeven 29 september naar Urk.
 9. Jan Jans RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 20-07-1755 te Blokzijl.
  Als ouders worden Jan Wiegers en Margjen Wouters vermeld.

VIII.aa    Wijcher Jans RUIJTER, gedoopt 05-06-1735 te Blokzijl, overleden voor 1785, zoon van Jan Wijchers RUITER (zie VII.b) en Margje WOUTERS.
Als ouders worden Jan Wiegers en Margje Wolters vermeld.
Gehuwd 06-12-1761 te Blokzijl met Geesje DORUS, geboren circa 1740 te Zuidveen, overleden 22-05-1818 Zuidveen.
Bij huwelijk komt Wieger uit Muggenbeet; Geesje komt uit Wetering. Bij overlijden weduwe van Dirk Klasen.

Kinderen:
 1. Jan Wiegers RUITER, turfmaker, geboren te Muggenbeet, gedoopt 05-12-1762 te Blokzijl, overleden 28-05-1828 Tjalleberd.
 2. Dorus Wiegers RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 24-10-1764 te Blokzijl.
 3. Dirk Wiegers DE RUITER, arbeider, mattemaker (ca. 1811), venter (ca. 1830), geboren 02-1766 te Muggenbeet, overleden 07-05-1843 Blokzijl.
 4. Grietje Wiegers RUITER, boerin, arbeidster, geboren te Muggenbeet, gedoopt 18-10-1767 te Blokzijl, overleden 22-12-1831 Zuidveen.
  Gehuwd 21-09-1791 te Steenwijk met Roelof Wiegers AKSE, vervener, gedoopt 12-01-1772 te Steenwijk, overleden 23-06-1805 Steenwijk, zoon van Wieger Roelofs AKSE en Vrouwtje HENDRIKS.
  Roelof is verdronken bij de Gasthuisbrug.
 5. Wieger Wiegers RUITER, schipper, geboren te Zuidveen, gedoopt 06-12-1769 te Steenwijk, overleden 11-01-1844 Utrecht.
 6. Reinder Wiegers RUITER, arbeider, geboren te Muggenbeet, gedoopt 29-03-1772 te Blokzijl, overleden 09-06-1830 Zuidveen.

IX.p    Jan Wiegers RUITER, turfmaker, geboren te Muggenbeet, gedoopt 05-12-1762 te Blokzijl, overleden 28-05-1828 Tjalleberd, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VIII.aa) en Geesje DORUS.
In 1812 neemt Jan als achternaam "Ruiter" aan, hij woont dan met al zijn kinderen in Oudehaske; alleen Foekjen (13 jaar) woont in Holtpade. Als in 1816 zijn dochter Geertje/Geesje trouwt, woont Jan Wiegers met zijn vrouw in Oudehaske. Hij is dan turfmaker. Bij het huwelijk van zijn zoon Theunis in 1817 is Jan nog steeds turfmaker, te Oudehaske. Bij overlijden is Jan turfmaker en weduwe van Trijntje. Hij laat 7 kinderen na, en is volgens aangevers 64 jaar oud en in Zutphen geboren. Hij overlijdt in een ongenummerd huis.
Gehuwd 18-05-1788 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Trijntje Lammerts VAN VEEN, geboren 11-03-1764 te Oldeholtwolde, overleden 12-05-1828 Tjalleberd, dochter van Lammert TJEERDS en Foekje THEUNIS.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.

Kinderen:
 1. Geesje Jans DE RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 01-02-1789 te Blokzijl, overleden 28-03-1866 Tjalleberd.
  In de geboorteakte van Berendje wordt als achternaam "de Ruiter" geschreven. In huwelijksakte wordt naam als "Geesje" vastgelegd, in plaats van "Geertje". Volgens overlijdensakte geboren te Oudehaske, en dochter van Jan de Ruiter en Trijntje Dragstra. Ze laat 3 kinderen na.
  Bij huwelijk is Jochem 22 jaar oud, turfmaker van beroep, en woonachtig te Nijehaske. Zijn vader is reeds overleden. Zijn moeder is arbeidster en woont eveneens te Nijehaske. Geertje wordt in de trouwakte Geesje genoemd, is 27 jaar oud, geboren te Muggenbeet, naaister van beroep, en wonende te Oudehaske. Haar vader is turfmaker. Haar vader en moeder wonen eveneens in Oudehaske. Getuige is Theunis Jans Ruiter, 26 jaar oud, arbeider van beroep, wonende te Oudehaske en broer van de bruid.
  Gehuwd 20-04-1816 te Haskerland met Jochem Rinkes DE JONG, veenwerker, turfmaker, veenbaas, geboren 16-12-1794 te Wolvega, overleden 25-12-1875 Hoornsterzwaag, zoon van Rinke Wisses DE JONG en Stijntje JOCHEMS.
 2. Theunis Jans DE RUITER, veenwerker, turfmaker, arbeider, geboren 11-08-1791 te Oudehaske, overleden 19-04-1877 St.Johannesga.
 3. Wieger Jans DE RUITER, geboren 01-10-1793 te Oudehaske, overleden 1813.
  Wieger werd ingeloot bij de loting van lichting 1813. Hij diende in het leger van Napoleon bij het 33e regiment lichte infanterie (jagers) en heeft voor het laatst contact met het thuisfront op 13 oktober 1813 vanuit Mentz (Mainz). Vanaf november 1813 wordt hij vermist. [LEES VERDER]
 4. Foekjen Jans DE RUITER, geboren 17-09-1796 te Oudehaske, overleden 13-03-1870 Woudsend.
  Gerrit is timmermansknecht.
  Gehuwd (1) 24-05-1825 te Wymbritseradeel met Gerrit Johannes WENNINK, timmerman, geboren 22-12-1800 te Woudsend, overleden 26-10-1826 Woudsend, zoon van Johannes GERRITS en Grietje JANS.
  Gehuwd (2) 22-11-1831 te Wymbritseradeel met Eeltje Aukes VISSER, geboren 25-12-1794 te Woudsend, overleden 07-06-1850 Woudsend, zoon van Auke Eeltjes VISSER en Hotske Jentjes DE BOER.
 5. Cornelisje Jans DE RUITER, geboren 02-08-1799 te Oudehaske, overleden 05-11-1861 Oudeschoot.
  Gehuwd 11-05-1823 te Schoterland met Hendrik Jans WOUDSTRA, geboren 09-09-1796 te Oudeschoot, overleden 22-10-1868 Oudeschoot, zoon van Jan WOUDSTRA en Elske MARTENS.
 6. Lammigjen Jans DE RUITER, geboren 03-08-1802 te Oudehaske, overleden 01-01-1858 Tjalleberd.
  Bij overlijden is "Lamkjen" 54 jaar, zonder beroep, wonende Tjalleberd, weduwe van Gerrit de Jong. De namen van haar ouders zijn de aangevers niet bekend. Ze laat 4 kinderen na en overlijdt te huisno. 188.
  Bij huwelijk is Lammigjen naaister van beroep, wonende te Oudehaske. Haar vader is overleden op 28/5/1828 te Tjalleberd; haar moeder is overleden op 12/5/1828 te Tjalleberd. Overigens wordt de achternaam van zowel Lammigjen als haar vader als "De Ruiter" opgegeven. Gerrit is 28 jaar oud, arbeider van beroep, wonende te Oudehaske. Zijn vader was in leven turfmaker en is overleden in het jaar 1801. Ykje is overleden op 5/11/1826.
  Gehuwd 08-03-1829 te Oudehaske met Gerrit Piers DE JONG, arbeider, geboren 20-04-1800 te Nijehaske, overleden 29-04-1846 Tjalleberd, zoon van Pier Gerrits DE JONG en Ykje Jacobs DE JONG.
 7. Durk Jans DE RUITER, veenbaas, veenwerker, koemelker, geboren 30-04-1805 te Oudehaske, overleden 23-09-1852 Tjalleberd.
 8. Gerke Jans DE RUITER, arbeider, veenwerker, geboren 04-04-1808 te Oudehaske, overleden 06-04-1893 Luinjeberd.

X.ax    Theunis Jans DE RUITER, veenwerker, turfmaker, arbeider, geboren 11-08-1791 te Oudehaske, overleden 19-04-1877 St.Johannesga, zoon van Jan Wiegers RUITER (zie IX.p) en Trijntje Lammerts VAN VEEN.
Bij overlijden is Theunis ("Theunis Jans Ruiter") 85 jaar, weduwnaar van Afke Hanzes de Jong, zoon van Jan Wiegers Ruiter en Trijntje Lammerts. Bij de volkstelling 1830 Tjalleberd wordt Theunis genoemd als arbeider; hij is geboren in 1792 (volgens doopboek Oudehaske in 1791!). Hij heeft de volgende kinderen : Jan, Hans, Wieger en Hendrik. Theunis is in 1816 getuige bij het huwelijk van zijn zuster Geertje/Geesje. Hij is dan 26 jaar oud, arbeider van beroep en woont te Oudehaske. In 1823 is Theunis getuige bij de geboorteaangifte van Aaltje Geerts Ruiter, hij is dan 32 jaar, turfmaker en woont in Gersloot. Bij de geboorte van Hendrik in 1826 is Theunis turfmaker, 35 jaar, en woont in Gersloot. Bij de geboorte van Dirk in 1830 is Theunis 38 jaar, veenwerker en woont in Gersloot. Bij de geboorte van Trijntje in 1832 is Theunis 40 jaar, veenwerker en woont in Tjalleberd. Overigens staat Theunis bij die gelegenheid te boek als Theunis Jans de Ruiter; hij tekent : T.J de Ruyter. Ook bij de geboorte van Dirk in 1840 wordt hij "Theunis Jans de Ruyter" genoemd. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Bij de geboorte van Pietje is hij eveneens veenwerker te Tjalleberd. Opnieuw wordt als achternaam "de Ruiter" opgeschreven. Bij het huwelijk van zoon Hans in 1848 is Theunis veenwerker en woont in Tjalleberd, evenals bij het huwelijk van zoon Jan in 1846.
Gehuwd 23-11-1817 te Oudehaske met Afke Hanzes DE JONG, geboren 17-08-1795 te St.Nicolaasga, overleden 03-11-1867 Aengwirden, dochter van Hans MEINZES en Pietje CORNELIS.
Bij huwelijk is Theunis 26 jaar oud, turfmaker van beroep, geboren en thans wonende te Oudehaske. Zijn vader is turfmaker en woont met diens vrouw eveneens in Oudehaske. Zijn vader ondertekent met : Jan W. de Ruiter. Afke is 22 jaar oud, dienstmaagd van beroep, geboren in St.Nicolaasga en wonende in Oudehaske. Haar vader en moeder zijn reeds overleden en woonden in St.Nicolaasga.

Kinderen:
 1. Jan Theunis DE RUITER, arbeider, veenwerker, veehouder, geboren 07-02-1818 te Oudehaske, overleden 19-04-1899 Gersloot.
 2. Hans Theunis DE RUITER, veenwerker, arbeider, geboren 27-06-1820 te Oudehaske, overleden 10-02-1866 Tjalleberd.
 3. Wieger Theunis DE RUITER, veenwerker, arbeider, geboren 27-09-1823 te Gersloot, overleden 24-03-1869 Tjalleberd.
 4. Hendrik Theunis DE RUITER, arbeider, veenwerker, geboren 09-11-1826 te Gersloot, overleden 08-09-1915 Tjalleberd.
 5. Dirk Theunis DE RUITER, geboren 18-06-1830 te Gersloot, overleden 02-10-1831 Tjalleberd.
  Durk overlijdt in een ongenummerd huis.
 6. Trijntje Theunis DE RUITER, geboren 27-06-1832 te Tjalleberd, overleden 06-06-1895 Beets.
  Hans is 23 jaar, geboren en wonende Tjalleberd, veenwerker. Trijntje is 23 jaar, geboren en wonende Tjalleberd, dienstmeid. Zijzelf tekent met T T D Ruyter, haar vader met T J D Ruiter.
  Gehuwd 08-03-1856 te Tjalleberd met Hans Egberts KRIKKE, veenwerker, geboren 16-07-1832 te Tjalleberd, overleden 29-11-1887 Terwispel, zoon van Egbert Wiegers KRIKKE en Grietje Geerts SIMONS.
 7. Pietje Theunis DE RUITER, geboren 24-11-1836 te Tjalleberd, overleden 14-11-1928 Daarlerveen.
  Bij huwelijk is Geert 31 jaar, arbeider, geboren en wonende te Tjalleberd. Pietje is 27 jaar, dienstmeid, geboren en wonende te Tjalleberd.
  Gehuwd 21-05-1864 te Tjalleberd met Geert Pieters KROL, arbeider, geboren 05-09-1834 te Tjalleberd, overleden voor 1928, zoon van Pieter Roelofs KROL en Roelofjen Geerts SIMONS.
 8. Durk Theunis DE RUITER, arbeider, vervener, turfmaker, geboren 11-09-1840 te Tjalleberd, overleden 19-04-1920 Oudehaske.

XI.dx    Jan Theunis DE RUITER, arbeider, veenwerker, veehouder, geboren 07-02-1818 te Oudehaske, overleden 19-04-1899 Gersloot, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie X.ax) en Afke Hanzes DE JONG.
Bij geboorte van levenloos kind in 1860 is Jan arbeider en woont in Tjalleberd. In 1874,1877 arbeider, Gersloot. In 1853 veenwerker, Gersloot. In 1899 veehouder.
Gehuwd 12-04-1846 te Gersloot met Aukje Klazes OORD, geboren 22-11-1816 te Rottum, overleden 25-01-1901 Gersloot, dochter van Klaas Wolters OORD en Jacobjen Uilkes BOONEMMER.
Bij huwelijk is Jan veenwerker en woont in Gersloot, Ankje is 29 jaar, naaister eveneens te Gersloot. Jan en Ankje erkennen Aafke Jans, geboren 19/10/1844 te Gersloot als hun wettige dochter.

Kinderen:
 1. Aafke Jans DE RUITER, geboren 19-10-1844 te Gersloot, overleden 23-09-1864 Tjalleberd.
  Bij huwelijk is Aafke ("Jans Ruiter") 19 jaar, wonende te Gersloot. Albert is 26 jaar, arbeider en woont in Tjalleberd.
  Aafke werd als wettige dochter erkend bij het huwelijk van haar ouders.
  Bij overlijden is Aafke 19 jaar, zonder beroep, wonende Tjalleberd. Ze laat man en 1 kind na. Ze overlijdt te huisno. 226.
  Gehuwd 14-05-1864 te Aengwirden met Albert Harmens DAM, arbeider, geboren 09-01-1838 te Tjalleberd, zoon van Harmen Hendriks DAM en Geesje Alberts PRINS.
 2. Jacobje Jans DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-07-1847 te Gersloot, overleden 23-03-1931 Tjalleberd.
  Jacoba overlijdt Tjalleberd, huisno. 217.
  Bij huwelijk is Klaas 33 jaar, geboren Gersloot, wonende Tjalleberd, arbeider. Jacoba is 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Gersloot.
  Gehuwd 15-05-1874 te Aengwirden met Klaas Rinkes OENEMA, arbeider, geboren 09-05-1841 te Gersloot, overleden 26-11-1925 Tjalleberd, zoon van Rinke Hendriks OENEMA en Yltje Klazes DE JONG.
 3. Theunis Jans DE RUITER, arbeider, veehouder, geboren 14-08-1850 te Gersloot, overleden 26-09-1930 Tjalleberd.
 4. Jantje Jans DE RUITER, geboren 02-07-1853 te Gersloot, overleden 27-03-1865 Gersloot.
 5. Trijntje Jans DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 22-07-1856 te Gersloot, overleden 22-03-1939 Enschede.
  Bij huwelijk is Anne 24 jaar, arbeider, geboren Terband, wonende Tjalleberd. Trijntje is 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Gersloot.
  Gehuwd 20-07-1877 te Aengwirden met Anne Jacobus LIEMBURG, arbeider, geboren 24-11-1852 te Terband, overleden 07-12-1929 Enschede, zoon van Jacobus Jans LIEMBURG en Martje Jelkes IDSENGA.
 6. doodgeb. zoon DE RUITER, geboren 18-01-1860 te Tjalleberd, overleden 18-01-1860 Tjalleberd.

XII.hl    Theunis Jans DE RUITER, arbeider, veehouder, geboren 14-08-1850 te Gersloot, overleden 26-09-1930 Tjalleberd, zoon van Jan Theunis DE RUITER (zie XI.dx) en Aukje Klazes OORD.
In 1901 arbeider, Tjalleberd. In 1902 veehouder, Tjalleberd. In 1875 arbeider, Tjalleberd. In 1876 Gersloot.
Gehuwd 15-05-1874 te Aengwirden met Sietske Oebeles MAST, geboren 14-12-1851 te 't Meer, overleden 19-06-1939 Tjalleberd, dochter van Oebele Hilberts MAST en Margjen Baltus VENEMA.
Bij huwelijk is Theunis 23 jaar, geboren Gersloot, wonende Tjalleberd, arbeider. Sytske is 22 jaar, zonder beroep, geboren 't Meer, wonende Terband.

Kinderen:
 1. Jan Theunis DE RUITER, geboren 18-02-1875 te Tjalleberd, overleden 25-03-1875 Tjalleberd.
 2. Jan Theunis DE RUITER, geboren 10-09-1876 te Gersloot, overleden 17-07-1878 Tjalleberd.
 3. Oebele Theunis DE RUITER, arbeider, geboren 17-05-1878 te Tjalleberd, overleden 28-02-1969 Joure.
 4. Jan Theunis DE RUITER, geboren 04-05-1880 te Tjalleberd, overleden 24-02-1881 Tjalleberd.
 5. Aukje Theunis DE RUITER, geboren 01-02-1883 te Tjalleberd, overleden 21-09-1963 Grouw.
  Bij huwelijk is Rinze 22 jaar, boerenknecht, geboren en wonende Grouw. Aukje is 19 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Tjalleberd.
  Gehuwd 28-06-1902 te Aengwirden met Rinze Pieters LANTINGA, boerenknecht, geboren 06-11-1880 te Grouw, overleden 20-11-1945 Noordoostpolder, zoon van Pieter Jacobs LANTINGA en Jitske Rinzes KOOPMANS.
 6. Margje Theunis DE RUITER, geboren 23-05-1885 te Tjalleberd, overleden 01-04-1922 Hardegarijp. Gehuwd (1) 10-05-1913 te Leeuwarderadeel met Arend VAN DEN BERG, geboren 09-08-1889 te Terwispel, overleden 05-04-1917 Den Haag, zoon van Engbert VAN DEN BERG en Anna KELDERHUIS.
  Bij overlijden woonachtig te gem. Baarderadeel.
  Gehuwd (2) 22-03-1919 te Tietjerksteradeel met Rinze Melles VAN DER VEEN, veehouder [2431], geboren 09-12-1866 te Hardegarijp, overleden 11-05-1937 Hardegarijp, zoon van Melle Romkes VAN DER VEEN en Antje Rinzes BOSMA.
 7. Jan Theunis DE RUITER, veehouder [2466], geboren 03-09-1891 te Tjalleberd, overleden 16-03-1962 Tjalleberd.
  Volgens persoonskaart heeft Jan zijn bijna hele leven in Tjalleberd gewoond en is hij kinderloos gestorven.
  Gehuwd 17-06-1922 te Aengwirden met Trijntje SMINK, geboren 22-08-1896 te Terband, overleden 05-03-1968 Tjalleberd, dochter van Johannes SMINK en Grietje GOUDENMOND.

XIII.hx    Oebele Theunis DE RUITER [GRAFSTEEN], arbeider, geboren 17-05-1878 te Tjalleberd, overleden 28-02-1969 Joure, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie XII.hl) en Sietske Oebeles MAST.
Oebele doet aangifte overlijden Wytske Reinders Talen in 1937. Hij is 58 jaar, arbeider en woont in Terband.
Gehuwd 18-05-1901 te Aengwirden met Wokke Salomons WESTINK, geboren 22-02-1880 te 't Meer, overleden 25-07-1971 Joure, dochter van Salomon WESTINK en Trijntje DE VOS.
Bij huwelijk is Oebele 23 jaar, arbeider, wonende Tjalleberd. Wokke is 21 jaar, dienstbode, geboren 't Meer, wonende Beneden Knijpe.

Kinderen:
 1. Sijtske DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 05-01-1902 te Aengwirden, overleden 01-01-1992 Heerenveen.
  Volgens grafsteen ongehuwd.
 2. Trijntje DE RUITER [Trouwboekje #2] [Trouwboekje #1], geboren 01-05-1903 te Aengwirden. Gehuwd 23-06-1928 met Klaas PETTER, geboren circa 1903, overleden 25-05-1989 Joure.
 3. Theunis DE RUITER, melkvaarder [2465], geboren 18-10-1904 te Akkrum, overleden 27-11-1968 Oldeboorn.
 4. Jan DE RUITER, geboren 23-09-1915 te Aengwirden. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    

XIV.hn    Theunis DE RUITER [GRAFSTEEN], melkvaarder [2465], geboren 18-10-1904 te Akkrum, overleden 27-11-1968 Oldeboorn, zoon van Oebele Theunis DE RUITER (zie XIII.hx) en Wokke Salomons WESTINK.
Volgens persoonskaart vanaf 1928 in Oldeboorn woonachtig. Begraven in Oldeboorn.
Gehuwd 19-07-1928 te Utingeradeel met Atje KALSBEEK, geboren 27-07-1907 te Aengwirden, overleden 05-07-1995 Appelscha, dochter van Idske KALSBEEK en Makke BOOY.
Begraven te Oldeboorn.

Kind:
 1. Margje DE RUITER, geboren 31-12-1929 te Utingeradeel, overleden 13-12-2015 Akkrum?. Gehuwd 28-12-1951 met Meije OPPEDIJK, werknemer belastingdienst, overleden voor 2005.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XI.dy    Hans Theunis DE RUITER, veenwerker, arbeider, geboren 27-06-1820 te Oudehaske, overleden 10-02-1866 Tjalleberd, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie X.ax) en Afke Hanzes DE JONG.
Bij overlijden is Hans arbeider, Tjalleberd. Laat vrouw en 7 kinderen na. Bij overlijden van Aafke is Hans veenwerker, wonende te Tjalleberd. In 1849 veenwerker, Tjalleberd. In 1853 evenzo. In 1858, 1861, 1865 arbeider, Tjalleberd. In 1863 veenwerker.
Gehuwd 23-04-1848 te Tjalleberd met Hilligje Tijmens TALEN, geboren 23-04-1825 te Tjalleberd, overleden 05-02-1909 Langezwaag, dochter van Tijmen Reinders TALEN en Annigje Geerts BOSCH.
Bij huwelijk is Hans 27 jaar, geboren Oudehaske, veenwerker, wonende Tjalleberd. Hilligje is 23 jaar, geboren en wonende Tjalleberd, naaister. Overigens heet Hans bij huwelijk "Ruiter".

Kinderen:
 1. Theunis Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 11-04-1849 te Tjalleberd, overleden 18-11-1915 Luinjeberd.
 2. Aafke Hanzes DE RUITER, geboren 15-12-1850 te Tjalleberd, overleden 26-01-1851 Tjalleberd.
  Aafke overlijdt te huisno. 89.
 3. Tijmen Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 15-12-1850 te Tjalleberd, overleden 13-10-1921 Tjalleberd.
 4. Aafke Hanzes DE RUITER, geboren 13-08-1853 te Tjalleberd, overleden 06-1916 VS.
  Bij huwelijk is Arend 32 jaar, arbeider, geboren Terband, wonende Luinjeberd. Aafke is 23 jaar, dienstmeid, geboren Tjalleberd, wonende Luinjeberd.
  Gehuwd 31-03-1877 te Luinjeberd met Arend Alberts VAN DER WAL, arbeider, geboren 22-03-1845 te Terband, zoon van Albert Arends VAN DER WAL en Aaltje Koops KNOL.
 5. Geert Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 06-02-1856 te Tjalleberd, overleden 06-11-1943 Terband.
 6. Annigje Hanzes DE RUITER, geboren 06-09-1858 te Tjalleberd, overleden 10-11-1888 Tjalleberd.
  Bij huwelijk is Pieter 24 jaar, arbeider, geboren Oudehorne, wonende Tjalleberd, binnen laatste 6 maanden te Langezwaag. Annigje is 24 jaar, geboren en wonende Tjalleberd.
  Gehuwd 09-06-1883 te Tjalleberd met Pieter Willems VIS, arbeider, geboren 19-09-1858 te Oudehorne, overleden 07-10-1933 Heerenveen, zoon van Willem Gerrits VIS en Wijmpje Pieters VEEN.
 7. Jan Hanzes DE RUITER, arbeider, werkman, koopman, geboren 15-02-1861 te Tjalleberd, overleden 17-03-1938 Oosterzee.
 8. Hendrikje Hanzes DE RUITER, geboren 26-08-1863 te Tjalleberd, overleden 28-07-1865 Tjalleberd.
 9. Hendrikje Hanzes DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-12-1865 te Tjalleberd, overleden 06-01-1942 Luxwoude.
  Bij huwelijk is Wiebe 23 jaar, geboren Gersloot, boerenknecht, wonende Tjalleberd. Hendrikje is 26 jaar, naaister, geboren en wonende Tjalleberd.
  Gehuwd 09-07-1892 te Tjalleberd met Wiebe Retzes VAN DER HONING, boerenknecht, geboren 25-12-1868 te Gersloot, overleden 23-10-1947 Gersloot, zoon van Retze Wiebes VAN DER HONING en Sybrigje Wytzes WEIDLAND.

XII.hp    Theunis Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 11-04-1849 te Tjalleberd, overleden 18-11-1915 Luinjeberd, zoon van Hans Theunis DE RUITER (zie XI.dy) en Hilligje Tijmens TALEN.
In 1877, 1879 arbeider, Tjalleberd. Kon in 1889 "wegens ongesteldheid" geen aangifte doen van geboorte van Geert. Op 30-10-1889 verhuist het gezin naar het Armenhuis. Zoon Hans werkte "ergens als verver" en ging niet mee. In 1893 getuige, 43 jaar, arbeider wonende Tjalleberd.
Gehuwd (1) 05-04-1874 te Aengwirden met Marijke Jacobs DE REUS, geboren 25-09-1850 te Luinjeberd, overleden 09-01-1889 Tjalleberd, dochter van Jacob Siebes DE REUS en Aaltje Tijmens TALEN.
Bij huwelijk is Theunis 24 jaar, geboren en wonende Tjalleberd, arbeider. Marijke is 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Luinjeberd. Theunis ondertekent met T.H de Ruiter.
Gehuwd (2) 23-05-1891 te Heerenveen (Aen) met Aaltje Jans KROES, geboren 27-11-1838 te Terband, overleden 23-08-1920 Tjalleberd, dochter van Jan Warners KROES en Trijntje Hendriks NIJMEIJER.
Bij huwelijk zijn beide weduwe/naar. Theunis is 42 jaar, geboren Tjalleberd, wonende Heerenveen (Aen). Aaltje is 52 jaar, zonder beroep, geboren Terband, wonende Heerenveen (Aen).

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hans Theunis DE RUITER, verver, geboren 04-02-1875 te Tjalleberd, overleden 28-04-1893 Tjalleberd.
 2. Aaltje Theunis DE RUITER, geboren 28-03-1877 te Tjalleberd.
 3. Joukje Theunis DE RUITER, geboren 18-01-1879 te Tjalleberd.
  Vader geeft toestemming voor huwelijk op 14-4-1906. Joukje woont dan in Amsterdam.
  Gehuwd circa 1906 te Amsterdam? met Jan BAKKER.
 4. Hilligje Theunis DE RUITER, geboren 03-04-1881 te Tjalleberd.
  Vader geeft toestemming voor huwelijk 15-4-1905. Hilligje woont dan in Amsterdam.
  Gehuwd circa 1905 te Amsterdam? met Jan DE VRIES.
 5. Thiemen Theunis DE RUITER, geboren 23-01-1883 te Tjalleberd, overleden 21-05-1901 Franeker.
  Thiemen overlijdt in Franeker, maar woont in Terband.
 6. Jacob Theunis DE RUITER, geboren 21-11-1885 te Tjalleberd, overleden 06-1977 Kerkrade.
  Gehuwd met Maria Theresia HEINERUS.
 7. Geert Theunis DE RUITER, geboren 07-01-1889 te Tjalleberd, overleden 10-01-1889 Tjalleberd.

XII.hr    Tijmen Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 15-12-1850 te Tjalleberd, overleden 13-10-1921 Tjalleberd, zoon van Hans Theunis DE RUITER (zie XI.dy) en Hilligje Tijmens TALEN.
Tijmen overlijdt Tjalleberd, huisno. 191.
Gehuwd 30-11-1878 te Tjalleberd met Fokje Jans KLAREN, geboren 20-01-1861 te Tjalleberd, overleden 06-06-1949 Tjalleberd, dochter van Jan Wolters KLAREN en Baukje Harmens DAM.
Bij huwelijk is Tijmen 27 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Fokje is 17 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Hiltje Tijmens DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 05-04-1880 te Langezwaag, overleden 21-02-1953 Akkrum.
  Bij huwelijk is Fedde arbeider.
  Gehuwd 24-11-1910 te Utingeradeel met Fedde Gerrits JEENINGA, arbeider, geboren 17-06-1882 te Terwispel, overleden 22-01-1956 Akkrum, zoon van Gerrit Ates JEENINGA en Sijtske Gaukes STOBBE.
 2. Baukje Tijmens DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-12-1883 te Tjalleberd, overleden 30-10-1949 Langweer.
  Bij huwelijk is Lubbertus boerenknecht. Begraven te Langweer.
  Gehuwd (1) 17-05-1906 te Utingeradeel met Lubbertus Pieters DIJKSTRA, boerenknecht, geboren 12-10-1876 te Munnekeburen, overleden 06-09-1907 Tjalleberd, zoon van Pieter Tjeerds DIJKSTRA en Margje Lubberts HOOGKAMP.Gehuwd (2) 31-01-1913 te Doniawerstal met Jan Jans KAMPEN, geboren circa 1856, overleden 13-02-1923 Langweer, zoon van Jan Willems KAMPEN en Saakjen Jans DE JONGH.
 3. Hans Tijmens DE RUITER, arbeider, grondwerker, geboren 08-05-1887 te Tjalleberd, overleden 27-09-1968 Heerenveen.
 4. Margje DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 17-02-1897 te Tjalleberd, overleden 04-08-1983 Drachten.
  Begraven te Tjalleberd.
  Gehuwd 28-05-1921 te Aengwirden met Rinke JEENINGA, arbeider, geboren 19-04-1894 te Terwispel, overleden 08-07-1969 Drachten, zoon van Gerrit Ates JEENINGA en Sijtske Gaukes STOBBE.
  Begraven te Tjalleberd.

XII.ht    Geert Hanzes DE RUITER, arbeider, geboren 06-02-1856 te Tjalleberd, overleden 06-11-1943 Terband, zoon van Hans Theunis DE RUITER (zie XI.dy) en Hilligje Tijmens TALEN.
In 1907 arbeider, Gersloot. In 1909, 1913 arbeider, Tjalleberd. Nadat zijn vrouw in 1891 naar Franeker gegaan is, werden de kinderen grootgebracht door beppe Hille.
Gehuwd 14-05-1881 te Tjalleberd met Jantje Jans TALEN, geboren 16-02-1858 te Tjalleberd, overleden 19-06-1919 Franeker, dochter van Jan Thiemens TALEN en Pietje Feikes VAN DER WAL.
Bij huwelijk is Geert 25 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Jantje is 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Tjalleberd. Zij verklaren zoon Hans, geboren 19-4-1881 Tjalleberd als hun wettig kind.

Kinderen:
 1. Hans Geerts DE RUITER, arbeider, geboren 19-04-1881 te Tjalleberd, overleden 06-03-1965 Heerenveen.
 2. Jan Geerts DE RUITER, geboren 16-02-1883 te Tjalleberd, overleden 28-01-1893 Tjalleberd.
 3. Pietje Geerts DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 12-09-1885 te Tjalleberd, overleden 28-04-1961 Enschede.
  Bij huwelijk is David 22 jaar, arbeider, geboren Luinjeberd, wonende Tjalleberd. Pietje is 21 jaar, zonder beroep, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot.
  Gehuwd 04-05-1907 te Aengwirden met David Abrahams BAKKER, arbeider, geboren 18-09-1884 te Luinjeberd, overleden 06-03-1981, zoon van Abraham Thijses BAKKER en Antje Egberts VONK.
 4. Jan Geerts DE RUITER, arbeider, kaaspakhuisknecht, geboren 24-02-1888 te Tjalleberd, overleden 16-06-1973 Leeuwarden.
  Jan vertrekt 15-9-1915 naar Leeuwarden. Op persoonskaart geen kinderen vermeld.
  Gehuwd (1) 10-05-1913 te Aengwirden met Grietje Harmens RUITER, geboren 13-05-1891 te Luinjeberd, overleden 27-04-1936 Leeuwarderadeel, dochter van Harmen Jans RUITER en Maria Jacobs TEN HOEVE.
  Bij huwelijk is Jan 25 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Grietje is 21 jaar, naaister, geboren en wonende Luinjeberd.
  Gehuwd (2) 05-12-1936 te Leeuwarderadeel met Helena Catharina STOELENGA, geboren 19-05-1901 te Sneek, overleden 07-03-1985 Leeuwarden.
 5. Tiemen Geerts DE RUITER, agent spoorboekhandel, arbeider matrassenfabriek, brugwachter [2469], geboren 02-09-1890 te Tjalleberd, overleden 02-02-1979 Heerenveen.

XIII.in    Hans Geerts DE RUITER [GRAFSTEEN], arbeider, geboren 19-04-1881 te Tjalleberd, overleden 06-03-1965 Heerenveen, zoon van Geert Hanzes DE RUITER (zie XII.ht) en Jantje Jans TALEN.
Hans wordt bij het huwelijk van Geert en Jantje als hun wettige zoon erkend.
Gehuwd 23-01-1909 te Tjalleberd met Pietje Jacobs PETTER, geboren 14-06-1881 te Tjalleberd, overleden 25-05-1961 Heerenveen, dochter van Jacob Harmens PETTER en Antje Hendriks LUIK.
Bij huwelijk is Hans 27 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Pietje is 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Geert DE RUITER, geboren 30-05-1909 te Tjalleberd, overleden 19-08-1972 Heerenveen.
 2. Antje (Anna) DE RUITER, geboren 11-04-1912 te Tjalleberd, overleden 10-10-2000.
  Crematie 13/10/2000 te Heerenveen.
  Gehuwd 09-06-1938 te Terband met Jacob (Jaap) KLAREN, geboren circa 1914, overleden 20-07-1966 Salzburg (zkh) / Castricum.

XIV.hp    Geert DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 30-05-1909 te Tjalleberd, overleden 19-08-1972 Heerenveen, zoon van Hans Geerts DE RUITER (zie XIII.in) en Pietje Jacobs PETTER. Gehuwd 01-05-1942 te Koudum (Hem.Oldef.) met Hendrikje REINSTRA, geboren 25-12-1919 te Koudum, overleden 21-03-1985 Koudum.
Begraven te Terband op 25 maart.

Kind:
 1. Pietje DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 06-08-1948 te Heerenveen, overleden 21-09-1948 Heerenveen.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.ir    Tiemen Geerts DE RUITER, agent spoorboekhandel, arbeider matrassenfabriek, brugwachter [2469], geboren 02-09-1890 te Tjalleberd, overleden 02-02-1979 Heerenveen, zoon van Geert Hanzes DE RUITER (zie XII.ht) en Jantje Jans TALEN. Gehuwd 16-08-1913 te Whitesboro, New York (VS) met Harmke DE JONG, geboren 13-06-1892 te Opsterland, overleden 17-03-1969 Heerenveen.
Op persoonskaart bij huwelijk : 16/8/1913 Holy Matrimony VSA; blijkbaar in VS getrouwd. Op 16/8/1938 te Heerenveen 25 jarig huwelijksfeest; advertentie ondertekend door dochter Wietske met H. den Ouden.

Kind:
 1. Wietske DE RUITER, geboren 12-03-1917 te Haskerland, overleden 12-10-1991 Heerenveen.
  Op 26/4/1938 van haar vader's persoonskaart afgevoerd naar Rotterdam.
  Gehuwd 14-09-1937 te Rotterdam met Hendrikus DEN OUDEN, geboren circa 1914, overleden 08-12-1992 Heerenveen.

XII.hv    Jan Hanzes DE RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, werkman, koopman, geboren 15-02-1861 te Tjalleberd, overleden 17-03-1938 Oosterzee, zoon van Hans Theunis DE RUITER (zie XI.dy) en Hilligje Tijmens TALEN.
Begraven te Bantega.
Jan was in 1888 getuige bij geboorteaangifte van oomzegger Geert Theunis. Hij is 27 jaar, arbeider, Tjalleberd.
Gehuwd 14-01-1889 te Tjalleberd met Harmiena Frenzes (Mina) VAN DIJK [FOTOPAGINA], geboren 14-06-1864 te Spanga, overleden 18-01-1939 Oosterzee, dochter van Frens Luites VAN DIJK en Annigje Alberts MUNNIK.
Begraven te Bantega.
Bij huwelijk is Jan 27 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Harmina is 24 jaar, naaister, geboren Spanga, wonende Tjalleberd. Ze erkennen Frens, geboren 17-11-1887 te Kuinre als hun wettig kind.

Kinderen:
 1. Frens DE RUITER, geboren 17-11-1887 te Kuinre, overleden 20-09-1889 Kuinre.
 2. Frens DE RUITER, geboren 16-07-1890 te Kuinre, overleden 23-02-1891 Oosterzee.
 3. Hans DE RUITER, arbeider, transport, geboren 05-12-1892 te Oosterzee, overleden 26-11-1976 Leeuwarden.
 4. Annigje DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-08-1894 te Oosterzee, overleden 22-06-1982 Sneek.
  Begraven te Kubaard.
  Gehuwd 16-05-1918 te Schoterland met Hielke DE JONG, geboren 22-05-1895 te Rotsterhaule, overleden 23-01-1993 Sneek, zoon van Jan DE JONG en Klaske DE GRAAF.
 5. Frenciena DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 02-04-1896 te Echtenerpolder, overleden 02-05-1948 Bantega.
  Geboren aan "het wegje" in de Echtenerpolder. Jarenlang gewoond aan de Bandsloot nr.24. Begraven te Bantega.
  Gehuwd 14-05-1914 te Lemsterland met Siemen BOERSMA, geboren 05-01-1883 te Echtenerpolder, overleden 15-08-1963 Wolvega, zoon van Hielke BOERSMA en Goitske BOERSMA.
  Begraven te Bantega.
 6. Hiltje DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren 16-08-1897 te Oosterzee, overleden 10-06-1988 Joure.
  Begraven te Bantega.
  Gehuwd 15-02-1917 te Lemsterland met Anne DE VRIES, geboren 12-07-1897 te Oosterzee, overleden 07-05-1953 Bantega?, zoon van Auke DE VRIES en Hendrikje DIJKSTRA.
  Begraven te Bantega.
 7. Albert DE RUITER, brandstofhandelaar, melkrijder, expediteur, geboren 13-05-1899 te Oosterzee, overleden 07-07-1969 Leeuwarden.
 8. Frens DE RUITER, arbeider, melktapper, geboren 01-03-1901 te Oosterzee, overleden 21-05-1984 Wytgaard.
 9. Lute DE RUITER [FOTOPAGINA], boerenwerkman, veehouder, molenaar, geboren 21-03-1903 te Oosterzee, overleden 18-05-1974 Zeevang.
  Op persoonskaart staan beroepen : boerenwerkman, veehouder, zonder, molenaar. Woonplaatsen : Beemster (1925), Leeuwarden, Jorwerd (1944), Beemster (1945), Kwadijk (1949), Zeevang (1969).
  Gehuwd 28-10-1938 te Bergen (NH) met Antje DOUMA, geboren 15-04-1917 te Schoterland, overleden 02-02-1989.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 10. Afke DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 19-10-1904 te Kuinre, overleden 01-09-1982 Baerd.
  Crematie op 6 september 1982 te Goutum
  Gehuwd 14-05-1930 met Jacobus J. (Koos) DE VRIES, geboren circa 1904, overleden 18-03-1987 Leeuwarden.
 11. Cornelis (Kees) DE RUITER, land-, transportarbeider, geboren 20-04-1906 te Oosterzee, overleden 18-02-1993 St.Nicolaasga.

XIII.iu    Hans DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, transport, geboren 05-12-1892 te Oosterzee, overleden 26-11-1976 Leeuwarden, zoon van Jan Hanzes DE RUITER (zie XII.hv) en Harmiena Frenzes (Mina) VAN DIJK.
Op persoonskaart staan de beroepen : arbeider, transport.
Gehuwd 18-03-1915 te Lemsterland met Grietje DE BOER, geboren 14-05-1895 te Ooststellingwerf, overleden 21-06-1968 Leeuwarden, dochter van Jelle DE BOER en Willemtje HARDER.
Kinderen:
 1. Jan DE RUITER, transportondernemer, geboren 06-08-1915 te Oosterzee, overleden 10-10-2003 Leeuwarden.
 2. Jelle DE RUITER, geboren 24-03-1918 te Oosterzee, overleden 26-05-1918 Oosterzee.
 3. Jelle DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 21-05-1920 te Schoterland, overleden 10-08-1985 Scharnegoutum.
  Begraven te Scharnegoutum.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 4. Albert DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 22-05-1922 te Schoterland, overleden 08-08-2002 Leeuwarden?.
  Begraven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden.
  Gehuwd 28-02-1942 met Aukje KRAMER, geboren 16-07-1922 te Leeuwarden, overleden 20-02-2014 Leeuwarden.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 5. Jakob (Jappie) DE RUITER, geboren 04-05-1925 te Bolsward, overleden 16-02-2003 Noordbergum.
 6. Willemtje DE RUITER, geboren 19-01-1931 te Harlingen, overleden 23-02-2013 Leeuwarden. Gehuwd 16-07-1955 met Klaas Feike DIJKSTRA, geboren 07-07-1930, overleden 04-05-2005 Leeuwarden.
 7.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.hs    Jan DE RUITER [GRAFSTEEN], transportondernemer, geboren 06-08-1915 te Oosterzee, overleden 10-10-2003 Leeuwarden, zoon van Hans DE RUITER (zie XIII.iu) en Grietje DE BOER. Gehuwd (1) 20-07-1938 met Anna HORJUS, geboren 22-11-1913, overleden 14-03-1964 Leeuwarden, dochter van Keimpe Wierd HORJUSGehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Grietje DE RUITER     , geboren 05-07-1942 te Leeuwarden, overleden 05-01-2011 Leeuwarden. Gehuwd na 1950 met Jan DE RUITER, geboren 22-05-1928 te Leeuwarderadeel, overleden 13-07-2001 Leeuwarden, zoon van Frens DE RUITER en Jantje WIERSMA.
 2. Keimpe DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-12-1944, overleden 30-03-1961 Leeuwarden.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.hw    Jakob (Jappie) DE RUITER, geboren 04-05-1925 te Bolsward, overleden 16-02-2003 Noordbergum, zoon van Hans DE RUITER (zie XIII.iu) en Grietje DE BOER.
Uit dit huwelijk zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voortgekomen.
Gehuwd 15-08-1945 met Antje (Annie) VAN IJS, geboren 06-04-1927 te Leeuwarden, overleden 19-01-2011 Franeker.
Kind:
 1. Doeke (Henky) DE RUITER, geboren 30-03-1944, overleden 30-03-1990.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.iy    Albert DE RUITER [GRAFSTEEN], brandstofhandelaar, melkrijder, expediteur, geboren 13-05-1899 te Oosterzee, overleden 07-07-1969 Leeuwarden, zoon van Jan Hanzes DE RUITER (zie XII.hv) en Harmiena Frenzes (Mina) VAN DIJK.
Op persoonskaarten staan de beroepen : brandstofhandelaar, melkrijder, expediteur. Als woonplaatsen Idaarderadeel, Wirdum (1926), Leeuwarden (1944), Wirdum (1947), Wytgaard (1957). Begraven te Wirdum bij de kerk.
Gehuwd 18-02-1922 te Leeuwarderadeel met Antje HOOGLAND, geboren 22-01-1901 te Wirdum, overleden 01-10-1970 Leeuwarden, dochter van Jan HOOGLAND en Hinke DE WAL.
Kinderen:
 1. Jan DE RUITER, geboren 24-05-1922 te Wytgaard, overleden 17-08-1999 Leeuwarden.
  Volgens 2406 geboren in Wytgaard. Begraven te Wirdum bij de kerk.
  Gehuwd 12-07-1949 te Menaldumadeel met Neeltje HOOGSTRA, geboren 12-07-1924 te Berlikum, overleden 29-09-2014 Akkrum.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 2. Hinke DE RUITER, geboren 04-03-1924 te Leeuwarderadeel, overleden 30-12-1995 Leeuwarden.
  Volgens 2406 geboren in Leeuwarden.
  Gehuwd 26-06-1954 met Wilhelm (Willem) FERWERDA, geboren 19-11-1922, overleden 03-05-2000 Leeuwarden.
 3. Harmiena (Hermien) DE RUITER, geboren 29-04-1925 te Leeuwarderadeel, overleden 16-06-2021 Akkrum.
  Volgens 2406 geboren in De Wylp.
  Gehuwd 27-11-1952 met Reinder HAAK, overleden 04-02-2001 Siegerswoude.
 4. Frans DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 21-02-1927 te Leeuwarderadeel, overleden 23-06-2003 Kollumerzwaag.
  Begraven op de RK begraafplaats, Wytgaard.
  Gehuwd (1) met Anna VEENSTRA, geboren 01-01-1932 te Hitzum, overleden 25-02-2021 Akkrum.Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 5. Lute Frens DE RUITER, geboren 31-10-1928 te Leeuwarderadeel, overleden 17-08-1988 Queensland (Aus).
  Circa 1960 geëmigreerd naar Australië met het schip "Zuiderkruis".
  Gehuwd met Anna VEENSTRA, geboren 01-01-1932 te Hitzum, overleden 25-02-2021 Akkrum.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 6. Harmen DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-04-1931 te Leeuwarderadeel, overleden 06-09-1994 Leeuwarden.
  Volgens 2406 geboren in Wytgaard. Begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Gehuwd (2) circa 1955 met Marijtje (Rie) PRANGER, geboren 12-03-1938, overleden 30-10-1971 Wytgaard, dochter van Jan PRANGER en Jannetje WEZEL.
  Begraven te Wirdum, naast de kerk.
           ↪  Uit deze relatie zijn 6 kinderen geboren.    
 7. Willy DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 03-12-1932 te Leeuwarderadeel, overleden 15-09-1936 Leeuwarderadeel.
  Begraven te Wirdum, bij de kerk.
 8. Willy DE RUITER, geboren 04-08-1938 te Wytgaard, overleden 27-01-2007 Wytgaard.
  Begraven 1/2/2007 Wytgaard.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 9. Hans Cornelis DE RUITER, geboren 23-12-1943 te Wytgaard, overleden 17-06-2014 Irnsum.
 10.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.il    Hans Cornelis DE RUITER, geboren 23-12-1943 te Wytgaard, overleden 17-06-2014 Irnsum, zoon van Albert DE RUITER (zie XIII.iy) en Antje HOOGLAND. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Albert Geert DE RUITER, geboren circa 1970, overleden 19-07-1998 Grou.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.iz    Frens DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, melktapper, geboren 01-03-1901 te Oosterzee, overleden 21-05-1984 Wytgaard, zoon van Jan Hanzes DE RUITER (zie XII.hv) en Harmiena Frenzes (Mina) VAN DIJK.
Als beroepen staan op de persoonskaart : arbeider, melktapper. Op de persoonskaart staat ook nog stiefdochter : Wijtske Hoekstra, geboren 15-5-1941 Leeuwarderadeel; dit is dan vermoedelijk een kind van zijn tweede vrouw.
Gehuwd (later gescheiden) 29-12-1923 te Baarderadeel met Jantje WIERSMA, geboren 28-03-1904 te Tietjerkstradeel, overleden 24-04-1995 Leeuwarden.
Begraven in Wirdum.
Gehuwd (2) 22-12-1948 te Leeuwarden met Johanna WOUDSTRA, geboren 05-02-1921 te Westdongeradeel, overleden 19-05-1980 Wytgaard.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Sjoerdtje DE RUITER, geboren 13-06-1924 te Weidum, overleden 09-05-2012 Leeuwarden. Gehuwd circa 1946 met Bonne SPIJKER, geboren circa 1925, overleden 05-02-1987 Leeuwarden.
 2. Jan DE RUITER, geboren 22-05-1928 te Leeuwarderadeel, overleden 13-07-2001 Leeuwarden.
 3. Lammert DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 25-02-1936 te Leeuwarderadeel, overleden 20-06-1941 Wytgaard.
  Begraven te Wirdum bij de kerk.
 4. Hans DE RUITER, geboren 10-12-1937 te Leeuwarderadeel, overleden 10-10-2017 Wytgaard. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 5.        naam niet getoond vanwege privacy

XIV.in    Jan DE RUITER, geboren 22-05-1928 te Leeuwarderadeel, overleden 13-07-2001 Leeuwarden, zoon van Frens DE RUITER (zie XIII.iz) en Jantje WIERSMA.
Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Gehuwd (2) na 1950 met Grietje DE RUITER     , geboren 05-07-1942 te Leeuwarden, overleden 05-01-2011 Leeuwarden, dochter van Jan DE RUITER en Anna HORJUS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Trijntje (Tine) DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 14-08-1948 te Wytgaard, overleden 04-10-2004 Leeuwarden. Samenwonend
 2. Douwe DE RUITER, geboren 10-05-1952 te Wytgaard, overleden 23-09-2020 Leeuwarden. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.jc    Cornelis (Kees) DE RUITER [GRAFSTEEN], land-, transportarbeider, geboren 20-04-1906 te Oosterzee, overleden 18-02-1993 St.Nicolaasga, zoon van Jan Hanzes DE RUITER (zie XII.hv) en Harmiena Frenzes (Mina) VAN DIJK.
Op de persoonskaart staan de beroepen : arbeider, transportarbeider, landarbeider.
Gehuwd 03-09-1925 te Lemsterland met Jannesje SCHIPPERS, geboren 29-01-1906 te Weststellingwerf, overleden 08-05-1995 Lemmer.
Begraven te Bantega.

Kinderen:
 1. Hendrik DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 28-02-1927 te Lemsterland, overleden 22-03-2003 Bantega.
  Begraven te Bantega.
  Gehuwd (later gescheiden) 04-05-1953 met Hendrikje (Hennie) SLOOTHAAK, geboren 07-07-1936, overleden 12-03-2006 Italie.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2. Jan DE RUITER, geboren 09-06-1930 te Oosterzee, overleden 30-09-2016 Wolvega.
 3. Gooitske DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 09-06-1932 te Bantega, overleden 28-01-2004 Wolvega. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. Frencina (Sientje) DE RUITER, geboren 12-10-1938 te Bantega, overleden 14-08-2016 Leeuwarden. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5. Frens DE RUITER      [FOTOPAGINA], medewerker Prov. Waterstaat, geboren 11-07-1943 te Echtenerpolder (Bantega), overleden 04-02-2021 Heerenveen. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 6.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.iv    Jan DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 09-06-1930 te Oosterzee, overleden 30-09-2016 Wolvega, zoon van Cornelis (Kees) DE RUITER (zie XIII.jc) en Jannesje SCHIPPERS. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Jannesje (Jannie) DE RUITER, geboren 09-10-1956 te Wolvega, overleden 04-07-2021 Echtenerbrug. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XI.dz    Wieger Theunis DE RUITER, veenwerker, arbeider, geboren 27-09-1823 te Gersloot, overleden 24-03-1869 Tjalleberd, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie X.ax) en Afke Hanzes DE JONG.
Wieger is bij overlijden van dochter Aafke arbeider en woont in Tjalleberd. In 1854 veenwerker, Tjalleberd. In 1859 arbeider. Bij overlijden is Wieger 45 jaar, nalatende 3 kinderen.
Gehuwd 19-03-1853 te Tjalleberd met Antje Jans OORD, geboren 17-02-1821 te Rotsterhaule, overleden 12-01-1871 Heerenveen, dochter van Jan Koops OORD en Trijntje Klazes BAAS.
Bij huwelijk is Wieger 28 jaar, veenwerker, wonende Tjalleberd. Antje is dienstmeid, geboren Rotsterhaule, wonende Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Aafke Wiegers DE RUITER, geboren 09-02-1854 te Tjalleberd, overleden 25-10-1857 Tjalleberd.
  Aafke overlijdt te huisno. 20.
 2. Jan Wiegers DE RUITER, arbeider, boerenknecht, geboren 26-11-1855 te Tjalleberd, overleden 17-05-1934 Luinjeberd.
 3. Afke Wiegers DE RUITER, geboren 11-01-1859 te Tjalleberd, overleden 24-06-1903 Unna-Königsburn (Dld). Gehuwd 12-11-1882 te Haskerland met Sietze Jacobus POOL, geboren 22-07-1858 te Drachten, zoon van Jacobus Wiebes POOL en Antje Sietzes BLEEKER.
 4. Theunis Wiegers DE RUITER, geboren 27-11-1864 te Tjalleberd.

XII.hz    Jan Wiegers DE RUITER, arbeider, boerenknecht, geboren 26-11-1855 te Tjalleberd, overleden 17-05-1934 Luinjeberd, zoon van Wieger Theunis DE RUITER (zie XI.dz) en Antje Jans OORD.
Jan overlijdt Luinjeberd, huisno. 182.
Gehuwd 16-05-1884 te Utingeradeel met Jacobje Hanzes PARTIJK, geboren 11-02-1861 te Tjalleberd, overleden 03-02-1918 Luinjeberd, dochter van Hans Oenes PARTIJK en Nennigje Jacobs VAN DER KLOK.
Kinderen:
 1. Hans Jans DE RUITER, tuinman, kweker, timmerman, geboren 25-12-1884 te Haskerdijken, overleden 21-11-1969 Luinjeberd.
 2. Antje Jans DE RUITER, geboren 02-05-1887 te Haskerdijken, overleden 27-09-1887 Haskerdijken.
 3. Wieger Jans DE RUITER, geboren 02-05-1887 te Haskerdijken, overleden 14-10-1921 Verenigde Staten.
  Op 10 oktober 1910 met het schip "Rotterdam" aangekomen in New York (Ellis Island).
 4. Oene Jans DE RUITER, politieagent, geboren 07-04-1896 te Luinjeberd.
 5. Antje Jans DE RUITER, geboren 28-09-1899 te Luinjeberd, overleden 11-1964 Haarlem. Gehuwd 09-04-1921 te Aengwirden met Jan ZWIER, zuivelbewerker, geboren 04-06-1896 te Tjalleberd, overleden 5-1980, zoon van Jan Jans ZWIER en Trijntje Arends BAKKER.

XIII.jd    Hans Jans DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], tuinman, kweker, timmerman, geboren 25-12-1884 te Haskerdijken, overleden 21-11-1969 Luinjeberd, zoon van Jan Wiegers DE RUITER (zie XII.hz) en Jacobje Hanzes PARTIJK. Gehuwd 25-07-1914 te Aengwirden met Froukje Tjipkes BUWALDA [FOTOPAGINA], geboren 14-10-1887 te Oudeschoot, overleden 29-11-1972 Heerenveen, dochter van Tjipke BUWALDA en Janke HEIDA.
Bij huwelijk is Hans 29 jaar, tuinman, geboren Haskerdijken, wonende Luinjeberd. Froukje is 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Oudeschoot.

Kinderen:
 1. Jacobje DE RUITER, geboren 20-11-1915 te Luinjeberd, overleden 06-06-1920 Luinjeberd.
 2. Tjipke Hanzes DE RUITER, geboren 02-08-1919 te Aengwirden, overleden 17-02-2017 Heerenveen. Gehuwd 23-05-1946 te Lemmer met Jantje VAN DER BIJL, geboren 16-08-1916 te Lemmer, overleden 20-12-2010 Heerenveen.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 3. Jan Hanzes DE RUITER, geboren 14-08-1921 te Luinjeberd, overleden 08-08-2010 Heerenveen.
  Jan is zijn hele leven ongehuwd gebleven, maar wel 15 jaren lang verloofd geweest met Rommie Woudstra. Begraven 12/8/2010 te Tjalleberd.
 4. Wiebe Hanzes DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 18-12-1926, overleden 08-02-1997 Heerenveen. Gehuwd 02-04-1953 met Adriana (Sjaan) HARTOG, geboren 08-09-1926 te Sint Maartensdijk, overleden 29-01-2004 Heerenveen.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

XIII.jg    Oene Jans DE RUITER, politieagent, geboren 07-04-1896 te Luinjeberd, zoon van Jan Wiegers DE RUITER (zie XII.hz) en Jacobje Hanzes PARTIJK.
Gehuwd 22-05-1920 te Barradeel met Trijntje DE JONG, geboren 19-01-1898 te St.Jacobiparochie, dochter van Dirk DE JONG en Pietje DE GROOT.
Kinderen:
 1. Jan DE RUITER, geboren 22-04-1921 te Groningen, overleden 21-02-1985 Borger.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 2. Piet Jacob DE RUITER, griffier Rechtbank, geboren 28-02-1924 te Groningen, overleden 12-05-2016 Groningen.
  Piet houdt als dwangarbeider in Duitsland jarenlang een dagboek bij, dat vergezeld van zelfgemaakte foto's door zijn kinderen tot een boek is verwerkt. Op 8 april 2016 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten. Zie uitreiking eerste boek.
  Gehuwd 11-05-1951 te Groningen met Johanna Bartha HARING, geboren 13-09-1924 te Groenlo, overleden 06-06-2010 Groningen.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 3.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.ib    Theunis Wiegers DE RUITER, geboren 27-11-1864 te Tjalleberd, zoon van Wieger Theunis DE RUITER (zie XI.dz) en Antje Jans OORD.
In 1893 is Theunis naar Amerika geëmigreerd. Onbekend of vrouw en kind meegegaan zijn. In 1903 eventjes terug naar Nederland. Op 22 december 1903 wederom aangekomen op Ellis Island met het schip "Rotterdam". Geeft als woonplaats op : Phillips (Wisconsin).
Gehuwd (1) 16-11-1888 te Utingeradeel met Minke Jans ACHTTIEN, geboren 18-09-1863 te Oldeboorn, dochter van Jan ACHTTIEN en Sjieuwke Everts BIJLSMA.
Gehuwd (2) 01-04-1903 te Canonsburg (VS) met Maaike KOLDIJK.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Sjieuwkje Theunis DE RUITER, geboren 26-02-1889 te Oldeboorn, overleden 01-01-1891 Oldeboorn.
 2. Wieger Theunis DE RUITER, geboren 27-06-1891 te Oldeboorn, overleden 27-03-1892 Oldeboorn.
 3. Wieger Theunis DE RUITER, geboren 02-02-1893 te Oldeboorn.

XI.ea    Hendrik Theunis DE RUITER, arbeider, veenwerker, geboren 09-11-1826 te Gersloot, overleden 08-09-1915 Tjalleberd, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie X.ax) en Afke Hanzes DE JONG. Gehuwd (1) 15-05-1858 te Tjalleberd met Geertje Jans OORD, geboren 04-01-1833 te Rotsterhaule, overleden 30-03-1876 Tjalleberd, dochter van Jan Koops OORD en Trijntje Klazes BAAS.
Bij huwelijk is Grietje 25 jaar, dienstmeid, geboren Rotsterhaule en wonende te Tjalleberd. Hendrik is 31 jaar, geboren Gersloot, arbeider.
Gehuwd (2) 07-08-1877 te Tjalleberd met Antje Sjoukes MELCHER, geboren 16-09-1840 te Luinjeberd, overleden 29-11-1914 Tjalleberd, dochter van Sjouke Klazes MELCHER en Klaaske Jacobs DE JONG.
Bij huwelijk is Hendrik 50 jaar, arbeider, geboren Gersloot, wonende Tjalleberd. Antje is 36 jaar, arbeider, geboren Luinjeberd, wonende Tjalleberd.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 09-01-1859 te Tjalleberd, overleden 14-05-1878 Tjalleberd.
  Bij overlijden 19 jaar, ongehuwd, arbeider, Tjalleberd.
 2. Afke Hendriks DE RUITER, geboren 16-03-1861 te Tjalleberd, overleden 21-05-1938 Haskerdijken. Gehuwd 13-05-1882 te Haskerland met Berend Dirks KNOL, arbeider, geboren 23-10-1857 te Nijehaske, overleden 10-11-1924 Haskerdijken, zoon van Dirk Roelofs KNOL en Klaasje MOED.
 3. Wieger Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 08-02-1863 te Tjalleberd, overleden 29-03-1931 Terband.
 4. Trijntje Hendriks DE RUITER, geboren 10-07-1865 te Tjalleberd, overleden 25-08-1879 Tjalleberd.
 5. Koop Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 19-11-1867 te Tjalleberd, overleden 13-12-1950 Tjalleberd.
 6. Jantje Hendriks DE RUITER, geboren 22-07-1870 te Tjalleberd.
  Bij huwelijk is Hendrik 26 jaar, geboren en wonende Terband, arbeider. Jantje is 21 jaar, geboren Tjalleberd, zonder beroep, wonende Terband. Kind Harmke, geboren 24-4-1892 Terband als wettig kind erkend.
  Gehuwd 21-05-1892 te Terband met Hendrik Luites HUISMAN, arbeider, geboren 25-03-1866 te Terband, zoon van Luite Jans HUISMAN en Harmke Wiltjes NAUTA.
 7. Hendrik Theunis Hendriks DE RUITER, geboren 21-08-1873 te Tjalleberd.
 8. Klaas Hendriks RUITER, geboren 21-08-1873 te Tjalleberd, overleden 14-04-1874 Tjalleberd.
 9. Klaas Hendriks DE RUITER, geboren 30-03-1875 te Tjalleberd, overleden 02-09-1876 Tjalleberd.

 10. Uit (2):
 11. Jan Hendriks DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 19-05-1878 te Tjalleberd, overleden 22-12-1961 Tjalleberd.
 12. Jacob Hendriks DE RUITER [FOTOPAGINA], veehouder, geboren 03-01-1884 te Tjalleberd, overleden 01-04-1965 Heerenveen (zkh).
  Jacob doet aangifte van overlijden Thijmen Reinders Krikke in 1931. Hij is 46 jaar, veehouder en woont in Tjalleberd.

XII.ie    Wieger Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 08-02-1863 te Tjalleberd, overleden 29-03-1931 Terband, zoon van Hendrik Theunis DE RUITER (zie XI.ea) en Geertje Jans OORD.
Wieger hoefde de militaire dienst niet te vervullen 'wegens lichaamsgebrek'.
Gehuwd 15-01-1898 te Tjalleberd met Margje Jacobs STUIVER, geboren 24-07-1864 te Tjalleberd, dochter van Jacob Alberts STUIVER en Roelofje Hendriks SIMONS.
Bij huwelijk is Wieger 34 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Margje is 33 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Hendrik DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 07-10-1898 te Tjalleberd, overleden 26-01-1953 Heerenveen.
  Bij overlijden van Hendrik woont het gezin De Ruiter op de Heerenwal 6 in Heerenveen. Begraven te Terband.
  Gehuwd 16-04-1942 te Heerenveen met Geertje VLODDER, geboren 01-12-1908, overleden 25-06-1981 Heerenveen.
  Begraven te Terband.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2. Albert DE RUITER, geboren 21-08-1900 te Tjalleberd, overleden 01-08-1901 Heerenveen (zkh).
  Bij overlijden wonende te Tjalleberd.
 3. Roelofje DE RUITER, geboren 25-02-1904 te Tjalleberd, overleden 11-09-1904 Tjalleberd.

XII.ig    Koop Hendriks DE RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 19-11-1867 te Tjalleberd, overleden 13-12-1950 Tjalleberd, zoon van Hendrik Theunis DE RUITER (zie XI.ea) en Geertje Jans OORD. Gehuwd 17-08-1895 te Aengwirden met Korneliske Arends (Cornelia) SPORREL, dienstbode, geboren 14-02-1874 te Gersloot, overleden 25-06-1958 Tjalleberd, dochter van Arend Geerts SPORREL en Aaltje Sjoukes VEENBAAS.
Bij huwelijk is Koop 27 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Kornelia is 21 jaar, zonder beroep, geboren Gersloot, wonende Langezwaag.

Kinderen:
 1. Geertje DE RUITER, geboren 03-08-1896 te Tjalleberd, overleden 20-02-1911 Tjalleberd.
 2. Aaltje DE RUITER, geboren 22-08-1898 te Tjalleberd, overleden 30-09-1912 Tjalleberd.
 3. Arend DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 01-03-1901 te Tjalleberd, overleden 11-11-1986 Heerenveen.
  Geen kinderen uit dit huwelijk geboren. Begraven te Tjalleberd op 15 november.
  Gehuwd 02-1957 te Tjalleberd met Maria J. VAN DER MEULEN, geboren 23-10-1898, overleden 16-08-1974 Tjalleberd.
  Geen kinderen uit dit huwelijk geboren. Begraven te Tjalleberd.
 4. Afke DE RUITER, geboren 21-10-1902 te Tjalleberd, overleden 21-03-1910 Tjalleberd.
 5. Waapke DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 11-09-1905 te Tjalleberd, overleden 20-10-1989 Joure.
  Begraven te Delfstrahuizen.
  Gehuwd 23-07-1931 met Klaas POEPJES, geboren 07-05-1899, overleden 16-08-1969 Echten.
  Begraven te Delfstrahuizen.
 6. Antje DE RUITER, geboren 26-05-1908 te Tjalleberd, overleden 16-09-1972 Heerenveen. Gehuwd 30-09-1933 met Gosse VAN DER HEIDE, geboren circa 1902, overleden 05-06-1976 Heerenveen.
 7. Hendrik DE RUITER, geboren 25-04-1911 te Tjalleberd, overleden 04-08-1912 Tjalleberd.
 8. Hendrik DE RUITER, ambtenaar bij Provinciaal Electriciteitsbedrijf (PEB) in Friesland, geboren 19-11-1912 te Tjalleberd, overleden 24-07-1981 Heerenveen.
 9. Geertje Aaltje DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 18-04-1915 te Tjalleberd, overleden 06-06-1989.

XIII.jv    Hendrik DE RUITER [FOTOPAGINA], ambtenaar bij Provinciaal Electriciteitsbedrijf (PEB) in Friesland, geboren 19-11-1912 te Tjalleberd, overleden 24-07-1981 Heerenveen, zoon van Koop Hendriks DE RUITER (zie XII.ig) en Korneliske Arends (Cornelia) SPORREL. Gehuwd 16-12-1937 met Feikje KALSBEEK, geboren 11-11-1914 te Hoornsterzwaag, overleden 18-05-2010 Heerenveen.
Kind:
 1. Jan DE RUITER, geboren 29-05-1941 te Tjalleberd, overleden 10-04-2021 Heerenveen. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XI.ee    Durk Theunis DE RUITER [GRAFSTEEN], arbeider, vervener, turfmaker, geboren 11-09-1840 te Tjalleberd, overleden 19-04-1920 Oudehaske, zoon van Theunis Jans DE RUITER (zie X.ax) en Afke Hanzes DE JONG.
Bij overlijden ("Dirk de Ruijter") is Dirk 79 jaar en 7 maanden, vervener en echtgenoot van Antje Minkes. Ook zijn ouders worden genoemd.
In de geboorteakte wordt als vader "Theunis Jans de Ruyter" opgegeven. In 1882 is Durk arbeider. In 1871 arbeider, Tjalleberd. Durk is wegens afwezigheid verhinderd aangifte te doen van geboorte van Theunis.
Gehuwd 13-06-1869 te Aengwirden met Antje Hendriks MINKES, geboren 25-06-1847 te Katlijk, overleden 31-05-1936 Oudehaske, dochter van Hendrik Sierds MINKES en Albertje Siebes BULTSMA.
Bij huwelijk is Antje 21 jaar, geboren te Katlijk, wonende te Oudeschoot. Haar vader is reeds overleden. Dirk ondertekent met "DJD Ruiter".

Kinderen:
 1. Albertje Durks DE RUITER, geboren 20-03-1870 te Tjalleberd, overleden 18-05-1870 Tjalleberd.
 2. Theunis Durks DE RUITER, geboren 29-08-1871 te Tjalleberd.
  Theunis is in het voorjaar van 1904, samen met zijn zuster Afke en haar man Tjibbe Ringersma, naar Noord-Amerika vertrokken. Ook zijn broer Hendrik is met vrouw naar dezelfde plaats vertrokken.
 3. Albertje Durks DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 20-01-1874 te Tjalleberd, overleden 03-03-1973 Rottum.
  Begraven te Oudehaske.
  Gehuwd 25-05-1899 te Haskerland met Jacob Jans KLAREN, brandstofhandelaar [2451], geboren 26-09-1870 te Oudehaske, overleden 23-05-1939 Oudehaske, zoon van Jan Wolters KLAREN en Geesje Jacobs RAADSVELD.
  Begraven te Oudehaske.
 4. Hendrik Durks DE RUITER, geboren 21-08-1876 te Tjalleberd.
 5. Afke Durks DE RUITER, geboren 11-09-1879 te Tjalleberd, overleden 28-03-1973 Phillips (VS).
  Gehuwd 28-05-1903 te Haskerland met Tjibbe Hendriks RINGERSMA, boerenknecht, geboren 03-01-1879 te Oldeboorn, overleden 18-01-1958 Phillips (VS), zoon van Hendrik RINGERSMA en Alberdina SMITS.
  Tjibbe en Aafke emigreerden in 1903 naar de Verenigde Staten. Daar stond Tjibbe bekend als Charles.
 6. Siebe Durks DE RUITER, veehouder, geboren 26-01-1882 te Tjalleberd, overleden 17-03-1945 Doniaga.
 7. Klaske Durks DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 13-03-1885 te Tjalleberd, overleden 13-07-1957 Tirns. Gehuwd 21-05-1914 te Opsterland met Tjamme VIS, arbeider, geboren 14-09-1890 te Nieuwehorne, overleden 08-05-1954 Oudehaske, zoon van Anne VIS en Imkje VIS.
 8. Jan Durks DE RUITER, arbeider, geboren 14-04-1888 te Oudehaske, overleden 21-02-1973 Haskerhorne.

XII.iq    Hendrik Durks DE RUITER, geboren 21-08-1876 te Tjalleberd, zoon van Durk Theunis DE RUITER (zie XI.ee) en Antje Hendriks MINKES. Gehuwd 5-1903 te Phillips, Wisconsin (VS) met Jacoba (Koopje) DE LEEUW.
Kinderen:
 1. Dirk DE RUITER, geboren 21-09-1904 te Phillips, Wisconsin (VS).
 2. Theunis (Tony) DE RUITER, geboren 31-05-1906 te Phillips, Wisconsin (VS), overleden 15-10-1910 Phillips, Wisconsin (VS).
 3. Antje Grietje DE RUITER, geboren 02-06-1910 te Phillips, Wisconsin (VS).
 4. nn DE RUITER, geboren 26-03-1912 te Hellen, Wisconsin (VS).

XII.is    Siebe Durks DE RUITER [GRAFSTEEN], veehouder, geboren 26-01-1882 te Tjalleberd, overleden 17-03-1945 Doniaga, zoon van Durk Theunis DE RUITER (zie XI.ee) en Antje Hendriks MINKES.
Siebe is samen met zijn zoon gefusilleerd door de Duitsers omdat zij meewerkten aan wapendroppings t.b.v. het verzet. Op de begraafplaats van Oudehaske is een monument. [LEES VERDER]
Gehuwd (1) 18-09-1913 te Haskerland met Klaaske DE VRIES, geboren 22-09-1891 te Oudehaske, overleden 14-06-1931 Aengwirden, dochter van Hinne DE VRIES en Boukje LOEN.
Begraven te Oudehaske.
Gehuwd (2) 28-04-1938 te Haskerland met Aaltje KOOIMAN, geboren 23-08-1885 te Haskerland, overleden 04-08-1972 Oudehaske, dochter van Romke Binzes KOOIMAN en Janke Hommes OVERWIJK.
Begraven te Oudehaske.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Antje (Anne) DE RUITER, geboren 01-04-1914 te Oudehaske, overleden 16-02-2010 Wolvega.
  Begraven op 20/2/2010 te St.Johannesga.
  Gehuwd 12-05-1938 te Haskerland met Kornelis (Kees) VAN STRALEN, veehouder, geboren 16-06-1910 te Rotsterhaule, overleden 16-05-2006 Wolvega, zoon van Atze Hans VAN STRALEN en Harmke Cornelis GROEN.
  Begraven 20/5/2006 te St.Johannesga.
 2. Hinne DE RUITER, koster, beheerder, geboren 28-01-1916 te Haskerland, overleden 04-07-1989 Heerenveen.
 3. Boukje DE RUITER, geboren 03-09-1917 te Haskerland, overleden 20-04-2005 Canada. Gehuwd 11-10-1945 met Gerben (Germ) DE HOOP, geboren 20-12-1922, overleden 06-02-1976 Calgary (Can.).
 4. Durk DE RUITER, fabrieksarbeider, geboren 25-09-1921 te Oudehaske, overleden 17-03-1945 Doniaga.
  Dirk is samen met zijn vader gefusilleerd door de Duitsers omdat zij meewerkten aan wapendroppings t.b.v. het verzet.

XIII.jy    Hinne DE RUITER [GRAFSTEEN], koster, beheerder, geboren 28-01-1916 te Haskerland, overleden 04-07-1989 Heerenveen, zoon van Siebe Durks DE RUITER (zie XII.is) en Klaaske DE VRIES.
Begraven te Oudehaske.
Gehuwd 27-12-1945 te Haskerland met Lamkje VOS, geboren 25-02-1920 te Sint Johannesga, overleden 09-11-2010 Heerenveen, dochter van Sake VOS en Johanna ZANDHUIS.
Kind:
 1. Johanna DE RUITER, geboren 06-03-1948 te Oudehaske. Gehuwd 05-06-1969 te Heerenveen met Jan VAN DER MOLEN, geboren 24-11-1946 te Oudeschoot.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.iu    Jan Durks DE RUITER [GRAFSTEEN], arbeider, geboren 14-04-1888 te Oudehaske, overleden 21-02-1973 Haskerhorne, zoon van Durk Theunis DE RUITER (zie XI.ee) en Antje Hendriks MINKES.
Begraven te Oudehaske.
Gehuwd 26-05-1911 te Haskerland met Grietje Gerbens BROUWER, geboren 23-07-1891 te Oudehaske, overleden 07-09-1966 Oudehaske, dochter van Gerben BROUWER en Janke HORNSTRA.
Begraven in Oudehaske.

Kinderen:
 1. Durk DE RUITER [GRAFSTEEN], fabrieksarbeider, geboren 01-03-1912 te Oudehaske, overleden 28-05-1945 Heerenveen (zkh).
  Bij overlijden woonachtig te Oudehaske. Begraven te Oudehaske.
 2. Gerben DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 14-07-1917 te Oudehaske, overleden 25-03-1921 Oudehaske.
  Begraven te Oudehaske.
 3. Siebe DE RUITER, geboren 09-10-1919 te Oudehaske, overleden 03-2016. Gehuwd 20-11-1945 te Hardenberg met Hermina Hendrika (Miny) VOET, geboren 23-11-1923 te Uelsen (Dld), overleden 01-11-2012 Heerenveen.
  In 1973 te Haskerhorne.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 4. Janke DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 21-08-1921, overleden 15-04-2001 Idskenhuizen.
  In 1973 te Idskenhuizen.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5. Antje DE RUITER, geboren 23-03-1924 te Oudehaske, overleden 09-06-2010 Heerenveen.
  In 1973 te Haskerhorne. Antje is op 14 juni 2010 te Oudehaske begraven.
  Gehuwd 04-10-1945 te Oudehaske met Wietse GATSONIDES, geboren 03-05-1924, overleden 02-07-1997 Oudehaske.
 6.        naam niet getoond vanwege privacy

X.bc    Durk Jans DE RUITER, veenbaas, veenwerker, koemelker, geboren 30-04-1805 te Oudehaske, overleden 23-09-1852 Tjalleberd, zoon van Jan Wiegers RUITER (zie IX.p) en Trijntje Lammerts VAN VEEN.
Dirk doet op 5/6/1842 belijdenis in Tjalleberd.In de lijst van grondeigenaren Tjalleberd 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenbaas te Tjalleberd. Bij de volkstelling van 1830 van Tjalleberd wordt Dirk genoemd als : Dirk Jans de Ruiter, arbeider. Er wordt verder niemand genoemd zodat Dirk nog ongehuwd moet zijn geweest. Dirk is getuige bij de geboorteaangifte van Hendrikje Hendriks Bosch in 1839. Hij is dan veenbaas en woont in Tjalleberd. Hij noemt zich "de Ruiter". Ook bij de geboorte van Jan (1842) wordt "de Ruiter" als achternaam opgegeven; hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Dirk is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1834. Hij is dan veenbaas en woont in Tjalleberd. Evenzo bij de geboorte van Geesje Pieters Lok in 1839. Bij de geboorte van de drieling in 1834 is Dirk veenbaas en woont in Tjalleberd. De achternaam wordt als "de Ruiter" opgegeven. Dirk is ook nog getuige bij de geboorteaangifte van Rein Dirks Ruiter in 1840. Hij is veenbaas en woont in Tjalleberd. Bij de geboorte van Jan in 1838 is hij veenbaas en woont in Tjalleberd. Achternaam steevast als "de Ruiter" opgegeven. Ook bij geboorte van Trijntje in 1839. Dirk is getuige bij het huwelijk van zijn broer Gerke in 1836. Hij is veenbaas en woont in Tjalleberd. Bij het overlijden van zijn vrouw Roelofje in 1844 is Durk veenwerker en woont in Tjalleberd. Bij overlijden is Durk 46 jaar, koemelker, geboren Oudehaske, wonende Tjalleberd, gehuwd met Sjoerdtje Jans Smit. Hij laat 4 minderjarige kinderen bij haar na, verder nog 3 kinderen uit vorig huwelijk met Roelofje Jans Bos en 1 kind uit eerste huwelijk met Geesje Simons Dam. Hij overlijdt te huisno. 151.
Gehuwd (1) 18-05-1834 te grietenij Aengwirden met Geesjen Simons DAM, geboren 09-03-1798 te Luinjeberd, overleden 10-11-1834 Tjalleberd, dochter van Siemen Gerrits DAM en Harmke Jans HOZEN.
Bij huwelijk is Dirk ("Derk Jans de Ruiter") 29 jaar, veenwerker, geboren Oudehaske. Er zijn geen voorouders meer in leven van Dirk die als getuige kunnen fungeren. Geesjen is 36 jaar, "veendersche", weduwe. Ook haar ouders zijn beiden overleden. Bij overlijden is Geesje 36 jaar, geboren Luinjeberd, wonende Tjalleberd. Haar man Derk is veenbaas, ze laat 5 kinderen na, waarvan 2 uit vorig huwelijk. Ze overlijdt in huisno. 133.
Gehuwd (2) 10-12-1837 te Aengwirden met Roelofje Jans BOSCH, geboren 12-03-1810 te Rotsterhaule, overleden 22-11-1844 Tjalleberd, dochter van Jan Wolters BOSCH en Trijntje Jans MEESTER.
Bij huwelijk is Derk Jans de Ruiter 32 jaar, veenbaas, wonende Tjalleberd, weduwnaar. Er zijn geen (voor)ouders meer in leven. Roelofjen is 27 jaar, dienstmaagd. Bij overlijden is Roelofje 34 jaar, zonder beroep, geboren St.Johannesga, wonende Tjalleberd. Ze laat 3 kinderen na en overlijdt te huisno. 123.
Gehuwd (3) 05-10-1845 te Tjalleberd met Sjoerdje Jans SMID, geboren 18-09-1815 te St.Johannesga, overleden 29-03-1879 Heerenveen (Scho), dochter van Jan Gerrits SMID en Trijntje Geerts VEEN.
Bij huwelijk is Derk Jans de Ruiter weduwnaar, 40 jaar, veenwerker en woont in Tjalleberd. Sjoerdje is 30 jaar, dienstmeid en woont eveneens in Tjalleberd.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Geesjen Dirks DE RUITER, geboren 03-11-1834 te Tjalleberd, overleden 12-12-1834 Tjalleberd.
  Geesjen was de middelste van een drieling. Ze werd om 16:00 uur geboren. Geesje overlijdt te huisno. 133.
 2. Jan Dirks DE RUITER, geboren 03-11-1834 te Tjalleberd, overleden 17-11-1834 Tjalleberd.
  Jan was de jongste van een drieling. Hij werd om 17:00 uur geboren. Jan overlijdt te huisno. 133.
 3. Trijntje Dirks DE RUITER, geboren 03-11-1834 te Tjalleberd, overleden 08-08-1866 Lutten (Ambt Hardenberg).
  Trijntje was de oudste van een drieling. Ze werd om 16:00 uur geboren.
  Gehuwd 04-05-1865 te Ambt Hardenberg met Jacob STUIVER, geboren circa 1839.

 4. Uit (2):
 5. Jan Durks DE RUITER, geboren 15-04-1838 te Tjalleberd, overleden 15-01-1860 Tjalleberd.
  Getuige bij de geboorteaangifte is Pieter Arends Lok. Jan is bij overlijden 21 jaar, scheepstimmerknecht, ongehuwd, wonende Tjalleberd. Hij overlijdt te huisno. 8.
 6. Trijntje Durks RUITER, geboren 26-09-1839 te Tjalleberd, overleden 22-07-1866 Lutten (Ambt Hardenberg).
  Getuige bij de geboorteaangifte is Pieter Arends Lok.
  Gehuwd 06-05-1861 te Ambt Hardenberg met Hendrik DE LANGE, arbeider, geboren circa 1831, zoon van Willem DE LANGE en Johanna BOS.
 7. Jan Durks DE RUITER, geboren 28-05-1842 te Tjalleberd, overleden 17-11-1859 Heerenveen (Aen).
  Jan overlijdt op 17-jarige leeftijd in het armenhuis van Heerenveen. Hij is arbeider en ongehuwd. De achternaam van Jan Dirks en van zijn vader wordt als "De Ruiter" geschreven. Jan overlijdt op 17-jarige leeftijd in het armenhuis van Heerenveen. Hij is arbeider en ongehuwd.

 8. Uit (3):
 9. Jan Durks DE RUITER, geboren 14-02-1846 te Tjalleberd, overleden 26-12-1919 Kampen.
 10. Trijntje Durks DE RUITER, geboren 06-06-1847 te Tjalleberd, overleden 18-09-1918 Heerenveen (Scho).
  Bij huwelijk is Hendrik "velleblootersknecht".
  Gehuwd 02-11-1873 te Schoterland met Hendrik Roels SLUITER, 'Velleblootersknecht', arbeider, geboren 06-02-1844 te Heerenveen, overleden 20-07-1914 Heerenveen (Scho), zoon van Roel Egberts SLUITER en Hendrikje Johannes DE HAAN.
 11. Corneliske Durks DE RUITER, geboren 11-02-1849 te Tjalleberd, overleden 16-01-1932 Leeuwarden.
  Gehuwd 04-01-1879 te Leeuwarden met Jannes SUK, geboren 08-09-1850 te Leeuwarden, zoon van Jan Jannes SUK en Trijntje DE VRIES.
 12. Willemke Durks DE RUITER, geboren 26-11-1850 te Tjalleberd, overleden 25-01-1855 Luinjeberd.
  Willemke overlijdt te huisno. 106.
 13. Durk Jans DE RUITER, letterzetter, geboren 15-10-1852 te Tjalleberd, overleden 28-02-1935 Kampen.

XI.el    Jan Durks DE RUITER, geboren 14-02-1846 te Tjalleberd, overleden 26-12-1919 Kampen, zoon van Durk Jans DE RUITER (zie X.bc) en Sjoerdje Jans SMID.
Gehuwd 18-05-1879 te Franeker met Catharina Wybrens OOSTERBAAN, geboren 08-11-1848 te Tzum, overleden 07-04-1923 Kampen, dochter van Wybren Ypes OOSTERBAAN en Johanna Tjeerds BOOMSMA.
Kinderen:
 1. Gosse Jans DE RUITER, behanger, geboren 24-07-1882 te Kampen, overleden 21-02-1964 Kampen.
  Gehuwd 07-03-1918 te Kampen met Maria Johanna BOOM, geboren circa 1893 te IJsselmuiden, dochter van Gerrit BOOM en Aaltje DE WEERDT.
 2. Durk Jans DE RUITER, geboren 23-03-1885 te Kampen.
 3. Johan Wybren DE RUITER, geboren 18-10-1887 te Kampen, overleden 16-10-1889 Kampen.

XI.ep    Durk Jans DE RUITER, letterzetter, geboren 15-10-1852 te Tjalleberd, overleden 28-02-1935 Kampen, zoon van Durk Jans DE RUITER (zie X.bc) en Sjoerdje Jans SMID.
Omdat zijn vader al overleden was, kreeg Durk diens naam : "Durk Jans" !!
Gehuwd 13-05-1887 te Kampen met Trijntje Jacobus VAN DE NADORT, geboren 15-06-1856 te Broek in Waterland, overleden 03-04-1927 Kampen, dochter van Jacobus VAN DE NADORT en Antje KUYPER.
Bij huwelijk is Dirk letterzetter.

Kinderen:
 1. Dirk DE RUITER, geboren 21-08-1888 te Kampen, overleden 01-10-1888 Kampen.
 2. Antje DE RUITER, geboren 05-01-1890 te Kampen.
 3. Dirk DE RUITER, geboren 25-09-1891 te Kampen, overleden 06-10-1891 Kampen.
 4. Dirk DE RUITER, geboren 10-12-1892 te Kampen, overleden 27-01-1893 Kampen.
 5. Dirk DE RUITER, geboren 1893 te Kampen, overleden 20-11-1894 Kampen.
 6. Jacobus Dirk DE RUITER, geboren 13-03-1895 te Kampen, overleden 24-03-1896 Kampen.
 7. Sjoerdje DE RUITER, geboren 14-05-1897 te Kampen, overleden 07-06-1915 Utrecht.

X.bd    Gerke Jans DE RUITER, arbeider, veenwerker, geboren 04-04-1808 te Oudehaske, overleden 06-04-1893 Luinjeberd, zoon van Jan Wiegers RUITER (zie IX.p) en Trijntje Lammerts VAN VEEN.
Bij de geboorte van Jan is Gerke arbeider en woont in Tjalleberd. Bij de geboorte van Oentje idem dito. In beide gevallen wordt als achternaam "de Ruiter" opgeschreven. Bij het overlijden van Jan in 1861 is Gerke arbeider en woont in Luinjeberd. Achternaam nu weer gewoon "Ruiter". In 1871 is Gerke "de Ruiter" arbeider, te Luinjeberd. In 1844 veenwerker, Luinjeberd. Gerke is getuige bij geboorteaangifte van Geert Hanzes de Ruiter in 1856. Hij is 48 jaar, veenwerker, Luinjeberd.
Gehuwd 17-04-1836 te Tjalleberd met Janke Wijbrens PROPSMA, geboren 06-09-1804 te Westermeer, overleden 01-03-1888 Luinjeberd, dochter van Wijbren Johannes PROPSMA en Oentje Andries DE JONG.
Bij huwelijk is Gerke 28 jaar, arbeider, geboren Oudehaske, wonende Tjalleberd. Er zijn geen voorouders meer in leven die als getuige kunnen fungeren. Janke is 31 jaar, dienstmeid, geboren Westermeer, wonende Tjalleberd. Getuige is Derk Jans de Ruiter, zijn broer. Ook de achternaam van Gerke en van zijn vader worden als "de Ruiter" geschreven.

Kinderen:
 1. Jan Gerkes DE RUITER, geboren 21-05-1837 te Tjalleberd, overleden 07-08-1861 Luinjeberd.
  Bij overlijden is Jan 24 jaar, arbeider, wonende Luinjeberd, ongehuwd. Hij overlijdt te huisno. 16.
 2. Oentje Gerkes DE RUITER, geboren 17-05-1841 te Tjalleberd, overleden 10-06-1928 Luinjeberd.
  Bij overlijden woont Oentje in Luinjeberd, no. 150.
  Gehuwd 17-05-1865 te Idaarderadeel met Johannes Marcus DEELSTRA, arbeider, geboren 30-05-1837 te Grouw, overleden 11-02-1919 Grouw, zoon van Marcus Johannes DEELSTRA en Janke Sjoerds HOEKSTRA.
 3. Trijntje Gerkes DE RUITER, geboren 17-05-1844 te Luinjeberd, overleden 19-07-1878 Grouw.
  Sybren is timmermansknecht.
  Gehuwd 23-05-1877 te Idaarderadeel met Sybren Sipkes VISSER, geboren 21-04-1846 te Grouw, overleden 03-1923 Idaarderadeel, zoon van Sipke Douwes VISSER en Korneliske Boukes DIJKSTRA.
 4. Wybrigjen Gerkes DE RUITER, geboren 01-12-1847 te Luinjeberd, overleden 22-02-1941 Luinjeberd.
  Bij huwelijk is Klaas 25 jaar, arbeider, geboren en wonende Luinjeberd. Wybrigjen is 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende Luinjeberd.
  Gehuwd 09-06-1871 te Luinjeberd met Klaas Hylkes HYLKEMA, slager, geboren 30-01-1846 te Luinjeberd, overleden 02-02-1911 Luinjeberd, zoon van Hylke Bjintzes HYLKEMA en Metje Klazes VAN TERWISGA.

IX.r    Dirk Wiegers DE RUITER, arbeider, mattemaker (ca. 1811), venter (ca. 1830), geboren 02-1766 te Muggenbeet, overleden 07-05-1843 Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VIII.aa) en Geesje DORUS.
Dirks geboorte niet in doopboek Blokzijl gevonden. In de trouwakte van Dirk worden zijn beide ouders genoemd : Wieger de Ruyter en Geesje Dorus. Bij de dopen van zijn kinderen gebruikt Dirk consequent "De Ruiter" als zijn achternaam.
Uit het Burgerboek van Blokzijl :
1793 Den 27 December ontfangen van Dirk Wiggers Ruijter op rekening van zijn burgerregt f 3,10
zijnde met een burgerdogter getrout
1797 den 4 November in mindering ontfangen f 2,-- rest f 8,10
Gehuwd 02-06-1793 te Blokzijl met Jacobje Willems KEMPEN, gedoopt 08-10-1773 te Blokzijl, overleden 17-02-1858 Blokzijl, dochter van Willem Jans KEMPEN en Trijntje Jans PETTEN.
Als ouders van Dirk worden genoemd : Wieger de Ruyter en Geesje Doris. Ook de beide ouders van Jacobjen zijn getuigen.

Kinderen:
 1. Trijntje Dirks DE RUITER, geboren 26-10-1793 te Blokzijl.
 2. Wieger Dirks DE RUITER, schipper, geboren 20-12-1795 te Blokzijl, overleden 10-05-1884 Blokzijl.
  Dirk noemt zich Dirk de Ruiter. In 1880 woont hij nog op zichzelf in de Wijde Gang in Blokzijl.
  Gehuwd 19-01-1826 te Blokzijl met Koopje Harms KONING, geboren circa 1795 te 't Nederland, overleden 01-05-1863 Blokzijl, dochter van Harmen Gerrits KONING en Jantjen Hendriks DOEVE.
  Bij huwelijk komt Wieger van Blokzijl, Koopje komt van 't Nederland.
 3. Geesje Dirks DE RUITER, geboren 28-07-1798 te Blokzijl.
  Dirk noemt zich nu Dirk Wiegers Ruiter.
 4. Willem Dirks DE RUITER, geboren 02-01-1801 te 'In de Rietvink', overleden 27-10-1820 Blokzijl.
  De Rietvink is een buurt aan de oostkant van Blokzijl. Dirk noemt zich nu Dirk Ruiter.
 5. Jan Dirks DE RUITER, schipper, geboren 20-05-1803 te 'In de Rietvink', overleden 28-11-1874 Blokzijl.
 6. Hendrik Dirks DE RUITER, geboren 28-02-1806 te Blokzijl, overleden 13-02-1862 Blokzijl.
  Dirk noemt zich Dirk de Ruiter.
 7. Jantje Dirks DE RUITER, geboren 10-04-1809 te 'Onder Blokzijl'.
  Dirk noemt zich Dirk de Ruiter.
 8. Jan Dirks DE RUITER, geboren 27-10-1810 te 'In de Rietvink'.
  De Rietvink is een buurt aan de oostkant van Blokzijl. Zijn vader noemt zich Dirk Wiegers de Ruiter.
 9. Reinder Dirks DE RUITER, leerlooier, geboren 12-01-1812 te Blokzijl, overleden 15-07-1878 Blokzijl.
 10. Grietje Dirks DE RUITER, geboren 13-06-1815 te Blokzijl, overleden 28-08-1815 Blokzijl.
 11. Wouter Dirks DE RUITER, schipper, geboren 26-02-1819 te Blokzijl.

X.be    Trijntje Dirks DE RUITER, geboren 26-10-1793 te Blokzijl, dochter van Dirk Wiegers DE RUITER (zie IX.r) en Jacobje Willems KEMPEN.
Getuige bij de doop is Trijntje Petten. Dirk noemt zich Dirk de Ruiter.

Kind:
 1. Hendrikus DE RUITER, geboren 28-01-1820 te Blokzijl, overleden 13-02-1820 Blokzijl.

X.bi    Jan Dirks DE RUITER, schipper, geboren 20-05-1803 te 'In de Rietvink', overleden 28-11-1874 Blokzijl, zoon van Dirk Wiegers DE RUITER (zie IX.r) en Jacobje Willems KEMPEN.
Bij geboorte van Dirk is Jan "de Ruiter" 32 jaar, schipper en woont in Kalenberg. De geboorteaangifte van Jacobje (1839) geschiedt door Dirk Rutger Hansen, vroedmeester, 34 jaar, "daar de vader door uit oorzaak van op reis verhinderd is in persoon aangifte te doen". Bij de geboorte van Dirkje (1845) is Jan "de Ruiter" 41 jaar, schipper en woont in Oldemarkt. De Rietvink is een buurt aan de oostkant van Blokzijl. Dirk noemt zich nu Dirk Wiegers de Ruiter.
Gehuwd (1) 24-09-1830 te Blokzijl met Grietje Everts VAN DIJK, geboren 30-05-1804 te Blokzijl, overleden 07-02-1831 Blokzijl, dochter van Evert VAN DIJK en Femmigje Harmens PEN.
Gehuwd (2) 18-02-1835 te Blokzijl met Grietje Jans PEN, geboren 29-10-1808 te Giethoorn, overleden 27-12-1847 Kalenberg, dochter van Jan Harmens PEN en Annigjen Harmens VAARTJES.
Gehuwd (3) 29-12-1849 te Blokzijl met Margrieta Dirks (Grietje) POSTMA, geboren 14-07-1813 te Blankenham, dochter van Dirk Jelten POSTMA en Geesje Willems KLOMP.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. doodgeb. DE RUITER, geboren 07-02-1831 te Blokzijl, overleden 07-02-1831 Blokzijl.
 2. doodgeb. DE RUITER, geboren 07-02-1831 te Blokzijl, overleden 07-02-1831 Blokzijl.

 3. Uit (2):
 4. Dirk Jans DE RUITER, geboren 06-11-1835 te Kalenberg, overleden 23-11-1835 Kalenberg.
  Bij overlijden is Dirk "de Ruiter" 14 dagen oud.
 5. Annigjen Jans DE RUITER, geboren 04-12-1837 te Kalenberg, overleden 21-07-1901 Blokzijl.
  Gehuwd (1) 20-09-1861 te Blokzijl met Klaas Jans NEKEMAN, mattenmaker, geboren 07-11-1838 te Blokzijl, overleden 26-02-1864 Blokzijl, zoon van Jan Cornelis NEKEMAN en Lampje Wiechers ZOOTJES.
  Gehuwd (2) 11-10-1866 te Blokzijl met Harmen Koops SCHAAP, schipper, geboren 03-04-1838 te Blokzijl, overleden 22-02-1869 Blokzijl, zoon van Koop SCHAAP en Marritje MIETES.
  Gehuwd (3) 23-05-1878 te Blokzijl met Berend SAAT NOORDIJK, schildersknecht, arbeider, geboren 24-11-1821 te Vollenhove, overleden 16-05-1900 Blokzijl, zoon van Gerrit SAAT NOORDIJK en Jantien Berends SCHUURMAN.
 6. Jacobje Jans DE RUITER, geboren 16-10-1839 te Kalenberg.
  Gehuwd 13-11-1863 te Blokzijl met Pieter Klazes POORTER, koopman, geboren 09-11-1837 te Blokzijl, zoon van Klaas POORTER en Trijntje TIP.
 7. Jantje Jans DE RUITER, geboren 28-12-1841 te Blokzijl, overleden 29-03-1842 Blokzijl.
 8. Jan Jans DE RUITER, arbeider, schipper, geboren 06-01-1843 te Blokzijl, overleden 15-07-1923 Meppel.
 9. Dirkje Jans DE RUITER, geboren 08-12-1845 te Oldemarkt, overleden 11-02-1876 Blokzijl.

 10. Uit (3):
 11. Geesje Jans DE RUITER, geboren 28-06-1850 te Blokzijl, overleden 29-01-1917 Amsterdam.
  Gehuwd 12-06-1872 te Blokzijl met Warnaar Tiemens KOOPMANS, slager [2428], geboren 21-03-1851 te Blokzijl, overleden 21-04-1916 Amsterdam, zoon van Tiemen Alberts KOOPMANS en Annigje Warnaars KROES.
 12. Trijntje Jans DE RUITER, geboren 05-03-1852 te Blokzijl.
 13. Aafje Jans DE RUITER, geboren 30-12-1854 te Blokzijl.
  In 1875 is Aafje dienstbode, en woont in de Kerkstraat. Op 2 februari 1879 wordt Aafje op het adres van haar schoonouders aan het Oude Verlaat ingeschreven. Jan is net als zijn vader grofsmid. Als hij in 1891 overlijdt - na een huwelijk van slechts zes maanden - vertrekt Aafje nog datzelfde jaar naar Amsterdam.
  Gehuwd 30-01-1879 te Blokzijl met Cornelis Jans DE JONGE, grofsmid, geboren 20-08-1849 te Blokzijl, overleden 18-07-1879 Blokzijl, zoon van Jan DE JONGE en Eelkje DE BOER.

XI.fa    Jan Jans DE RUITER, arbeider, schipper, geboren 06-01-1843 te Blokzijl, overleden 15-07-1923 Meppel, zoon van Jan Dirks DE RUITER (zie X.bi) en Grietje Jans PEN.
In 1910 66 jaar, arbeider, te Meppel. In 1894, 1895 schipper.
Gehuwd 22-09-1877 te Blokzijl met Klaasje Jacobs HELDER, geboren 18-01-1857 te Blokzijl, overleden 07-02-1938 Steenwijk, dochter van Jacob HELDER en Hiltje MEILOF.
Kinderen:
 1. Grietje DE RUITER, geboren 18-07-1878 te Blokzijl.
 2. Hiltje DE RUITER, geboren 17-12-1879 te Blokzijl.
 3. Annigje DE RUITER, geboren 24-09-1881 te Blokzijl, overleden 14-06-1882 Zwartsluis.
  Aan boord van het schip geboren
 4. Jacob DE RUITER, leerlooier, geboren 17-01-1883 te Blokzijl, overleden 05-04-1968 Meppel.
 5. Jan DE RUITER, schipper, geboren 23-09-1884 te Steenwijk.
 6. Sibbel DE RUITER, geboren 08-05-1886 te Steenwijk, overleden 04-03-1895 Hoogeveen.
  Woonplaats Steenwijk. Sibbel is overleden "aan boord van het vaartuig".
 7. Anne DE RUITER, geboren 14-02-1888 te Steenwijk, overleden 16-06-1889 Steenwijk.
 8. Jacobus DE RUITER, geboren 04-09-1890 te Harlingen, overleden 11-03-1894 Diever.
  Woonplaats Steenwijk.
 9. Annigje DE RUITER, geboren 09-11-1892 te Dieverbrug, overleden 27-07-1895 Meppel.
 10. Hiskje DE RUITER, geboren 09-11-1892 te Dieverbrug.
  Gehuwd 25-08-1917 te Meppel met Willem VAN BEEK, tuinier, geboren 04-06-1894 te Nijkerk, zoon van Reijer VAN BEEK en Janneke Elisabeth KULING.
 11. Jacobus DE RUITER, geboren 07-12-1894 te Oosterhesselschebrug (Dalen), overleden 27-04-1895 Meppel.
  Woonplaats Steenwijk.
 12. Sibbel DE RUITER, geboren 09-04-1896 te Meppel, overleden 19-01-1897 Meppel.
 13. Jacoba DE RUITER, geboren 15-01-1898 te Meppel.
  Gehuwd 25-10-1919 te Meppel met Hendrikus VAN DER VELDE, machinist, geboren 01-11-1897 te Staphorst, zoon van Jan VAN DER VELDE en Jentje KRUIDHOF.
 14. Sibbel DE RUITER, magazijnbediende, geboren 03-08-1900 te Meppel, overleden 23-05-1971 Meppel.

XII.ji    Jacob DE RUITER, leerlooier, geboren 17-01-1883 te Blokzijl, overleden 05-04-1968 Meppel, zoon van Jan Jans DE RUITER (zie XI.fa) en Klaasje Jacobs HELDER.
Gehuwd 28-11-1912 te Hedel (NB) met Johanna HOEFLAK, dienstbode, geboren 21-05-1889 te Hedel (NB), overleden 03-04-1962 Meppel.
Kinderen:
 1. Klaasje DE RUITER, geboren 03-10-1913 te Meppel, overleden 01-09-1995 Meppel.
  Gehuwd met Gerrit NIJVELD, overleden voor 2008.
 2. Bertje DE RUITER, geboren 26-02-1915 te Meppel, overleden 11-07-1980.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 3. Jantje DE RUITER, geboren 20-04-1916 te Meppel, overleden 05-11-2007.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. Hendrik (Henk) DE RUITER, geboren 16-03-1918 te Meppel, overleden 18-08-1999 Arnhem.
 5. Grietje DE RUITER, geboren 06-09-1919 te Meppel, overleden 2008.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 6. Sybilla DE RUITER, geboren 1921 te Meppel.
 7. Hiltje DE RUITER, geboren 10-02-1924 te Meppel, overleden 02-12-2006.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 8. Jan DE RUITER, geboren 04-03-1926 te Meppel, overleden 09-10-1998.
 9. Jacob DE RUITER, geboren 18-10-1929 te Meppel, overleden 04-04-2007.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 10.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.kk    Hendrik (Henk) DE RUITER, geboren 16-03-1918 te Meppel, overleden 18-08-1999 Arnhem, zoon van Jacob DE RUITER (zie XII.ji) en Johanna HOEFLAK.
Gehuwd 17-09-1942 te Meppel met Dingena Woutrina (Diny) SETON, geboren 03-04-1921 te Meppel, overleden 04-12-1998 Arnhem.
Kinderen:
 1. Max Eduard DE RUITER, geboren 19-02-1944 te Meppel.
 2. Henrita Dingena (Rita) DE RUITER, geboren 29-08-1945 te Meppel, overleden 06-06-1999 Arnhem.
 3. Jacob (Jop) DE RUITER, chemisch analist, geboren 21-01-1949 te Elst.
  Geregistreerd partnerschap 12-11-2019 met Johanna Maria (Esmeralda) VAN DEN BERG, geboren 26-06-1970 te Helmond.

XIII.ko    Jan DE RUITER, geboren 04-03-1926 te Meppel, overleden 09-10-1998, zoon van Jacob DE RUITER (zie XII.ji) en Johanna HOEFLAK.
Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
  Uit (1):
 1. Hans - J.J.G.H. DE RUITER, geboren 01-07-1951 te Haarlem, overleden 2009 Krommenie.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.jj    Jan DE RUITER, schipper, geboren 23-09-1884 te Steenwijk, zoon van Jan Jans DE RUITER (zie XI.fa) en Klaasje Jacobs HELDER.
Na geboorte Jan (1910) naar Enschede. In 1934 in Rotterdam woonachtig.
Gehuwd (later gescheiden) 08-04-1910 te Kampen met Trijntje VAN EEKEREN, geboren 07-09-1892 te Kampen, dochter van Lauwerens VAN EEKEREN en Jansje KEPPEL.
Bij huwelijk is Jan 25 jaar, schippersknecht, geboren Steenwijk, wonende Kampen, onlangs te Meppel. Trijntje is 17 jaar, geboren en wonende te Kampen.

Kind:
 1. Jan DE RUITER, bakkersknecht (1934), geboren 12-08-1910 te Kampen.
  Bij huwelijk wonen Jan en Aaltje beide in Groningen. Jan kan de huwelijksakte niet ondertekenen: "hebbende de schrijfkunst niet geleerd".
  Gehuwd 08-03-1934 te Groningen met Aaltje OOSTERVEEN, geboren 03-02-1913 te Ommen, dochter van Arend OOSTERVEEN en Alberdina SCHUURHUIS.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    

XII.js    Sibbel DE RUITER [FOTOPAGINA], magazijnbediende, geboren 03-08-1900 te Meppel, overleden 23-05-1971 Meppel, zoon van Jan Jans DE RUITER (zie XI.fa) en Klaasje Jacobs HELDER.
Gehuwd (1) 15-05-1926 te Meppel met Grietje SCHOELINK, geboren 16-02-1902 te Meppel, overleden 08-02-1931 Zwolle.
Gehuwd (2) 01-10-1932 te Meppel met Roelofje SCHOELINK, geboren 02-03-1910 te Meppel, overleden 08-07-1989 Meppel.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan DE RUITER, boekhouder, geboren 02-01-1928 te Meppel, overleden 31-12-2016 Meppel.

 2. Uit (2):
 3. Roelof DE RUITER, vloerenlegger, geboren 04-08-1933 te Meppel, overleden 06-11-1999 Meppel.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 4. Jacob (Jaap) DE RUITER, bloemenhandelaar, geboren 17-06-1935 te Meppel, overleden 09-08-2017 Meppel.
 5. Pieter Roelof DE RUITER, directeur, manager ING kantoor, geboren 26-03-1941 te Meppel.
  Gehuwd 19-09-1968 te Meppel met Geertje (Geke) SCHOLING, geboren 31-12-1945 te Meppel, overleden 09-01-2017 Hardenberg, dochter van Geert SCHOLING en Harmina SEYDELL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 6. Sibbel Klaas DE RUITER, vloerenlegger, geboren 31-12-1942 te Meppel, overleden 12-01-1995 Ruinerwold.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 7. Klazina Jacoba DE RUITER, interieurverzorgster, geboren 30-01-1945 te Meppel, overleden 21-11-2016 Meppel.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 8.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.ks    Jan DE RUITER, boekhouder, geboren 02-01-1928 te Meppel, overleden 31-12-2016 Meppel, zoon van Sibbel DE RUITER (zie XII.js) en Grietje SCHOELINK.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Anja DE RUITER, geboren 28-06-1962 te Meppel, overleden 29-04-1992 Zwolle.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.ku    Jacob (Jaap) DE RUITER, bloemenhandelaar, geboren 17-06-1935 te Meppel, overleden 09-08-2017 Meppel, zoon van Sibbel DE RUITER (zie XII.js) en Roelofje SCHOELINK.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Sibbel Jacob DE RUITER, geboren 29-06-1964 te Meppel, overleden 10-03-2005 Meppel.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

X.bm    Reinder Dirks DE RUITER, leerlooier, geboren 12-01-1812 te Blokzijl, overleden 15-07-1878 Blokzijl, zoon van Dirk Wiegers DE RUITER (zie IX.r) en Jacobje Willems KEMPEN.
Geen geboorteplaats genoemd. Dirk noemt zich Dirk de Ruiter.
Gehuwd 09-11-1839 te Blokzijl met Willemke Gerbens KOTS, dienstmeid, geboren 04-09-1811 te Wolvega, overleden 08-11-1874 Blokzijl, dochter van Gerben Willems KOTS en Trijntje HARMENS.
Kinderen:
 1. Dirk Reinders DE RUITER, leerlooier, winkelier (kruidenier), geboren 20-08-1840 te Blokzijl, overleden 16-08-1916 Blokzijl.
 2. Trijntje Reinders DE RUITER, geboren 21-01-1843 te Blokzijl, overleden 16-10-1872 Leeuwarden. Gehuwd 26-04-1868 te Blokzijl met Migchiel TROMP VISSER, koopman, zilversmid, geboren 23-08-1838 te Tzum, zoon van Sjoerd Wiegers VISSER en Frederica GATSONIDES.
 3. Willem Reinders DE RUITER, "Vellenblooter", Leerlooier, geboren 30-10-1845 te Blokzijl, overleden voor 1896.
 4. Anna Reinders DE RUITER, geboren 18-05-1851 te Blokzijl, overleden 28-07-1874 Blokzijl.
  Anna is niet gehuwd geweest.
 5. Jacob Reinders DE RUITER, geboren 13-05-1854 te Blokzijl, overleden 25-12-1854 Blokzijl.

XI.ff    Dirk Reinders DE RUITER [GRAFSTEEN], leerlooier, winkelier (kruidenier), geboren 20-08-1840 te Blokzijl, overleden 16-08-1916 Blokzijl, zoon van Reinder Dirks DE RUITER (zie X.bm) en Willemke Gerbens KOTS.
Dirk is later kruidenier geworden in de Brouwerstraat. Zijn ongehuwde dochters Berendina en Anna hebben deze winkel voortgezet.
Gehuwd 24-07-1863 te Blokzijl met Geertje Hendriks PRINS, geboren 24-02-1842 te Steenwijkerwold, overleden 29-06-1924 Blokzijl, dochter van Hendrik PRINS en Lusje RIJKMANS.
Kinderen:
 1. Wilhelmina Dirks DE RUITER, geboren 04-12-1863 te Blokzijl, overleden 05-02-1939 Den Haag. Gehuwd 25-08-1887 te Blokzijl met Barend Alberts KEUTER, koopman, geboren 02-11-1862 te Blokzijl, zoon van Albert Everts KEUTER en Lusjen RIJKMANS.
 2. Hendrik Dirks DE RUITER, leerlooiersknecht (1903,1906), leerlooier (1910), geboren 08-02-1866 te Blokzijl, overleden 05-02-1948 Arnhem.
 3. Reinder Dirks DE RUITER, bakker, geboren 27-02-1868 te Blokzijl, overleden 18-06-1947 Woerden.
 4. Louisa Dirks DE RUITER, geboren 05-02-1870 te Blokzijl, overleden 29-06-1935 Rotterdam.
  Louisa vertrekt op 7 juni 1895 naar Gulpen.
  Woonhuis in de Kerkstraat
  Gehuwd 07-06-1895 te Blokzijl met Jan Simons WAGEMAKER, belastingdeurwaarder, klerk, geboren 08-10-1867 te Barsingerhorn (Alkmaar), overleden 26-12-1935 Rotterdam, zoon van Simon WAGEMAKER en Aukje SONNEMA.
 5. Trijntje Dirks DE RUITER, geboren 18-07-1871 te Blokzijl, overleden 20-06-1898 Blokzijl.
  Woonhuis in de Kerkstraat
  Trijntje wordt op 9 november 1892 uitgeschreven naar Amsterdam.
  Gehuwd 28-08-1891 te Blokzijl met Jan Altes DE BOER, telegrafist, geboren 10-02-1870 te Kuinre, zoon van Alte DE BOER en Jantje VAN VEEN.
 6. Berendina Anna Dirks DE RUITER, geboren 01-01-1874 te Blokzijl.
 7. Willem Dirks DE RUITER, geboren 19-05-1875 te Blokzijl, overleden 04-06-1875 Blokzijl.
 8. Willem Dirks DE RUITER, bakkersknecht, geboren 02-11-1876 te Blokzijl, overleden 17-03-1894 Blokzijl.
  Woonhuis in de Kerkstraat
 9. Anna Dirks DE RUITER, geboren 05-09-1878 te Blokzijl, overleden 29-09-1878 Blokzijl.
 10. Anna Dirks DE RUITER, geboren 17-01-1880 te Blokzijl.
  Anna vertrekt op 2 juli 1901 naar Utrecht. Op 7 november van hetzelfde jaar keert ze alweer terug.

XII.ju    Hendrik Dirks DE RUITER, leerlooiersknecht (1903,1906), leerlooier (1910), geboren 08-02-1866 te Blokzijl, overleden 05-02-1948 Arnhem, zoon van Dirk Reinders DE RUITER (zie XI.ff) en Geertje Hendriks PRINS.
Hendrik wordt op 19 april 1892 uitgeschreven uit het bevolkingsregister; hij vertrekt naar Rheden. Ongehuwd gebleven.
Gehuwd 09-04-1903 te Rheden met Gerredina BEEK, geboren circa 1902.
Kinderen:
 1. Geertje Wilhelmina DE RUITER, geboren 19-06-1903 te Rheden, overleden 20-06-1903 Rheden.
 2. Dirk Gerrit DE RUITER, geboren 12-10-1906 te Arnhem.
 3. Gerrit DE RUITER, geboren 28-10-1909 te Arnhem.

XII.jv    Reinder Dirks DE RUITER, bakker, geboren 27-02-1868 te Blokzijl, overleden 18-06-1947 Woerden, zoon van Dirk Reinders DE RUITER (zie XI.ff) en Geertje Hendriks PRINS.
Reinder vertrekt op 3 februari 1890 naar Doesburg, en op 18 september 1890 naar Zwolle. Op 29 april 1891 schrijft hij zich in in Meppel en daarna op 26 oktober 1891 in Hellendoorn.
Gehuwd 28-08-1900 te Kampen met Hermina KROEZE, geboren circa 1873 te Kampen, overleden 01-04-1955 Woerden, dochter van Hendrik KROEZE en Geertrui VOERMAN.
Kinderen:
 1. Geertje DE RUITER, geboren circa 1901 te Kampen.
  Gehuwd 28-12-1922 te Woerden met Jacobus RADEMAKER, geboren circa 1894 te Middelburg, zoon van Adam RADEMAKER en Janna Cornelia VAN HOEVE.
 2. Geertrui DE RUITER, geboren 07-04-1907 te Harderwijk.
 3. doodgeb. kind DE RUITER, geboren 13-03-1914 te Woerden.

XI.fh    Willem Reinders DE RUITER, "Vellenblooter", Leerlooier, geboren 30-10-1845 te Blokzijl, overleden voor 1896, zoon van Reinder Dirks DE RUITER (zie X.bm) en Willemke Gerbens KOTS.
Willem woont in 1880 met zijn gezin in de Brouwerstraat in Blokzijl. In april 1884 verhuist het gezin naar Meppel. Voor 1890 verhuist het gezin naar Leiden.
Gehuwd 10-05-1872 te Blokzijl met Margje Pieters HOLLANDER, geboren 14-07-1849 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter Jans HOLLANDER en Aaltje Tiessen KRAAK.
Kinderen:
 1. Trijntje Willems DE RUITER, geboren 13-12-1872 te Blokzijl.
  Bij huwelijk wonen Abraham en Trijntje - evenals Trijntje's moeder Marijgje - in Leiden. Marijgje is baakster.
  Gehuwd 08-01-1896 te Leiden met Abraham MULDER, winkelier, geboren circa 1875 te Leiden, zoon van Willem MULDER en Jansje BRAKEL.
 2. Pieter Willems DE RUITER, vleeschhouwersknecht (1901), geboren 05-11-1874 te Blokzijl.
  Bij huwelijk woont Pieter in 's-Gravenhage, Marijtje in Rotterdam.
  Gehuwd 22-05-1901 te Rotterdam met Marijtje WEENING, geboren circa 1876 te Benthuizen, dochter van Johannes WEENING en Grietje DE VOS.
 3. Aaltje Willems DE RUITER, winkelierster, geboren 08-06-1877 te Blokzijl, overleden 03-04-1955 Zwollerkerspel.
  Op 22 februari 1928 vertrekt Aaltje met kinderen naar Rotterdam. Rutger volgt op 1 mei 1928. Als beroep staat bakkersknecht vermeld.
  Gehuwd (1) voor 1913 met Pieter Bartholomeus Daniel CARTON, overleden voor 1913.
  Gehuwd (2) 03-10-1913 te Avereest met Jan Pieter DUINKERKEN, handelaar, geboren 19-10-1867 te Havelte, overleden voor 1920, zoon van Pieter DUINKERKEN en Johanna SEINEN.
  Gehuwd (3) 22-04-1920 te Avereest met Rutger PRINS, bakker, geboren 12-12-1879 te Nieuwleusen, zoon van Derk Jan PRINS en Jozina SNEL.
 4. doodgeb. DE RUITER, geboren 07-05-1879 te Blokzijl, overleden 07-05-1879 Blokzijl.
 5. doodgeb. DE RUITER, geboren 15-05-1880 te Blokzijl, overleden 15-05-1880 Blokzijl.
 6. Wilhelmina Anna DE RUITER, geboren 03-08-1881 te Blokzijl, overleden 25-12-1890 Leiden.
 7. Johanna Maria DE RUITER, geboren 26-01-1884 te Blokzijl, overleden 20-10-1928 Zwolle.
  Woonhuis in de Brouwerstraat, Blokzijl
  Gehuwd 01-11-1917 te Avereest met Berend WEENINK, brievenbesteller, geboren circa 1889 te Avereest, zoon van Andries Pollinus WEENINK en Maria DUINKERKEN.
 8. Jantina Geertruida DE RUITER, geboren 04-09-1886 te Meppel, overleden 22-06-1945 Leiden. Gehuwd met Wouter Johannes BOUMAN.

X.bo    Wouter Dirks DE RUITER, schipper, geboren 26-02-1819 te Blokzijl, zoon van Dirk Wiegers DE RUITER (zie IX.r) en Jacobje Willems KEMPEN.
Wouter en Jantje vertrekken op 2 januari 1851 vanuit Blokzijl naar Hoorn.
Gehuwd 29-12-1849 te Blokzijl met Jantje Gerrits JOUSTRA, geboren 17-02-1823 te Blokzijl, dochter van Gerrit Romkes JOUSTRA en Trijntje KEMPEN.
Bij huwelijk schipper.

Kinderen:
 1. Jacob Wouters DE RUITER, geboren 30-01-1851 te Hoorn.
 2. Gerrit Wouters DE RUITER, geboren 05-12-1852 te Amsterdam.
 3. Trijntje Wouters DE RUITER, geboren 05-03-1855 te Amsterdam.
 4. Dirk Wouters DE RUITER, geboren 05-03-1857 te Amsterdam.
 5. Geertje DE RUITER, geboren circa 1864 te Amsterdam, overleden 12-01-1956 Soest.
  Gehuwd met Willem FABRIES.

IX.t    Wieger Wiegers RUITER, schipper, geboren te Zuidveen, gedoopt 06-12-1769 te Steenwijk, overleden 11-01-1844 Utrecht, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VIII.aa) en Geesje DORUS.
Bij geboorte waren ouders woonachtig te Muggenbeet.
Uit het Burgerboek van Blokzijl :
1801 14 Maart : Wicher de Ruiter van Zuidveen getrouwd met de dochter van Harmen Klaassen Maat alhier, heeft zijn burgerrecht aangenoomen en betaald met f 14,-
Gehuwd 13-04-1800 te Blokzijl met Fempje Hermens MAAT, gedoopt 19-08-1767 te Blokzijl, overleden 04-01-1852 Utrecht, dochter van Harmen Klazen MAAT en Marritjen Pieters PANDER.
Zowel Wieger als Fempje komen van Blokzijl.

Kinderen:
 1. Wieger Wiegers RUITER, geboren 14-02-1801 te Blokzijl, overleden 08-07-1841 Purmerend.
  De moeder wordt genoemd Femmigje in plaats van Fempje. Getuige bij de doop is Marritje Pander.
  In februari 1828 doet Wieger samen met zijn broer Hermen belijdenis in de Schoterlandse kerk in Heerenveen. Op 13 maart 1830 worden ze uitgeschreven naar Blokzijl.
 2. Hermen Wiegers DE RUITER, koopman, schipper, geboren 14-12-1802 te Leeuwarden, gedoopt 30-03-1803 te Blokzijl, overleden 04-03-1874 Utrecht.
 3. Marritje Wiegers RUITER, geboren 27-12-1804 te Gorredijk, gedoopt 06-01-1805 te Gorredijk, overleden 18-09-1865 Amsterdam.
  Hoewel Marritje in Gorredijk geboren en gedoopt is, wonen haar ouders in Blokzijl.
  Gehuwd 10-10-1834 te Blokzijl met Evert Michiels SCHOPPENHOUER, schoenmaker, geboren 23-11-1811 te Blokzijl, zoon van Michiel SCHOPPENHOUER en Alida NEIZINK.
 4. Jan Wiegers RUITER, geboren 22-04-1807 te Weesp.
 5. Jan Wiegers DE RUITER, schipper, venter, geboren 15-04-1809 te Ilpendam.

X.bq    Hermen Wiegers DE RUITER, koopman, schipper, geboren 14-12-1802 te Leeuwarden, gedoopt 30-03-1803 te Blokzijl, overleden 04-03-1874 Utrecht, zoon van Wieger Wiegers RUITER (zie IX.t) en Fempje Hermens MAAT.
Hermen is geboren in Leeuwarden, maar gedoopt in Blokzijl. Zijn ouders wonen in Blokzijl.
In februari 1828 doet Hermen samen met zijn broer Wieger belijdenis in de Schoterlandse kerk in Heerenveen. Op 13 maart 1830 worden ze uitgeschreven naar Blokzijl.
Gehuwd (1) 02-09-1830 te Blokzijl met Maria Arends SCHOPPENHOUWER JONGMAN, geboren 24-08-1808 te Blokzijl, overleden 28-04-1866 Utrecht, dochter van Arend JONKMAN en Lourentia NEIJZING.
Gehuwd (2) na 1866 met Antje BOES, geboren circa 1816, overleden 28-03-1882 Utrecht, dochter van Evert BOES en Antje PETTEN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Wiggert Hermens RUITER, geboren 28-07-1831 te Utrecht.
  Geboren "aan boord van het Blokzijlder Jacht liggende in de oude gracht binnen deze stad bij de lichtegaard".
 2. Arend Harmens RUITER, geboren 28-12-1832 te Joure, overleden 07-04-1833 Utrecht.
 3. Fempje Hermens RUITER, geboren 09-03-1834 te Blokzijl.
  Gehuwd 15-05-1861 te Zutphen met Johan Wilhelm KNOLL, staftrompetter, zoon van Johan Christoffel KNOLL en Elisabeth Catharina FORCH.
 4. Laurentia RUITER, geboren 23-01-1836 te Utrecht, overleden 07-03-1871 Utrecht.
  Laurentia is overleden bij de bevalling van een dood jongetje.
  Gehuwd 27-05-1868 te Utrecht met Benjamin VAN DULST, geboren circa 1844 te Utrecht, zoon van Willem Christiaan VAN DULST en Dina JANSEN.
 5. Wieger Hermens DE RUITER, koopman, mattenmaker, geboren 25-10-1837 te Utrecht, overleden 30-11-1910 Rotterdam.
 6. Arend DE RUITER, geboren 16-11-1839 te Utrecht, overleden 10-07-1842 Utrecht.
 7. Hermen Hermens RUITER, geboren 21-11-1841 te Utrecht.
 8. Wiebe Hermens DE RUITER, geboren 12-05-1844 te Utrecht, overleden 01-03-1875 Venlo.
 9. Jan Hermens DE RUITER, sigarenhandelaar, winkelier, geboren 07-10-1846 te Utrecht, overleden 21-12-1898 Amsterdam.
 10. Arend DE RUITER, geboren 15-05-1849 te Utrecht, overleden 03-06-1849 Utrecht.
 11. Anna Maria DE RUITER, geboren 11-05-1852 te Utrecht.
  Gehuwd 25-11-1885 te Rotterdam met Jacob BARNEVELD, geboren circa 1851 te Blokzijl, zoon van Pieter BARNEVELD en Grietje BOES.

XI.fo    Wieger Hermens DE RUITER, koopman, mattenmaker, geboren 25-10-1837 te Utrecht, overleden 30-11-1910 Rotterdam, zoon van Hermen Wiegers DE RUITER (zie X.bq) en Maria Arends SCHOPPENHOUWER JONGMAN.
Gehuwd (1) 22-11-1865 te Utrecht met Johanna Barendina VAN DAALEN, geboren circa 1845 te Utrecht, overleden 29-06-1866 Utrecht, dochter van Helena Elisabeth VAN DAALEN.
Gehuwd (2) 17-11-1869 te Aengwirden met Hiltje DE JONG, geboren 16-11-1844 te Beneden Knijpe, overleden na 1910, dochter van Hendrik Hanzes DE JONG en Aaltje Doekeles HYLKEMA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Maria Wiegers DE RUITER, geboren 05-05-1866 te Utrecht, overleden 25-11-1954 Utrecht.

 2. Uit (2):
 3. Aaltje Maria Wiegers DE RUITER, geboren 16-01-1870 te Heerenveen.
 4. Elizabeth Wiegers DE RUITER, geboren 23-06-1872 te Lemmer.
 5. Annamie Wiegers DE RUITER, geboren 14-02-1876 te Heerenveen (Sch).

XI.lg    Wiebe Hermens DE RUITER, geboren 12-05-1844 te Utrecht, overleden 01-03-1875 Venlo, zoon van Hermen Wiegers DE RUITER (zie X.bq) en Maria Arends SCHOPPENHOUWER JONGMAN.
Gehuwd 18-08-1870 te Zeist met Johanna Hendrika Sülzle, geboren 05-06-1844 te Utrecht, overleden 20-02-1925 Utrecht, dochter van Johan Gerard Sülzle en Catharina BIJLAARD.
Kinderen:
 1. Johannes Hendricus DE RUITER, geboren 24-03-1871 te Utrecht, overleden 09-04-1871 Utrecht.
 2. Johanna Hendrika DE RUITER, geboren 10-03-1874 te Venlo, overleden 28-03-1874 Venlo.
 3. Johanna Maria DE RUITER, geboren 5/1875, overleden 21-08-1875 Ede.

XI.fq    Jan Hermens DE RUITER [FOTOPAGINA], sigarenhandelaar, winkelier, geboren 07-10-1846 te Utrecht, overleden 21-12-1898 Amsterdam, zoon van Hermen Wiegers DE RUITER (zie X.bq) en Maria Arends SCHOPPENHOUWER JONGMAN.
Gehuwd (1) 03-08-1870 te Utrecht met Wilhelmina AARTSEN, geboren 07-02-1842 te Doornspijk, overleden 03-04-1890 Utrecht, dochter van Aart Willemsen AARTSEN en Lubbertje BRANDS.
Gehuwd (2) na 1890 met Jeannette Elizabeth ORMELING.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Herman Aart DE RUITER, militair stamboek beheerder, geboren 01-05-1873 te Utrecht, overleden 20-07-1935 Overveen.
 2. Wilhelmina DE RUITER, geboren 29-07-1876 te Utrecht, overleden 20-04-1938 Magelang (Ned. Indie).
  Gehuwd 8-1917 te Semarang (Ned. Indie) met H.A. VAN DER WULP.
 3. Johan DE RUITER, apotheker, leraar Duits, geboren 20-04-1878 te Utrecht, overleden 07-11-1946 Johannesburg (Zuid-Afrika).
 4. Willem Marius DE RUITER, bouwkundige Rijksgebouwendienst, geboren 16-01-1882 te Amersfoort, overleden 04-02-1955 Leiden.

XII.ko    Herman Aart DE RUITER, militair stamboek beheerder, geboren 01-05-1873 te Utrecht, overleden 20-07-1935 Overveen, zoon van Jan Hermens DE RUITER (zie XI.fq) en Wilhelmina AARTSEN.
Volgens Amsterdams bevolkingsregister in 1922 vanuit Nederlands Indië teruggekomen.
Gehuwd (1) 3-1903 te Weltevree (Ned. Indie) met NN NN.
Gehuwd (2) 06-04-1916 te Amsterdam/Bandoeng (Ned.Indie) met Elizabeth GRAU, geboren 16-09-1888 te Amsterdam, overleden 18-06-1963 Overveen, dochter van Jacob Frederik GRAU en Elisabeth AMMERMAN.
Het huwelijk met de handschoen vond plaats in Amsterdam en Bandoeng.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Johanna Wilhelmina Antoinette DE RUITER, lerares, geboren 30-05-1903 te Buitenzorg, overleden 08-10-1989 Amsterdam.

 2. Uit (2):
 3. Jacoba Hermina DE RUITER, geboren 30-11-1920 te Bandoeng (Ned. Indie), overleden 06-02-1993 Bennebroek.

XII.kq    Johan DE RUITER, apotheker, leraar Duits, geboren 20-04-1878 te Utrecht, overleden 07-11-1946 Johannesburg (Zuid-Afrika), zoon van Jan Hermens DE RUITER (zie XI.fq) en Wilhelmina AARTSEN.
Volgens Amsterdams bevolkingsregister op 4 april 1922 naar Zuid Afrika vertrokken.
Gehuwd 23-04-1903 te Utrecht met Johanna Hendrika VAN DEN BROEK, geboren 29-04-1880 te Amersfoort, overleden 30-06-1956 Grahamstown (Zuid-Afrika), dochter van Hendrik VAN DEN BROEK en Heintje RING.
Kinderen:
 1. Elisabeth Helena Wilhelmina DE RUITER, lerares Engels, geboren 15-05-1904 te Leiden, overleden 03-03-1985 Johannesburg (Zuid-Afrika).
 2. Andrea Hendrika DE RUITER, geboren 27-11-1909 te Bandoeng (Ned. Indie), overleden 12-06-1992 Pietermaritsburg (Zuid-Afrika).
  Gehuwd 03-01-1939 te Sea Point, Kaapstad (Zuid-Afrika) met Stephanus BOTHA, fotograaf.
 3. Johan Hermanus DE RUITER, geboren 18-05-1912 te Sneek, overleden 26-01-1916 Sneek.

XII.kr    Willem Marius DE RUITER, bouwkundige Rijksgebouwendienst, geboren 16-01-1882 te Amersfoort, overleden 04-02-1955 Leiden, zoon van Jan Hermens DE RUITER (zie XI.fq) en Wilhelmina AARTSEN.
Gehuwd 11-07-1907 met Maria Louisa GRAU, geboren 24-04-1886 te Amsterdam, overleden 17-04-1970 Oegstgeest, dochter van Jacob Frederik GRAU en Elisabeth AMMERMAN.
Kinderen:
 1. Willem Marius DE RUITER, tandarts, geboren 03-08-1909 te Den Haag, overleden 18-01-1994 Leidschendam.
 2. Elisabeth Jacoba DE RUITER, geboren 14-05-1913 te Bergen op Zoom, overleden 2008 Leiden.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 3. Maria Louisa DE RUITER, geboren 22-04-1921 te 's Hertogenbosch, overleden 14-07-2012 Leiden.
  Gehuwd met Anton Hendrik WITTE, gerechtelijk scheikundige, geboren 27-11-1916 te Probolingo (Ned. Indie), overleden 16-08-1987 Delft.

XIII.lf    Willem Marius DE RUITER, tandarts, geboren 03-08-1909 te Den Haag, overleden 18-01-1994 Leidschendam, zoon van Willem Marius DE RUITER (zie XII.kr) en Maria Louisa GRAU.
Gehuwd met Carolina Theodora Frederika ROLLMAN, geboren 26-11-1912 te Utrecht, overleden 24-11-2002 Leidschendam, dochter van Marinus ROLLMAN en Johanna BOS.
Kind:
 1. Jan Willem DE RUITER     , autotechnicus, geboren 06-06-1943 te Leidschendam.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

X.bs    Jan Wiegers DE RUITER, schipper, venter, geboren 15-04-1809 te Ilpendam, zoon van Wieger Wiegers RUITER (zie IX.t) en Fempje Hermens MAAT.
In 1842 wonen Jan en Trijntje met hun gezin in Amsterdam. Jan is schipper, Trijntje is winkelierster. In 1859 is Jan weduwnaar en vertrekt met dochter Femmetje naar Utrecht.
Jan en Trijntje overleven in 1842 ternauwernood een scheepsramp op de Zuiderzee. [LEES VERDER]
Gehuwd 06-03-1834 te Blokzijl met Trijntje Jacobs SCHURINK, geboren 29-07-1810 te Blokzijl, overleden voor 1859, dochter van Jacob SCHURINK en Elisabeth C. SCHREUR.
Kinderen:
 1. Elisabeth Jans RUITER, geboren 14-05-1834 te Blokzijl, overleden 31-07-1835 Jutphaas.
 2. Fempje Jans RUITER, geboren 14-05-1834 te Blokzijl, overleden 11-09-1835 Blokzijl.
 3. Wieger Jans (Wichert) RUITER, groenteverkoper, milicien, geboren 24-03-1836 te Blokzijl.
 4. Elisabeth Jans RUITER, geboren 21-02-1838 te Blokzijl.
 5. Femmetje Jans DE RUITER, geboren 19-01-1840 te Purmerend.
 6. Jacob Jans DE RUITER, geboren 28-08-1842 te Broek op Waterland.

XI.fu    Wieger Jans (Wichert) RUITER, groenteverkoper, milicien, geboren 24-03-1836 te Blokzijl, zoon van Jan Wiegers DE RUITER (zie X.bs) en Trijntje Jacobs SCHURINK.
Bij huwelijk is één kind erkend; zonder twijfel is dit zoon Jan. Rond 1863 wonen Wieger en Antje met hun gezin in Amsterdam. Antje heeft nog zoon Johannes Pronk, geboren 2/12/1851 Amsterdam.
Gehuwd 14-12-1859 te Amsterdam met Antje PRONK, geboren 01-07-1821 te Amsterdam.
Kinderen:
 1. Jan Wichert RUITER, glazenwasser, geboren 11-04-1859 te Amsterdam.
  Gehuwd 27-12-1893 te Amsterdam met Clasina DIEM, geboren 09-10-1859 te Amsterdam, dochter van Cornelis Benedictus DIEM en Harmke DE VRIES.
 2. Frans Wiegers RUITER, geboren 17-01-1861 te Amsterdam, overleden 22-08-1862 Amsterdam.
 3. Jacob Wiegers RUITER, geboren 03-04-1863 te Amsterdam.

IX.u    Reinder Wiegers RUITER, arbeider, geboren te Muggenbeet, gedoopt 29-03-1772 te Blokzijl, overleden 09-06-1830 Zuidveen, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VIII.aa) en Geesje DORUS.
In 1812 neemt Reinder achternaam "Ruiter" aan, kinderen : Wieger (18), Hendrik (16), Geesje (14), Berent (8) en Hasseltje (6).
Gehuwd 09-06-1793 te Steenwijk met Suzanna Hendriks FOPPEN, arbeidster, geboren te Zuidveen, gedoopt 29-01-1764 te Steenwijk, overleden 29-01-1833 Zuidveen, dochter van Hendrik FOPPEN en Asseltjen BEERENS.
Kinderen:
 1. Wieger Reinders RUITER, arbeider, geboren te Zuidveen, gedoopt 01-12-1793 te Steenwijk, overleden 13-12-1855 Steenwijk.
 2. Hendrik Reinders DE RUITER, arbeider, geboren te Zuidveen, gedoopt 23-08-1795 te Steenwijk, overleden 19-08-1857 Zuidveen.
 3. Asseltje Reinders RUITER, gedoopt 23-08-1795 te Steenwijk.
 4. Geesje Reinders DE RUITER, dienstmeid, geboren te Zuidveen, gedoopt 12-08-1798 te Steenwijk, overleden 17-07-1859 Steenwijk.
 5. Berend Reinders RUITER, gedoopt 07-09-1800 te Steenwijk.
 6. Berend Reinders RUITER, gedoopt 30-01-1803 te Steenwijk.
 7. Hasseltje Reinders DE RUITER, geboren 05-10-1805 te Steenwijk, overleden 03-09-1860 Steenwijk.

X.bt    Wieger Reinders RUITER, arbeider, geboren te Zuidveen, gedoopt 01-12-1793 te Steenwijk, overleden 13-12-1855 Steenwijk, zoon van Reinder Wiegers RUITER (zie IX.u) en Suzanna Hendriks FOPPEN.
Gehuwd (1) 17-02-1815 te Steenwijk met Elsjen Jans WILT, dienstmeid, gedoopt 07-11-1781 te Steenwijk, overleden 27-01-1830 Steenwijk, dochter van Jan WILT en Vrougjen BOVERHOF.
Bij huwelijk wonende te Zuidveen.
Gehuwd (2) 24-05-1833 te Steenwijk met Maria Roelofs KOK, arbeidster, gedoopt 23-08-1798 te Steenwijk, overleden 12-01-1875 Steenwijk, dochter van Roelof KOK en Hilligje KROON.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Reinder Wiegers RUITER, geboren 01-01-1816 te Zuidveen, overleden 20-02-1884 Utrecht.

 2. Uit (2):
 3. Wieger Wiegers DE RUITER, arbeider, geboren 19-01-1831 te Steenwijk, overleden 08-08-1914 Steenwijk.
 4. Suzanne Wiegers DE RUITER, geboren 09-04-1835 te Steenwijk, overleden 10-09-1870 Steenwijk.
  Gehuwd 06-05-1854 te Steenwijk met Jan VAN ERKELENS, arbeider, geboren 12-07-1828 te Amsterdam, overleden 19-05-1885 Steenwijk, zoon van Antje Jans VAN ERKELENS.
 5. Roelofje Wiegers DE RUITER, geboren 04-03-1838 te Steenwijk, overleden 22-04-1883 Steenwijk.
  Gehuwd 26-11-1858 te Steenwijk met Jan Klazes TER HORST, geboren 05-06-1835 te Steenwijk, zoon van Klaas TER HORST en Antje SAPPE.

XI.fw    Reinder Wiegers RUITER, geboren 01-01-1816 te Zuidveen, overleden 20-02-1884 Utrecht, zoon van Wieger Reinders RUITER (zie X.bt) en Elsjen Jans WILT.
Bij huwelijk is Elsje erkend.
Gehuwd 12-01-1853 te Utrecht met Klara Abrahams LIBAART, geboren circa 1821, overleden 27-01-1887 Utrecht, dochter van Abraham LIBAART en Janna BLIEK.
Kinderen:
 1. Elsje Johanna Maria DE RUITER, geboren 23-12-1852 te Utrecht, overleden 22-07-1856 Utrecht.
  Bij huwelijk gewettigd.
 2. Abraham RUITER, geboren 21-01-1855 te Utrecht, overleden 09-02-1948 Utrecht.
 3. Willem RUITER, geboren 20-05-1858 te Utrecht, overleden 23-01-1939 Eindhoven.
 4. Maria RUITER, geboren 16-11-1859 te Utrecht, overleden 18-11-1859 Utrecht.
 5. Barend RUITER, geboren 11-07-1861 te Utrecht, overleden 13-07-1861 Utrecht.
 6. Johannes RUITER, geboren 11-06-1862 te Utrecht, overleden 16-06-1862 Utrecht.
 7. Elsje RUITER, geboren 23-04-1866 te Utrecht, overleden 01-11-1878 Utrecht.

XII.kt    Abraham RUITER, geboren 21-01-1855 te Utrecht, overleden 09-02-1948 Utrecht, zoon van Reinder Wiegers RUITER (zie XI.fw) en Klara Abrahams LIBAART.
Gehuwd 04-05-1887 te Utrecht met Geertje VAN TWILLER, geboren circa 1857 te Nijkerk, dochter van Aart VAN TWILLER en Gerritje VAN DE RIDDER.
Kinderen:
 1. Hendrik Aart DE RUITER, geboren 02-06-1889 te Utrecht, overleden 04-06-1958 Utrecht.
  Gehuwd 21-12-1916 te Utrecht met Johanna Arnolda BAKHUIZEN, geboren circa 1890 te Utrecht, dochter van Johannes BAKHUIZEN en Pieternella Antje DIBBETS.
 2. Reindert RUITER, geboren 24-04-1891 te Utrecht, overleden 26-04-1891 Utrecht.
 3. Elsje RUITER, geboren 15-04-1892 te Utrecht, overleden 29-08-1893 Utrecht.

XI.fx    Wieger Wiegers DE RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 19-01-1831 te Steenwijk, overleden 08-08-1914 Steenwijk, zoon van Wieger Reinders RUITER (zie X.bt) en Maria Roelofs KOK.
Wieger is als wettige zoon van Wieger en Maria Kok erkend.
In oktober 1907 is het gezin met de jongste 7 kinderen naar Ahuis in Duitsland vertrokken. Binnen enkele jaren zijn ze ook weer terug..
Gehuwd (1) 06-07-1855 te Steenwijk met Geugje Geerts EZINGA, geboren 24-08-1829 te Steenwijk, overleden 22-12-1879 Steenwijk, dochter van Geert EZINGA en Gerrigjen LEEUWERINK.Gehuwd (2) 06-03-1880 te Weststellingwerf met Antje Alberts MOOI, geboren 22-05-1858 te Noordwolde, overleden 20-06-1927 Steenwijk, dochter van Albert Harmens MOOI en Luitje Lammerts HAVEN.
Bij huwelijk is Wieger 48 jaar, geboren en wonende te Steenwijk, arbeider en weduwnaar, erkende zoon van "Wycher de Ruiter, overleden, en Maria Kok, overleden". Antje is 21 jaar, geboren en wonende te Noordwolde (FR).

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Wiegertje Wiegers DE RUITER, geboren 09-01-1856 te Steenwijk.
  Gehuwd 05-03-1890 te Amsterdam met Petrus DE DALIE, polderwerker, geboren circa 1850 te Ossenisse, zoon van Cornelis DE DALIE en Elizabeth VAN HEEZE.
 2. Geert Wiegers DE RUITER, arbeider, borstelmaker, fabrieksarbeider, textielarbeider, geboren 07-07-1859 te Steenwijk, overleden 23-07-1952 Enschede.
 3. Maria Wiegers DE RUITER, geboren 30-12-1862 te Steenwijk, overleden 06-01-1863 Steenwijk.
 4. Reinder Wiegers DE RUITER, borstelmaker, fabrieksarbeider, geboren 12-04-1864 te Steenwijk, overleden 24-02-1916 Enschede.
 5. Gerrit Jan Wiegers DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 29-03-1867 te Steenwijk.
 6. Maria Wiegers DE RUITER, geboren 26-11-1870 te Steenwijk, overleden 26-05-1875 Steenwijk.
 7. Meindert Wiegers DE RUITER, pakhuisknecht, arbeider, geboren 09-10-1873 te Steenwijk, overleden 20-03-1942 Steenwijk.

 8. Uit (2):
 9. Jan Wiegers DE RUITER, geboren 02-12-1880 te Steenwijk, overleden 31-12-1881 Steenwijk.
 10. Albert Wiegers DE RUITER, geboren 29-12-1881 te Steenwijk, overleden 31-01-1882 Steenwijk.
 11. Albert Wiegers DE RUITER, transportarbeider, los arbeider, div. werkzh, geboren 09-12-1882 te Steenwijk, overleden 30-10-1961 Steenwijk.
 12. Roelofje Wiegers DE RUITER, geboren 09-12-1882 te Steenwijk, overleden 31-05-1900 Steenwijk.
 13. Geert Wiegers DE RUITER, touwslager (1907), arbeider, geboren 23-11-1885 te Steenwijk.
 14. Lubbertus Wiegers DE RUITER, geboren 20-02-1888 te Steenwijk, overleden 28-02-1888 Steenwijk.
 15. Wiegertje Wiegers DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 05-04-1889 te Steenwijk, overleden 24-06-1959 De Wijk. Gehuwd 14-05-1910 te Steenwijk met Arie VAN HIEN, arbeider, geboren 25-03-1886 te Steenwijk, overleden 05-04-1966 Steenwijk?, zoon van Dirkje VAN HIEN.
 16. Lubbertus DE RUITER, arbeider, geboren 23-12-1891 te Steenwijk, overleden 19-02-1969 Hellendoorn.
 17. Luske DE RUITER, geboren 24-02-1895 te Steenwijk.
  Bij huwelijk woont Hermannus te Meppel.
  Gehuwd (later gescheiden) 14-11-1914 te Steenwijk met Hermannus ESSELBRUGGE, arbeider, kleermaker, geboren 17-02-1888 te Hoogeveen, zoon van Quirinus ESSELBRUGGE en Aaltje THALEN.
  Gehuwd (2) 27-10-1917 te Steenwijk met Michiel JANSEN, arbeider, geboren 24-08-1886 te Zwolle, zoon van Lefert JANSEN en Elisabeth TOLLENAAR.
 18. Anna Wiegers DE RUITER [GRAFSTEEN], fabrieksarbeidster, geboren 27-06-1899 te Steenwijk, overleden 24-08-1979.
  Gehuwd 10-02-1923 te Steenwijk met Steven VAN ERKELENS, arbeider, geboren 26-01-1899 te Steenwijk, overleden 06-08-1984, zoon van Albert VAN ERKELENS en Grietje VAN AMERSFOORT.

XII.kv    Geert Wiegers DE RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, borstelmaker, fabrieksarbeider, textielarbeider, geboren 07-07-1859 te Steenwijk, overleden 23-07-1952 Enschede, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Geugje Geerts EZINGA.
In het voorjaar van 1900 vertrekt het gezin naar Losser.
Gehuwd 09-06-1883 te Steenwijk met Lena Jans GREVEN [FOTOPAGINA], geboren 24-07-1860 te Steenwijk, overleden 06-04-1946 Enschede, dochter van Jan GREVEN en Aagje VAN DER VEEN.
Kinderen:
 1. Wicher DE RUITER, sigarenmaker, fabrieksarbeider, geboren 19-08-1883 te Steenwijk, overleden 08-01-1956 Frederiksoord.
 2. Hendrik Jan DE RUITER, smidsknecht (rond 1900), fabrieksarbeider, geboren 05-02-1885 te Steenwijk, overleden 12-08-1971 Enschede.
 3. Reinder DE RUITER, geboren 25-11-1886 te Steenwijk, overleden 28-12-1886 Steenwijk.
 4. Geugje DE RUITER, geboren 15-09-1888 te Steenwijk, overleden 10-11-1888 Steenwijk.
 5. Geugje DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 25-09-1889 te Steenwijk.
  Gehuwd 02-07-1910 te Enschede met Hendrik Bernardus VAN HELDEN [FOTOPAGINA], fabrieksarbeider, geboren 26-01-1887 te Boijl (Weststellingwerf), zoon van Pieter VAN HELDEN en Hendrika Catharina REINBERGEN.
 6. Arend Gerrit Jan DE RUITER, fabrieksarbeider, geboren 23-12-1891 te Steenwijk, overleden 21-11-1976 Enschede.
 7. Aagje DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 19-02-1894 te Steenwijk.
  Gehuwd 23-12-1915 te Enschede met Lucas BOMERT [FOTOPAGINA], fabrieksarbeider, geboren 02-09-1886 te Kampen, zoon van Willem BOMERT en Klaasje LUBBERS.
 8. Reinder DE RUITER, geboren 16-04-1896 te Steenwijk, overleden 10-08-1899 Steenwijk.
 9. Meindert DE RUITER [FOTOPAGINA], wever, geboren 05-06-1899 te Steenwijk.
  Gehuwd 12-05-1923 te Enschede met Gerridina LANGKAMP [FOTOPAGINA], weefster, geboren 07-10-1901 te Enschede, dochter van Martien LANGKAMP en Hanna WENNINK.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 10. Reinder DE RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], winkelbediende, chauffeur, geboren 02-10-1901 te Lonneker, overleden 12-07-1947 Gorssel. Gehuwd 25-04-1931 te Enschede met Caspardina KLEINLUGTENBELT, confectiestrijkster, geboren circa 1904 te Enschede, dochter van Jan KLEINLUGTENBELT en Cornelia Johanna DILLMANN.

XIII.lj    Wicher DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], sigarenmaker, fabrieksarbeider, geboren 19-08-1883 te Steenwijk, overleden 08-01-1956 Frederiksoord, zoon van Geert Wiegers DE RUITER (zie XII.kv) en Lena Jans GREVEN.
Gehuwd (later gescheiden) 06-10-1910 te Enschede met Johanna Cornelia STOKKENTRE, fabrieksarbeidster, geboren 11-05-1889 te Enschede, dochter van Johannes STOKKENTRE en Frederika KUIJLAARS.
Gehuwd (2) 28-05-1918 te Steenwijk met Elisabeth Hendriks MAAS, geboren 25-01-1888 te Steenwijk, overleden 13-06-1940 Steenwijk, dochter van Hendrik MAAS en Maartje BEUN.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Geert Antonius DE RUITER, geboren 20-08-1915 te Enschede, overleden 28-09-1915 Enschede.
 2. Johanna Cornelia DE RUITER, geboren 24-05-1917 te Utrecht.
  Gehuwd 01-06-1938 te Utrecht met Josephus Franciscus VAN HORSEN, geboren circa 1909 te Den Haag, zoon van Arnoud Hubertus VAN HORSEN en Anna Maria SCHMITZ.

 3. Uit (2):
 4. Geert DE RUITER, stratemaker, geboren 02-08-1918 te Steenwijk, overleden 23-04-1986 Meppel.

 5. Uit (1):
 6. Heinrich Emil (Hein) DE RUITER, geboren 23-12-1918 te Utrecht, overleden 29-11-1999.
  Gehuwd met Elisabeth Gerarda VERSTEEG, geboren 28-06-1922, overleden 24-09-1995.
           ↪  Uit deze relatie zijn 6 kinderen geboren.    

XIV.ku    Geert DE RUITER [FOTOPAGINA], stratemaker, geboren 02-08-1918 te Steenwijk, overleden 23-04-1986 Meppel, zoon van Wicher DE RUITER (zie XIII.lj) en Elisabeth Hendriks MAAS.
Gehuwd 24-09-1946 te Zwolle met Hendrika Johanna BAKKER, geboren 15-09-1919 te Haarlem, overleden 16-01-1971 Meppel.
Kinderen:
 1. Wemmigje (Wemmie) DE RUITER, geboren 06-08-1952 te Steenwijk.
  Gehuwd 29-09-1972 te Steenwijk met Jan DRIEZEN, geboren 11-12-1950 te Wetering, zoon van Jan DRIEZEN en Tjitske DE JONGE.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2. Hendrika Johanna (Hennie) DE RUITER     , geboren 04-11-1955 te Steenwijk.
  Gehuwd 02-02-1990 te Zuidlaren met Bé STENVELD, geboren 19-08-1951 te Denekamp, zoon van Hendrik STENVELD en Sira SIEBERING.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.lk    Hendrik Jan DE RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], smidsknecht (rond 1900), fabrieksarbeider, geboren 05-02-1885 te Steenwijk, overleden 12-08-1971 Enschede, zoon van Geert Wiegers DE RUITER (zie XII.kv) en Lena Jans GREVEN.
Gehuwd 24-09-1910 te Enschede met Gerritje WITHOLT [FOTOPAGINA], fabrieksarbeidster, geboren 25-04-1889 te Deventer, overleden 14-05-1964 Enschede, dochter van Johannes WITHOLT en Johanna Catharina VAN DER HOEK.
Kinderen:
 1. Geert (Dik) DE RUITER, geboren 11-08-1911 te Enschede, overleden circa 1987 Enschede.
 2. Johannes (Johan) DE RUITER, geboren 24-09-1915 te Enschede, overleden 18-12-2002 Laren.
 3. Helena Johanna Catharina DE RUITER, geboren 20-08-1917 te Enschede, overleden 01-01-1918 Enschede.

XIV.kw    Geert (Dik) DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-08-1911 te Enschede, overleden circa 1987 Enschede, zoon van Hendrik Jan DE RUITER (zie XIII.lk) en Gerritje WITHOLT.
Gehuwd 04-1938 te Enschede met Wobbigje BULT, geboren 02-11-1909 te Enschede, dochter van Hindrik BULT en Jeltje RUWARD.
Kind:
 1. Hendrik Reindert (Hennie) DE RUITER     , geboren 11-09-1941 te Enschede, overleden 15-10-2020 Enschede. Gehuwd 10-07-1970 te Enschede met Gezina Hendrika Maria (Ineke) GOLDENBELD, geboren 09-11-1944 te Enschede, overleden 24-12-2019 Enschede.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XIV.kx    Johannes (Johan) DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 24-09-1915 te Enschede, overleden 18-12-2002 Laren, zoon van Hendrik Jan DE RUITER (zie XIII.lk) en Gerritje WITHOLT.
Ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk verscheen een kort artikel in de krant. [LEES VERDER]
Gehuwd 07-07-1934 te Enschede met Jacoba FAKEN, geboren 06-06-1915 te Enschede, overleden 06-04-2008 Bussum, dochter van Geert FAKEN en Anna REIS.
Kinderen:
 1. Geert DE RUITER, geboren 22-12-1938 te Enschede, overleden 12-03-2010 Huizen.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2. Anna (Annie) DE RUITER, geboren 21-09-1946 te Enschede, overleden 14-05-1998 Bussum.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XV.mp    Anna (Annie) DE RUITER, geboren 21-09-1946 te Enschede, overleden 14-05-1998 Bussum, dochter van Johannes (Johan) DE RUITER (zie XIV.kx) en Jacoba FAKEN.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Michel DE VRIES, geboren 17-07-1966 te Naarden, overleden 21-08-2000 Bussum.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.lo    Arend Gerrit Jan DE RUITER [FOTOPAGINA], fabrieksarbeider, geboren 23-12-1891 te Steenwijk, overleden 21-11-1976 Enschede, zoon van Geert Wiegers DE RUITER (zie XII.kv) en Lena Jans GREVEN.
Gehuwd 22-02-1912 te Enschede met Aaltje KOPPERS [FOTOPAGINA], fabrieksarbeidster, geboren 14-10-1893 te Steenwijk, dochter van Harm KOPPERS en Roelofje SMINK.
Kinderen:
 1. Geert Johannes DE RUITER, geboren 30-06-1912 te Enschede, overleden 06-1981.
  Gehuwd 18-12-1948 met Cornelia BRUGGEMAN, geboren 23-03-1918 te Enschede, overleden 26-01-2006 Enschede.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2. Johannes Helenert DE RUITER, geboren 10-09-1923 te Enschede, overleden 24-03-1933 Enschede.
 3. Roelof Harm (Roel) DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 03-11-1929 te Enschede, overleden 23-04-2004.
  Gehuwd 21-09-1957 te Enschede met Marie STOKREEF [FOTOPAGINA], geboren 22-11-1930 te Enschede, overleden 23-02-2007 Enschede.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 4. Arend Gerrit Jan DE RUITER, geboren 14-06-1933 te Enschede, overleden 28-03-2013 Enschede.
 5. Leendert DE RUITER, geboren circa 1934, overleden circa 1937.
  Op 2 1/2 jarige leeftijd overleden aan kinkhoest te Enschede.

XIV.lc    Arend Gerrit Jan DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 14-06-1933 te Enschede, overleden 28-03-2013 Enschede, zoon van Arend Gerrit Jan DE RUITER (zie XIII.lo) en Aaltje KOPPERS.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. André Gerrit DE RUITER      [FOTOPAGINA], geboren 23-12-1961 te Enschede.
  Gehuwd geweest (1) met NN NN.
  Samenwonend (2) met Marion BAAS, geboren 29-01-1958 te Enschede.
           ↪  Uit het eerste huwelijk is 1 kind geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.kx    Reinder Wiegers DE RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], borstelmaker, fabrieksarbeider, geboren 12-04-1864 te Steenwijk, overleden 24-02-1916 Enschede, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Geugje Geerts EZINGA.
Gehuwd 23-10-1896 te Steenwijk met Femmigje Jans GREVEN, geboren 07-06-1873 te Steenwijk, overleden 10-02-1911 Enschede, dochter van Jan GREVEN en Aaltien VAN BEEK.
Kinderen:
 1. Wieger DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 01-09-1897 te Steenwijk.
 2. Aaltje DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 02-04-1900 te Losser.
 3. doodgeb. zoon DE RUITER, geboren 29-11-1902 te Enschede, overleden 29-11-1902 Enschede.
 4. Geert DE RUITER, geboren 28-12-1903 te Enschede, overleden 27-03-1905 Enschede.
 5. Geugje (Truus) DE RUITER [FOTOPAGINA], dienstbode, geboren 18-01-1906 te Enschede.
  Gehuwd 14-12-1929 te Enschede met Bernard Herman LEVERMAN, slager, geboren 10-11-1900 te Enschede, zoon van Hendrik Jan LEVERMAN en Grada BRINKMAN.
 6. Jan DE RUITER, vertegenwoordiger, geboren 27-05-1909 te Enschede, overleden 16-05-1949 Enschede.
  Gehuwd (1) met Johanna DIJKSTRA.
  Gehuwd (2) met Jacoba VAN DEN BERG.

XII.la    Meindert Wiegers DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], pakhuisknecht, arbeider, geboren 09-10-1873 te Steenwijk, overleden 20-03-1942 Steenwijk, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Geugje Geerts EZINGA. Gehuwd 09-03-1899 te Steenwijk met Femmigje Wolters SMIT, geboren 21-11-1873 te Steenwijk, overleden 02-11-1954 Steenwijk, dochter van Wolter SMIT en Bartha TIP.
Kinderen:
 1. Geugje DE RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 11-02-1900 te Steenwijk, overleden 24-06-1986 Steenwijk.
  Overlijdensdatum volgens grafsteen Kallenkote.
  Bij huwelijk woont Adriaan in Vledder.
  Gehuwd 30-10-1920 te Steenwijk met Adriaan MOL, arbeider, landbouwer, geboren 14-02-1892 te Doorn, overleden 07-09-1980 Steenwijk, zoon van Johannes MOL en Anneke NOSSENT.
 2. Wolter DE RUITER, geboren 01-05-1901 te Steenwijk, overleden 18-06-1902 Steenwijk.
 3. Bertha DE RUITER [FOTOPAGINA], strijkster, geboren 19-03-1903 te Steenwijk, overleden 23-09-1992 Amsterdam.
  Gehuwd (1) met Zeger KOPPIUS.
  Gehuwd (2) 07-02-1925 te Enschede met Jan FRUIJTIER, handelsreiziger, geboren circa 1902 te Amsterdam, zoon van Paulus Johannes FRUYTIER en Jannetje VAN DER STEEN.
 4. Wichertje DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 22-10-1905 te Steenwijk, overleden 19-06-1973 Groningen.
  Gehuwd 21-12-1926 te Steenwijk met Jan KOK, slager, geboren 01-05-1906 te Steenwijk, overleden 18-08-2000 Steenwijk, zoon van Lukas KOK en Wilhelmina VAN DEN DOLDER.
 5. Wolter DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-06-1908 te Steenwijk, overleden 03-05-1976 Wolvega.
  Gehuwd met Gerda LAMMERS.
 6. Leentje (Lena) DE RUITER [FOTOALBUM], geboren 09-06-1910 te Steenwijk, overleden 15-06-1989 Amsterdam.
 7. Lipkje DE RUITER [FOTOALBUM] [GRAFSTEEN], geboren 10-12-1912 te Steenwijk, overleden 01-07-1973 Steenwijk. Gehuwd 30-04-1935 te Steenwijk met Simon Jan Heiko MARTIN, geboren 09-07-1907 te Winschoten, overleden 15-02-1992 Steenwijk.
 8. doodgeb. DE RUITER, geboren 10-12-1915 te Steenwijk, overleden 10-12-1915 Steenwijk.
 9. Geertje DE RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 04-04-1917 te Steenwijk, overleden 25-06-1995 Zwolle.
  Bij overlijden woont ze in Steenwijk.
  Gehuwd 09-04-1949 te Steenwijk met Gerardus Louis PEETERS, geboren 01-02-1911 te Orsoy (Duitsland), overleden 28-06-1982 Steenwijk.

XII.ld    Albert Wiegers DE RUITER [FOTOPAGINA], transportarbeider, los arbeider, div. werkzh, geboren 09-12-1882 te Steenwijk, overleden 30-10-1961 Steenwijk, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Antje Alberts MOOI.
Gehuwd 25-09-1909 te Steenwijk met Jantje Jans VAN BUITEN [FOTOPAGINA], geboren 11-05-1888 te Steenwijk, overleden 27-02-1956 Heerenveen, dochter van Jan VAN BUITEN en Geertje DE DOOD.
Kinderen:
 1. Anna DE RUITER, geboren 18-04-1910 te Steenwijk, overleden 07-08-1947 Enschede.
  Bij overlijden wonende te Losser.
  Gehuwd 28-12-1929 te Steenwijk met Theodor Anton Gerhard KINGMA, slagersknecht, geboren circa 1909 te Hannover (Dld), zoon van Thijs KINGMA en Dorothee Adolphine RATERS.
 2. Geertje DE RUITER, geboren 15-08-1911 te Steenwijk, overleden circa 1996.
  Gehuwd 04-12-1937 te Steenwijk met Johan MULDER.
 3. Wicher DE RUITER, geboren 24-12-1914 te Steenwijk, overleden 01-09-2001 Steenwijk.
 4. Annigje DE RUITER, geboren 28-10-1916 te Steenwijk, overleden Zwolle?.
  Annigje afgevoerd van persoonskaart vader op 11-10-1949 naar Kampen.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 5. Jan DE RUITER, geboren 11-12-1918 te Steenwijk, overleden 21-05-2001 Zaandam.
 6. Roelofje (Roelie) DE RUITER, marktkoopvrouw groeten & fruit, geboren 23-02-1921 te Steenwijk, overleden 15-03-1996.
  Eerste huwelijk.
  Tweede huwelijk. Roelie en Toon stonden jarenlang op de markten van Steenwijk, Oosterwolde en Noordwolde met hun groenten en fruit. Ook hadden ze een groenten- en fruithandel op de Kallenkoterallee in Steenwijk.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 7. Karst DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 27-12-1922 te Steenwijk, overleden 05-07-1998.
  Albert beschrijft zijn jeugdjaren in Steenwijk. [LEES VERDER]
  Gehuwd 11-05-1951 te Havelte met Jacoba SPITSE, geboren 09-08-1929 te Havelte of Havelterberg, overleden 30-06-1995 Steenwijk.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 8. Geert DE RUITER, geboren 23-06-1925 te Steenwijk, overleden 17-01-1988 Zaandam.
 9. Wichertje DE RUITER, geboren 07-06-1928 te Steenwijk, overleden 23-07-1992 Meppel.
  Gehuwd 27-09-1958 met Cornelis Johannes DE VRIES, geboren te Amsterdam, overleden 1-1988 Steenwijk.
 10. Jantje DE RUITER, geboren 28-02-1930 te Steenwijk, overleden 14-03-1930 Steenwijk.

XIII.mg    Wicher DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-12-1914 te Steenwijk, overleden 01-09-2001 Steenwijk, zoon van Albert Wiegers DE RUITER (zie XII.ld) en Jantje Jans VAN BUITEN.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kinderen:
 1. Gerrit DE RUITER, geboren 1956 te Steenwijk, overleden 14-04-1957 Meppel.
 2. Jan DE RUITER, geboren 1-1962 te Steenwijk, overleden 10-02-1962 Meppel.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.mi    Jan DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-12-1918 te Steenwijk, overleden 21-05-2001 Zaandam, zoon van Albert Wiegers DE RUITER (zie XII.ld) en Jantje Jans VAN BUITEN.
Jan afgevoerd van persoonskaart vader op 21-12-194? naar Sneek. Bijnaam in Steenwijk : Jaaie.
Gehuwd (later gescheiden) 10-05-1945 te Sneek met Johanna DE VRIES, geboren 14-05-1924 te Sneek, overleden 05-04-2013 Sneek, dochter van Pieter DE VRIES en Antje RINSMA.
Gehuwd (2) 01-12-1966 te Amsterdam met Gerarda Maria TURK, geboren 11-06-1924 te Rotterdam, overleden 27-01-1998 Zaandam, dochter van Wouterus TURK en Maria Helena Petronella MEELING.
Geen kinderen uit dit huwelijk geboren.

Kind:
  Uit (1):
 1. Jantje (Janna) DE RUITER     , geboren 14-01-1951 te Sneek.
  Gehuwd 04-06-2014 te Castricum met Antonius Cornelius Maria (Anton) VAN KAAM, geboren 11-05-1953 te Vlaardingen, zoon van Antonius Arnoldus Johannes VAN KAAM en Maria Henrica VISSENBERG.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.ml    Geert DE RUITER [FOTOPAGINA], geboren 23-06-1925 te Steenwijk, overleden 17-01-1988 Zaandam, zoon van Albert Wiegers DE RUITER (zie XII.ld) en Jantje Jans VAN BUITEN.
Gehuwd 06-02-1947 te Heerenveen met Henderieke DE JONG, geboren 1924 te Heerenveen, overleden 09-07-1990 Zaandam.
Kind:
 1. Alie DE RUITER, geboren 08-08-1947 te Heerenveen.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.lv    Alie DE RUITER, geboren 08-08-1947 te Heerenveen, dochter van Geert DE RUITER (zie XIII.ml) en Henderieke DE JONG.
Gehuwd 30-06-1966 te Zaandam met Gerardus Willibrordus (Gerrit) SMIT, geboren 29-12-1940 te Wormerveer, overleden 17-10-2014.
Kinderen:
 1. Sandra SMIT, geboren 18-04-1972 te Zaandam.
 2. John SMIT, geboren 07-08-1973 te Zaandam.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    

XII.lf    Geert Wiegers DE RUITER, touwslager (1907), arbeider, geboren 23-11-1885 te Steenwijk, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Antje Alberts MOOI.
Gehuwd 23-11-1909 te Zwolle met Hendrika Johanna OOSTERHOF, geboren 22-08-1888 te Meppel, dochter van Jan OOSTERHOF en Ronkje HETEBRIJ.
Bij het huwelijk is er 1 kind gewettigd.

Kinderen:
 1. Jan DE RUITER, geboren 04-02-1909 te Ahaus, overleden 10-08-1924 Zwolle.
 2. Wicher DE RUITER, pakhuisknecht, geboren 10-09-1910 te Zwolle.
  Gehuwd 09-03-1933 met N.N. N.N..
 3. Ronkje DE RUITER, dienstbode, geboren 18-03-1912 te Zwolle.
  Gehuwd 27-05-1937 met N.N. N.N..
 4. Anna DE RUITER, geboren 20-08-1914 te Zwolle.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5. Geert DE RUITER, IJsco-venter, fabrieksarbeider, geboren 30-06-1916 te Zwolle.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 6. Roelofje DE RUITER, dienstbode, geboren 31-08-1917 te Zwolle.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 7.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.li    Lubbertus DE RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 23-12-1891 te Steenwijk, overleden 19-02-1969 Hellendoorn, zoon van Wieger Wiegers DE RUITER (zie XI.fx) en Antje Alberts MOOI.
Gehuwd 10-03-1917 te Steenwijk met Roelofje HEINHUIS, geboren 14-05-1895 te Steenwijk, overleden 07-05-1978 Steenwijk, dochter van Jannes HEINHUIS en Ida AALDERSON.
Kinderen:
 1. Johannes DE RUITER, chauffeur, geboren 27-04-1918 te Steenwijk, overleden 31-05-1975 Zwolle.
 2. Wicher DE RUITER, geboren 31-10-1919 te Steenwijk.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 3. Ida DE RUITER, geboren 16-08-1921 te Steenwijk, overleden 8-1977 Steenwijk.
  Gehuwd met Jacob ENGELEN, geboren 14-03-1925 te Leiden, overleden 27-12-1987 Steenwijk.
 4. Antje DE RUITER, geboren 02-02-1924 te Steenwijk, overleden 20-02-1999 Steenwijk.
  Gehuwd (later gescheiden)
 5. Grietje DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 04-05-1926 te Steenwijk, overleden circa 1992.
  Gehuwd met Johannes JANSEN, overleden voor 2010.
 6. Albert DE RUITER, geboren 29-01-1929 te Steenwijk, overleden circa 2006 Capelle ad IJssel.
  Gehuwd met Henny Chretién, overleden voor 2010.
 7. Jacobus Wicher DE RUITER, geboren 24-09-1930 te Steenwijk, overleden circa 2003 Steenwijk.
  Gehuwd na 1975 met Willemina (Mina) KNOL, geboren 30-10-1928 te Steenwijk, overleden 10-07-1997.
 8.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.mv    Johannes DE RUITER [GRAFSTEEN], chauffeur, geboren 27-04-1918 te Steenwijk, overleden 31-05-1975 Zwolle, zoon van Lubbertus DE RUITER (zie XII.li) en Roelofje HEINHUIS.
Gehuwd 23-10-1954 te Steenwijk met Willemina (Mina) KNOL, geboren 30-10-1928 te Steenwijk, overleden 10-07-1997.
Kind:
 1. Adolf DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-03-1960 te Steenwijk, overleden 02-10-1974 Meppel.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

X.bu    Hendrik Reinders DE RUITER, arbeider, geboren te Zuidveen, gedoopt 23-08-1795 te Steenwijk, overleden 19-08-1857 Zuidveen, zoon van Reinder Wiegers RUITER (zie IX.u) en Suzanna Hendriks FOPPEN.
Bij geboorte van Annigje is Hendrik 27 jaar, arbeider en woont in Zuidveen.
Gehuwd 02-05-1822 te Steenwijkerwold met Sibilla Frederiks LUGTMEIJER, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt 27-09-1801 te Steenwijk, overleden 21-05-1857 Steenwijk, dochter van Frederik Hendriks LUGTMEIJER en Annigje LEFFERTS.
Kinderen:
 1. Suzanna Hendriks DE RUITER, geboren 31-12-1822 te Steenwijkerwold, overleden 22-10-1857 Avereest.
  Gehuwd 08-11-1851 te Steenwijk met Jan Doris DE BRUIN, bezembinder, geboren 26-06-1828 te Steenwijk, zoon van Doris DE BRUIN en Wilhelmina Willems SMIT.
 2. Annigje Hendriks DE RUITER, geboren 13-11-1824 te Zuidveen, overleden 24-06-1825 Zuidveen.
 3. Frederik Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 18-04-1826 te Steenwijkerwold, overleden 15-07-1862 Zuidveen.
 4. Annigje Hendriks DE RUITER, dienstmeid, geboren 18-12-1828 te Zuidveen, overleden 30-10-1854 Avereest.
  Bij overlijden ongehuwd.
 5. Berend Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 10-08-1832 te Steenwijkerwold, overleden 18-08-1866 Steenwijkerwold.
 6. Reinder Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 28-10-1835 te Zuidveen, overleden 15-07-1882 Steenwijk.
 7. Hendrikje Hendriks DE RUITER, geboren 19-12-1837 te Steenwijkerwold, overleden 08-06-1839 Zuidveen.
 8. Hendrikje Hendriks DE RUITER [GRAFSTEEN], dienstbode, geboren 25-05-1840 te Steenwijkerwold, overleden 02-12-1914 Steenwijk. Gehuwd 02-04-1869 te Steenwijk met Harm Gerrits EBINK, arbeider, besteller ('wissellooper'), geboren 03-08-1841 te Steenwijk, overleden 16-02-1920 Steenwijk, zoon van Gerrit EBINK en Hendrika HEINHUIS.
 9. Wicher Hendriks DE RUITER, geboren 21-01-1843 te Steenwijkerwold, overleden 18-04-1844 Zuidveen.

XI.gc    Frederik Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 18-04-1826 te Steenwijkerwold, overleden 15-07-1862 Zuidveen, zoon van Hendrik Reinders DE RUITER (zie X.bu) en Sibilla Frederiks LUGTMEIJER.
Gehuwd 27-10-1855 te Smilde met Geesje DE GROOT, geboren 08-10-1833 te Smilde, overleden 12-12-1872 Smilde, dochter van Jan DE GROOT en Harmtien ZEUNEN.
Kinderen:
 1. Sebilla Frederiks DE RUITER, geboren 19-12-1856 te Smilde, overleden 02-04-1857 Smilde.
 2. Jan Frederiks DE RUITER, geboren 24-03-1858 te Smilde, overleden 15-06-1862 Zuidveen.
 3. Hilligje Frederiks DE RUITER, geboren 1860 te Steenwijk, overleden 09-10-1865 Smilde (Kloosterveen).
 4. Sebilla Frederiks DE RUITER, geboren 18-05-1861 te Zuidveen.

XI.ge    Berend Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 10-08-1832 te Steenwijkerwold, overleden 18-08-1866 Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Reinders DE RUITER (zie X.bu) en Sibilla Frederiks LUGTMEIJER.
Gehuwd 30-08-1862 te Steenwijkerwold met Zwaantje Jans GREVELINK, geboren 04-03-1837 te Steenwijkerwold, overleden 05-04-1912 Steenwijk, dochter van Jan GREVELINK en Jantje DE BRUIN.
Kinderen:
 1. Hendrik Berends DE RUITER, geboren 17-06-1863 te Steenwijkerwold, overleden 02-01-1866 Steenwijkerwold.
 2. Jan Berends DE RUITER, geboren 01-10-1864 te Steenwijkerwold, overleden 14-08-1866 Steenwijkerwold.
 3. Berend Berends DE RUITER, geboren 18-01-1867 te Steenwijkerwold, overleden 17-05-1944 Steenwijk.

XI.gf    Reinder Hendriks DE RUITER, arbeider, geboren 28-10-1835 te Zuidveen, overleden 15-07-1882 Steenwijk, zoon van Hendrik Reinders DE RUITER (zie X.bu) en Sibilla Frederiks LUGTMEIJER.
Gehuwd 10-01-1868 te Steenwijk met Tiesje Willems VAN DALEN, geboren 07-01-1844 te Steenwijk, overleden 19-12-1884 Steenwijk, dochter van Willem VAN DALEN en Grietje MULDER.
Kinderen:
 1. Hendrik Reinders DE RUITER, wagenmaker, geboren 05-06-1870 te Steenwijk, overleden 16-05-1941 Nijega (Smal.).
  Dit echtpaar had geen eigen kinderen, maar sprong in de bres toen er problemen ontstonden bij de opvoeding van hun oom- en tantezegger. [LEES VERDER]
  Gehuwd 11-05-1900 te Opsterland met Grietje Bockes SCHUURMAN, geboren 12-02-1873 te Ureterp, overleden 29-09-1958 Drachten, dochter van Bocke Siegers SCHUURMAN en Aafke Wijtzes VAN DER VELDE.
  Hendrik en Grietje zijn kinderloos gebleven, maar hebben vanaf 1910 hun neef Bonne Wietze Schuurman in huis genomen (toen 8 jaar) en verder opgevoed. Hendrik was wagenmaker en had een eigen bedrijf. Grietje dreef een kruidenierszaak aan huis (Surhuisterveen) en verhuurde rouwartikelen en verzorgde begrafenissen.
 2. Willem Reinders DE RUITER, schoenmaker, geboren 24-02-1872 te Steenwijk, overleden 03-01-1922 Meppel.
 3. Grietje Reinders DE RUITER, geboren 06-08-1874 te Steenwijk.
 4. Frederik Reinders DE RUITER, geboren 14-12-1876 te Steenwijk, overleden 06-04-1881 Steenwijk.
 5. Berend Reinders DE RUITER, geboren 28-10-1879 te Steenwijk, overleden 02-07-1881 Steenwijk.
 6. Sebilla Reinders DE RUITER, geboren 09-07-1882 te Steenwijk, overleden 28-02-1885 Steenwijk.

XII.lt    Willem Reinders DE RUITER [FOTOPAGINA], schoenmaker, geboren 24-02-1872 te Steenwijk, overleden 03-01-1922 Meppel, zoon van Reinder Hendriks DE RUITER (zie XI.gf) en Tiesje Willems VAN DALEN.
Gehuwd 18-12-1909 te Meppel met Derkje KOK [FOTOPAGINA], geboren 13-03-1877 te Meppel, dochter van Remmelt KOK en Klaasje VAN REGTEREN.
Kinderen:
 1. Tiesje DE RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 10-08-1910 te Steenwijk, overleden 05-05-1949 Groningen.
  Bij overlijden 38 jaar oud, wonende te Meppel.
  Gehuwd 14-06-1941 te Hengelo met Hendrik VOSKAMP, geboren 15-03-1907 te Voorst, zoon van Gerrit VOSKAMP en Everdina KOK.
 2. Remmelt DE RUITER [GRAFSTEEN], geboren 25-05-1912 te Meppel, overleden 26-06-1999 Meppel.
  Gehuwd 04-05-1940 te Meppel met Johanna BLEI, geboren 20-07-1909 te Meppel, overleden 20-01-2000 Meppel.
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 3. Reinder DE RUITER, geboren 25-03-1916 te Meppel, overleden 24-03-1967.
  Gehuwd (later gescheiden) 21-12-1946 te Meppel met Hendrikje ZOER, geboren 04-07-1918 te Ruinen.
  Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    

X.bw    Geesje Reinders DE RUITER, dienstmeid, geboren te Zuidveen, gedoopt 12-08-1798 te Steenwijk, overleden 17-07-1859 Steenwijk, dochter van Reinder Wiegers RUITER (zie IX.u) en Suzanna Hendriks FOPPEN.
Gehuwd 25-04-1829 te Steenwijkerwold met Albert Klazes KUIPER, arbeider, gedoopt 21-01-1787 te Steenwijk, overleden 03-07-1846 Steenwijk, zoon van Klaas Hendriks KUIPER en Metje ALBERTS.
Kind:
 1. Reinder RUITER, arbeider, geboren 05-04-1825 te Steenwijkerwold, overleden 16-09-1898 Steenwijk. Gehuwd (1) 25-05-1866 te Steenwijk met Deeltje Wiebes TEN WOLDE, geboren 13-01-1842 te Steenwijk, overleden 03-04-1887 Steenwijk, dochter van Wiebe TEN WOLDE en Aaltje WAGTER.
  Gehuwd (2) 30-01-1891 te Steenwijk met Christina HEINHUIS, geboren 14-10-1860 te Amsterdam, dochter van Evert HEINHUIS en Grietje VAN ERKELENS.

X.bz    Hasseltje Reinders DE RUITER, geboren 05-10-1805 te Steenwijk, overleden 03-09-1860 Steenwijk, dochter van Reinder Wiegers RUITER (zie IX.u) en Suzanna Hendriks FOPPEN.
Gehuwd met Pieter Alberts GEERTS, arbeider, overleden 27-03-1860 Leeuwarden, zoon van Geert GEERTS en Geertje SCHROIJERS.
Kind:
 1. Berend Hasseltjes DE RUITER, geboren 07-10-1844 te Steenwijk, overleden 18-03-1847 Steenwijk.

VIII.ad    Wouter Jans RUITER, gedoopt 26-01-1743 te Blokzijl, overleden voor 1822, zoon van Jan Wijchers RUITER (zie VII.b) en Margje WOUTERS.
Wouter vernoemt nog zijn moeder Margje en zijn broers Wieger en Jacob.
Gehuwd 14-05-1769 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Hermpje Jans GORT, geboren circa 1738 te Muggenbeet, overleden 04-11-1822 Muggenbeet.
Bij overlijden worden de ouders niet vermeld. Achternaam "Schippers".

Kinderen:
 1. Marrigjen Wouters RUYTER, turfmaakster, geboren te Muggenbeet, gedoopt 03-09-1769 te Blokzijl, overleden 15-02-1850 Munnekeburen.
  Gehuwd 30-12-1798 te Giethoorn met Geert Jans WIND, arbeider, turfmaker, geboren 18-07-1777 te Giethoorn, overleden 21-04-1836 Spanga, zoon van Jan Hendriks WIND en Willemtje Abrahams VAN OOTMARSUM.
 2. Jan Wouters RUYTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 30-06-1771 te Blokzijl.
 3. Jan Wouters RUITER, turfmaker, arbeider, geboren te Muggenbeet, gedoopt 25-12-1773 te Blokzijl, overleden 01-01-1863 Muggenbeet.
 4. Wicher Wouters RUYTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 08-09-1776 te Blokzijl.
 5. Jacob Wouters RUITER, turfmaker, geboren te Muggenbeet, gedoopt 13-08-1780 te Blokzijl, overleden 13-03-1843 Dwarsgracht.

IX.x    Jan Wouters RUITER, turfmaker, arbeider, geboren te Muggenbeet, gedoopt 25-12-1773 te Blokzijl, overleden 01-01-1863 Muggenbeet, zoon van Wouter Jans RUITER (zie VIII.ad) en Hermpje Jans GORT.
Bij de doop wordt als vader Wieger Jans Ruyter opgegeven, in plaats van Wouter Jans Ruyter. Bij overlijden is Jan 87 jaar, arbeider, geboren en wonende Steenwijkerwold, echtgenoot van Nelly Jacobs Vledder. Bij huwelijk van zoon Wolter in 1858 woont Jan met Nelligje in Muggenbeet
Gehuwd 19-04-1814 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Nelligje Jacobs VLEDDER, arbeidster, geboren 10-05-1786 te Eind van het Diep, overleden 21-12-1863 Muggenbeet, dochter van Jacob Jacobs VLEDDER en Arendje JANS.
Bij overlijden is Nelligje 77 jaar, geboren en wonende te Steenwijkerwold, dochter van Jacob Vledder, moeder onbekend, weduwe van Jan Wolters Ruiter.

Kinderen:
 1. Hermpje Jans RUITER, arbeidster, geboren 14-04-1815 te Muggenbeet, overleden 23-12-1893 Giethoorn.
  Gehuwd 18-04-1851 te Giethoorn met Lucas Abrahams WILDEBOER, arbeider, geboren 12-04-1823 te Giethoorn, overleden 05-03-1885 Giethoorn, zoon van Abraham Lubbertus WILDEBOER en Grietje Hendriks PETTER.
 2. doodgeb. kind RUITER, geboren 19-05-1820 te Muggenbeet, overleden 19-05-1820 Muggenbeet.
 3. Jacob Jans RUITER, turfmaker, arbeider, geboren 07-06-1821 te Muggenbeet, overleden 30-12-1887 Wetering.
  Bij overlijden is Jacob 66 jaar, arbeider, geboren en wonende te Steenwijkerwold, echtgenoot van Aaltje Pen.
  Gehuwd 04-03-1865 te Steenwijkerwold met Aaltjen Wiegers PEN, arbeidster, geboren 07-10-1814 te Weststellingwerf, overleden 09-02-1903 Steenwijkerwold, dochter van Wieger Koops PEN en Jenke Karsten BRON.
  Jacob trouwt op dezelfde dag als zijn broer Wolter, beide bruiden zijn ook nog zusters. Jacob 43 jaar, arbeider, geboren en wonende te Steenwijkerwold. Zijn ouders zijn reeds overleden. Aaltjen is 50 jaar, arbeider, geboren Weststellingwerf, wonende Steenwijkerwold. Haar moeder is overleden.
 4. Wolter Jans RUITER, arbeider, turfmaker, geboren 08-03-1825 te Steenwijkerwold, overleden 08-07-1912 Wetering.

X.cd    Wolter Jans RUITER, arbeider, turfmaker, geboren 08-03-1825 te Steenwijkerwold, overleden 08-07-1912 Wetering, zoon van Jan Wouters RUITER (zie IX.x) en Nelligje Jacobs VLEDDER.
Bij overlijden van Wichert (1880) zijn Wolter en Vroukje arbeiders, wonende te Steenwijkerwold. Wolter de Ruiter vertrekt in 1873 naar Giethoorn, hij is dan arbeider.
Gehuwd (1) 12-03-1858 te Steenwijkerwold met Petertje Hendriks VAN DER VEEN, geboren 17-04-1832 te Steenwijkerwold, overleden 02-10-1859 Steenwijkerwold, dochter van Hendrik Gerbrands VAN DER VEEN en Wietske Hanzes DE RUITER.
Bij huwelijk is Wolter 33 jaar, arbeider, geboren en wonende te Steenwijkerwold. Zijn ouders wonen in Muggenbeet. Petertje is 25 jaar, geboren en wonende te Steenwijkerwold. Haar ouders wonen te Wetering. Bij overlijden is Petertje 27 jaar.
Gehuwd (2) 04-03-1865 te Steenwijkerwold met Vroukje Wiegers PEN, arbeidster, geboren 01-01-1829 te Weststellingwerf, overleden 09-10-1910 Wetering, dochter van Wieger Koops PEN en Jenke Karsten BRON.
Wolter trouwt op dezelfde dag als zijn broer, beide bruiden zijn ook nog zusters. Wolter is 39 jaar, arbeider en woont in Steenwijkerwold. Zijn ouders zijn overleden. Vroukje is 36 jaar, arbeider, geboren en wonende in Steenwijkerwold. Haar vader is arbeider.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Wolters RUITER, turfmaker, arbeider, schipper, geboren 06-11-1858 te Steenwijkerwold, overleden 17-02-1905 Steenwijk.

 2. Uit (2):
 3. Wichert Wolters RUITER, geboren 19-09-1866 te Steenwijkerwold, overleden 03-05-1880 Molenhoek (Steenwijkerwold).
 4. Jacob Wolters (Jouk) DE RUITER, arbeider, visser (1904), geboren 15-07-1869 te Steenwijkerwold, overleden 04-03-1950 Steenwijk.

XI.gj    Jan Wolters RUITER, turfmaker, arbeider, schipper, geboren 06-11-1858 te Steenwijkerwold, overleden 17-02-1905 Steenwijk, zoon van Wolter Jans RUITER (zie X.cd) en Petertje Hendriks VAN DER VEEN.
Bij overlijden van zoon Wolter is Jan arbeider.
Gehuwd 14-03-1885 te Steenwijkerwold met Jantje Hendriks RAM, geboren 06-08-1868 te Oldemarkt, overleden 24-11-1905 Steenwijk, dochter van Hendrik RAM en Jantje VISSER.
Kinderen:
 1. Pietertje RUITER, geboren 26-11-1886 te Steenwijkerwold, overleden 28-01-1945 Enschede.
  Gehuwd 10-02-1906 te Steenwijk met Lammert Meines VAN HIEN, arbeider, geboren 22-11-1872 te Steenwijk, overleden 06-02-1949 Enschede, zoon van Meine VAN HIEN en Jantien VAN ERKELENS.
 2. Jantje RUITER, geboren 01-04-1888 te Wetering, overleden 29-01-1904 Blokzijl.
 3. Wolter RUITER, geboren 17-09-1890 te Steenwijkerwold, overleden 21-07-1891 Wetering.
  Bij overlijden is Wolter 10 maanden oud.
 4. Wolter RUITER, schipper, geboren 17-06-1892 te Wetering, overleden 05-12-1926 Texel.
 5. Hendrik RUITER, rijwielhersteller, geboren 08-05-1896 te Steenwijkerwold, overleden 20-02-1965.
 6. Vrouwtje RUITER, geboren 24-03-1898 te Steenwijkerwold, overleden 03-08-1905 Steenwijkerwold.
 7. Beene RUITER, fabrieksarbeider, geboren 19-09-1900 te Steenwijkerwold, overleden 31-12-1928 Enschede. Gehuwd 25-11-1922 te Enschede met Hendrina VAN DER VECHT, fabrieksarbeidster, geboren 15-03-1900 te Enschede, dochter van Christiaan Jurrianus VAN DER VECHT en Aaltje HUTTER.
  Hendrina krijgt van haar ouders geen toestemming voor dit huwelijk.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 8. Jacob RUITER, geboren 08-05-1903 te Blokzijl, overleden 20-09-1906 Steenwijkerwold.
 9. Jan RUITER, geboren 05-06-1905 te Steenwijk, overleden 24-09-1905 Steenwijk.
  Geboren 'Achter de Kerk' in Steenwijk, een voormalige volksbuurt (achterstandswijk) aan de westzijde van de Sint Clemenskerk.

XII.mb    Wolter RUITER [FOTOPAGINA], schipper, geboren 17-06-1892 te Wetering, overleden 05-12-1926 Texel, zoon van Jan Wolters RUITER (zie XI.gj) en Jantje Hendriks RAM.
Gehuwd 06-06-1918 te Texel met Rempje BREEN [FOTOPAGINA], geboren 20-08-1892 te Texel, overleden 25-12-1939, dochter van Jacob BREEN en Maartje BUIJS.
Kind:
 1. Jan Jacob RUITER [FOTOPAGINA] [OVERLIJDEN], geboren 11-03-1923 te Amsterdam, overleden 16-06-2016 Den Burg (Texel).
  Lees Jan Jacobs levensverhaal "Een neef uit Amsterdam". [LEES VERDER]
  Gehuwd te Texel met Grietje KOOPMAN [FOTOPAGINA], geboren 24-11-1921 te Texel, overleden 18-12-2002 Texel.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.mc    Hendrik RUITER [GRAFSTEEN], rijwielhersteller, geboren 08-05-1896 te Steenwijkerwold, overleden 20-02-1965, zoon van Jan Wolters RUITER (zie XI.gj) en Jantje Hendriks RAM.
Gehuwd 21-08-1920 te Enschede met Johanna ZWIJNENBERG, fabrieksarbeidster, geboren 19-05-1896 te Enschede, overleden 31-01-1957 Enschede, dochter van Hendrik ZWIJNENBERG en Hermina Frederika LEMPERSZ.
Kinderen:
 1. Jantina Wilhelmina (Mini) RUITER, geboren 07-1922 te Enschede. Gehuwd 06-1944 te Enschede met Nico VAN DER BURCH, geboren circa 1917.
 2. Jan RUITER, geboren 13-11-1940 te Enschede, overleden 19-10-2006 Oldenzaal.
  Gecremeerd.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 3.        naam niet getoond vanwege privacy

XI.gl    Jacob Wolters (Jouk) DE RUITER, arbeider, visser (1904), geboren 15-07-1869 te Steenwijkerwold, overleden 04-03-1950 Steenwijk, zoon van Wolter Jans RUITER (zie X.cd) en Vroukje Wiegers PEN.
In het boek 't Wold IV vinden we het volgende verhaal over dit gezin. Het is bepaald geen fraai verhaal. [LEES VERDER]
In de burgerlijke stand zijn al deze kinderen niet teruggevonden. Na 1920 wonen Jouk, Femme met hun twee kinderen Wicher en Neeltje in een woonboot aan Lakeweg. In juni 1912 vanuit Giethoorn naar Steenwijkerwold gekomen.
Jouk had als bijnaam "Roogies". Volgens buurtbewoners zijn er uit dit huwelijk wel achttien! kinderen geboren, waarvan er slechts een paar in leven bleven : Wieger en Neeltje.
Gehuwd 25-04-1903 te Steenwijk met Femmigje Gerhardus (Femme) DE DOOD, geboren 19-06-1882 te Steenwijk, overleden 04-01-1947 Gramsbergen, dochter van Gerhardus DE DOOD en Neeltje DE VRIES.
Kinderen:
 1. Wieger DE RUITER, veenarbeider (rond 1920), geboren 09-04-1904 te Wetering.
 2. Neeltje DE RUITER, geboren 18-08-1905 te Giethoorn, overleden 16-05-1914 Steenwijkerwold.
 3. Wolter DE RUITER, geboren 21-04-1908 te Giethoorn, overleden 22-04-1908 Giethoorn.
 4. doodgeb. dochter DE RUITER, geboren 19-09-1910 te Giethoorn, overleden 19-09-1910 Giethoorn.
 5. doodgeb. DE RUITER, geboren 03-10-1914 te Steenwijkerwold, overleden 03-10-1914 Steenwijkerwold.
 6. Piet DE RUITER, geboren 8-1918, overleden 25-10-1918 Steenwijkerwold.
  Bij overlijden 10 weken oud.
 7. Neeltje Vrouwkje DE RUITER, geboren 10-02-1920 te Steenwijkerwold, overleden 11-02-1936 Zwolle.

IX.z    Jacob Wouters RUITER, turfmaker, geboren te Muggenbeet, gedoopt 13-08-1780 te Blokzijl, overleden 13-03-1843 Dwarsgracht, zoon van Wouter Jans RUITER (zie VIII.ad) en Hermpje Jans GORT.
Bij het overlijden van Jan (1825) wonen Jacob en Grietje in Echten. In 1823 is Jacob turfmaker en woont in Lemsterland.
Gehuwd 07-02-1808 te Blokzijl met Grietje Harmens MOED, turfmaakster, geboren 06-09-1783 te Giethoorn, overleden 29-05-1861 Giethoorn, dochter van Harmen Roelofs MOED en Jantje Jacobs KLOOSTERMAN.
Bij huwelijk komt Jacob uit Muggenbeet en Grietje uit 't Nederland.

Kinderen:
 1. Harm Jacobs RUITER, turfmaker, vervener, geboren 10-05-1808 te Muggenbeet, overleden 24-09-1893 Giethoorn.
 2. Wouter Jacobs RUITER, geboren 10-05-1808 te Muggenbeet, overleden voor 1812.
 3. Wouter Jacobs RUITER, geboren 12-01-1812 te Muggenbeet, overleden 22-02-1896 Giethoorn.
  Van Wolter is het een en ander bekend over zijn werk als vervener. [LEES VERDER]
  Wolter heeft meegedaan aan de tiendaagse veldtocht tegen België. [LEES VERDER]
  Bij overlijden ongehuwd, zonder beroep.
  Wolter woonde bij het gezin van zijn broer Wicher in. Het huis stond in Dwarsgracht, wijk 3, nr. 5
 4. Jan Jacobs RUITER, geboren 12-02-1816 te Muggenbeet, overleden 14-09-1825 Echten.
 5. Jantje Jacobs RUITER, geboren 04-12-1819 te Giethoorn, overleden 02-03-1906 Giethoorn.
  Gehuwd 23-06-1841 te Giethoorn met Harmen Hendriks SMIT, schipper, geboren 17-06-1807 te St.Johannesga, overleden 01-07-1866 Giethoorn, zoon van Hendrik Herms SMIT en Thijsjen Jans OTTER.
 6. Wieger Jacobs RUITER, vervener, turfmaker, visser, veehouder, landbouwer, geboren 26-08-1825 te Echten, overleden 26-12-1921 Dwarsgracht.
 7. Jan Jacobs RUITER, geboren 10-11-1828 te Giethoorn, overleden 05-01-1829 Giethoorn.

X.ce    Harm Jacobs RUITER, turfmaker, vervener, geboren 10-05-1808 te Muggenbeet, overleden 24-09-1893 Giethoorn, zoon van Jacob Wouters RUITER (zie IX.z) en Grietje Harmens MOED.
Van Harm is het een en ander bekend over zijn werk als vervener. [LEES VERDER]
Gehuwd 29-11-1834 te Giethoorn met Wiegertje Rutgerts SLAGTER, geboren 07-09-1814 te Giethoorn, overleden 10-02-1873 Giethoorn, dochter van Rutgert Aalderts SLAGTER en Albertje Klazen DOOP.
Kinderen:
 1. Grietje Harms RUITER, geboren 10-11-1835 te Giethoorn, overleden 16-11-1869 Dwarsgracht.
  Gehuwd 01-05-1860 te Giethoorn met Dirk Sjoerds LEEUW, arbeider, geboren 04-01-1834 te Giethoorn, overleden 15-11-1888 Giethoorn, zoon van Sjoerd Dirks LEEUW en Femmigje Gerrits SMIT.
 2. Albertje Harms RUITER, geboren 21-08-1837 te Staphorst, overleden 02-03-1871 Giethoorn.
  Gehuwd 27-03-1868 te Giethoorn met Gerrit Hendriks MOL, arbeider, geboren 18-12-1838 te Giethoorn, overleden voor 1871, zoon van Hendrik Harms MOL en Grietje Roelofs DAM.
 3. Femmigje Harms RUITER, geboren 15-01-1841 te Giethoorn, overleden 02-07-1859 Rouveen.
  Bij overlijden ongehuwd.
 4. doodgeb. dochter RUITER, geboren 30-08-1845 te Staphorst, overleden 30-08-1845 Staphorst.
 5. Jacobjen Harms RUITER, geboren 30-08-1845 te Rouveen, overleden 05-11-1872 Giethoorn.
 6. Wolter Harms DE RUITER, (Veld)arbeider, veehouder, geboren 07-06-1857 te Staphorst, overleden 04-05-1943 Giethoorn.

XI.gr    Wolter Harms DE RUITER, (Veld)arbeider, veehouder, geboren 07-06-1857 te Staphorst, overleden 04-05-1943 Giethoorn, zoon van Harm Jacobs RUITER (zie X.ce) en Wiegertje Rutgerts SLAGTER. Gehuwd 03-06-1882 te Giethoorn met Sophia Hendriks DAM, geboren 21-03-1858 te Giethoorn, overleden 10-02-1942 Giethoorn, dochter van Hendrik DAM en Roelofje SMIT.
Kinderen:
 1. Harm Wolters DE RUITER, landarbeider, geboren 25-01-1883 te Giethoorn, overleden 30-10-1968 Steenwijk.
 2. Annigje Wolters DE RUITER, geboren 14-08-1884 te Giethoorn, overleden 02-11-1884 Giethoorn.
 3. Roelofje Wolters DE RUITER, geboren 14-08-1884 te Giethoorn, overleden 09-11-1884 Giethoorn.
 4. Hendrik Wolters DE RUITER, geboren 08-09-1885 te Giethoorn, overleden 02-10-1885 Giethoorn.
 5. Roelofje Wolters DE RUITER, geboren 26-11-1886 te Giethoorn, overleden 26-12-1886 Giethoorn.
 6. Roelofje Wolters DE RUITER, dienstbode, geboren 12-01-1888 te Giethoorn, overleden 24-09-1972 Giethoorn.
  Gehuwd 01-10-1909 te Giethoorn met Willem Jacobs DOZE, arbeider, veehouder, geboren 18-11-1867 te Giethoorn, overleden 18-07-1942 Giethoorn, zoon van Jacob DOZE en Niesje DIJKSMA.
 7. Annigje Wolters DE RUITER, geboren 26-03-1889 te Giethoorn, overleden 29-06-1889 Giethoorn.
 8. Hendrik Wolters DE RUITER, geboren 14-09-1890 te Giethoorn, overleden 21-05-1900 Giethoorn.
 9. Jacob Wolters DE RUITER, geboren 03-01-1893 te Giethoorn, overleden 04-04-1895 Giethoorn.
 10. Gerrit Wolters DE RUITER, geboren 24-04-1894 te Giethoorn, overleden 26-01-1895 Giethoorn.
 11. Jacob DE RUITER, geboren 07-10-1895 te Giethoorn, overleden 09-09-1896 Giethoorn.
 12. Jacob DE RUITER [GRAFSTEEN], landarbeider, geboren 14-09-1897 te Giethoorn, overleden 21-03-1975 Wolvega.
  Geen kinderen.
  Gehuwd 16-05-1935 te Ambt Vollenhove met Evertje WINTERS, geboren 24-01-1903 te Ambt Vollenhove.

XII.mo    Harm Wolters DE RUITER [GRAFSTEEN], landarbeider, geboren 25-01-1883 te Giethoorn, overleden 30-10-1968 Steenwijk, zoon van Wolter Harms DE RUITER (zie XI.gr) en Sophia Hendriks DAM. Gehuwd 26-05-1916 te Giethoorn met Willempje DEKKER, geboren 10-12-1887 te Giethoorn, overleden 16-02-1958 Oldemarkt, dochter van Klaas DEKKER en Grietje BAKKER.
Kind:
 1. Wolter Harms DE RUITER, (hoofd)onderwijzer, geboren 02-08-1917 te Giethoorn.
  Gehuwd 15-12-1945 te Oldemarkt met Jannesje DE RIJK, geboren circa 1921 te Oldemarkt, dochter van Gijsbertus DE RIJK en Margje JONKER.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

X.cj    Wieger Jacobs RUITER, vervener, turfmaker, visser, veehouder, landbouwer, geboren 26-08-1825 te Echten, overleden 26-12-1921 Dwarsgracht, zoon van Jacob Wouters RUITER (zie IX.z) en Grietje Harmens MOED.
Wieger's zoon Jan overleed op dramatische wijze op zijn vaders verjaardag. [LEES VERDER]
Na het overlijden van hun enige zoon Jan, kwam Albertje met haar man Gerrit Krikke in huis wonen.
Wiegers broer Wouter woonde bij het gezin in. Het huis stond in Dwarsgracht, wijk 3, nr. 5
Gehuwd 14-05-1864 te Giethoorn met Jantje Jans SMIT, veehoudster, geboren 17-10-1836 te Wanneperveen, overleden 16-05-1904 Giethoorn, dochter van Jan Hendriks SMIT en Aaltje Alberts MOL.
Kinderen:
 1. Grietje Wiegers RUITER, geboren 28-05-1865 te Giethoorn, overleden 27-05-1903 Giethoorn. Gehuwd 20-06-1890 te Giethoorn met Harm Dirks LEEUW, arbeider, geboren 23-01-1864 te Giethoorn, overleden 25-08-1905 Giethoorn, zoon van Dirk Sjoerds LEEUW en Grietje Harms RUITER.
 2. Aaltje Wiegers RUITER [GRAFSTEEN], geboren 11-12-1867 te Giethoorn, overleden 13-06-1941 Enschede. Gehuwd 08-11-1894 te Steenwijk met Willem Lebberts DE VOS, landbouwer, geboren 06-05-1863 te Steenwijk, overleden 23-08-1948 Enschede, zoon van Lebbert DE VOS en Jantje GREVEN.
 3. Jacobje Wiegers RUITER, geboren 07-01-1870 te Giethoorn, overleden 19-06-1941 Meppel.
  Gehuwd 12-06-1897 te Steenwijk met Wieger Jans AKKERMAN, arbeider, geboren 05-11-1871 te Steenwijk, overleden na 1941, zoon van Jan AKKERMAN en Fokkien NIJLAND.
 4. Jan Wiegers RUITER, daghuurder, geboren 26-05-1872 te Giethoorn, overleden 26-08-1897 Giethoorn.
  Op de verjaardag van zijn vader kwam Jan in een zeis terecht en is doodgebloed. Hij was ongehuwd.
 5. Jantje Wiegers RUITER, geboren 20-03-1873 te Giethoorn, overleden 27-02-1937 Giethoorn. Gehuwd 13-04-1894 te Giethoorn met Berend Jans MIGGELS, visser, geboren 01-05-1868 te Giethoorn, zoon van Jan MIGGELS en Geertje PETTER.
 6. Albertje Wiegers RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 12-08-1876 te Giethoorn, overleden 16-01-1960 Giethoorn.
  Gehuwd 24-04-1897 te Giethoorn met Gerrit Roelofs KRIKKE, daghuurder, geboren 09-12-1870 te Giethoorn, overleden 26-05-1962 Giethoorn, zoon van Roelof KRIKKE en Grietje DROST.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3 op 26 jan 2022
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!