Beknopte genealogie van Fopke GERLOFS
 

HOME

Schematisch overzicht

Gebruikte afkortingen :

x

: getrouwd of samenwonend

ged.

: gedoopt

geb.

: geboren

ovl.

: overleden

Fopke GERLOFS

Sjoerd FOPKES, ged. 27-09-1657 Makkum

Griet FOPKES, ged. 28-08-1659 Makkum

Gerlof FOPKES, ged. 08-09-1661 Makkum, ovl. voor 1662

Gerlof FOPKES, ged. 09-11-1662 Makkum, ovl. voor 1664

Gerlof FOPKES, ged. 27-09-1664 Makkum, ovl. voor 1668

Gerlof FOPKES, ged. 19-01-1668 Makkum, ovl. voor 1670

Jelle FOPKES, ged. 19-01-1668 Makkum

Gerlof FOPKES, ged. 23-04-1670 Makkum

x 26-01-1692 Makkum Gerritje GERRITS

Fopke GERLOFS, ged. 24-08-1693 Makkum, ovl. voor 1697

Fopke GERLOFS, ged. 31-01-1697 Makkum

x 12-04-1739 Makkum Riemke DOUWES

Fookel FOPKES, ged. 14-07-1726 Makkum

Gerlof FOPKES, ged. 14-08-1729 Makkum, ovl. voor 1734

Gerlof FOPKES, geb. Makkum, ged. 16-11-1734 Makkum, ovl. 13-05-1811 Makkum

x 26-01-1766 Makkum Trijntje LUITJENS, geb. 11-06-1744 Makkum, ovl. 07-09-1813 Makkum

Fopke GERLOFS, ged. 07-06-1767 Makkum, ovl. voor 1775

Richtje GERLOFS, ged. 20-10-1768 Makkum, ovl. voor 1785

Luitjen GERLOFS, ged. 05-11-1770 Makkum, ovl. voor 1812

x 19-08-1798 Makkum Dieuwke Klazes MEYER

Trijntje LUITJENS, geb. 11-11-1800 Makkum, ovl. 21-11-1812 Makkum

Janna Luitjens SCHAAF, geb. 21-04-1802 Makkum, ovl. 08-09-1834 Wonseradeel

x 12-04-1828 Wonseradeel Sybolt Jacobs LOLKEMA, geb. circa 1804 Idsegahuizen (Won)

Fopke Gerlofs SCHAAF, geb. 29-06-1775 Makkum

Klaas Gerlofs SCHAAF, geb. 15-12-1776 Makkum, ovl. 19-11-1851 Makkum

x 07-09-1800 Makkum Oetske Cornelis BOER, de, geb. circa 1783 Bolsward, ovl. 29-12-1852 Makkum

Trijntje Klazes SCHAAF, geb. 16-12-1801 Makkum, ovl. 31-07-1828 Makkum

x 13-05-1826 Makkum Beuwe Minses BOER, de, geb. 17-09-1795 Wonseradeel, ovl. 01-04-1834 Wonseradeel, slager

Gerlof Klazes SCHAAF, geb. 31-03-1803 Makkum, ovl. 23-08-1808 Makkum

Cornelis Klazes SCHAAF, geb. 16-03-1805 Makkum, ovl. 15-02-1869 Cornwerd

x 02-05-1835 Makkum Martha Douwes KOOY, van der, geb. 28-03-1810 Piaam, ovl. 07-03-1868 Makkum

Oetske Cornelis SCHAAF, geb. 01-05-1836 Makkum, ovl. 10-01-1927 Wonseradeel

x 11-05-1867 Wonseradeel Engele Annes DIJKSTRA, geb. circa 1834 Gaast, ovl. voor 1927, boerenknecht

Douwe Cornelis SCHAAF, geb. 12-08-1837 Piaam, ovl. 26-08-1859 Makkum

Sjoukjen Cornelis SCHAAF, geb. 10-04-1840 Piaam

x 16-10-1862 Wonseradeel Sybolt ATTEMA, geb. circa 1838 Parrega

Klaas Cornelis SCHAAF, geb. 31-03-1843 Piaam, ovl. 15-09-1843 Piaam

Klaas Cornelis SCHAAF, geb. 18-11-1844 Piaam

x 15-05-1868 Wonseradeel Luitske SALVERDA, geb. 25-05-1846 Makkum

Cornelis Klazes SCHAAF, geb. 26-08-1869 Makkum

Jan Klazes SCHAAF, geb. 27-09-1871 Makkum

Antje Klazes SCHAAF, geb. 09-12-1872 Makkum

Luitjen Klazes SCHAAF, geb. 10-09-1807 Makkum

Geertje Klazes SCHAAF, geb. 23-10-1808 Makkum, ovl. 29-04-1902 Makkum

x 22-03-1834 Wonseradeel Doede Sybolts DIJKSTRA, geb. circa 1806, ovl. voor 1902

Oeke Klazes SCHAAF, geb. 23-10-1808 Makkum, ovl. 17-05-1887 Makkum

x 29-11-1834 Wonseradeel Wiebe Jacobs VISSER, geb. 11-11-1812 Makkum, panbakkersknecht

Gerlof Klazes SCHAAF, geb. 09-10-1810 Makkum, ovl. 22-01-1860 Makkum

x 16-04-1836 Makkum Sijke Douwes BAKKER, geb. 28-12-1814 Makkum, ovl. 08-04-1857 Makkum

Janna Gerlofs SCHAAF, geb. 13-12-1837 Makkum, ovl. 05-05-1896 Makkum

x 11-12-1886 Wonseradeel Jetze KUIPERS, geb. 27-09-1850 Makkum, ovl. 21-12-1893 Makkum, kuiper

Klaasje Gerlofs SCHAAF, geb. 10-11-1839 Makkum, ovl. 30-08-1903 Makkum

x 12-06-1873 Wonseradeel Roelof Sweerus OLDENDORP, geb. circa 1839, ovl. 04-01-1919 Makkum

Oetske Gerlofs SCHAAF, geb. 29-04-1842 Makkum, ovl. 20-01-1924 Harlingen

x 14-05-1864 Wonseradeel Wybe Dirks MONSMA, geb. 25-06-1833 Gaast, boerenknecht

Klaas Gerlofs SCHAAF, geb. 31-12-1843 Makkum, ovl. 12-10-1894 Makkum

x J. KUIPERS

Douwe Gerlofs SCHAAF, geb. 15-09-1845 Makkum, ovl. 11-08-1914 Schoterland

x1 11-05-1871 Barradeel Janke Sikkes REISMA, geb. 23-08-1848 Minnertsga, ovl. 02-08-1875 Minnertsga, dienstmeid

x2 04-07-1885 Ferwerderadeel Trijntje Johannes WALLE, de, geb. 06-11-1857 Hallum, ovl. 15-11-1885 Ferwerderadeel

x3 19-09-1891 Abbega Jeltje Lieuwes BOUMA, geb. 09-04-1869 Hemelum, ovl. 30-05-1907 Schoterland, dienstmeid

Gerlof Douwes SCHAAF, geb. 26-04-1872 Franekeradeel, ovl. 03-12-1872 Franekeradeel

Jeltje Douwes SCHAAF, geb. 01-05-1874 Herbayum, ovl. 29-12-1874 Minnertsga

Gerlof Douwes SCHAAF, geb. 05-10-1885 Makkum, ovl. 12-02-1886 Makkum

Sijke Douwes SCHAAF, geb. 09-11-1892 Abbega, ovl. 19-02-1926 Follega

x 29-07-1920 Schoterland Lykle Egbert POEPJES

Afke Douwes SCHAAF, geb. 23-09-1894 Abbega, ovl. 10-12-1972 Heerenveen (ziekenhuis)

x 19-09-1918 Delfstrahuizen Jacob Alberts ROO, de, geb. 08-07-1890 Nijega (Don), ovl. 05-04-1958 Heerenveen (ziekenhuis)

Gerlof Douwes SCHAAF, geb. 19-02-1898 Lemsterland, ovl. 19-12-1973

x voor 1924 Catharina SOETEN, geb. 17-02-1903 Aengwirden, ovl. 05-03-1986 Heerenveen

Dirk Gerlofs SCHAAF, geb. 10-03-1848 Makkum, ovl. 11-04-1848 Makkum

Huite Gerlofs SCHAAF, geb. 10-03-1848 Makkum, ovl. 12-04-1907 Harlingen

x1 30-05-1875 Franeker Trijntje Gosses KAMSTRA, geb. 28-12-1853 Franekeradeel, ovl. 23-03-1887 Makkum

x2 20-08-1891 Harlingen (gesch. 28-09-1898) Anna VRIJ, de, geb. 19-07-1849 Harlingen

Gerlof Huites SCHAAF, geb. 01-11-1876 Minnertsga, ovl. 08-08-1931 Sneek

x Maria HUISMAN

Trijntje SCHAAF, geb. 29-12-1902 Makkum

x 09-02-1927 Wonseradeel Eelke JONG, de

Dirkje SCHAAF, geb. 18-09-1905 Wonseradeel

Grietje Huites SCHAAF, geb. 03-03-1879 Makkum

Fopke Gerlofs SCHAAF, geb. 04-06-1849 Makkum

Heiltje Gerlofs SCHAAF, geb. 12-03-1852 Makkum, ovl. 02-01-1853 Makkum

Dirk Gerlofs SCHAAF, geb. 03-11-1853 Makkum

Heiltje Gerlofs SCHAAF, geb. 20-03-1857 Makkum

x 21-02-1898 Harlingen Andele JONG, de, geb. circa 1865 Franeker

Luda Gerlofs SCHAAF, geb. 20-03-1857 Makkum, ovl. 12-09-1861 Makkum

Idske Klazes SCHAAF, geb. 03-10-1812 Makkum, ovl. 20-07-1813 Makkum

Pietje Klazes SCHAAF, geb. 19-04-1814 Makkum, ovl. 17-02-1899 Wonseradeel

x 24-12-1836 Wonseradeel Thijs Roelofs VRIES, de, geb. 25-07-1813 Bolsward, ovl. 27-06-1891

Johantje Klazes SCHAAF, geb. 17-05-1816 Makkum, ovl. 20-04-1888 Makkum

x 03-06-1843 Wonseradeel Johannes Douwes KOOY, van der, geb. 29-05-1810 Piaam, ovl. 03-07-1868 Piaam

Luda Klazes SCHAAF, geb. 25-10-1817 Wonseradeel, ovl. 08-07-1881 Wonseradeel

x1 10-06-1848 Wonseradeel Riek Tjeerds RINIA, geb. 21-06-1818 Makkum, ovl. 15-01-1875 Wonseradeel

x2 10-01-1891 Wonseradeel Foeke JONG, de

Fopke Klazes SCHAAF, geb. 20-12-1819 Wonseradeel, ovl. 03-02-1833 Wonseradeel

Douwe Klazes SCHAAF, geb. 26-02-1822 Makkum, ovl. 04-01-1873 Wonseradeel

x 10-05-1849 Wonseradeel Tjitske Obes POSTHUMUS, geb. 28-12-1822 Exmorra, ovl. 14-12-1871 Makkum

Klaas Douwes SCHAAF, geb. 27-03-1850 Makkum

Grietje Douwes SCHAAF, geb. 14-08-1851 Makkum, ovl. 15-12-1871 Wonseradeel

Oetske Douwes SCHAAF, geb. 17-04-1853 Makkum, ovl. 31-03-1891 Sneek

x 21-11-1880 Sneek Albert HENDRIKS, geb. circa 1850 Drachten

Hinke Douwes SCHAAF, geb. 10-08-1854 Makkum, ovl. 01-11-1854 Makkum

Klaaske Douwes SCHAAF, geb. 03-06-1856 Makkum

Obe Douwes SCHAAF, geb. 02-01-1859 Makkum

Gerlof Douwes SCHAAF, geb. 25-01-1861 Makkum

Pier Douwes SCHAAF, geb. 12-06-1863 Makkum, ovl. 20-05-1875 Makkum

Cornelis Douwes SCHAAF, geb. 19-03-1865 Makkum

Harke Douwes SCHAAF, geb. 14-08-1866 Makkum, ovl. 23-10-1889 Purmerend

Luda Douwes SCHAAF, geb. 22-11-1867 Makkum, ovl. 25-08-1949 Sneek

x 10-01-1891 Wonseradeel Foeke JONG, de, geb. circa 1866 Sneek

Rigtje Klazes SCHAAF, geb. 18-03-1825 Wonseradeel, ovl. 10-03-1912 Wonseradeel

x 01-06-1844 Wonseradeel Ruurd Goverts KUIPERS, geb. 20-09-1821 Makkum, ovl. voor 1912

Douwe GERLOFS, geb. 21-12-1778 Makkum, ovl. voor 1781

Douwe GERLOFS, geb. 05-10-1781 Makkum

Richtje GERLOFS, geb. 17-06-1785 Makkum

Wapke FOPKES, ged. 17-01-1736 Makkum

Gemaakt met NextGEN op 25 jun 2018