HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!
Anno 1644

Januari
03    Cornelis Stevens & Grietjen N. sijn vrouw, een zoon ..... Steven
04    Jacob Jansz Snijder & Anna Breurs, een dochter ..... Aeltjen
26    Jan de Wever & Hille N. zijn huysvrouw, een dochter ..... Jantje
28    Hendrick Gerritsz Vos & Melissen Pieters, een zoon ..... Pieter
28    Michiel Jansz & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Jacob
31    Pieter Alberts & Wychertjen Jans, een zoon ..... Albert
31    Herman Jansz & Jantjen Jans, een zoon ..... Cornelis

Februari
11    Hendrick Jansz Bestemaet & Jantjen Jans, een zoon ..... Pieter
11    Jan Gerrits Backer & Wemme Willems, een zoon ..... Gerrit
25    Bertoldt Gerritsz & Trijntjen Arents zijn wijff, een dochter ..... Mettjen
25    Claes Andriesz Souldaet & Trijntjen Mauritz, een zoon ..... Hannae

Maart
04    Claes Stevens & Dieuwe Symons, een dochter ..... Agnies
09    Albert Willems Leertouwer & Elsjen Bartels sijn vrouw, een dochter ..... Aeltjen
11    Jan Hendricksz Wever & Heyltjen N. sijn wijff, een dochter ..... Agnies
30    Teunis Volckerts & Gerritjen Gerrits zijn huijsvrouw, een zoon ..... Albert
30    Bastiaen Gerrits Clun & Geertjen Alberts sijn wijff, een zoon ..... Albert

April
07    Albert Oostens & Jantjen Hermans, een zoon ..... Herman
14    Pauwel Wychers Backer & Geesjen N. sijn vrouw, een dochter ..... Anna
14    Lucas Pietersz Turffvercooper & Weyntjen Hermans, een zoon ..... Herman
28    Henricus Deutelius & Aeriaentjen Majesteyts syn vrouw, een dochter ..... Maritjen
28    Jan Hendricksz Biggen Jan & Jantje Cornelis, een dochter ..... Aeffjen

Mei
15    onbekend & onbekend, een dochter ..... Jantjen S
15    Lubbert N. & Jantjen S, een dochter ..... Lummetjen
22    Claes Coppens & Lucretia Andries Hemenijn sijn huysvrouw, een zoon ..... Cornelis
26    Jacob Jans Spanger & Aeffjen Andries, een dochter ..... Aeltjen
30    Arent Gerrits & Hermtjen Jans, een dochter ..... Grietje

Juni
15    N. N. & N. N., een dochter ..... Heyltjen
23    Symon Gerrits & Hermtje Beerents, een dochter ..... Wemme

Juli
07    Pieter Jansz Gorter & Wubbe Roelofs sijn wijff, een dochter ..... Antjen
21    Claes Hermansz Pander & Ida N. syn wyff, een dochter ..... Gieltjen

Augustus
04    Ebbeke Metselaer & Grietjen Hendricks, een dochter ..... Egbertje
04    Albert Jacobsz & Aeltje Herms, een zoon ..... Jacob
11    Jan Gerrits souldaet & Lysabeth Thyssen, een zoon ..... Gerrit
18    Jacob Coops & Juttjen Cornelis, een dochter ..... Femtjen

September
04    Lubbert Frericksz Seylmaecker of Draeck & Aeltjen Hendricks syn wyff, een zoon ..... Thijs
08    Jan Hermans & Maritjen Thys syn wijff, een dochter ..... Grietjen
08    Pieter Coopen & Maritjen Jans, een dochter ..... Femtjen
11    Hendrick Jansz & Petertjen N. syn vrouw, een dochter ..... Brechtjen
15    Herman Thomaes & N. N. syn wyff, een dochter ..... Elbrichjen
15    Willem Jacobs Seun & Geertjen Gerrits, een zoon ..... Gerrit
18    Abraham Jansz & Lysbeth Pieters, een dochter ..... Geertje
18    Bene Tjeerds & Jantje N. syn wyff, een dochter ..... Jantjen
18    Coop Pieters Tijssens & Trijne Willems, een zoon ..... Albert
29    Wouter Jans & Lysbeth Jans, een dochter ..... Femtje
29    Jacob Pieters & Gerrittje Jans van Oosten, een zoon ..... Jacob
29    Lubbert Arents & Aeltjen Jans, een zoon ..... Jan
29    Jan Hanssen & Pietertje Sijben zyn vrouw, een zoon ..... Pieter
29    Pieter Jacobs Joncker & Hendrickjen N. syn wyff, een zoon ..... Jan

Oktober
04    Hermannus Hollius & Else van Bathmen syn huysvrouw, een dochter ..... Janna
06    Arent Laurens & Aechjen N. syn wyff, een zoon ..... Laurens
13    Albert Jans Korff & Styne Jans, een dochter ..... Aeltjen
20    Hendrick Jacobs Pijl & Maritjen Gerrits, een zoon ..... Gerrit
27    Reyer Jansz Koeckebacker & Jannetje Teunes, een dochter ..... Jantjen
27    Evert Geerts & Griet Alberts Alerts, een zoon ..... Geert
30    Albert Jacobs & Lubbe Sijmons, een dochter ..... Jantjen

November
03    Herman Claesz & Lysabeth Herms, een dochter ..... Grietjen
03    Herman Bootsman Snyder & Tymantje Haecken, een dochter ..... Maritjen
03    Jacob Beerents & Grietje Coops, een zoon ..... Coop
12    Pieter N. & Tryne N. syn wyff, een dochter ..... Jantjen
13    Claes Corneles Joxpen & Trynjen Sjallinghs, een dochter ..... Lysabeth
17    Lubbert N. & Tryne Beerents, een dochter ..... Geesjen
24    Arent Woutersz & Jaije Hillebrants syn vrouw, een dochter ..... Grietjen
24    Engbert Everts Smit & Aeltjen Jans Bootsmans, een zoon ..... Bastiaen
30    Lucas Backer & Femme Jans, een zoon ..... Arent

December
08    Hendrick Roelofsz Lippjes & Petertjen Peters, een dochter ..... Aeltjen
18    onbekend & onbekend, een dochter ..... Jantje Jacobs
20    Hendrick Beerents Perluijs & Tryne Thijmans (Rycholts genoemd), een dochter ..... Wemme
25    Jan Jansz Karel Backer alias Karel & Woltjen Hendricks, een dochter ..... Wijchertje
25    Cornelis Jans & Jutte Souwerts, een zoon ..... Jacob

In dit jaar 1644 zijn gedoopt : 691645
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder