HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1644


Anno 1645

Januari
16    Adam Jans Bessemmaecker & Aeltjen Martens, een dochter ..... Aeltjen
20    Gerrit Hermans Schouwen & Sanna Wouters, een zoon ..... Peter
20    N. N. & N. N., een zoon ..... Jacob
26    Lubbert Roeloffs & Jantjen Alberts zyn vrouw, een dochter ..... Maritjen
26    Coop Bootsman & Jennichjen Weynighmans, een zoon ..... Jan

Februari
06    Pieter Jansz Molenaer & Femme Martens, een dochter ..... Aeltjen
10    Hans Otten Claholt & Dirckjen Jacobs, een dochter ..... Tryntjen
14    Oene Fedders & Douwtjen N. syn wyff, een zoon ..... Pieter
16    Jan Jansz Otsen & Tymantjen Maesen, een dochter ..... Bartruijt
23    Hendrick Hoegen & Anna Roeloffs, een dochter ..... Elsjen

Maart
02    Jan Martensz Glaesemaecker & Antjen N. syn vrou, een dochter ..... Lammertjen
20    Hillebrant Frericksz & N. N. syn huijsvrouw, een dochter ..... Teetjen
28    Geert Jansz & Hermtje Everts, een zoon ..... Mewis
30    Gerrit Willems Valck schoenmaecker & Maritjen Cornelis, een dochter ..... Jantjen
30    Meester Jacob Apperlo chirurgijn & Christina Alutarius, een zoon ..... Joannes

April
07    Lammert ten Boom & N. N. syn wyff, een dochter ..... Femtjen
07    onbekend & onbekend, een dochter ..... Annetjen N.
07    Jan Otten & Claesjen Jans zyn vrouw, een dochter ..... Aeltjen
07    Hendrick Claesen Neef & Maritjen Bootsmans, een zoon ..... Claes
13    N. N. & N. N., een dochter ..... Trijntjen
13    Claes Gerrits & Nelle Pieters, een zoon ..... Gerrit
27    Geert Roeloffs & N. N. syn vrouw, een dochter ..... Tryntjen

Mei
07    Symon Symons & Maritjen Jans, een dochter ..... Trijntjen
11    Meester Jan Stellingwerf & Tryntjen Borrits, een zoon ..... Borrit
18    Nolle Gerritsz Vos & Grietjen Michiels, een zoon ..... Gerrit
19    Roeloff Roelofs Timmerman & Aeltjen Geuverts, een zoon ..... Reynder
31    N. N. & N. N., een zoon ..... Claes

Juni
11    Claes Pieters & Niese N. syn vrouw, een dochter ..... Antjen
11    Herman Volckens & Grietjen Willems, een dochter ..... Maritjen

Juli
04    Jan Maesen & Trijn Jans, een dochter ..... Jantjen
13    Hendrick Coopen & Petertjen Gerrits syn vrouw, een zoon ..... Coop
16    Jan Claesen Backer & Maritjen Claes, een zoon ..... Taecke
27    Poppe de Verwer & Lysbeth N. zyn vrouw, een dochter ..... Heyltjen
27    Jan Coopen & Lysabeth Aerians syn vrouw, een zoon ..... Adriaen
30    Jan Jacobs Kuiper & Alydt Pieters, een dochter ..... Aefjen
30    Coop Hermsz & Henrickjen Geerts Sluip, een zoon ..... Gerrit

Augustus
18    Reijn Reyners & Tryntjen Jans, een zoon ..... Jan

September
07    Claes Jansz & Maritjen Reijners, een dochter ..... Petertjen
10    Herman Jans Boeckebinder & Oentjen Taemis, een zoon ..... Jan
14    Jan Jansz Snoeck & Jantjen Wouters, een dochter ..... Aeltjen
14    Jan Hendricks Timmerman & Griete N. syn vrouw, een dochter ..... Aeltjen
14    Reynder Beerents Breur & Maritjen Rijckens zyn wyff, een zoon ..... Beerent
21    Jan Hendricksen van Ceulen & Maritgen Herms, een dochter ..... Claesjen
24    Jan Jansz Toutjen & Eefe Clasen N. zijn vrouw, een zoon ..... Jan
28    Willem Abbes & Geertjen Claes, een dochter ..... Aefjen
28    Teunes Gerrits Wacker & Femme Hendricks, een zoon ..... Jan

Oktober
03    Jan Jans de Graef & Claesjen Jans, een dochter ..... Maritjen
05    Cornelis Willems & Brecht N. syn vrouw, een zoon ..... Jan
08    Cornelis Joosten Snauw & Aaltjen Bartelts syn vrouw, een zoon ..... Bertholt
12    Albert Teunisz Ruijter & Hermtje Alberts, een zoon ..... Albert
19    Wouter Gerrits Wacker & Grietjen Claesen, een dochter ..... Tryntjen
19    Hendrick Philips & Jacobjen Thijmans, een zoon ..... Thijman
22    Jan Cornelisz Backer & Jantjen Philips, een zoon ..... Albert

November
02    Hendrick Jansz Bruinick & Geertjen Peters, een dochter ..... Tryntjen
02    Jan Otten & Femme Thijmans, een dochter ..... Aeltjen
02    Claes Stevens & Dieuwe Symons, een zoon ..... Steven
19    Dirck Gerbrantsz & Lubbe N. syn vrou, een zoon ..... Gerbrant
19    Bastiaen Gerrits Clun & Geertjen Alberts zyn huyssvrouw, een zoon ..... Albert
23    N. N. & N. N., een dochter ..... Wilmtjen
23    Ghijs Jansz Koster & Jantjen Geerts, een dochter ..... Idtjen
23    Hendrick Martens & Geesjen Meijnen, een zoon ..... Aeltjen
23    Pieter Alberts & Wychertjen Jans, een zoon ..... Claes
29    Coop Pieters ex den Duyn & B. N. syn wijff, een dochter ..... Aefjen
29    Beerent N. & N. N., een zoon ..... Gerrit

December
05    Pieter Luijtjens & Aeltjen Martens, een dochter ..... Femtjen
05    Albert Beerents & N. N. syn vrou, een zoon ..... Willem
05    Jan Jansz Benjamin & Alydt Pieters, een zoon ..... Pieter
12    Jacob Jansz & Lysbeth Jans, een zoon ..... Jan
12    Bastiaen Nollen & Jantjen Jans, een zoon ..... Herman
12    Jan Albertsz & Jantgen N. zijn vrou, een zoon ..... Wouter
12    Jan Albertsz & Jantgen N. zijn vrou, een zoon ..... Albert
12    Symen Thomas & Jantjen Thijmans, een zoon ..... Thijman
17    Jacob Cornelis Backer & N. N., een dochter ..... Jacobjen
17    Jacob Cornelis Backer & N. N., een dochter ..... Henrickjen
21    Hendrick Roelofsz Lippjes & Petertjen Peters, een zoon ..... Pieter
25    Herman Andries Moppen & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Andries
28    Coop Bootsman & Jennichjen Weynighmans, een zoon ..... Bastiaen

In dit jaar 1645 zijn gedoopt : 771646
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder