HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1646


Anno 1647

Januari
01    Coop Hermsz Coop Hermansz & Henrickjen Geerts Sluip, een dochter ..... Eefjen
03    Gerrit Hermans Schouwen & Sanna Wouters, een dochter ..... Geertjen
03    Adam Jans Bessemmaecker & Aeltjen Martens, een dochter ..... Bartjen
03    Hendrick Jansz Bestemaet & Jantjen Jans, een dochter ..... Lysabeth
03    Jan Claesz Meppelen & Aeltjen Henricks zyn wyff, een dochter ..... Antjen
03    Laurens Gerbrantsz & Grietjen N., een zoon ..... Gerbrandt
03    Tiement Dapper & Reyntjen Hendricks, een zoon ..... Hendrick
08    Hendrick Beerents Perluijs & Tryne Thijmans, een dochter ..... Wemtjen
10    Jan Jans Slotemaecker & Mette Willems, een dochter ..... Jantje
10    Jan Gerrits souldaet & Lysabeth Thyssen, een zoon ..... Herman
15    Marten Pietersz & Hille Hermans, een zoon ..... Pieter
15    Marten Pietersz & Hille Hermans, een zoon ..... Herman
15    Marten Pietersz & Hille Hermans, een zoon ..... Claes
22    Herman Andries Moppen & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Andries
24    Wouter Gerrits Benen & Teunisjen Peters syn vrouwe, een dochter ..... Femtjen
24    Lubbert Roeloffs & Jantjen Alberts syn wyff, een dochter ..... Lamme
24    Pieter Alten Hollegraeff & Lysabeth Peters, een zoon ..... Teunis
24    Symon Gerrits & Hermtje Beerents, een zoon ..... Beerent

Februari
07    N. N. & N. N., een zoon ..... Reyer
18    Albert Jansz Backer & Mattjen Jansz van Uterwijck syn wyff, een zoon ..... Jan
21    Lubbert Arents & Aeltjen Jans, een zoon ..... Arent
21    Luyt Gerritsz & Antjen Hanssen, een zoon ..... Willem

Maart
07    Aerjan Jansz Vereijck Gortemaecker) & Griet Jansz syn wyff, een dochter ..... Guertjen
28    Jan Coopen & Lysabeth Aerians, een dochter ..... Maritjen
28    Jan Otten & Claesjen Jans, een zoon ..... Claes
31    Jan Maesen & Trijn Jans, een dochter ..... Niesjen
31    Jan Maesen & Trijn Jans, een zoon ..... Maes

April
04    Lucas Lubbertsz & Cleijsjen Cleijsen, een dochter ..... Claertjen
04    Herman Jans Boeckebinder & Oentjen Taemis, een zoon ..... Thomas
04    Symen Thomas ijsercraemer & Jantjen Thijmans, een zoon ..... Thymon
07    Gerrit Jansz Coster & Welmoed Gerrits, een zoon ..... Gerrit
14    Cornelis Willemsz Kalckbrander & N. N. syn wyff, een zoon ..... Jacob
25    Taecke Sjallincx & Neltjen Michiels, een dochter ..... Geertjen
25    Jan Andries Smith & N. N. (Den Biddemans vrouw tot Jan Andries Smiths inde craem bevallen..), een dochter ..... Geertruijt

Mei
05    Claes Claesz Iselham & Geertjen Hermsz, een dochter ..... Aeltjen
16    Hendrick Jansz Lieveman & Lumme Willemsz, een dochter ..... Trijntjen
16    Pieter Jansz Gorter & Wubbe Roelofs, een dochter ..... Jantjen
16    Coop Bootsman & Jennichjen Weynighmans, een zoon ..... Jan
16    Marten Jansz van Muggebeecq & N. N. syn wyff, een zoon ..... Jan
23    Jan Ghysen van Urck & Jantjen Lubberts syn wyff, een zoon ..... Ghijs
23    Beene Claesz Ancker & Petertjen Gijssen syn wyff., een zoon ..... Ghijs
27    Hendrick Jacobs Pijl & Maritjen Gerrits, een dochter ..... Aeltjen
30    Claes Jansz & Arentjen N. syn wyff, een dochter ..... Jacobjen
30    Herman Stevens & Cornelisjen Claes, een dochter ..... Trijntjen

Juni
07    Herman Jansen Anckersmith Bootsman & Styntjen Everts, een dochter ..... Antjen
20    Albert Thyssen Blaeuw & Jantjen Jacobs, een dochter ..... Vroucke
20    Albertus Mitis & Annetjen Hendricks, een zoon ..... Augustinus
20    N. N. & N. N., een zoon ..... Pieter
27    Steven Evertsz Snijder & Grietjen N. syn wyff, een zoon ..... Beerent
27    Jan Lubbertsz & Maritjen Helprichsz van den Duyn, een zoon ..... Helprich
30    Willem Jacobs Seun & Geertjen Gerrits, een zoon ..... Jacob

Juli
04    Engbert Everts Smit & Aeltjen Jans Bootsmans, een dochter ..... Maritjen
04    Roeloff Roelofs Timmerman & Aeltjen Geuverts, een dochter ..... Berentjen
06    Jan Hendricksen van Ceulen & Maritgen Herms, een dochter ..... Lysabeth
14    Herman Jansz & Lubbe Volckens, een zoon ..... Jan
14    Peter Jansz Decker & Geesjen Hendricks, een zoon ..... Jan
18    Pieter Gerbrantsz & Maritjen Claesz, een dochter ..... Henrickjen
25    Herman Jansz Molenaer & Ariaentjen Jan Schuerincks, een zoon ..... Jan

Augustus
01    N. N. & N. N., een dochter ..... Grietjen
01    Andries Lubbertsz & Aeltjen Jans syn wyff, een zoon ..... Jan
08    Jan Gerritsz Smith & Jantjen Jans, een zoon ..... Jan
15    Reynder Beerents Breur & Maritjen Rijckens syn wyff, een dochter ..... Weintjen
18    Jan Gerrits souldaet & Lysabeth Thyssen, een zoon ..... Evert
22    Lammert Jansz & Aeltjen Luijtjens, een dochter ..... Hendrickjen
22    Wybe Cleysz & Lumme Reijnes, een zoon ..... Cleijs
22    Geert Jansz van Eecken & Evertjen Mewis, een zoon ..... Pieter
29    Jacob Jansz & Lysbeth Jans, een zoon ..... Jan

September
01    Jan Lubberts alias Jan Jacobs Vos & Roelofjen Jacobs, een zoon ..... Jan
05    Marks Hendricksz Hoedemaecker & N. N. syn vrouwe, een zoon ..... Lucas
12    Hermannus Hollius & Else van Bathmen, een dochter ..... Cornelia
12    Hermannus Hollius & Else van Bathmen, een dochter ..... Catharina
12    Herman Jansz & Anna Jansz, een zoon ..... Jan
12    Lubbert Frericksz Seylmaecker of Draeck & Aeltjen Hendricks, een zoon ..... Wolter
12    Willem Jansz Otten & Lammertjen Andriesz, een zoon ..... Andries
15    Henricus Deutelius & Aeriaentjen Majesteyts, een zoon ..... Petrus
19    Albert Jans Korff & Styne Jans, een dochter ..... Geertjen
19    Pieter Claesen Jannen & Styntjen Jans, een zoon ..... Claes
29    Pieter Jacobs Joncker & Hendrickjen N. syn wyff, een dochter ..... Grietjen

Oktober
13    Jan Cornelisz Backer & Jantjen Philips, een dochter ..... Willemtjen
17    Claes Jansz & Maritjen Reijners, een dochter ..... Jantjen
17    Pieter Jansz Oenen & Tryne Goossens, een dochter ..... Lamtjen
24    Hendrick Hoeghen & Geesjen N. syn wyff, een dochter ..... Aeltjen
24    Hendrick Tymans Grootschoen & Femme Wouters, een dochter ..... Aeltjen
24    Pieter Jansz Molenaer & Femme Martens, een zoon ..... Wouter
27    Pieter Teunisz Doggenaer & Grietjen Willems, een zoon ..... Jacob
31    Jan Jansz Karel & Woltjen Hendricks, een dochter ..... Wychertjen
31    Jan Hanssen & Pietertje Sijben, een dochter ..... Hiltjen
31    Albert Jacobs & Lubbe Sijmons, een dochter ..... Claesjen

November
03    Marten Pietersz & Hille Hermans, een dochter ..... Vroucke
07    Jan Hendricks Timmerman & Griete N., een dochter ..... Maritjen
07    Nol Everts Schurinck & Aeltjen Cornelis, een zoon ..... Jan
10    Herman Albertsz Molenaer & Tryntjen Teunis, een zoon ..... Teunis
14    Gerrit Jansz Snoeck & Geesjen Hillebrants, een dochter ..... Maritjen
14    Geert Wychersz Schoenmaecker & Grietjen Hendricksz, een dochter ..... Aeltjen
14    Teunes Gerrits Wacker & Lumme Andries, een zoon ..... Andries
14    Gerbrant Dircks Langeswaech achternaam Langeswaech & Geertjen Wybes, een zoon ..... Hendrick
21    Lubbert Dircksz & Grietjen Hendricks, een zoon ..... Wolter
24    onbekend & onbekend, een zoon ..... Geert Geertsz
29    Albert Pietersz Schoenmaecker & Jacobjen Hansz, een zoon ..... Johannes

December
05    Pieter Karsten & Dieuwertjen Hermans, een dochter ..... Aeltjen
10    Jan Jansz Toutjen & Eefe Clasen N. syn wyff, een zoon ..... Gerrit
12    Hendrick Claesen Neef & Maritjen Bootsmans, een zoon ..... Claes
12    Egbert Hendricksz Smith & Jantjen Pieters, een zoon ..... Albert
25    onbekend & onbekend, een dochter ..... Maritjen Wijchers
25    Cornelis Roelofsz Schoenlapper & Alydt Teunis, een dochter ..... Eva
25    Arent Jans Pronck & Aecht Claes Voermans, een dochter ..... Lysbethjen
26    Beerent Hermansz Boomfluyter & Geesjen Willems, een dochter ..... Hendrickjen
26    Jan Egberts Corffmaecker & Albertjen N., een zoon ..... Egbert
29    Jan Dircksz Bongaerts & Wemme Hendricksz, een zoon ..... Dirck

In dit jaar 1647 zijn gedoopt : 1091648
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder