HOME > DOOPBOEK
Het Boeck van de Dooplinghen, die gedoopt zijn inde Christelycke Gereformeerde Kercke
Jesu Christi tot Blocksijl beginnende metten Jaere 1644
Let op! Gezien het prille stadium van dit project zijn deze gegevens nog voortdurend in bewerking!


1647


Anno 1648

Januari
01    Jan Gerrits Backer & Wemme Willems, een dochter ..... Alydt
01    Jan Stevensz Drooge & Anna Kiers, een zoon ..... Kier
02    Gerrit Gerritsz Pander of Vries & Jantjen Alberts, een dochter ..... Jantjen
09    Jan Albertsz & Jantgen N. syn wyff, een dochter ..... Henrickjen
09    Abraham Bartholtsz Naminck Philosooph & Jantjen Albertsz, een zoon ..... Jan
12    Jan Jansz Snoeck & Jantjen Wouters, een dochter ..... Aefjen
16    Pieter Claesen & Geese Volckens, een dochter ..... Geesjen
16    Coop Jansz & Maritjen Claes, een dochter ..... Ave
26    N. N. onbekende vaeder & Antjen Pieters, een zoon ..... Christiaen
28    Jan Willemsz Cnoopemaker & Helena Hans, een zoon ..... Hans
30    Nolle Gerritsz Vos & Grietjen Michiels, een dochter ..... Claesjen
30    Jochem Pietersz & Grietjen Michiels, een zoon ..... Thijs

Februari
06    Jan Jansz & Hiltjen Cleys, een dochter ..... Albertjen
06    Jettjen Saeckes & Wychertjen Jans, een dochter ..... Swaentjen
06    Jan Geertsz & N. N. syn wyff, een dochter ..... Trijntjen
06    Jan Jacobs Kuiper & Alydt Pieters, een zoon ..... Pieter
09    Claes Andriesz Souldaet & Trijntjen Mauritz, een zoon ..... Gerrit
11    Cornelis Joosten Snauw & Aaltjen Bartelts, een dochter ..... Wobbetjen
13    Jan Martensz Glaesemaecker & Antjen N. syn wijff, een dochter ..... Bartjen
18    Hendrick Martens & Geesjen Meijnen, een dochter ..... Antjen
20    Jan Lubbert Louwen & Lijsbeth Jans syn wyff een son, een zoon ..... Jan
23    Claes Coppens chirurgijn & Lucretia Andries Hemenijn syn huysvrouw, een zoon ..... Pieter
27    Jan Claesen Backer & Maritjen Claes syn wyff, een zoon ..... Taecke

Maart
05    Pieter Luijtjens & Aeltjen Martens syn wyff, een dochter ..... Femtjen
10    Albert Andriesz Moppen & Maritjen Hendricks syn wyff, een dochter ..... Trijntjen
29    Pieter Goossens & Aeltjen Willems, een zoon ..... Willem

April
05    Jan Otten & Femme Thijmans, een dochter ..... Femtjen
05    Herman Andries Moppen & Jantjen Jacobs, een zoon ..... Andries
16    Claes Volckens & Aeltjen Roeloffs, een zoon ..... Tijtjen
16    Jan Cornelisz Wytstraet & Geertruyt Jans, een zoon ..... Jan
19    Teunis Jansz Smith & Geertjen Aerts syn wyff., een dochter ..... Gerbrich
23    Herman Volckens & Grietjen Willems, een dochter ..... Jantjen
26    Anna Jansz Spanger & Lijsabeth Thijmons, een zoon ..... Jacob
30    Lubbert Hermans Kuyper achternaam Kuyper & Tryne Jans Suydwent, een zoon ..... Claes

Mei
03    Bastiaen Gerrits Clun & Geertjen Alberts, een zoon ..... Gerrit
07    Pieter Cleysen la Mort & Cornelisjen Hermans, een dochter ..... Geertjen
07    Dirck Oosten & Griet Jansz, een dochter ..... Aechjen
07    Isbrant Hugen & Alyt Gerritsz, een zoon ..... Gerrit
14    Jan Jouckes & Jantjen Engberts, een dochter ..... Niese
22    Lubbert Willemsz & Trijn Pieters, een dochter ..... Maritje
22    Willem Abbes & Geertjen Claes, een zoon ..... Abbe
28    N. N. & N. N., een dochter ..... Swaene

Juni
04    Jan Andries Moppen & Grietgen Gerrits, een dochter ..... Aefjen
07    Coop Hermsz Coop Hermansz & Henrickjen Geerts Sluip, een zoon ..... Herman
16    Mr. Jan Stellingwerf & Tryntjen Borrits, een zoon ..... Borrit
25    Wouter Gerrits Wacker & Grietjen Claesen, een zoon ..... Claes

Juli
09    Pieter Jochems kuijper & Aeltjen Meeusen syn huysvrouw, een dochter ..... Immetjen
09    Lauwrens Bastiaens Schoemaker & Grietjen N. syn wyff, een zoon ..... Bastiaen
16    Symon Symons & Maritjen Jans, een zoon ..... Jan
30    Lubbert Roeloffs Timmerman & Grietjen N. syn wyff, een dochter ..... Lamtjen

Augustus
02    N. N. & N. N., een dochter ..... Sytjen
06    Aerjan Jansz Vereijck & Griet Jansz, een dochter ..... Guertjen
06    Tewis Bastiaens Potman & Maritjen Wijchers, een dochter ..... Gepjen
06    Jan Luytjes & Riem Martens syn wyff., een zoon ..... Luytjen
13    Jan Jansz Benjamin & Alydt Pieters, een dochter ..... Jan
13    Jochem Albertsz & Albertjen N. syn wyff, een dochter ..... Judith
20    Meyne Jansz & Grietjen Jacobs, een zoon ..... Jacob
27    Claes Jacobsz Buys & Maritjen N. syn vrouw, een zoon ..... Pieter
27    Coop Bootsman & Jennichjen Weynighmans, een zoon ..... Sebastiaen
27    Jochem Albertsz & Meyntjen Marcks, een zoon ..... Claes
30    Claes Lubberts Louwen & Geert Haije, een dochter ..... Neeltjen

September
03    Claes Stevens & Dieuwe Symons Dieuwertjen, een dochter ..... Wemtjen
03    Hendrick Jansz Kuijp & Jantjen N. syn wyff, een zoon ..... Claes
10    Dirck Gerbrantsz & Lubbe N. Lubbe syn wyff, een dochter ..... Jantjen
10    Hendrick Beerents Perluijs & Tryne Thijmans syn wyff, een zoon ..... Beerent
17    Peter Jansz Decker & Geesjen Hendricks, een dochter ..... Reijntjen
17    Hermannus Hollius & Else van Bathmen, een zoon ..... Jacobus
17    Pieter Coopen & Maritjen Jans, een zoon ..... Herman
17    Herman Luijtjes & Beerte Bertels, een zoon ..... Bertholt
24    Dirck Pieters & Rensjen Wybrantsz, een zoon ..... Wybrant

Oktober
01    Arent Woutersz & Jaije Hillebrants, een dochter ..... Maritjen
01    Bertoldt Gerritsz & Trijntjen Arents syn wyff, een zoon ..... Gerrit
08    Claes Jansz & Beerte Everts, een zoon ..... Albert
15    Teunis Volckerts & Gerritjen Gerrits, een dochter ..... Jantjen
15    Pieter Claesz Schuerinck & Elsjen Ryckens, een dochter ..... Antjen
15    Reijn Reyners & Tryntjen Jans, een dochter ..... Dieuwtjen
15    Claes Bartholtsz & Riemtjen Lamberts, een dochter ..... Maritje
15    Jan Claesz Buys & Alyt Claesz, een zoon ..... Cornelis
22    Lubbert Arents & Aeltjen Jans, een dochter ..... Neeltjen
22    Jacob Apperlo & Christina Alutarius, een zoon ..... Beerent
29    Hans Otten Claholt & Dirckjen Jacobs, een dochter ..... Geesjen
29    Albert Jans Korff achternaam Korff & Styne Jans, een dochter ..... Alydt
29    Jacob Hendricksz Petten & Claesjen Jans, een zoon ..... Willem

November
05    Jan Jansz Urck & Jantjen Jochems, een dochter ..... Aefjen
05    Engbert Everts Smit & Aeltjen Jans Bootsmans, een dochter ..... Maritjen
05    Pouwel Hendricksz & Griete Thijmans, een dochter ..... Ariaentjen
05    Jan Claesz Meppelen & Aeltjen Henricks, een zoon ..... Jan
05    Ghijs Jansz Koster & Jantjen Geerts, een zoon ..... Jan
12    Gerrit Eyssen & Tryntjen Haijer, een dochter ..... Petertjen
12    Jan Jans Slotemaecker & Mette Willems, een dochter ..... Jantjen
19    Andries Lubbertsz & Aeltjen Jans, een dochter ..... Lumpjen
19    Pieter Claesen & Maritjen Joosten, een zoon ..... Claes
19    Jan Claessen Schuyrinck & Geertjen Keck, een zoon ..... Juriaen
19    Claes Jacobsz & Haesjen Thijssen, een zoon ..... Andries
26    Jan Hermansz & Anna Bertels, een zoon ..... Wolter
26    Symon Jansz Pannecoeck & Tryntje Beerents, een zoon ..... Jan

December
03    Lubbert Frericksz Seylmaecker of Draeck & Aeltjen Hendricks, een dochter ..... Hiltjen
03    Cornelis Jans & Jutte Souwerts, een zoon ..... Jan
10    Hendrick Philips & Jacobjen Thijmans, een dochter ..... Wilmtjen
10    Jan Dircks & Alyt Hermans, een dochter ..... Jantjen
17    Arent Hendricksz Muijser & Lysjen Dircks, een dochter ..... Tryntjen
17    Lucas Pietersz Turffvercooper & Weyntjen Hermans, een zoon ..... Hendrick
24    Gerrit Pieters & Lysabeth Teunis, een zoon ..... Pieter
26    Jacob Pietersz Leijn & Pietertjen Geerts, een dochter ..... Grietjen
31    Pieter Alten Hollegraeff & Lysabeth Peters, een dochter ..... Geertjen

In dit jaar 1648 zijn gedoopt : 1051649
Met speciale dank aan dhr. en mevr. Hoen en dhr. Helder