Nieuwsbericht 04 april 2018


Grote veranderingen op komst..
Over 50 dagen wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betreft Europese wetgeving op het gebied van privacy.
Kern van deze wet: niemand mag zomaar persoonsgegevens van een (nog levende) andere persoon op internet publiceren. Nou is dat binnen de huidige wet evenmin toegestaan, maar vanaf eind mei 2018 kunnen bij overtreding hoge geldboetes opgelegd worden. Daarmee wil ik niet langer risico's lopen en ik heb me voorgenomen om de stamboom dusdanig aan te passen dat deze aan de nieuwe wetgeving voldoet.

Dit heeft enorme consequenties voor de Ruiterstamboom zoals die al meer dan 15 jaar op internet staat. Concreet betekent het zelfs dat meer dan de helft niet langer gepubliceerd mag worden; allen personen ná 1918 geboren.
Publicatie mag uitsluitend plaatsvinden als de betrokken persoon daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  Het gaat in onze stamboom dan om meer dan 1500 personen van wie  toestemming nodig is; daar is eigenlijk geen beginnen aan. Van slechts enkelen heb ik een emailadres...
Zelfs bij personen die me uit eigen beweging gegevens hebben opgestuurd, mag ik niet voetstoots aannemen dat zij akkoord gaan met publicatie op internet. Daarvoor  moeten zij uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming geven.
Hoe de stamboom nieuwe stijl er uit gaat zien, zie je in de gekortwiekte tak 3. In dit voorbeeld heb ik nog niet eens gecontroleerd op trouwdata (pas na 75 jaar openbaar) en sterfdata (50 jaar).

Ook krantenknipsels, de rubriek met foto's, de verhalen en de grafstenen moet ik nalopen op mogelijke problemen.

Al met al levert dit heel veel werk op. Ik ben momenteel aan het kijken hoe ik dit aan moet pakken en wat de speelruimte voor genealogie nou precies is. Ik wil ook eens kijken hoe andere stamboomsites dit oppakken. Duidelijk is dat dit onderwerp de komende tijd veel aandacht vraagt.

Ideeën of suggesties zijn van harte welkom.Uw reactie

We hebben veel last van spam machines die dit formulier met onzin invullen; vandaar de eerste vraag.

Wat staat hier?
Naam :
Reactie :
Als u uw emailadres invult krijgt u meestal binnen enkele dagen een antwoord terug. Dit adres zal niet zichtbaar zijn bij uw reactie op de website.
Emailadres :


Reacties op nieuwsberichten verschijnen meteen zichtbaar onder het betreffende nieuwsbericht. Uw reactie mag maximaal 500 karakters bevatten.
U kunt uw emailadres invullen als u een persoonlijk antwoord van mij verwacht; dit adres verschijnt NIET bij uw reactie op de website.