Familiearchief


De Stichting bezit een omvangrijk familiearchief bestaande uit:

Onderzoek stamboom

Het lopende onderzoek naar onze stamboom met heel veel informatie, waaronder oude aktes.

 

Familiefoto's

Een groot aantal foto's van de familie (De) Ruiter, voor het merendeel opgestuurd door familie.

 

Foto's grafstenen

Grote verzameling foto's van grafstenen van onze familie

 

Familieberichten

Aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlijden.
In verband met de AVG-privacy regels zijn persoonskaarten niet meer op de website zichtbaar.

 

Persoonskaarten

Persoonskaarten werden tussen 1938 en 1994 voor elke Nederlander bijgehouden. De persoonskaart bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen.
In verband met de AVG-privacy regels zijn persoonskaarten niet meer op de website zichtbaar.

 

Persoonsdossiers

In een persoonsdossier is alle informatie rond een persoon keurig gerangschikt.

 
Het familiearchief bestaat uit foto's, krantenberichten, familieadvertenties, verhalen etc. Het overgrote deel van het materiaal is vanuit de familie verzameld.
Het verzamelen, beheren en voor het nageslacht behouden van genealogische gegevens, goederen, documenten, kennis, anekdotes, verhalen, herinneringen en wetenswaardigheden is de belangrijkste doelstelling van de Stichting Ruitersporen.