Onderzoek stamboomHet onderzoek naar de vroege stamboom van de familie (De) Ruiter vindt voornamelijk plaats op basis van aktes van de rechterlijke macht. Vanwege tijdgebrek ben ik vooral aangewezen op gedigitaliseerde informatie op het internet. Veel dank ben ik verschuldigd aan de helaas zo vroeg overleden Albert Huisman, die bij zijn onderzoek in het Rijksarchief te Zwolle (tegenwoordig Historisch Centrum Overijssel) alles wat hij aan 'Ruijters' tegenkwam, aan mij toespeelde.
De resultaten van dit lopende onderzoek vind je terug in vier hoofdonderwerpen:

 • Overzicht aktes
  Een overzicht van de aktes die betrekking hebben op leden van onze familie. Van de aktes - waarvan niet altijd een afbeelding aanwezig is - is een transcriptie gemaakt en wordt de betekenis aangeduid.

 • Overzicht artikelen
  Sommige vondsten lenen zich voor een kort artikel, waarin de gevolgen van bepaalde aktes voor de stamboom worden besproken.

 • Onderzoek Hanze Ruyters
  Een omvangrijk onderzoek vindt momenteel plaats naar de Zutphense/Lübeckse familie Ruyter/Reuter. Het vermoeden bestaat dat onze familie verwant is met deze Hanze Ruyters.
  Vanwege de omvang heb ik dit onderzoek als apart onderwerp ingericht.

 • Onderzoek Vroege Ruijters
  Behalve vanuit Zutphen kan natuurlijk ook in het woongebied van onze familie Ruijter (vooral Blokzijl/Muggenbeet) gezocht worden naar eventuele connecties met de Zutphense Ruyterfamilie.
  Sinds kort zijn scans uit de Rechterlijke Archieven van Blokzijl/Vollenhove, Steenwijk en Giethoorn voor een gedeelte op het internet geplaatst. Het doornemen van al deze duizenden scans zal geruime tijd duren. Via de ingang 'Vroege Ruijters' kun je dit proces volgens.