Ruyters in het St.Anthony Groote BroederschapHet St. Anthony Groote Broederschap was een zgn. geestelijk gilde, waarvan de belangrijkste doelstellingen liefdadigheid en zorg voor de armen waren, om via deze weg God te eren en te dienen; en dat alles vooral om hierdoor zelf zielenheil te verkrijgen.
Lees: St. Anthony Groote Broederschap

Ik was benieuwd of leden van de familie Ruyter ook deel hebben genomen aan deze broederschap. Immers, zoals opgemerkt door archivaris J. Gimberg, we hebben het hier over de "om hare liefdadigheid bekende Zutphensche familie Ruyters, Ruyter of Ruter".
Gelukkig bevat het archief van de Broederschap tal van ledenlijsten, waarvan de oudste aanvangt in 1461:

Dyesse naebescreven personen sijn in dat groette gilde van sunte Anthonis


Inderdaad zijn er zóveel Ruyters als lid toegelaten dat daar een ander artikel aan gewijd moeten worden. Op deze plek gaan we kijken of er ook Ruyters als gildemeesters (2 jaar in functie) of olderlieden (voor het leven gekozen) in de lijsten voorkomen.

Hier staen bescreven die olderluede mytten gildenmeistere[n] ellick van synen jaeren ??
Anno 1461


En in de lijsten komen we zeker Ruyters tegen:
naam vanaf als opm.
Gerrit Rueter 1475 gildemeester Gerrit,  ...
Johan Rueter 1477 gildemeester Johan en ...
Henrick Rueter 1482 gildemeester Henrick zijn broers
Henrick Rueter 1484 gildemeester Henrick na 2 jaar opnieuw gekozen
Gerrit Ruter Hzn 1497 gildemeester zoon van bovengenoemde Henrick
Gerrit Rueter Janszoon 1500 gildemeester zoon van bovengenoemde Johan
Henrick Ruter 1508 gildemeester zelfde persoon als hierna
Henrick Ruyter 1512 olderman Henrick overleed in 1540
Gaeryt Ruter Johan 1524 gildemeester voor de tweede keer
Henrick Rutter 1568 gildemeester zoon van bovenstaande Gerrit
Juncker Jan Ruiiter Liutenant 1638 olderman uit de adel gestorven 1640, zoon van bovenstaande Henrick


Enkele vondsten:

In den Jaer van lxxv (1475) wart gekaezen gildemeijstere Gerrit Rueter


Anno 1638 den 1 octo[ber] is juncker Jan Ruieter Liuetenant tot olderman gekazen in plaets van den gestorvenen eedelen heeren Raitsher Everhart van Lintelo …
Everhard overleed inderdaad in 1637.


Bronnen

  • Regionaal Archief Zutphen, Inventaris van het archief van de Sint Anthony Groote Broederschap in de Sint Walburgiskerk (1451-1934), nummer toegang 0084, inventarisnummer 2
  • Archief RuitersporenJaap Ruiter
4 maart 2024