Herziening stamboom RuyterDe stamboom van de Zutphense Ruyters staat al enige jaren op deze website. Het uitpuzzelen van de relaties tussen al de personen die ik in de vele aktes tegenkwam kostte me enige tijd. In de voorbije jaren zijn er kleine wijzigingen en vooral toevoegingen geweest, en het resultaat na deze nieuwe herziening zal zeker niet definitief zijn.

Twee neven met de naam Henrick? 
Het was me al langer opgevallen dat er in de Ruyterstamboom twee min of meer gelijke stukken voorkomen. Immers: we hebben twee neven Henrick Ruyter; en allebei hebben ze een zoon Gerrit en een zoon Henrick:
De bovenste Henrick is circa 1450 getrouwd met Alyt, en we weten zeker dat hij Henrick Gerrits heet. Zijn vier kinderen - Johan, Gerrit, Henrick en Alyt - kunnen we zijn zonder enige twijfel aan hem toe kennen. Maar alleen van zoon Gerrit kennen we, met een onbekende vrouw. een dochter: Zwene,
De onderste Henrick is circa 1450 getrouwd met Styne Korten. De vader van deze Henrick is onbekend, en hij is zondere enige aanwijzingen als zoon van Evert in de stamboom geplaatst. We kennen hem vooral via zijn kinderen Henrick en Gerrit.

Ik had al langer twijfels of dit de correcte weergave van de familieverhoudingen is. Zonder veel moeite zijn deze twee huwelijken immers toe te schrijven aan één enkele Henrick, die twee keer getrouwd is geweest. Dat was op zich zeker niet bijzonder; naast alle ziektes die er waren als bv. de pest, liepen vrouwen ook nog eens extra risico's bij bevallingen.
Als er één vader Henrick is, dan is er ook één paar zonen Gerrit en Henrick. Gelukkig kunnen we zonder problemen we de beschikbare gegevens van beide Gerrits en Henricks samenvoegen. Dat pleit ook voor de juistheid van deze nieuwe reconstructie.

Welk huwelijk was het eerste?  
In 1473 worden Henrick en Alyt genoemd als ze een hypotheek nemen op hun huis. Datzelfde herhaalt zich in 1480, en dat is de laatste vermelding van dit tweetal. We moeten dan aannemen dat Alyt in 1480 is overleden.
In 1481 komen we dan Henrick en Styne tegen als ze beleend worden met het goed Zyberdynck.
En daarmee lijkt het huwelijk met Alyt het eerste te zijn - en hieruit komen dus alle kinderen voort - en volgt het huwelijk met Styne pas in of net voor 1481.

De herziene stamboom wordt dan:Bronnen

  • Archief RuitersporenJaap Ruiter
6 maart 2024