Albert en Bastiaan
In een akte gedateerd 30 juni 1687 neemt Albert Jansen Ruijer het voogdijschap op zich van Bastiaan Bastiaans Ruijter, wiens vader Bastiaan Janssen Ruijter is overleden. De laatste is vermoedelijk al vóór de geboorte overleden omdat Bastiaan behalve zijn patroniem ook nog zijn naam toebedeeld krijgt. In de akte staat uitdrukkelijk dat Albert  een oom is van de kleine Bastiaan.
De moeder heet Antje Jacobs.
Tien jaar later, op 8 december 1697 maakt de schout een nieuwe akte op; dat is nodig omdat Albert Jans Ruijter nu zelf is overleden en er een nieuwe voogd moet worden aangesteld. De moeder heet nu Antje Jacobs Ro.

We kennen geen Albert Jans in onze stamboom die rond deze tijd heeft geleefd, maar ik ga er vooralsnog van uit dat Ruijters uit de naaste omgeving van Blokzijl zondermeer tot onze familie gerekend moeten worden.
Er is eigenlijk maar één mogelijkheid :  Albert en Bastiaan zijn kinderen van onze stamvader Jan Jans uit 1620.  Het is bekend dat Jans Jans Ruijter vooraanstaand lid was van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl, en dus is het niet vreemd dat we de dopen van beide broers vergeefs zoeken in het doopboek van de hervormde kerk.

De toevoeging van deze twee broers aan onze stamboom heeft opvallende consequenties, want het nageslacht van Bastiaan Bastiaans Ruiter staat al vele jaren als afzonderlijke genealogie op deze website. Nu kunnen we, onder enig voorbehoud,  dit nageslacht tot onze stamboom rekenen. Opmerkelijk in deze nieuwe tak is het feit dat Hendrik Jans Pander en Jantje Jans Ruiter de betovergrootouders zijn van de beroemde Nederlandse (Friese) beeldhouwer Pier Pander.Jaap Ruiter