De grafsteen van Wilhelma Kreynck


Alle afbeeldingen op deze pagina kunnen groter bekeken worden door erop te klikken. 

De steen van Wilhelma Ruetters geboren Kreynck
Deze steen behoort  tot de fraaiste in deze kerk: een prachtige laat-renaissance steen met uitbundige  versiering.
De tekst is moeilijk leesbaar, maar toch :

Anno 1566 den 1 dach apriel is joeffer Wilhelma Ruetters gestoerven, der silen Got gnedich.De vier wapens op de vier hoeken worden op een pagina van Medieval Memoria Online (MeMO) uitgebreid beschreven.Linksboven: vader van echtgenoot
Een omgewend klimmend paard
Omgewend wil zeggen: heraldisch gezien naar links kijkend (voor de kijker is dat naar rechts ...)
Toegeschreven aan Gerrit Johans Ruyter.Linksonder: moeder van echtgenoot
Drie omgewende wolven boven elkaar, boven vergezeld van twee berenpoten kepersgewijs. Toegeschreven aan Lumme van Doene.Rechtsboven: vader
Twee kepers waarop drie vogels, 2-1. Toegeschreven aan Gerrit Kreynk.Rechtsonder : moeder
Weggehakt wapen Toegeschreven aan Lutgert Schaeps.En in het midden : een aliantiewapen
Dit wapen bevat in de linkerhelft het wapen van de Ruyters en in de rechterhelft dat van de Kreyncks.


In een wapen kijken de figuren of dieren vrijwel altijd naar links (heraldisch rechts). In een gecombineerd aliantiewapen kijken ze elkaar aan. De eerste wordt dan gespiegeld, dat is hier dus het paard.

Eerste conclusies
  • Deze Ruyter-tak heeft een familiewapen, dat toegeschreven wordt aan Wilhelma's schoonvader Gerrit Johans Ruyter.
  • De schoonouders van Wilhelma zijn Gerrit Johans Ruyter en Lamme ten Doene, en de ouders zijn Gerrit Kreynck en Lutgert Schaeps.
    Van het laatste echtpaar is de grafsteen ook in de St.Walburgiskerk gevonden, maar daarvan zijn de familiewapens uitgehakt.

Voor een beschrijving van het familiewapen : zie Familiewapen Ruyter / Reuter

Jaap Ruiter
    vorige    volgende 

In de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Na de nodige opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen liggen nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.

Een overzicht van de Ruyter-grafstenen


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen