De grafsteen van Alijt RutersBetreft Alijt Ruters

Van de grafsteen van Alijt Ruters zijn jammergenoeg alle familiewapens weggehakt, en is alleen de gotische tekst (moeilijk) leesbaar:

Int jaer ons heren M CCCC XCII op den III dach in Augustus starf de vromme Philips van Mekeren. Int jaer ons heren XVc ende XXVIII den II dach der april starf de erber Alijt Ruters syn huysfrou. B(id) v(oer) d(ie) zielen.

Het wapen is dan wel weggehakt, maar het is er blijkbaar wel geweest. Als we hier een steigerend paard hadden aangetroffen was dan zou een prachtige bevestiging zijn geweest van de stamboom, zoals die nu op papier staat.
Deze steen maakt ons verder niet veel wijzer, maar levert in elk geval de  overlijdensdata van Philips en Alijt  op : 3-8-1492 en 2-4-1528.

In latere tijden is deze zelfde grafsteen gebruikt voor Frederic Robert van Lathum, ondermeer secretaris van de stad Zutphen.


Jaap Ruiter

    vorige    volgende 

In de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Na de nodige opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen liggen nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.

Een overzicht van de Ruyter-grafstenen


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht artikelen


Overzicht aktes


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen