De grafsteen van Jacob van Winshem en Lutgara Ruyter
Klik op foto voor groter formaat
Deze steen is van groot formaat; de tekst luidt:

Anno 1600 den 21 mey is in den Heere ontslapen de edele erentfeste Jacob van Winshem borgermeester deze stadt ende ontfanger generael der graafschap Zutphen.
Anno 1607 den 8 februari is in den Here gerust de edele deugentryke joffer Lutgera Ruiters syn edele huysvrowe.


Ook op deze steen vinden we de namen van de betrokken families; de familiewapens zijn weggehakt. Aan de Ruyterkant zijn dat wederom:

Zijn schoonvader : Henrick Gerrits RUYTER
Zijn schoonmoeder : Wilhelma KREYNCK
Zijn grootmoeder : Lumme VAN DOENE
Zijn andere grootmoeder : Lutgert SCHAEP
    vorige  volgende 

In de Walburgiskerk in Zutphen vinden we een aantal grafstenen die verband houden met de familie Ruyter. Na de nodige opgravingen en aanpassingen aan de vloer door de eeuwen heen liggen nog maar weinig grafstenen op hun oorspronkelijke plek. De graven onder de vloer zijn geruimd waar dat nodig was bij de bouwactiviteiten.

Een overzicht van de Ruyter-grafstenen


Stamboom Hanze Ruyters


Overzicht aktes


Overzicht artikelen


Overzicht notities


Mogelijke afstammingslijn


Veelgebruikte links


Gebruikte bronnen