Testament Jan Franzen Ruijterdatum16 juni 1693
betreftJan Franzen Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 19, scan 76 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie

Den 16 Junij 1693
Richter J.L. van Loon
Corn. Jaon Muijs
         Jan Snoeck

Testament
 
Comp. Jan Franzen Ruijter wonende tot Muggenbeecke, gesont van lichaam en bij zijn volkomen verstant, en heeft mits dezen Gerichtelijk verclaart met voorbedagten berade en vrijen wille, van zijn tijdelijke goederen bij forme van een testament te disponeren op volgende maniere, eerstelijk soo stelt en maekt hij Testator gelijk hij stelt en maekt kragt deses tot zijn enige en universele erfgenamen in alle zijne naelatenschap soo mobile als immoble, geen uijtgesonderde goederen.
Sijn broers Wijcher Fransen kinderen met namen Frans Wijchers, Marrigjen Wijchers en Jantien Wijchers of hij met het overlijden der selve off eene van haer, des selfs kinderen in plaetse van haer olders plaetse, vordert soo legateert en maekt hij Testator aen de kinderen van zijn broer Jan Franzen Houwer hondert Car. guld. aan sijn broer Roelof Fransen ook hondert Car. guld. aan Hendrickien de dochter van Jan Wijchers Sooties vijfentwintigh Car. guld. en aen de armen der menniste gemeente tot Blokzijl waer van hij Testator een lid of mede Comp. is vijftigh Car. gulden.
En nadien den Testator voor dit edele gerichte nae voorlesinge van desen van woort tot woort gevraegt is off hij onbedwongen met rijpen beraede in vrijen wille sonder ymants inductie off persuasie tot dese fijne laetste will gekomen was, en geantwoordt hadde Jae, met versoek dat dit nae zijn dode in allen delen magh naegekomen worden, het zij als Testament, Codicil, donatie off op zulke maniere, als best sal konnen off bestaen mogen, versoekende verder hier om approbatie en ratificatie, het welke alsoo amptshalven niet heeft konnen verweijgert worden, soo wordt het zelve mits dezen geapprobeert en geratificeert om te strekken nae behoren tot vestennisse hebbe ik Schout voors desen geteijkent en besegelt gelijk mede desen door den Testator geteijkent is, en op desselfs versoek als geen zegel hebbende, door de E. Gillis van Randen versegelt en geteijkent.

Betekenis

Allereerst volgt uit het niet noemen van zijn zuster Jantje dat zij vóór 1693 moet zijn overleden. Ook zijn broer Wijcher Fransen moet zijn overleden want hier worden zijn kinderen genoemd. Dit testament geeft een mooi overzicht van deze familie; heel apart dat alleen Jan Franzen als Ruijter genoemd wordt. Broer Roelof staat aan het hoofd van de Roossien-familie, en het nageslacht van broer Wijcher kennen we onder de naam Huisman. Genoemde Hendrickien, de dochter van Jan Wijchers Sooties is een achternicht. Jan Wijchers kennen wij als Jan Wijchers Backer; hij was inderdaad bakker van beroep en Sooties (zoetjes?) zal een bijnaam geweest zijn.