Wijcher Jans Ruijter : pachter van 't gemaal in Muggenbeetdatum12 mei 1700
betreftWijcher Jans Ruijter
bronRechterlijk archief Schoutambt Steenwijk, inventaris 64
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Den 12 Meij 1700

Lammert Inties te Mucgen-
beete sijn greevers van almerveer in
de boete laeten beslaen bij ge-
breeck van de Pander - laeten
beslaean door een naberman
Jacob Willems en sulck uijt
laest van Jan Peters Stick en
Wijgers Jans als paghter vant
gemael van Mucgenbeet over
mits gemelte graveers hear
comsomtie vant gemael aldear
te betalen hebben verweijgert
daarom hear verdinst beslagen
onder Lammert Inties door
Roelof Gaerricts volgens des selfs
eijgen handt dat de penningen bij haer
verdint niet sullen worden uit-
getelt voor en alleer de pagters
sijn voldaan met de costen daerom
aen? gewint


Betekenis

Wat mij betreft een vrij onduidelijk verhaal - er is sprake van een boete, maar hoe het precies in elkaar steekt? - maar het gaat natuurlijk voornamelijk om het feit dat Wijcher Jans Ruijter, onze stamvader, blijkbaar pachter was van het gemaal in Muggenbeet. De achternaam Ruijter komt weliswaar niet in de akte voor, maar Albert Huisman, die mij de akte opstuurde, heeft mij bevestigd dat het om 'onze' Wijcher Jans gaat.
Het gemaal moet natuurlijk een molen zijn geweest, die de laag gelegen landerijen en veenderijen moest ontdoen van overvloedig water. Werk genoeg!
Als we zoeken in de database van "Verdwenen molens in Nederland" dan vinden we rond Muggenbeet een flink aantal poldermolens. Ze zijn allemaal verdwenen, maar toch moet in één daarvan onze stamvader hebben gewerkt...

Naschrift 7 juni 2012

In een voogdijverklaring uit 1727 komen we Jannes Wijchers tegen, maar nu als broer van Roelof Wijchers. Conclusie kan alleen maar zijn : Jannes Wijchers is GEEN familie!
Hier kun je alles nalezen: Jan en Jannes.