Albert Ruijter's coeweijdedatum26 februari 1642
betreftAlbert Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 13, scan 73   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: MarjonTranscriptie

Den 26. feb. 1642
Richter: A. van Bentheim
Coernoten: Wijcher Reiners, Wijcher Alberts.

Albert Ruijter voer hem ende mede de rato
cavierende voer sijn huijsf[rouw] ende erfge[namen]  be-
kent der qualiteit voer hem sijn huijsfr[ouw] ende
erfgen[amen] in erffel[ijcken] eijgendoem vercoft te hebben
tot profijt van Peter Jansz, Grietjen sijn huijsf[rouw]
end[e] erfgen[amen] een halve coeweijde gelegen int
lant Ter Meer, met een anpart van een heet
hoftjen gelegen an ’t Giethorenssse Meer, soo groet
end[e] cleijn als het den vercoper voer desen is ange-
ervet, end[e] aldaer met Tonis Volckers cum suis end[e]
coper vors[chreven] mandelich is gelegen vrij van alle
uitgaende renten, end[e] pachten, exemt heren
lasten naebuerl[ijck] end[e] buerl[ijck], ende een stucke
dicx nae quota des landes, die welcke bliven
tot ancopers laste, voer een somma van
penn[ingen] die hij, comparante, bekande ontfangen
te hebben,  den lesten pen[ning] metten eersten
end[e] vercoper voriger qualiteit heft tot proffijt
van coper [voorschreven] van dese vors[egde] halve coeweijde
gedaen cessie end[e] overdracht nae lantrechte
sonder bedroch.

Samenvatting

Albert Ruijter verkoopt een halve koeweide, gelegen aan het Giethoornse Meer, aan Peter Jansz en zijn vrouw Grietjen. Tonis Volckers is de buurman. Er is ook nog sprake van een kleine tuin. De koper van het stuk land moet ook de dijk onderhouden volgens vastgestelde richtlijnen.

Betekenis

Het is erg jammer dat de vrouw van Albert niet in de akte genoemd wordt, want dan was misschien duidelijk geworden om welke Albert het hier gaat.
Op dit moment valt daar niets over te zeggen, al is het gezien zijn naam wel zeker dat hij tot de Ruiterfamilie behoort.
Dat Albert in het bezit was van een geërfde koeweide wil niet zeggen dat hij een boer was. Veel mensen hielden wat vee als extra bron van inkomsten.

Bijgewerkt: 2 november 2021