Sijwert Jansen heeft schuld bij Bartijn Huijgendatum24 februari 1620
betreftBartien Huijgens
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 10, scan 53   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 24sten februarij 1620

Richter Frans Berharts
Coernoten Gerrijt Engbers
                Berent Hermen
 

Sijwert Jans voor hem selve mede de rato
caverende voor Marritien Jaeckes sijn huijsvrouw
ende beijder erffgen[amen] bekennende oprecht ende
deugdel[ijck] schuldich te weesen Bartijen Huijgen weduwe?
van Jochem Janssen, sampt haere kinderen
bij de selve Jochem geprocereert d somma van
vijftich car. gld. 20 stuvers t stuck, heercomende
van geleende ende verstreckte penningen, belovende
daervoor jaerlicx te pachten te geeven derdehalve
gelijcke g[uldens] jaers, waervan de eersten
pachtdach sal verschenen weesen op Martini
eerstcomende, ...

[...]

... stellende voor de betaelinge der
voor[beschreven] hooftsomme als eerste van den tot ene speciael
onderpant sijn Comparanten schip cum annexis [=met alles erbij, JR]


Samenvatting

Sijwert Jans heeft een schuld van 50 car. gld. bij Bartien Huijgens, die een jaar of zeven later zal trouwen met Jan Jans Ruijter.

Betekenis

Ondanks dat 50 gulden niet een enorm bedrag is, wordt toch een waardevol schip met toebehoren als onderpand aangewezen. Dit werd gedaan om er zeker van te zijn dat de jaarlijkse aflossing ook werkelijk betaald werd.
Opvallend is ook weer de connectie met de scheepvaart. Er zijn meerdere akten met Bartien, waardoor we iets meer van haar te weten kunnen komen, en dat is weer interessant door haar huwelijk met Jan Jans Ruijter.


Jaap Ruiter
2 april 2024