Voogdijregeling Jacobjen Claasen Backerdatum19 september 1700
betreftJacobje Clazen Backer
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 89, scan 122 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie : Jaap Ruiter

Transcriptie

Den 19 September 1700
Geauthoriseerd Richter
Gillis van Randen
Coorn : Nicolaas van Randen
            Jan Keul

Claas Jans Backer, sullende treden tot sijn tweede houwlijck soo heeft het Gerichte over desselfs onmondige dochter Jacobjen Claassen bij sijn eerste vrouwe geprocreert, tot Momboiren gestelt Jan Claassen Backer en Frans Wijchers, welcke in judicio praesent de Momboirschap hebben aangenomen.

En is voorts het voornoemde kindt dan bewesen als hier navolght en in 't Gerichte is overgegeven.
Anno 1700 Den 19 September soo hebben wij ondergeschreven Jan Claassen en Frans Wijchers als Mombers van het nageleaten weeskint van Claas Jans en Marrigien Wijchers met mande vrinden??? en ons beste goet duncken en kennisse van de goederen van Jacopien Claaasen die sij wegens haar moeders Marregien Wijchers part sal hebben te genieten.
Voor eerste het silverwerck het geene haar Moeder gehadt heeft, twee laacken en 2 paar koussen, tochten???, en het linnen het geen haar Moeder tot haar lijff gebruijckt heeft, en seven ducatons aan gelt, en dan sal Claas Jans gehouden wesen, om het selve kindt te laten leeren lesen en schrijven na behooren en kost en kleren te geven na behooren tot dat sij achtien Jaren out is,
en dat voorseijde kints goet sal Jacobjen Claassen hebben te genieten sonder enige hinder off schade en het kint sal houden aan hem het geene haar van haar Moeje aan beest? is,
en Claas Jans sal hebben te genieten de opkomsten van het selve soo lange sij bij hem is, bestaande het vast goet in 1/2 dagemaat landts gelegen tot Muggenbete.
Noch haar aanpart aan seecker Erve tot Holtinge.
En voorts het linnen en wollen van haar Moeje.

Samenvatting

Moeje = tante (maar wie?)
7 ducatons = 7 dukaten = 35 gulden is een aanzienlijk bedrag. Voor 100 gulden kocht je een huis.
1/2 dagemaat komt ongeveer overeen met 1/3 hectare.

Holtinge was de plaats (vlak bij Diever, boven Steenwijk) waar Roelofje Boelen vandaan kwam. Roelofje was de moeder van Claas Jans Backer.

Conclusie

Wordt aan gewerkt..