De nalatenschap van Jan Wijchers en Roelofje Boelendatum14 januari 1704
betreftJan Wijchers Ruijter
bronGerechterlijk archief
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

De tekst is jammergenoeg niet overal goed leesbaar. Jammergenoeg zijn juist de namen van de landerijen vrijwel niet te ontcijferen. Onduidelijkheden zijn met ??? aangegeven.Op heden den 14 januarij 1704 ... Gerichts ...
de erfgenamen van Jan Wijchers en Roelofje Boelen in 't leven Echteluiden ouders van Wijcher Jans en Aaltien Volckens sijn Echtelieden en Boele Jans en Hendrickjen Jans en Claas Jans gesterckt met sijn swager??? Jan Claassen Sachies, en hebben in der minne en vriendschap gedeelt.
Ten eersten sal Wijcher Jans en Aaltien Volckens sijn kinderen voor eerst hebben het Backhuis en alle Backers gereedschap zoo als het bij haar nu gebruikt word en het schuitien met het seijl en het huis en schueren, en die bij schueren werf en die werf die Frans Wijchers in 't gebruik heeft, en omtrent twee dagmaat min een vierendeel landt gelegen in Muggenbete genaamt Bovenlanden??? en noch vijftigh gld uit de mande Boedel.
En Hendrickjen Jans sal hebben Bovenlanden??? gelegen in Muggenbete omtrent twee dagmaat min een vierendeel, noch twee dagmaat Noordlandt gelegen in Giethorn, en ??? dagmaat Were???landt gelegen in ??? ... en honderd gld uit de mande boedel.
En Claas Jans sal hebben voor eerst drie dagmaat ??? landt gelegen in Muggebeet, en noch een ???? en noch een honderd en vijftich car. gld uit de mande boedel, alles oprecht en sonder bedroch hebben wij die elck met onze handen onderteijkent
onderstemt.

Wijgger Jans                           Boele Jans
Aaltien Volckens                      Hendrickjen Jans
Claas Jans

Echibirum??? de 14 januarij 1704
Wicher H. V Loon
Coorn. Jan van Loon
            Berent Wachter