Dirk Reinders DE RUITER (1840 - 1916)


Grafsteen van Dirk Reinders DE RUITER (1840 - 1916)
Het graf van Dirk bevindt zich te Blokzijl
De steen is nauwelijks meer leesbaar, de tekst luidt :
Rustplaats van
Dirk de Ruiter
geb 20 aug 1840
overl 16 aug 1916
en van zijn echtgenoote
Geertje Prins
geb 24 febr 1842
overl 29 juni 1924


Eigen Foto JR